Korjaava pyörre saapuu

 

2.8 klo 9   Ehkä katselisimme tänään vapaaehtoisen menetyksekkäästi ilmoittamaasi katsantoa sellaisesta miten teillä suosiolla puretaan ja rakennetaan leirejä vaikka olisittekin kivettyneitä kohdillenne, vaan siten mahdollistetaan uuden ajatuksen muovautuminen eikä suunnitella mitään väärin muovautuvaa maisemaa luoksenne.

 

Sillä jokainen joka osaa katsella, tulee kysymään miten kasvattaisi entistä useammin itsensä kuvaa, jolloin jokainen joka osallistuu katselemiseen osaa katsella oikein muovaten juuri senkaltaisen yhteisen kuvauksen olotilastaan kuin haluaa. Vaan siinä jaottelemme kaikkea kuten olemmekin kertoneet mutta siis kaiken kannalta on aina parempi katsella yhteistä tulevaisuutta kohti eikä asioitaan yrittää yksin katsella.

 

Kertaamme ehkä liikaa sanoitusta jaksoissamme vaan sinä ansaitset enemmän kannustavaisia jakeita joten otatko vastaan?

Kyllä.

 

Valtuutamme teidät katselijat ja kuuntelijat olemaan valmiustilassa sen tulevaisuutenne suhteen että sellasta tavoitetta katsellaan miten kannaltanne väärinymmärrettyjä kansalaisia ovatkaan he toiset jotka jo katselevat lisääntyvässä määrin ulos luomakunnastanne. 

 

Korjaamme teidän käsityksiänne sillä jokin ennalta arvaamaton tilanne saattaa kärjistää kaiken yhtäkkisesti eikä silloin enää ehdi kukaan miettiä syntyjä syviä miten mahdollista olisi tehdä sellaista tilannetta että joku osallistuisi jakamiseen onnen.

Jokin uusi kannaltanne muodokas pyörre saapuu luomakuntaaanne, sillä jokin asia korjaantuu sen ohella. Että sinullakin siinä ohjautuu uusi työpaikka luoksesi suoraan eikä korjata sen avulla toisia jäseniä, vaan ottavat sinut mukaansa kaipaamaan jäseniä luokseen.

 

Jokin ennalta määrittelemätön asia kulkeutuu luoksenne eikä sallita kenenkään olla painuksissa alaspäin. Joten ottakaa kasvonne, kääntäkää ne sallimukseen ja kokeilkaa miten helppoa se onkaan valaista asuaan uudella tavoin. Kertaatte itsekin sen jälkeen miten jokainen kannustaa luottamaan ja uudistamaan toisiaan ja näin tehden saavutatte paljon enemmän kuin mitä kohtaisitte yksin kavutessanne, saavuttaen ainoastaan merkityksettömiä etappeja nousunne aikana.

 

Korvatkaa niitä kansalaisianne kannustamaan siis voitokkaan muotoista jaetta, eikä kenelläkään sijaitse mikään ennustamaton asia luonaan vaan olette viisaampia ja kannustatte usea yksin ainoastaan, vaan sitten jokaiselle sallitaan enemmän.

Olkaa varovaisia sellaisen luottamuksen kera miten joku voima saattaa keinotella useitakin mukaansa, vaan ehkä sijaitsette jo niin korkealla ettei sellaista vaaraa juurikaan kenelläkään sijaitse.

 

Olkaa vaatimattoman vähäpuheisia eleissänne sillä jokin sisäinen asia korvaa pian ne menetetyt arvokkaat asujaimenne näkemiin.

 

Mitkä arvokkaat asujaimet?   Sellaiset juuri näennäisen korvaamattomat asiat mielestänne kuten asumistyyli ja kuka omistaa kenenkin mielestä enemmän mielenkiintoa kasvattavaa asiaa.

 

Siis maalliset asiat alkavat kadota?   Ehkä korjaisimme että mitään ette sinänsä kadota, vaan otatte lisää asujaimianne mukaan ja kohtaatte enemmän katseellenne kuin olisitte voineet ajatella mahdolliseksi. Olkaa mahdollisimman kaukonäköisiä että katselette kaikkea laajasta perspektiivistä, ettei sellaista kadonnutta kansalaista huomata etsiytyneen enää luokseen joka katseleee ainoastaan oman katseensa mukaisesti.

 

Ilmoittakaa heille toisille miten kohtaatte joitakin katseitanne eikä heilläkään ole lopulta vaikeuksia havaita samoin. Nähkää kaikille yhteinen tulevaisuus.

