Mitä on kuolema?

 

Sen sijaan että kirjoittaisimme, olisimme vastaanottaneet muutaman jäljellä olevan kysymyksen jos otat vastaan?

Kysyisin vaikka ensin siitä että joudumme keinua täällä ilossa ja surussa... kadotimmeko ohjekirjamme aikojen alussa joka ohjasi miten selviäisimme niistä paremmin kuin nyt, tarkoitan surun osuutta?

 

Sellaisen tavanomaisen kirjoitetun ohjeen kukin omistaa kuten tahdottekin ilmaista sillä tavoitteella kuvata jotain ohjelmointia tavallaan. Joten siinä ohjaatte itseänne yhä edelleen siten ohjaillen kuitenkin toisinaaan liian kertomuksellisesti että kertaatte vain jonkinlaisia kerrattuja jo ohjelmoituja väärinymmärryksiä, sillä siinä ohjaatte kunnolla vasta kun osaatte kerrata suuntanne muutoksia ja kerrata miten ohjailette ilman mitään ajankäyttöä sellaiseen kunnostamiseen kuten katoavaan jumalakäsitykseen.

 

Siinä ohjaatte itseänne sillätavoin tarkasti käsittäen kyllä jokaisen koettelemuksen olleen vain viitekivi polullanne, eikä siinä ohjelmassa mikään suuntaa katsettanne toisaalle. Vaikka sellaistakin iloiten kyllä suunnistaisitte polullenne saapuvaksi että mikään ei ohjelmaanne sekoittaisi.

 

Kertaamme näin loppuun, ole hyvä. Lannistettu kuva meille saapui sinun eilis iltaisesta yrityksestäsi kunnioittaa kertaustamme  (olin ilmeisesti liian väsynyt kirjoittamaan illalla myöhemmin, ei onnistunut...) , mutta siinä havaitsimme miten innostuit lisääntyvässä kohti siitä itsesi kartoittamisesta.

(sen sijaan sitten kysyin mitä tehtäisiin, ja sain ohjattua lihasverryttelyä tuolissa istuen, siitä myöhemmin mutta se oli taputtelua/ravistelua/liikeratoja jota sain jo 2014 tapaturman jälkeen....)

 

Joten ilmoita milloin olet valmis jatkamaan niin kertaamme miten voit tehdä sitä ilman ohjaustamme. Kunnostamme näin ilonpitoanne suoriutumaan mahdollisimman vahvoin jäsenin eikä kävisi niin että sijaintinne vuoksi kumoudutte oikoiseksi. Ilmoita vain siis ja jatkamme harjoituksia.

 

Kiitos, mielelläni. Saanko vielä tarkennusta että miten on siis suhtauduttava esimerkiksi läheisen kuoleman suureen suruun?

Ilmoittaisimme kyllä tarkemmin jos olet valmis vastaanottamaan eriskummallisen tarinan kehityksestänne, että siinä teillä menevät monetkin ajatukset sekaisin jos alatte kunnostamaan meidän tarinamme mukaan, kuten tahtonne usein nähtävästi onkin että totuuden tahdotte alkuunsa vahvistaa.

 

Joten ilmoita vain jos olet mietteissäsi ja näet kohtelevasi jotakin tuotetta uudistuneena, jolloin huomaat että siinä ohjelmassasi oletkin valloittanut täysin uudenlaisen käsityskyvyn uudesta kunnostamisesta.

Sillä niin siinä käydään helposti että sijaitsette juuri sillä tasolla jolta käsin yllätte näkemään monitasoisesti enää juuri sinne ohjekirjaanne että siinä näette muutamia väärinkäsityksiä joita on jäänyt vallitsevaan uskontoonne kuolemasta ja menettämisestä. Jonkin puuttuvan välikappaleen, laatikon olette jättäneet pois.

