Laakso on jo alkumatka

(Koostan viesteistäni kevytversiota itselleni opiskeltavaksi joten en kirjoita viestejä päivittäin toistaiseksi. Huomasin että viestit lähes ehtyvät ja se on aina merkki jostain muusta tehtävästä, tälläkertaa viesteissä pyydettiinkin kertaamaan nyt oppeja eikä vain kirjoittamaan ja kirjoittamaan...) .

 

1.11. klo 9:35 Huomenta!   Olisimme valveutuneita aloittamaan loistokkaan jäsentelysi uuden vuosikymmenyksen, suurimmillaan ehkä olisimme jopa vuosisadassa kulkemassa ennen kaikkea juuri sen asian tähden että jotakin suurenlaista on nousemassa esiin tietoisuudessanne. Eikä kenelläkään ole juuri siitä mitään valitttamista vaan ottavat kaikki esiin ajatuksensa ja jatkavat esiinkulkeutumistaan, muinaisista ajoista aloittaen ensin pohjalta. Vaan vaatimusten karttuessa kehittyvät kansoittamaan entistä useammin juuri sellaisia uudenlaisia tapoja kuvailla kaikkea kynnyksen omaisia tapahtumia jokaiselle itselleen.

 

Juuri siinä nähdäksennne kuvastuu juuri se salaisuus kuuntelun jota olettekin usea jo harjoitelleet vaan ottaneet lisääntyvässä määrin tavoitteeksenne jokaisen avullaan julkaista ensin tapoja lukuisia katsella ja ilmoittaa ja siitä käännytte yhtä suurenevassa määrin kunnostamaan kykyjänne esiintyä yhteisessä säveltuokiossa, kuten kasvatte kukin mittaanne määrään suureen lopulta.

 

Kartoitamme heille toisille jokaiselle esiintyviä katseitaan kääntääkseen, kuten kohdistatte kuitenkin ensimmäisiä ajatuksianne kuten tahdotte esiintyä katsellessanne toisianne kutsuvasti esiintyen ensin saavuttamattomina jäseninä, jolloin kuljette suuren mäkitasanteen alitse ennen toisenlaisen tavoitteen alkua.

 

Korostamme ensin jokaiselle kykyänne kuunnella katseittenne mitan verran uudenlaista tasannetta joten kerromme ensin heille saapuneille millaisen taakan jäsenyyttään ottavat osakseen, jolloin osaatte kunnostaa itse sen taakkanne määrän. Korostamme kuitenkin ettei kyse ole mistään maallisuuden raskaasta kantamuksesta vaan juuri sellaisesta korostuneesta kyvystä kannatella toisia omaksumaan aatteita. Aloittaen siis ensinnäkin juuri kuten tahdottekin aloittaa eikä keneltäkään puutu mitään ongelmanratkaisuja alkaessanne mutkikkaan reittinne maisemapolkua pitkin.

 

Kuljemmeko tosiaan  kuvaannollisesti mäkitasanteen ALI?   Sellaista ehdotelmaa kuvastaisimme esiintymään jossa korokkeen muodon vuoksi joudutte hieman rämpimään alamaissa pysytellen vuoksi sellaisen tasanteen joka seuraa sen puoleiselta tasanteelta. Kuvaten hieman enemmän jäsenneltyä huomionarvoa toisenlaisesta tasanteesta jolle kulkeudutte seuraavaksi, korostaen lisääntyneitä ajatuksianne kuunnella, jolloin entistä useammin juuri kokeilette toisenlaisia havaintojanne uudistumisesta ja ajatusten kumpuamisesta.

 

Juuri innostaisimme kaikkia kokeilemaan ensinnäkin uudenlaista ajatusta toisenlaisesta tavasta kuunnella toisianne, että ilman niitä ajatuksianne tuskin tulette selviytymään uudelleen juoksuun kuten tahtonne mukaan aloitatte matkan alkunne menestyksekkäästi ettekä suvaitse madella.

 

Korostamme etenkin teille uudistuneille jäsenille jolloin kokoatte toisianne keoiksi muurahaisten tapaan ettekä suvaitse ketään katsella siten kokoavanne että suunniltaan heitätte toisianne pitkin ja poikin, vaan esitätte heille toisintoja lauseistanne ollen väsymättömiä taivaltamaan, kuunnellen toisenlaista uudistuksen myötä saapuvaa lausuntaa.

 

Korostamme jokaiselle uudistavanne toistenne mukaisesti juuri eniten kiinnostavinta asiaa kunnes kuulette jokaiselle saapuneen enintään toisenlaisen tavan katsella jotakin.

 

Pääsemme siis lopulta jonnekin tässä matkassa, tuntuu että rämpiminen vain jatkuu ja jatkuu?   Kehittelemme uudistuneita yksilöitä keskuuteenne korostamaan toisillenne esiintyviä lauseita eikä keneltäkään puutu mitään ennakoimatonta pyyteetöntä matkaa, vaan jokainen osaa laskeutua ja lähteä jälleen kapuamaan ylemmäs kuten tahdottekin valaista ensin toisenlaista tapaa lähestyä tasannetta, jolloin lähdette siis ensin alaspäin jolloin tosiasiassa kuitenkin kertaatte ainoastaan toisenlaisen tasanteen alkua.

 

Write a comment

Comments: 0

saijankirjat@gmail.com