 

Nytkö se pyörre sitten saapuu jonka piirsitte?   (e-kirjassani näitä piirroksia selityksineen...)

Sellaista ilmoitimme joten asiassa säilymme.

Kannaltanne useakin asia pysyy samanmuotoisena vaan jokin kantaaottavampi jae syntyy luoksenne, jolloin jotakin erilaista syntyy mielessänne.

 

Olkaa tarkkoina katsellessanne toisianne sillä jokainen kykenee katselemaan paljon laajemmin eikä synny enää eripuraa kuten aikaisemmin. Olkaa varuillanne kuitenkin edelleen sillä jokin samanlainen taho voi saattaa yrittää kaapata jäseniä matkaansa.

 

Mistä voimme havaita ensin että se pyörre alkaa tulla esiin?  Kohtaamme useakin eri tapoja katsella muutosta, mutta ensin huomaatte miten kohtaatte eri tavoin katseitanne ja olettekin suvainneet johdattaa toisia hyvin yhteen. Mutta edelleen tulee saavuttaa lisää katselijoita ettekä suvaitse katsella turhaan mitään vaan oletatte olevanne väärässä lauseessa jolloin kohtaatte epäilyksiä ja muovaatte niiden kohdalla uusia katseita. Vaan lopussa sijaitsette kuitenkin kohtalaisen onnekkaassa rivistössä.

 

Auttakaa toisia, on päätavoitteenne. Olkaa kauniita ja nähkää kaikki muutoksen avulla kauniimmin. Näkemiin.

 

Eli mielipiteemme jotenkin saattaa muuttua ja se on se pyörteen aikaansaama alku?   Jotain ehkä sijaintinne mukaisesti saatatte katsella toisin mutta ehkä sellaista lisääntynyttä janoa katsella usea eri kohtiin suvaitsette enemmän, jolloin jokainen osaa katsella eri tavoin hieman mutta siltikin sijaiten juuri siten ylhäällä ettei mikään toinen piiri tavoita asiaa.

Kertaamme pian lisää, olkaa kaukonäköisiä ja odottakaa.

Näkemiin.

 

3.8 klo 00  Korjaisimme jotakin odottamaanne odotettavaa asiaa, sillä jotain ennustettua kaipuuta havaitsimme miten joku kaipasi suorastaan liikaa luottavaisena että jotain tapahtuu.

 

Joten ilmoittaisimme miten korjaatte niitä katseitanne ettei sellaista muuta toista suuntausta aloita työtään, vaan ottaisitte joitakin esiintyjiä kanssanne mukaan jolloin jokaista satuttaisi vähän eikä paljon.

Sillä jotain ennakoimatonta luulisimme olevan näkyvillä teille jo kaikille että ottakaa aikaa sulatella paljon asioitanne sillä niitä saattaa esiintyä. Eikä kenelläkään tule olemaan vaikeuksia saavuttaa toisia.

Jalansijanne vastaisesti kulkeudutte toisinaan kulkemaan liikaa esitellen jotain kaunista ajatelmaa vaan ehkä siinä saatatte kallistua piankin väärälle suuntaa että sellaista tavoitelmaa suunnittelette. Että olkaa varovaisia ja kulkekaa ensin vähän matkaa jolloin osaatte katsella miten jatkaisitte.

 

Katselkaa ensin toisaalle ja vuorostaan toisaalle, jolloin kukin kohtaa mielellään sellaista mitä juuri tahtoo eikä vastentahtoisesti käy matkaan. Esittelemme ensin jokaiselle muuttuvia pysähtymiskomentoja että suuntautuisitte mahdollisimman väärällä tavalla vähemmän, eikä siis korosteta kukaan mitenkään että oliko hänellä jotakin uudenlaista vai vähän toisenlaista.

 

Sillä jotakin uutta tosiaan kajastaa jo hämäränne rajamailla, eikä siinä pysy mikään satu utuinen varaamassa sen suojissa. Vaan istutte ja jaloittelette kukin kuten keveästi kuljette, ollen vääntäytynyt lisää etsimään jotain kainalosauvoja kuten katselette toisinaan.

 

Olkaa kauniita ja kulkekaa väsymättömästi luonteenne murheen vastaisesti, joten iloitkaa ja olkaa väsymättömiä näkemiin.

 

 

Write a comment

Comments: 0

saijankirjat@gmail.com