 

Katseenne mukaisesti siis joku vain katoaa yhteydestänne eikä siinä sen kummallisempaa kuitenkaan kuvailla tapahtuneen kuin että hän vain otti ja katosi tänne toiselle puolen yhteyteemme. Sillä ensin hän päätti yhdistää voimansa kanssamme, jolloin innostui lisää katselemaan tälle puolen ja silloin hän vain päätti lähteä luotanne.

 

Kertaamme näin kokemustenne mukaista olevan kannustaa toisiakin aloittamaan se maanpäällinen kulkemisenne meidän suuntaamme. Niin osaatte juuri tavanomaisesti kerrata millaista on se kuoleman esiripun varjon alla oleminen, eikä siinä havaita siis minkäänlaista uutta opastusta tapahtuneen vaan otatte milläkin tavoin kuka tahtoo osaa, jolloin innostutte siis tavoittelemaan lisää.

 

Ohjaamme kyllä toimintaa jokaisen kohdalla, vaan sekin jae odottaa vielä voimistusta miten otatte vastaan jotain sieltä majapaikasta tapahtuvaa kontaktia eikä syntyisi mitään ennakoitua pelonomaista lähestymistä.

 

Kertaamme näin loppuun, ole hyvä.

 

Kiitos! Ja sitten kysyisin siitä kasvattamisesta tarkemmin,mitä ihmisen luonteenominaisuuksia laittaisimme siihen kuvaannolliseen kasvatusruukkuumme jota alamme odottaa kehittyväksi uudenlaiseksi?

 

Kertaamme jakeitamme menetettyjä että siinä suosittelisimme teille uudenlaisen omistavan suhteen purkamista maallisiin kertomuksiinne, sillä ensin on oltava vapaa kahleistaan maallisista jolloin lisäätte sitä ohjelmaanne keventymään lisää ja siten kasvatatte uudenlaisen tavoitteen kannatella uutta tarinaa.

 

Kertaamme vielä että siinä ohjelmassa kasvaa siis täysin uudenlainen tavoite kohdella toisia myös uudella tavoin eikä siten kuin vielä teette. Vaan siten juuri ymmärtäen miten tavoittelisitte uudenlaisen ystävyys ja kumppanuus suhteen muodostumista vaikka olisittekin eri mieltä asioista.

Sellaista tavoitetta jakaisimme millä onnistutte kyllä muodostamaan niitä kaveruuksia, ollen väärää mieltä toistenne kera mutta niin onnistuen kokoatte edes jonkinlaisen uuden jäsenyyden alun.

 

Kertaamme miten teillä saattaa olla jäsenyyksissänne puutoksia ilman että kukaan osaa ilmoittaa siitä heille itselleen, sillä usein näette heidän selviytyvän hädin tuskin ja silloin näette miten kohtaatte heidät avoimesti ilman vihan häivää, ilman paistattelua missään tuomitsevassa arvostelussa. Kuitenkin kertaatte usein nähneenne usean kertomuksentapaisen alkuperäisen tavoitteen heillä olevan hukassa.

 

Joten ilmoittakaa heille miten kohtaatte omanne, joten kääntyvät he arvoisellenne polulle eikä kenenkään tarvitse kuvailla niin paljoa omaa maailman näyttämöään. Sillä siinä kertaudutte kaipaavin olemuksin näkemään jotain innokasta katsetta kuvailleenne kun kohtaatte heidät ilman tuomitsemista. Sillä ensin ovat hämillään aiheuttamastaan kohusta jolloin kertaavat itsekin miten tahtoivat kuitenkin kannustaa kaikkia usein näkemään asioita toisin. Jolloin lisäätte uudelleen valoanne kukin tahoillanne menneisyytenne ohjailemana.

 

Kertaamme lopetukseen, näkemiin.

 

Kiitos! Voinko vielä kysyä että kun kuoleva päättää yhdistää voimansa kanssanne ja lopulta siirtyä sille puolelle, onko hän siis olemassa vielä ja miten?

