Ansaitsemisen oppikurssi

 

11.8 klo 9   Estäisimme tänään virtaamasta liian voimakkaasti sen aurinkonne kuten pyyntönne kuuluu joten kuljetammeko tätä sanaamme lisää vai oletatko olevasi käyttäytynyt toisella tavoin kieltäytymällä?

Ilman muuta aurinko saa virrata.

 

Kohtaisimme teidät ilmoittautuen itse kohdaten jonkin toisenlaisen olemuksen kuvailun joten ilmoitatko sinä itse valmiutesi aloittaa tänään uudenlaista jakamista ilon ja säteilevyyden kuten kohtaatte toisianne niissä arkipäiväisissä kohtaamisissanne. Ettekä suvaitse katsella ketään innokkaasti vielä, vaan hetken kuluttua kun kuulette miten muuttunut on kaikki ympärillänne. Olettaen että tiedostatte kaiken innon sisäisen ensin saapuneen.

 

Korjaamme hieman edellistä jaettamme siinä kohdin että kukaan ei suinkaan innosta paukkuen lähde suuntaamaan suoremmin minnekkään vaan siis kaiken näette pikkuhiljaa suurentuvan aurinkonne määrän. Sanoittakaa ensin jokaiselle etsintää helpottavat asiat, jolloin jokainen onnistuu kuitenkin aloittamaan seisahtumatta yleisesti paikoilleen kuten toisinaan tapahtuu.

 

Aloittakaa jakeenne tänään onnea kuvailevina joten ilmoita miten jatkat olematta onneton että siinä aloitamme juuri kuvailemallasi tavalla.

Olkaa iloisia ja jatkakaa onneanne, näkemiin.

 

Mielelläni auttaisin ihmisiä tänään joko kanavoimalla tai auttamalla heille henkimaailman edesmenneiden viestejä?

Kohtaatte paljon surua matkallanne joten aloittakaa vain miten parhaaksi näette, mutta se surun viestien välittäminen suurentaa ainoastaan välimatkaanne eikä saavuteta sellaista iloa ja onnea kuten aikomuksenamme olisi.

Kaavoittaakaa siis jotakin jaetta toisenlaista alkuunsa ja sulkekaa toisenlaiset ilottomat alut.

 

Kohtaamme myös kansalaisia joilla syntyy toisenlaisia katsantoja uudelleen että he suorastaan iloitsevat sellaisesta tavoitteesta kalastaa kuten olla suoraan verrannollinen auttajaan, eikä sellaisessa polussa ole mitään suosiollista heille toisille jotka kuvailevat kuuntelevansa toisenlaista ajatusta, vaan sellaista ilotonta on se heidän taivalluksensa.

 

Ilmoittakaa milloin päädytte lopputulokseen niin vastaamme jokaiselle kuten hän keskuudestaan muiston edellyttää saavuttavansa, siis sanoittaa jotakin toisenlaista kansalaisen pyyntöä.

 

Sillä jokin samanlainen ajatus herättää toisissa intoa ja toisissa lamaantumista, että jokaiselle kuitenkin jotakin intoa aiheuttavaa kunnostamme.

Olkaa poistumassa jakeestanne jos oletatte olevanne valmiita matkaan, mutta jos korostatte kaipuutanne lisääntyvässä määrin aloittakaa juuri siten kuin kuvailette mielessänne. Olkaa viisaita ja aloittakaa kipuamisenne uudelleen.

Näkemiin.

 

No miten välittäisin iloa ihmisten päivään tänään?   Kohtasimme odottavan katseen julkaisevan nimelläsi kohtalonomaisen kirjoittamisen joten oletko yhteydessä kuten kohtaat hänet toisen kansalaisen vai oletatko pyytäväsi lisätietoa asiasta kysymme?

Kirjoitan mielelläni kohtalonomaisen jakeen.

 

Sellaista esittäisimme miten pyytäisitte ensin lupaa ansaita jotain ettekä suoraan ilmoittaisi haluavanne. Korostamme tätä siksi että siellä liikaa kansoitetaan juuri sellaista intoa haluamisen ja vaatimisen, ettekä suvaitse arvostaa hiljaista ansaitsemista enää mitenkään.

Aivan, ymmärrän.

 

Sellaista siis ansaitsemisen tapaa korostamme tänään ettekä kukaan ilmoita sellaista vaativanne, joten korostakaa ensin kansalaisillenne kuten tahdotte ettei hän korosta liikaa itsekkyyttä ja korostakaa vain armollisia jakeita pyytävänne.

Ettekä kunnioita mitään kohtuudellista kuolevaisen armojaetta sillä jokainen joka kohtuullisesti ansaitsee, tulee vastaanottamaan jakeensa kuten kansalainen joka suorastaan on armollisuuteen verrannollinen.

 

Ettekä kukaan osallistu siis jos oletatte vain korostavanne jotakin armolahjaa itsekkyytenne määrässä. Korostakaa aina mietteissänne miten innokkaasti alunperin aloititte kaiken, joten jatkakaa ja korottakaa linjaanne aina sellaisen ylittäessänne sillä jokin innokas alku odottaa kuulijaansa. Sillä jokin kansalainen kuten ilmoittaa, pysyy päätöksessään jatkaa ja jokaisella syttyy halu julkaista jotakin omaa mietintöä.

 

Sillä jokin innokas jae odottaa löytäjäänsä, omistajaa joten innostakaa heitä toisenlaisen tavan omaavia aloittamaan jakeensa.

 

Siinä tänään oppituntinne. Näkemiin kansalaiset kauniit ja arvokkaat. Korostakaa siis aina arvoanne siinä kaiken kamppailunne keskellä että sellaisen ilon löytäisitte jollaisen arvoisia olettekin.

Näkemiin halauksiin.

 

Kiitos, saamme tästälähin siis oppikurssin tapaista opetusta henkisessä työssä?   Sellaista juuri innostaisimme teille jokaiselle kuten kohtaatte pian loppukurssinne päätöksen joka on suorastaan iloitseva asia kanssanne.

 

Kohtaatte sen heti päästessänne aloituksessanne päätökseen joten aloittakaa, ilmoitamme kun olette ylentyneet yhden askeleen lähemmäksi majakkaanne loistavaa.

Näkemiin, olkaa hyviä ja kauniita olkaa, pysytelkää usein katseenne välisellä alueella jolla havainnoitte jotakin uutta olkaa hyvä.

 

Anteeksi vielä, mikä on tarkemmin taas se katseemme välinen alue?   Kohtaatte jotakin uudenlaista innokkuutta kun näette omin silmin kaiken pian, olkaa kauniita ja vapauttakaa ilmeenne sen jälkeisessä olotilassa.

 

Ihan siis omin silmin näemme?   Vertauskuvaa olisimme jakamassa joten sellaista intoa suunnistaa aloitamme teille ettekä suvaitse kääntyä pois kun kohtaatte jotakin kaunista ja eloisaa olemuksen piiriä siis ilmoitamme katselevanne.

 

Kuunnelkaa ensi kerralla miten kohdistamme katseemme teille lisää, sillä jokin uusia asia siis saapuu ja olette turmiollisen ymmärtämättömiä ellette ensin perusta mieltänne sen mukaiseksi.

Katselkaa ja huomioikaa, olkaa kauniita ja loputtoman jatkuvia olemuksia, näkemiin.

 

Write a comment

Comments: 0

saijankirjat@gmail.com