Onnen apuvoimat

 

12.8 klo 10 Huomenta!   Innostaisimme ehkä toisinaan joten otatko lisää asukkaita onnen tielle kääntymään juuri siten että he kohtaavat jotain odottamatonta ensin kääntyessään jolloin osaavat ajatella suurinta onnea olevan kohdalla.

 

Korjaamme jälleen jotakin aikaisemmasta jäsentelystämme sillä ensin jokainen osallistuu kaksinkamppailuun yksinään, jolloin osallistuu kuitenkin ilman tarvittavaa jäsenistöä. Vaan siitä alkaen kaikki alkaa kääntyä enemmänkin kohtalonomaisesti toimien, että jokaisella alkaa se oma henkilökohtainen osuus kamppailustaan jolloin osaattekin jalostaa siitä ajatuksesta enemmän kohtaloa lisää. Jolloin taas jokainen osallistuja kamppailee yhä enenevässä määrin kahden kesken kanssamme. Lisääntynyt jano ilmoittaa jotain kohdetta alkaa lisäksi kääntyä ensin puoleenne, jolloin kohtaatte sitä alkuasetelmaa jonka turvassa pysyttelette kuitenkin lisääntyvässä määrin yhä uudelleen.

 

Kohtaamme mekin kamppailussanne ongelmia jollaisia olisimme osanneet odottaa vasta myöhemmässä vaiheessa mutta kuitenkin aloittaisimme kohtaamaan heitä toisia ensin jokaisen osalta että kohdatkaa heitä aina auttavaisesti ja ollen väsymättömän armelias, ettekä useinkaan kohtaa vastustusta katsellessanne eteenpäin. Kohtaatte tosin aikaisempaa vähemmän juuri sitä vastustamista joten annatteko heille suojan aloittaa sanojaan vai otatteko sen pois, on kysymys jonka toivotte saavanne kuunnella joskus kansoittavan kuunnelmianne.

 

Kohtaatte usein katsantoja että jokin ei osu kohdilleen kirjoitelmissanne mutta sellaistakin osuutta kohtaatte, että toiset taaas kovasti pitävät niitä eloisina ja vapauttavina.

Kohdelkaa kaikkia ansaitsemansa mukaisesti että joku osaa kiittää eikä pyynnöstä huolimatta poistu kohdaltanne joten kohdelkaa sellaista jäsentä aina kohtuudella, sillä jokin sellainen asia painostaa kuitenkin useimpia että mitä olettekaan ilman masentavaa asiaanne ulkoista onnea.

 

Kohtaatte paljon ennustettua kohtaloa joten kohdelkaa toisia kuitenkin aina hyväksyttävästi.

Olkaa onnenne polulla, näkemiin. Kohdelkaa juuri siten että kukin kohtelette toisianne asiaankuuluvaisen kohteliaasti että jokin siis sellainen kannaltanne äveriäs vaikutus kohdistuu sellaiseen tapaan hahmottaa kansalaisiaan.

Näkemiin.

 

Kiitos, mikä on tämän päivän opinkappale?   Kohtaatte sellaisen itse kukin pian ollen väsymättömiä sen jälkeen, joten odotelkaa ja kannaltanne sovelias opinkappale saapuu näkyvillenne.

Kuunnelkaa miten kohtelette sen arvoista jäsenkaipuutanne joten ilmoitatte oletteko valmis saavuttamaan onnen.

Näkemiin, katselkaa arvoivasti ympärillenne, ettekä suvaitse katsella uudelleen toisin.

 

Onko tämä opinkappale jokin tapahtuma joka meidän täytyy ratkaista, vai tapahtumasarja, vai miten huomaamme sen opetukseksi?  

Sellaista jotenkin erikoista mielestänne osallistuu toisinaan tapahtumiin ettekä osaa aluksi katsella miten sen selittäisitte muuten kuin että ilman apuvoimia se ei olisi onnistunut saavuttamaan itsellänne sellaista menestystä onnen.

 

Näkemiin.

 

Write a comment

Comments: 0

saijankirjat@gmail.com