 

Sellaista taakkaa kannettavaksenne emme suosittele miten kohtelette toisia polullanne kuin lopulta jyrän alle jääneinä että kohtelette siis kuin ilmaa, sillä todellakin ovat he hyväkuntoisia ja olemassa yhä edelleen.

Siinä jätätte toisenlaisen tavoitteen maallisesta olemuksesta ja vastaanotatte toisenlaisen ajatusmallin meidän suunnaltamme.

 

Sellaista tavoitetta kuuntelette että siinä yhdistyy siis kuolevaisen sielu uudella tasolla eikä sellaista tavanomaista maallista hautaamista suoriteta täällä meidän tasollamme.

 

Kertaamme näin loppuun näkemiin.

 

Kiitos! Anteeksi, vieläkin kysyn, miten voisimme osoittaa edesmenneille että arvostamme heitä vaikka emme siis näkisi mutta voimmeko jotenkin osoittaa sen toisella tavoin että kuuntelemme kyllä?

 

Siinä sijaintinne vuoksi on hieman vaikeuksia tasolla heillä, vaan siinä tapahtuu kyllä pientä merkinantoa kuten jo olettekin tietoisia.

Kertaamme näitä jakeitamme kunnes osaatte hallitusti näytellä miten tahtotilanne vuoksi osaatte kallistaa korvaanne kuuntelemaan ja olemaan läsnä jos tahtovat osoittaa mielenkiintoa.

 

Usein näemme miten kohtaavat he kauhunsekaisia ajatuksia joten lähtevät pois ja ajatuksin vain kohdentavat teidän haaveiluanne oikeisiin raiteisiin, sillä useakin kykenee kyllä taas aivojen kautta olemaan yhteydessä.

 

Usea näin menettämänne olento on juuri yhteydessä kanssanne huolimatta etäisyydestä ja olemuksenne rajoituksesta.

Ilmoitamme kyllä milloin olette yhdistyneet liikaa joten silloin lähetätte itse pyynnön kuunnella ja olla läsnä rajoittuneesti ja niin osoitatte kyllä yhä ystävällisyyttä heidän puoleensa mutta sellaista liian tarrautuvaa olemusten muotoa emme salli nähdäksenne tapahtuvan.

 

Täytyy olla siis että aikojen alussa tiesimme että tällainen yhteys on olemassa ja siksi tämä nykyinen kuolemalle menettäminen tuntuu niin hirveältä?

 

Sellaista tasonne mukaista ajatusta se vaatii että ymmärtäisitte miten kohtalonne mukaista kaikki on ja sitten vain lähdette kun aikanne koittaa.

Lähdette kauniisti ja väsymättömän vaatimattomasti koetatte pitäytyä ensin tasollanne maallisella ja sitten kun osaatte kulkea neuvokkaasti juuri sillä seuraavalla tasolla, olettekin uusi jäsen luomakunnan suuren.

 

Sillä usea jäsen vain hallitsee juuri sitä arvokkuuttaan ensin vähäisesti ja sitten yhä voimistavin käsitelmin. Usea juuri onkin vailla järkeä ja totuuden mukaista kaipausta vailla mutta sitten lähdette vain matkaan osoittaen neuvokkuutta jäsenyyden, jollaista olette vain haaveissanne toistelleet huomauttaen että sellaiseen olettekin kykenevä.

 

Kannustamme liittoutumaan jäsenyydeksenne jo tässä vaiheessa elämänmittaista polkuanne kun kuulette ja näette uudella tavoin asioita, joten ottakaa vastaan lahjamme armollisuuden menettämisestä. Ollen se vastaanotettu lisääntyvässä määrin iloiten ja halliten mielentilaansa uudella tasanteella järkkymättömänä pysytellen.

 

Innostamme siis kiinnostumaan eniten ehkä vielä hallinnassanne olevasta suunnitelmasta kuvailla jotakin kauniisti laittamalla se arvoon oikeaan eikä kuvailla jotain menettämänne tavoitteen olevan kallistettu kannalle toiselle.

