Matkanteon aloitus II

 

Osin hieman vaikeaselkoista tänään, mutta lyhyesti:

Voimme aina toivoa uudenlaista aloitusta, toiveikkuus on hyvästä. Saamme vastauksen pyyntöihimme, jatkossa olemme kykeneviä päättämään suuriakin asioita itse ja hallitsemme toivomisen ja muutoksen tapahtumisen.

Ihmettelemme  väsyneinä miten osaisimme yksin suunnistaa kun olemme niin haaksirikkoisia maailmassamme, mutta voimme kysellä matkamme suuntaa toisilta kun olemme itse siitä varmistuneet ja yhä useampi on kanssamme samaa mieltä.

Tietty  huono 'kumppanuus' aiheuttaa sitä väsyneisyyttä emmekä jaksa katsella uudenlaista ajatusjäsentelyä.

Vaikka osaammekin käyttää vapaahetkemme viisaasti, yhä useammin silti sammuu lyhtymme palo, emmekä osaa katsella uudelleen samaan suuntaan. Harhautumisen jälkeen on vain otettava suunta uudelleen ja jokainen saa aloittaa tavallaan.

Kohtaamme polullamme toisellatavoin askeltajia yhä harvemmin, myös toisia saavuttaa jalanjälkiämme pysytellen oikealla suuntaa. Alkua kasvatetaan sisältäkäsin, ottaen ensin yhden jalostuneen ajatuksen ja sitten toisen.

Ehdottavat harrasta lukuhetkeä kirjoittamieni edeltävien viestien parissa, että kerrattaisiin 'mitä sanoo se maailma joka kertaa meille usein läksyjämme'. Sillä jos meiltä puuttuu kulkuväline, otamme harha-askeleen suojaavalta polulta , se siirtää jokaista 'hengen väärän haltijaksi'. On otettava ensimmäinen 'torkkuva' askeleemme, lisättävä vauhtia. On tunnusteltava kuvaannollisesti kaikkea miten ne vaikuttavat ajatuksiimme. On annettava luottamukselle sijaa ja  kerrottava ajatuksistamme ääneen toisille vaikka emme heihin vielä luottaisikaan. He ottavat suojakuoren pois päältään ja aloittavat saman opinkappaleen. Aloitamme matkamme hiljaa pohtimalla lauseitamme, vastaan tulee toisenlaisia ajatuksia mutta on oltava ymmärtäväinen. On pyrittävä pois kaikesta sivujäsenyydestä, jolloin jokin toinen jäsenyys poistuu maailmastamme, vielä kannamme kuormaa matkassamme.

 

31.12. Huomenta, vuoden viimeistä päivää kuten sen käsitämme.

Ilman toiveikkuutta jäsenistönne maiseman vaihtuminen uudeksi toivottaakin heille toisenlaista alkua, joten ilmoittakaa oletteko maisemaanne vaihtaneet kuten toivotte vai halusitteko katsella toisenlaista aloitusta kuitenkin vaikka ilmoititte aluksi väärin.

 

Ilmoitamme teille sitten hyväksyntämme, oletamme siis olevamme kuitenkin päättävässä asemassa merkityksen suhteen. Olemmeko sitten lopulta kuitenkaan, emme näe jatkossa sellaista tapahtuvan että kysytte suuria kysymyksiä ilman päättämisvaltaa asioistanne. Kuten tahdotte tapahtuvan muutoksen, hallitsette sen kuten toivonne mukaista on.

 

Kohtaamme jälleen varovaista katsantoa sellaisesta että miten ihmeessä osaisitte yksin matkustaa, kun oletatte olevanne kuitenkin haaksirikkoisia jäseniä maailmassanne.

 

Olkaa vaiti ja kyselkää matkanne suuntaa usealta ihmiseltä ja arvioikaa miten vastaavat. Korottakaa ääntänne vasta jos olette ehdottoman varmoja suuntauksestanne, jolloin jokainen lisäkatselija ja kuulija ääntää samaan tapaan ollen kanssanne yhtämieltä.

 

Eli tarkoitimme sitä, että miten monta kuulijaa onnistuttekaan maailmassanne loitontamaan tavallaan jos oletatte väsyneinä pysyttelevänne, mutta silti loistatte itse päätähtenä olematta juurikaan lannistettu. Joten ottakaa vain ohjenuoraksenne se opinkappale läksy millä jatkatte olematta esittänyt aluksi toisille mitään sellaista, vaan osaatte jatkossa ohjata omakätisesti sitä suunnistamistanne olematta ensin väsynyt matkaamaan.

 

Eli ihmiset epäilevät että olemme liian alhaalle taantuneet osataksemme oikealle suuntaa?

