Juurtemme alku

 

1.8 klo 9  Erittelisimme ehkä jotakin toisenlaista tänään jaettavaksesi joten ottaisitko kappaleen vastaan jostakin erilaisesta aihepiiristä joka on teillä vastaan otettu aikaisempina vuosina, vaan jäänyt taka-alalle toisinaan. Kertaamme sen vuoksi hieman lisää tästä aiheesta sillä jokin muuttumassa oleva asia tulee elämänpiiriinne suunnattoman vaikuttavasti esiintyen. Sillä jotakin sellaista  asiaa on jälleen odotettavissa joten ottaisitko kaiken vastaan kuten olemme luopuneet tulkinnasta itse, kysymme?

Kyllä, kiitos.

 

Kertaamme sellaista tarinaa kansanomaisesta luonteenlaadusta että miten jokin surullinen virtaus poisti teidän kansaltanne juuren alut että sellaista tapahtui sinä aikana paljon ympäri maapalloa. Vaan siltikin lähtisimme kannustamaan teitä takaisin siihen samaan asemaan joka sijaitsi luonanne entisinä aikoina kauan sitten. Vaan ehkä sekin jae hukkuu meteliinne kuten aikaisemmat, vaan siltikin lähtisimme näin kauniisti aloittaen jakamaan varallisuudestamme sinne teidän suuntaanne.

Sillä ensin hän toinen asukas kuuntelee, jolloin päätelmissään kaventuu yhä enenevässä määrin oikeaan suuntaan, jolloin kaikkien on valmius kannattaa samaa ääntä.

 

Aloitamme. Nähtävästi kuuntelitte paljon asioitanne silloin aikaisempina kesinä ja vuosina kun kuvailitte miten joillakin kasvoi usko yritteliäisyyteen sellaisessa tilanteessa että hän säännöllisen harjoitelman vuoksi onnistui esiintymään entistä useammin kannatusjäsenenä sellaisen aatteen ja palon, jollaista tarinaa kuuntelitte pitkään silmin suurin hievahtamattakaan paikaltanne.

 

Sellaista siis tasaveroista ajattelutapaa innostaisimme, eikä teillä kenelläkään esiinny mitään tarinaa heikentävää sen suhteen että kuka kuulee ja toinen ei, vaan jokainen osaa tasavertaisesti kääntyen kannoillaan aloittaa kuuntelemisen jos onnistuu kansoittamaan halunsa tarpeeksi. Eli kääntämään sen katseensa sisäpuolelleen eikä ulos meteliin.

 

Kuulostelkaa aina hatunnoston verran jotain aikaisempaa tarinaa kuten aloittivat he toiset ilomielin kansoittamaan ja aloittakaa siten pohjalta kukin että miten katselettekaan, kuvailkaa näkyänne kuitenkin toisin kuin aikaisemmin. Että siinä kansoittivat ilon ja metelin säestämänä, vaan ehkä sijaitsisitte nyt kauniimmin ettekä suvaiten jotain aloittaa kansalaistottelemattomuutta.

Kannustakaa toisia aina liittymään jakeisiinne, eikä siinä tarvita enempää ihmisiä kuten kuvailette mutta kuitenkin lisää jokatapauksessa olisi tarpeen koota yhteen.

 

Jaloitelkaa kuten näette parhaaksi ja kuvailkaa miten innokkaasti sijaitsette odotustilassa suorastaan elämänne suhteen ja jaloitelkaa sitten ulos siitä jakeesta siten että siinä pienellä tavalla innostatte toisianne kansoittamaan kurinalaisia jäseniä. Ettekä suvaitse kuitenkaan kansoittaa mitenkään heikosti vaan jokainen aloittaa samoja taseita järjestelemään kukin kohdallaan, vaikka jokainen osallistuu siis toisinaan yksin vaan kuitenkin entistä useammin yhdessä muiden kanssa vaikka olisittekin yksin.

 

Kannustakaa kaikkia liittymään toistenne matkaan ja silloin jokainen innostuu kohdallaan miten otatte kyytiin yhä enemmän kansalaisia. Porvarijäsenistön edustajia suurimmaksi osaksi, vaan sinänsä se ei haittaa. Vaan otatte kuten kohtelette toisianne laupeasti ja silloin kansalaisillanne onkin väsymätön taivallus kohdallaan.

 

Porvari?   Sellaista tapailimme kansanedustajaa tavallaan joka edustaa kuitenkin vähemmistöä eikä suorastaan ole kansalainen itsessään.

Ei siis liity rikkauteen?   Ei sillä tavalla miten sen käsitätte vaan siltikin liittyy juuri siten, että mainostatte itse miten kansalainen olette toisen alueen vähemmistön. Ja silloin jokainen innostuu vähän kerrallaan kasvattamaan omaa haluaan kohdata kaikkea uutta ja miellyttävää. Korjaamme siis tämän verran, jatkamme eteenpäin.

 

Korjauksemme olemme tehneet, näkemiin uudelleen. Sillä jokin suunnaton asia siis tapahtuu edellistä useammin että jokin sellainen tapahtuma kuten kaltaistenne usea vähemmistön laajeneminen kantautuu tänne meidän suuntaamme ja jaloittelee usea jo ilman suojavaatetusta.

 

Vaan siltikin kannustatte heikosti toisianne, lyömällä toisia suohon edelleen joten ottaisitteko uusia kannustavia jakeita sen suuntaisia että miten kannustaisitte toisella tavoin. Kannustakaa juuri siten hellävaroen ettette loukkaa ketään ettekä aiheuta eripuraa, sillä jokin ennenkuulumaton jae odottaa saajaansa.

