Viesti suomalaisille

20.7.2016  Miten me suomalaiset sitten lähdimme tänne, oliko meillä kaunis ja edistynyt valtakunta täällä Pohjolassa?   Siinä kerromme teille edistyvämme oikealla tiellä että teillä tosiaan oli kukoistava aikakausi kauan sitten ennen teidän syntymäänne ja olitte kyllä kauniita henkilöitä ettekä lainkaan sellaisia kulkureita kuten nyt. Suunnittelimme teidän olevan se luvattu kansa joka odottaisi meidän paluutamme keskuuteenne uudelleen ja pitäisitte sanaa ehyenä kulkemassa ettei se juuttuisi vain perimätiedoksi vaan säilyisi elävänä ja kukoistavana. Mutta siinä kaikessa kävi juuri siten kuin muuallakin että toimitte vain omaksi parhaaksenne ja jätitte muut ilman. Esittelimme toisinaan kuvitelmianne että teitä täytyisi tuudittaa uneen kauniiseen että he eivät saattelisi maanne kansalaisia, vaan teillä on suvut sielläkin jotka uudistuvat vuosien kuluessa eikä teiltä ole jäänyt huomaamatta se tosiseikka ettei teitä enää ole niin puhdasverisesti olemassa enää.

 

Uskottelimme teille usein olevanne toisenlaisia kuin päädyitte olemaan mutta kehuitte vain itseänne ettekä kuunnelleet meitä lainkaan siellä. Katselimme miten heitä surmattiin jotka puolustivat isänmaatanne eikä meillä ollut mitään valtuuksia palata kansanne pariin silloinkaan, olimme kyllä varautuneet sellaisen väliintulon tekemään ellei sovintotulos olisi ollut kansallenne suosiollinen. Esiinnyimme aikanamme siellä kansanne parissa sellaisina henkilöinä kuten kuokka ja jussi (*selitetään myöhemmin) ja esiinnyimme vaiti sellaisista asioista jotka olisivat saattaneet heitä loukata jotka ajattelivat teitä orjuuttaa sillä emme halunneet minkäänlaista esilletuloa itsemme puolelta.

 

Ihmettelimme usein teidän tyyneyttänne siitä että tuudititte itsenne uneen vaikka olitte keskellä taistelua mutta siinä vallitsi sellainen laki teidän keskuudessanne että teillä oli aina yksi pitämässä vahtia vaikka muut nukkuivatkin. Kerroimme sen usein pelastaneen henkiänne eivätkä he koskaan ansainneet mitään kultamitalia niistä teoistaan vaikka sellaista viisautta esittivät kuuntelijoilleen että heitä opastettiin ajatusten tasolla toimimaan vaistojen varassa eikä pelkästään ulkoisten äänien perusteella.

 

Keräsimme heitä kuuntelijoiksemme jotka sen taidon osasivat sinä aikana eikä heillä lopulta ollut mitään vaikeuksia ymmärtää meidän ohjeitamme. Ehdotimme vain sellaisia ongelmanratkaisuja jotka olivat myönteisiä myös toisille eikä vain heille itselleen mutta useinkin se kaikki päätyi sellaiseen lopputulokseen että monia menetti henkensä. Varauduimme heitä ottamaan luoksemme silloin kuullessamme itkua sieltä puoleltaan ja saattelimme heitä mahdollisimman hellävaraisesti porteillemme. Uskoimme kaiken vielä kääntyvän hyväksi vaikka näimme miten se kaikki teitä raunioitti mieliänne ja kohtelitte toisianne senjälkeen vielä huonommin perheinä.

 

Esitimme palauttavamme teidän loistonne joskus myöhemmin kun se olisi mahdollista ja nyt olemme päätyneet sellaiseen lopputulokseen että se tulevaisuus on teillä nyt käsillä sillä saattelemme teitä edelleen kansaanne ja sellaisen lopputuloksen saatte jonka arvoisia olette sillä näimme kyllä kaiken mitä sielä ajattelitte ja saavutitte aikoinanne emmekä ole jättäneet mitään niistä teoistanne pois luvuistamme. Siten nähden se kaikki valaisee polkujanne vielä voimallisemmin kuin heillä toisilla jotka olivat vain valloitettujen maiden alla tyytyväisenä eivätkä vannoneet minkäänlaista valaa toisia vastaan jotka tulivat ja valloittivat heidän olemuksiaan. Ihastuimme teidän vannoutumattoman kapinalliseen henkeenne joka innosti kaikkia toimimaan toisten puolesta ja hyväksi eikä ketään veljeä jätetty kuten he tapasivat kertoa toisilleen.

 

Esittelimme usein heidän tekojaan toisillemme ja saattelimme taruaan loppuun saakka suvaiten kansaanne valaista uudelleen uutena aikana saapuvana, sillä kaiken valonne olette itse sammuttaneet tai sytyttäneet siellä maailmassanne ettekä ole varautuneet sellaiseen mahdollisuuteen mutta niin on teillä aina ollut ja saatte olla ylpeitä heistä ihmisistä jotka olivat perheitänne ja olivat yleviä ja kertoivat toisilleen pelkkää hyvää uutista eivätkä salanneet huonojakaan mutta eivät olleet niissä kiinni juuttuneet.

Mainitsemme sukulaisistasi sellaista että ehdotimme monillekin heistä toisenlaista tietä mutta heitä ketään ei kiinnostanut muu kuin valaista polkuaan toisten auttajiksi ja saattelimme aina sellaista luonteenpiirrettä pitkälle jos sellaisen havaitsimme joukossanne harvassa. Kuuntelimme heidän murheitaan ja korjasimme kaiken minkä kykenimme siten että heiltä ei kyllä mitään puuttunut.

 

Uskoimme heidän taisteluhenkensä säilyvän teissä jälkeläisissä siten että teitä ei enää käännytetä minnekään suuntaan vaan olette suuntanne ottaneet ja siinä pysytte. Uskomme kaiken sen elämän teissä säilyvän vielä pitkäänkin eikä sellaista ole odotettavissa että pysäyttäisimme teidän maanne voittokulkua sillä johdatte kaikkea niin surullisen omituista joukkoa että siinä on heillä miettimistä mistä saitte tällaisen perinnön ettekä ole siitä väistyneet pois. Uskomme vielä voittavamme valon puolellemme teidän perintönne avulla eikä siinä ole meillä edes vaikea taakka vaan voittoisa kulkue saattelijoita rinnallanne kulkemassa. Esittelemme teitä toisillenne aina tasaisin väliajoin ja saavutamme tietoisuutenne usein vain nukkuessanne mutta olette valmiita kaiken kuulemaan kuitenkin. 

 

saijankirjat@gmail.com