Sillä usea lähtiessään kannattelemaan polkunne varrella olevia kannatelmia, uskookin pian kaiken olevan totuudenmukaista eikä mikään saavuta paha teitä siinä vaiheessa kun olette jo uskoutuneet suuren mahtavan totuuden osaksi.

 

Sillä usea vailla mieltä oleva on vielä jäsenenä liittolaisten toisenlaisten että siinä koetellaan ja ollaan myötäeläviä kyllä, mutta niin salakavalasti kerraten toteamuksiaan ettei siitä jäljelle jää mitään onnistunutta aloitusta kasvattaa uutta jäsenyyttä.

 

Kertaamme näin lopetukseen ole hyvä.

 

Kasvattakaa jäsenyyttänne siis olematta liian vastenmielinen sille jäsenyydellenne jollaista kohtaatte usea polullanne ja siis nähkää sen oikea mieli ja luonne että kuntoudutte juuri sille oikealle käsitykselle tästä maailmastanne jollaista tahdottekin jatkaa sitten iloisin mielin uudelleen, kohdaten oikealla tavalla ne murheenne sijainneet aiemmin kohtalonomaisesti polullanne.

 

Sillä usea lähtenyt palaa uudistuneena eikä hän mieti enää kuolevaisia ajatuksia vaan kertaa hän uudenlaisia kannanottoja uusiutuneesta avarasta käsityksestä jollaista soisimme kasvattavanne siis oikeammin juuri.

 

Läsnäolonne vuoksi sijaatte sen petinne yhä kuolemaan, mutta ehkä jos ottaisitte toisenlaisen kantamuksen syliinne voisitte lähteä jo ilomielin tavoittelemaan toisenlaista hallintaa jostakin toisenlaisesta tavoitteesta uudistumisen.

 

Lähtekää siis matkaan sijaiten ensin matalalla, josta nousette kyllä aikananne juuri korkeuksiin mittaviin ja siitä lähtien matkaatte ensimmäisessä luokassa suorastaan nousten peltojen ja kylien yli kauas liikkumaan ilman mitäään valvontaa suoritettavaa luonanne.

 

Kertaatte ja lähestytte sitä aikaa yhä nopeammin kunnes näette lopulta sen kuvanne lehdessä, kuten kertomuksin lähdette mainetta tavoittelemaan.

 

Joten niin se päättyy se matkanne maallinen ennen pitkää että sijaitsette uudella tasanteella jollaista olette pelänneet kyllä, mutta niin samoin miettein lähdette kuitenkin jatkamaan yhä korkeammalle.

 

Eikä siis pääty mikään eikä lähde henki maailmasta, jollaista koette juuri siinä kohdallanne vielä nyt.

 

Korjaatte päässänne paljon asioita että ottaisitte niitä jakeitanne kantaaksenne joita se kuoleman käsitteleminen vaatii, mutta siitä lähdettekin pian oikealle suuntaa ja kuntoudutte katselemaan asioita oikeasta käsityksestä.

 

Vielä on se vaikeaa, jolloin osaattekin päätellä jonkin olevan liian korkealla tasanteella, ihmetellen miten kohtaisitte ne asiat. Joten innostukaa vain kohdallanne arvostamaan myös omaa tasannetta siinä mielessä että sijaintinne vuoksi se onkin oiva lähtökohta olla avoin ja kutsuva jollekin toiselle tavoitteelle.

 

Kertaamme näin lopetukseen, näkemiin uudelleen.

Kohtalonne mukaisesti kohtaatte piankin jotain toisenlaista kastetta maailmanne, joten ottakaa osaa ja kohdelkaa toisia tasavertaisina on se toisto jolla pyydämme teitä kohtelemaan muita.

 

Näkemiin. Pyytäkää lisää arvosteluja jos toivotte ja toimitamme, näkemiin.

Kiitos!

 

Write a comment

Comments: 0

saijankirjat@gmail.com