 

Joten uskokaa kaiken mitä kuulette ja näette, olkaa ilomiellä, sillä jokin uusia jae siis alkaa ja jokainen osaa kannustaa sen olemattoman mielipiteensä uudelleen. Korjaamme vieläkin ehkä sen verran että siinä ilossanne kantautuvassa korvillemme olettekin saapuneet uuden ajan kuluttua takaisin luoksemme, joten kannustakaa ja iloitkaa. Korjatkaa sävelenne kaikumaan sitä onneanne ja iloanne ettekä koskaan iloitse enää surumielisiä ollessanne. Jokainen osallistuu toisella tavoin jakeidensa suhteen jakamiseen joten ottakaa lisää arvovaltaa itseltänne ulos pois siten että siinä kohdallanne korvaatte toisenlaisen tilan saapua.

 

Näkemiin, ajattelimme kantautua tänään toisille korville siten että kirjoitamme pitkästi, joten aloita vain korjaamaan jos olet meteliä vailla tai jos haluat jatkaa ole hyvä.

Kiitos, jatkan.

 

Kentältä kuuluu sellaista raivokasta esitystä miten jollakin kansalaisellanne kohtalo puuttui peliin ja korjasi kaiken hänen aiheuttamansa jalomieliseen aatteen tuhoutumisen, vaikka olisikin hän suunnilleen oikeamielinen. Vaan siltikin kohtasi hän jalomielisen polun päätteen jolloin osasi mielessään kertoa miten jokainen sellainen kannanotto joka päättyy, tulee ikuisiksi ajoiksi puuttumaan.

 

Korjaamme ehkä tavoitellen hieman enemmän sananvaltaa luoksenne että siinä ajassanne saapuisitte liian heikkoina mieleltänne suunniltaan surustanne, tänne meidän puolellemme. Sillä jokin sellainen asia odottaa yhä kantajaa joka kannustaa toisia liittymään jakeeseenne osakkaiksi, jolloin jokainen onnistuu usein kannustamaan eikä ottanut hän toiveilleen sijaa ennen vaan otti sen vasta nyt. Sillä jokin sellainen muuttui hänen näkökannassaan eikä ottanut hän sellaista kantaa että ottaisi vaatimuksensa takaisin olettaen että olisi oikeassa suunnassa.

 

Näkemiin korjaamme jälleen toisia jäseniämme, joten korjaatko itse sen tekstisi liittymään ensin avaramielisesti jaloitellen ja sitten korjaatte itse sen kaiken uudelleen.

Näkemiin ole kaunis ja hohtava jäsen ainiaan, näkemiin.

 

Kuka tämä kansalainen oli jolla kohtalo puuttui peliin?   Sellaista innostamme että se olette te itse kukin kohdallanne, eikä sellaista innokkuutta puutu keneltäkään miten kohtaatte niitä hankaluuksianne joita käännätte voitokkaasti puolellenne. Kerratkaa mitä tapahtui muinoin kauan sitten kun korjasivat näkemyserojaan.

 

Olkaa kauniita ja puhutelkaa toisianne herroina ja rouvina sillä sellaisia olette.

Kannustakaa heitä liittymään jakeisiinne ja salatkaa muilta miten etenette.

Näkemiin olkaa kauniita ja varovaisia, kannustakaa aina toisia olkaa hyvä.

 

Puhutteko kristinuskon alkuajoista vai mistä tässä ”korjasivat näkemyserojaan”?

Kannustaisimme jokaista kuuntelemaan varovaisemmin sillä entistä useammin kohtaatte liikaa näkemyseroja, jolloin jokainen innostuu korjaamaan kuten kannaltaan varovasti aloittaa jolloin korjaatte kuten jokainen osaa.

 

Kuitenkin innostutte kääntämään sen uuden lautan suunnan joka alkaa tämän hetken aikana ja korjaatte kurssianne maadoittumaan luontonne mukaan.

Kertokaa jakeistanne toisillenne.

Olkaa kauniita ja hohtavia näkemiin.

 

Tunnemmeko sen kun se uusi alkaa?   Korjaamme ehkä keventävämme teidän taakkaanne joten puhtaana vaikeuksilta saatte matkustaa eikä sellaista taakkaa kanneta enää koskaan jollaista tähän saakka onnistuitte kantamaan.

 

Vaan ehkä saatatte matkata jatkossa liikkuen kannaltanne voitokkaasti, sitä emme osaa verrata vielä jakeitanne vaan siltikin kannustatte toisanne liittymään yhteen ja kannustamaan toisianne ehkä liikaakin jolloin jokainen kannustaja saa itselleen palkinnon arvoisensa.

 

Sillä jokin asia mietityttää kaikkia tällähetkellä eikä sellaista tarinaa kuvata että jokin kohtalo puuttuu peliin, vaan ovat he suunniltaan onnesta kuvanneet saapumisen jonkin uuden asian. Kohtaatte sitä asiaa usein öisin yksin ollessanne vaan piankin se saattaa kannustaa teitä liittymään toisiinne ja kannustaa toisianne kertaamaan oppeja valon veljeskunnan.

Olkaa hohtavia kuten olette.

 

Tämä oli vähän sekainen teksti, johtuuko se minusta?   Emme osaa valaista mikä saattaisi olla vialla vaan ehkä sinä osaisit paremmin kirjoittaa lauseitasi yksin vailla päämäärää että siinä osaisit varautua kuuntelemaan miten tahdot olematta valveilla kirjoittamaan.   (eli kuuntelisin vain., kuten teen toisinaan..)

 

Millainen virtaus poisti kansaltamme juuren alut?   Mutkikkaan asian jälkeen kansalaistenne luottamus ylempään ajatukseen katosi eikä sitä saavutettu enää takaisin.

Olkaa hyvä poistumme näkemiin.

Kiitos.

 

Write a comment

Comments: 0

saijankirjat@gmail.com