Ketään innokasta kasvajaa ei hylätä

 

12.12 klo 10 Huomenta!  Ehdottaisimme sellaista vaivannäköä että millaisena tahdottekaan esittää sen maisemanne vaihtumisen, olkaa viisaampia ja katselkaa ensin toisaalle kuten tekivät he toiset jotka aloittivat aikaisemmin matkansa. Nähdäksemme olette liioitelleet jossakin määrin juuri sellaista innokasta ajatusta, vaan sekään määrä vertauskuvia ei ole onnistunut katseitanne kääntämään oikeaan suuntaan. Ehdottaisimme silloin jotakin toisenlaista josta voisitte saada avun parhaiten, eli katselkaa ensin toisaalle vahvistaen matkaanne määrää jolloin entistätte joitakin asioitanne ettekä suvaitse heittää ketään määräänsä mitan vertaa kadoksiin.

 

Edellyttäkää toisiltanne määrämittaista suvaitsevaisuutta ettekä suvaitse siis siten että jossakin kohtaa aloittaisitte toisenlaisen määrättömän vaelluksen vaan aloitatte edelleen kyllä samaa, vaan toisella tapaa ettekä usko miten se vahvistaa näkemyksiänne. Pyrkikää aina aloittamaan ensin pohjalta josta etenemällä pyritte jälleen parempaan huomiseen. Olkaa viisaita kaikessa näkemiin.

 

Kiitos, en kyllä ymmärtänyt juuri mitään...  Ei se haittaa mitään, olette luomakuntanne kasvukausi jolloin ketään sellaista innokasta kasvajaa ei hylätä, vaan otatte ensimmmäisen aloituksenne kuvailun ja kasvatte sen määrässä mittaanne.

Olkaa väsymättömiä taivalluksessanne näkemiin.

 

Ymmärtäkää jotain entistä suopeammin ja jaloittelette pian toisenlaisessa kuvailussa, eli jotakin suurenlaista on saapumassa esiin toisaalta.

Ehkä siis saattaa mielessänne kajastaa hämärä valo jostakin sellaisesta josta olette yhä ymmällänne ettekä usko siihen matkaan sellaiseen.

 

Olkaa kauniita ja pysytelkää valveilla ettei kukaan jäljessänne taivaltava pysäyttäisi matkaansa vaan ottaisi lisää vauhtia.

 

Kiitos viisaista sanoistanne!  Ehdimme korostaa lisääkin jos oletat olevasi valveilla nähdäksesi mitä se saattaa tarkoittaa jälleen uusi asetus aikajanallasi. Sillä äskettäin lähdit jälleen uuteen maaliin kukoistavaan, ettekä kukaan huomanneet sellaisen syttyneen kasvoillenne ettekä kuvaile sellaista koskaan havainneenne aikaisemmin maailmassanne.

 

Ettekä kukaan edes sellaista innokkuutta esittelisi mielellänne vielä, vaan siinä ajatuksessa saavutte kohta matkanne määräpisteeseen ettekä aloita silloin mitään ennakoitua aloitusta, matkaa, vaan aloitatte täysin uudenlaisen jakeen ja aloituksen.

 

Käsitelkää kaikki ensin suoraksi mielessänne ettei saavuta kukaan vanhentuneita ajatuksiaan takaisin, jolloin esitätte suoria lauseita kuvastavanne. Ehkä sellaisen tavan voisitte juurikin jättää pois että jotakin vanhaa tavoittelisitte.

 

Olkaa viisaampia siis ajattelemaan täysin uudella tavoin vaikka juuri sellaiseen tapaan tottumattomia olettekin.

 

Nähkää kaikki ensin mielessänne jonka jälkeen aloitatte puhdistamisen prosessin metsässänne eli siinä maastossa jonne kulkeudutte saaavutuksessanne. Ettekä sijaitse siis fyysisesti maastossa vaan oletuksenne mukaan olette hukassa ettekä saavuta jalansijaa aluksi mistään.

 

Kerrotte ihmeitä tapahtuneen kasvoillanne sillä jokin ennnenkuulematon seuraava taso odottaa, jolloin kohdistatte sen arviointinne sellaiseen määrään rakkautta tasanteellanne. Sillä jokin sellainen tasanne siis odottaa ilman saattajia mielessänne, ettei kukaan osaa ajatella vaikeuksia miettivänsä eikä ajattele sellaista kirpeää katkeruutta.

 

Mikä olisi esimerkiksi sellaista vanhaa josta voisi luopua?   Ymmärtämättä sen mittaa olette kerranneet useasti ettei ketään ajatella veljeksenne ja olette sen suhteen vakoilleet toisianne miten ottavat asian vastaan jaloitellen, ehkä vielä jalkaisin ja sitten pyöränne päällä.

 

Korostuu sellainen taito kasvaa aikuiseksi määräänsä että korostakaa vain jokaiselle kukin kasvaessaan miten jokainen osallistuu kasvutapahtumaan ellei toisin itse tahdo. Kokeilemme näin toistaiseksi kasvutapahtumaanne jalostaa ettei kukaan toinen jalostaja korjaisi virheitään ensiksi.

 

Korostamme siis jokaiselle itse että mikä tapahtuma kullakin ohjaa eteenpäin, sallikaa sen aloittaa väsymättömän vaelluksensa ja auttakaa toisia kaltaisianne.

 

Mitä tarkoitti ettei kukaan toinen jalostaja korjaisi virheitään ensiksi?  Liian kaukana sijaitsette sellaisesta lausuntatavasta jollaista korostaisimme viljelevänne että korkealta katsotte alaspäin. Sillä ensin hän toinen taso otti maailmanne haltuunsa pidätellen ensimmäisiä kappaleitaan salassa, vaan sitten aloitti suorastaan ensimmäisen unohduksen ajan vallitsevan.

 

Näkemiin, aloitatte siis ensimmäisen jakeen alustavasta pöytäkirjastanne jonka tuomme ulottuvillenne ettei maailmaanne savustettaisi jälleen valtoimekseen. Korjaamme jotakin aiheutettua aikaisemmin, ehkä korjaamme samalla joitakin sellaisia asioita joiden välillä ette kuvasta syy yhteyttä itse, vaan sellainen kuitenkin vallitsee.

 

Ottakaa vastaan jokainen viisauden siemen jollaisia kasvatatte kukin kohdallanne.

 

Pöytäkirjasta?  Korjaamme ehkä sen lisäävän hieman matkaanne vauhtia jolloin kohtaatte enemmän kasvoillenne pyyteettömyyden ilmeitä. Ehkä siten nähdäksemme lujitatte uskoanne. Korostatte ensin jokaiselle pysyvämpää luomakuntaa toivovanne, jolloin ennustattekin sen saapuvan matkan takaa ensin jaloitellen hieman väsyneesti.

 

Write a comment

Comments: 0

saijankirjat@gmail.com