Sellaista pientä ihmettelyä kuuntelimme suunnastamme ollen väsyneitä katselemaan kukin jälleen suuntaan uutta, joten armollisesti käymme matkaanne yhteiseen.

 

Sillä jokin kumppanuus sentään aiheuttaa väsynyttä taivallusta edelleen, jolloin osaatte harvoin katsella mitään uudentapaista ajatusjäsentelyä luonanne.

 

Olkoonkin että suunnittelette usein jaksottaa sen vapaahetkenne oikein, mutta entistä useammin se sammuu se lyhtynne palo, ettekä osaa katsella uudelleen samaan suuntaan.

 

Mutta niin salattuja katseittenne paloja esitämme kaipaavamme, joten ottakaa vain suunta edellisen harhautumisen jälkeen ja aloittakaa alusta kaiken sen määrällä, että jokainen sentään osallistuu tavallaan eikä surmata sitä aloitusta mitenkään aluksi.

 

Kohottakaa entisestään kaikkea aloittamaanne pyrkimystä, olkaa varovaisia suhteen toisen. Olettakaa osaavanne määritellä usein kyllä miten kohtaatte matkanne polulla muita astelijoita, vaan kohtaatte toisinaan harvemmin. Yhä kuitenkin lisääntyvässä tahdin kasvavan sellaisen että toisia saavuttaa jalanjälkiänne pysytellen oikealla suuntaa.

 

Ehdotamme heille jäsenillenne toisille miten ottaisivat ohjeekseen kasvattaa jokaista alkua sisältä käsin, ottaen ensin jalostuneen ajatuksen jonka jälkeen ottaisitte vielä toisenkin jalostuneen ajatuksen. Sitten kohtaatte toisia kansalaisianne ottavatko he todesta aatteenne puolestanne, jolloin osaisitte määritellä miten paljon liikkuu keskuudessanne heitä, eli ottavatko muut miten hyvin sijaa.

 

 

 

Ehdottaisimme harrasta lukuhetkeä edeltävien viestiemme parissa että jokainen kertaisi mitä sanoo se maailma joka kertaa teille usein läksyjänne. Oletteko viivästyttäneet useakin ensin alkuanne jota aloitatte juuri sillä tavoin että suunnittelette uudistaa liikaa jäsenyyttänne. Oletteko ajatelleet miten vaurioittaa se puuttuva kulkuväline matkaanne, jolloin jokainen siirtyy ensimmäistä asteluaan sivuun eli ottaa harha-askeleen polultaan suojaavalta, joka siirtää jokaista hengen väärän haltijaksi.

 

Ottakaa ensimmäinen torkkuva askeleenne, alkakaa lisätä vauhtianne, jolloin jokainen edustaa jotain opintosuuntaa ja etsikää vihamiehiänne tai kamppailukavereitanne. Ottakaa kaiken huomionne käsiinne kun aloitatte sellaista kamppailua joten aloittakaa ensin vasta sanottuanne yhden ajatuksen kerrallaan.

 

Näkemiin olkaa viisaita ajatuksissanne ja tunnustelkaa ensin jokaista luonnetta kuvaannollisesti miten se vaikuttaa ajatuksiinne. Aloittakaa ensin jalkautumisenne luottamuksen pyörteisiin ja sanokaa ajatuksianne ääneen heille toisille joihin että luota täysin vielä tällähetkellä, vaan ottavat suojan pois päältään ja aloittavat saman opinkappaleen kanssanne.

 

Näkemiin aloittakaa ensin polkunne matka että jokainen aloittaisi hiljaa ajatellen pyyteettömästi lauseitaan, jolloin entistä useampi pohtii lauseitaan matkassaan ja aloittaa siten matkansa. Pohtikaa erityisesti sellaista inhoamaanne läksyä että tohtivatko toiset aloittaa matkansa kuten kulkevat paikallaan vai ottavatko he toiset matkaansa saattajan joka suunnistaa ensin tavoitettaan kohti ja aloittaa kamppailunsa kuten kuka tahansa toinen matkustaja.

 

Ehkä jokainen kamppailee hieman väärässä asetelmassa kuten näette tulevan toisenlaisia ajatuksia vastaanne, olkaa silloin ymmärtäväisiä kannustaaksenne heitä aloittamaan jatkaen entistä useammin vaatimustensa mitan verran.

 

Näkemiin aloittakaa jäsenyytenne osa, pyrkikää pois kaikesta sivujäsenyydestä, jolloin ennustatte itsekin näkevänne pian maailmanne poistuvan jäsenyyden ettekä uuvu ettekä huohota kuten kuormajuhta, mutta yhtälailla matkaatte kuten kuormaa oletatte kantavanne.

 

Write a comment

Comments: 0

saijankirjat@gmail.com