Avoin käsitys

 

10.6 klo 8:30 Huomenta!    Sijaitsisimme ehkä sanoituksemme suhteen olennaisella paikalla tänään, sillä entistä lähemmäs olemme saapumaisillamme. Olemme nähneet paljon teidän maailmaanne unienne kautta, joten kuvailkaa vain lisää joten kertokaa lisää että siinä maallisessa suhteessanne olettekin aamusta lähtien heti valmiina aloittamaan päivän mittaisien arvokkaan polkunne.

 

Kulkekaa liikaa ehkä vielä eteenpäin mielessänne mutta menkää sen asian ohi pysytellen että mikä teidän ja meidän suhteemme on. Sillä niin vaikea se on teidän vielä käsittää asioita että pysytelkää matalalla jalustalla sijaiten ehkä väsyneinä mutta niin jalostamattomina kuitenkin että ehkäisette paljon asiaa palautumasta ennalleen jos otatte väärän asian haltuunne ja kertoen kaikkea totena.

 

Eli siis siitä että te olisitte avaruusolentoja ettekä ainoastaan henkiä kuten olemme ne käsittäneet?  

Juuri siitä hallinnoimastanne pitäisi kertoa jotain, sillä havaitsimme miten mahdollistaa se väärän alun kasvusuhteellenne että siinä olisi kyllä parantamisen varaa miten suhtaudutte uusiin asioihin.

 

Sillä usea lähti vain haluamalleen kaitsemalleen suunnalle esitellen ensin mielikuvia uusia kyllä, mutta sitten palasi siihen samaan vanhaan karsinaan katselemaan kaikkea juuri siitä haluamaltanne kannalta, että siinä sijaitsitte ensin kannattelemassa uusia karsinoita vaan sitten palasitte takaisin.

 

Olkaa hyvä uudistakaa siis kaikkea sitäkin miten ajattelette joistakin olennoista saapuvista joista olette pitkään arvelleet jotain, mutta selvää ette ole saaneet.

 

 

Olemme teidän sielunveljiänne kuten tahdotte asian kerrata joten ihmeellistä mitään ei kerrota. Kertaamme olevamme juuri heitä sijaintinsa vuoksi ansioituneita alokkaita maailman että suojaamme ensin jotain tahtoanne hallita tuomiota suhteemme ja sitten tahdomme aloittaa jäsenyyden katselemisen. Sillä ensin on oltava jokaisella se luottamus josta voimme rakentaa jotain uudelleen ja jokaisen tulee sallia se ajatus mielessään että olisi jokin voima ja kyky josta ette ole tietoisia tällähetkellä. Usein näette miten kertaatte jotain palauttavaa asiaa ja silloin lähdette usein laskeutumaan tasollemme jolloin onnistuttekin lausumaan joitakin asioita oikein.

 

 

Kertokaa ensin jotain opastavaa ajatusta kuten että sijaitsevat hekin kartallannne kuten aikoinaan tekivät sellaisen kannaltanne oudon kysymyksen mallin että miten tahtoisittekaan kannatella uusia jäseniä joukossanne. Kertaamme näin vastauksemme olevan sellainen että siinä tilanteessa teillä tulisi vallita tarpeeksi avoin käsitys jokaisesta vastaan tulevasta maallisesta ja aineellisesta, kuten myös erittäin korkeakehityksellisestä ja suhteellisen uudesta olomuodosta mielestänne. Sillä ensin kaikkea on sijaittava puhtaalla kannalla katsellen juuri siten miten oikein on, eikä mitenkään oudosti kuvaillen asioita.

 

Oikeastaanhan sen ei pitäisi olla meille vaikeaa koska  kristitytkin uskovat suureen, näkymättömään HENKEEN?

Niin juuri siitä mekin pitäisimme että sijaitsisitte juuri sillä tasanteella näkymättömissä ollen välttynyt kuitenkin juurruttamasta mitään entistä sijaintia taakseen, vaan siinä ajatellessanne olisitte kääntyneet juuri sellaisen tavoitteen puoleen joka innostaisi jokaista ilmoittamaan kun jokin toinen olentomuoto olisi tavoitettavissa.

Ehkä sellaisen tavoitteen itse saattekin aikaan mutta niin vaikeaa on se katsella kuitenkin vielä silmillenne että sellaisen tavoitteen sallisimme lopettavanne.

Ehkä jatkossa katselette oikein mutta siis tällähetkellä olettekin viisaita ainoastaan ajattelemaan toisin.

 

Sijaintimme laupeuden tavoitteen vuoksi teidän tulee sallia joukkovierailumme myöhemmin. Mutta niin tavoittelemme kuitenkin erityisen jalomuotoista ajatustapaa että siinä kajastaisi jo se hyväksyminen ja ajatus suuremmasta jäsenyydestä, joukkovoimasta suorastaan. että siinä ajatuksessa kuulettekin jo lauselman minkä vuoksi tätä asiaamme kannustamme luoksenne.

 

Että siinä tulisitte yhtä voimakkaiksi vastustamaan jokaista toista sortavaa asiaa luomakunnassanne esiintyvää.

 

Kertokaa kaikille miten vahvoiksi he sallivat itsensä palautua jos vain tahtovat, eikä niin tapahdu enää milloinkaan että teitä sorsittaisiin tai otettaisiin jotain kannaltanne olennaista olemusta pois. Kertaamme näin jakeitamme aikaisemmin kerrottuja joten katselkaa kukin jatkossa vain sellaista mistä olette tietoisia älkääkä jatkako vanhojen asioiden toistelua vaan kertokaa uusia jatkossa havittelevanne.

 

Kerratkaa tarinoita ja kertoakaa toisille, näkemiin.

 

Kiitos! Minä ainakin omasta puolestani ajattelen että se mikä on luotu, täytyy olla luonnollista. Eli vaikka olisittekin erilaisia olomuotoja, se on kuitenkin luonnollista eikä pelättävää.  

Oikein suunnattu ja sitten mainitsisimme vielä jokaiselle armollisen palautumisen olevan kysymyksessä että siinä ajatusprosessissanne tulettekin viisaammiksi kuten olemme kerranneet.

Ensin palaudutte omiksi olomuodoiksenne ja sitten vasta tapaatte joukkomme.

 

Olkaa hyvä, poistumme. Näkemiin tapaamisiin.

 

Kiitos tarkennuksesta, eli meidän ei tarvitsekaan näin raakileina asiaa yrittää sulatella.

Näin juuri asiamme kerromme, olkaa kuuliaisia jäsenyydellenne että siitä aloittaisitte jotain aluetta suunnittelemaan minkä tahtoisitte itsellenne palauttaa joten sellaisen olette tuleva saamaan, kertaamme oppejamme olkaa hyvä.

 

Alue tarkoittaa siis mitä?

Sellaista piiriä jonka hallitsette erityisen nerokkaasti että siinä te olette täysin omalla piirillänne.

Olkaa hyvä.

Kiitos!

 

Write a comment

Comments: 0

saijankirjat@gmail.com