Ratkaiseva hetki on nyt

 

31.5 klo 9 Huomenta!   Olisimme vapautettuja siinä määrin että intoutuisimme kertomaan vapaudesta ehkä toisinaan liikaakin mutta siinä olemme vakauttamassa ainoastaan teidän maallista päivän mittaista työtänne siellä, miten tahtoisittekaan jo kaikki lähes kerrata niitä suvaitsevaisempia lauseita joita esittelisivät ne kanssakulkijanne, että siinä ajattelemme aivan samoin niistä ajatuksistanne.

 

Sillä niin se olisikin teille paljon helpompaa sijaintia että siinä ajassanne onnistuisitte lyöttäytymään yhteen heidän toisten kanssa jotka teitä aikaisemmin vähäpätöiksi mainitsivat. Ehkä jälleen onnistummekin kääntämään kaiken ennalleen kuten aikojen alussa sijaintinne määrä oli, mutta niin se vaikeata on tälläkertaa että siihen liittyy niin paljon enemmän vaikutusvaltaisia henkilöitä jotka janoavat suorastaaan esitellä uusia välineitään millä oikoisivat niitä huhuja kiertäviä.

 

Sillä jokaisen sisällä asuu se toivo muutoksesta jollaista välittäisimme teille tähän hetkeen joten kerratkaa mitä se ääni siellä sisällänne ohjaa ja kertokaa toisillenne, uudistaakseen jotain säännönmukaiseksi tapahtumaksi että innostuisivat kuuntelemaan ja vapautumaan haasteistaan maallisista.

 

Siinä määrin ennustamme sitä olemuksenne muutosta pyrkivän esille että siinä piankin mittailette kukin matkassaan miten pitkälle on henkisesti edennyt. Joten innostukaa vain ja mittailkaa ja kuvitelkaa miten pitkälle se jana vielä kulkeekaan jonka mittaisia olette kyllä, voimme lohdutukseksenne lausua.

 

Mutta muuttakaa sellaista kannatusta siellä keskuudessanne vallitsevaa joka ennustaa liikaa kannanottoja puoleen kummalliseen että siinä ajattelette uudistaa sisäistä näkökantaanne kyllä, vaan siinä ajatuksessanne kummallisesti kulkeudutte juuri väärälle alueelle.

 

Eli siinä ajattelette uudistaa sisäisesti jotain uutta, vaikka siinä juuri piilee se tavoite että siinä ajatuksessanne uudistetussa olisi se vanhan tietonne siemen jäljellä. Eikä siis kylvetä uutta kaiken sen sijaan, vaan ottaisitte ja kasvattaisitte jotain kaunista siitä ajatuksestanne.

Sillä ensin sillä kukoistuksellanne suojelette jokaista toistakin maan päällä kulkevaa että siinä suvaitsette siis kannustaa ja suojella heitä vähemmän kehittyneitä jotka eivät ole vielä kuulleet juurikaan mitään ennustetusta maailmanne muutosvyörystä joka yllenne säntää piankin.

 

Ehkä siinä ajattelemme että sijaitsette väärällä polulla vielä mutta siinä myös kajastaa se toivon portti jota kohti kuljette määränne mitan jäljellä olevan, joten kumotkaa kaikki haaveenne sellaiset jotka liittyvät maailman suojelemiseen. Sillä sellaista toivoa ja tavoitetta olette liian pieniä kertomuksin laittamaan alulle, mutta siitä aloituksestanne voisitte aloittaa että siinä ajattelette ensin itseänne kannustaa kumoltaan kävelemään ja onnistua hankkeessanne.

 

Että kertomuksemme eivät siivittäisi siis liikaa hallintaa maailman suhteen vaan sen juuri vähäisen mielenne kohdalla tapahtuva siintäminen uuden maailman toivon ja tulevaisuuden. Eikä siinä ajatuksin mitään ennakoitua evakuointia tapahdu maailmastanne, vaan otatte vain ne salaisuutenne vitsikkäästi kirjaimellisesti kuten ennustettiin sen Nooan aikana jonka varaan laskitte paljon, joka siis pelasti niitä henkilöitään hukkumiselta.

 

Kerromme lisää siitä tapahtumasta sillä toisinaan olettekin kaiken väärin ajatelleet eikä sellaista tapahtumaa siis oikeasti ole synnytetty että siitä joku ottaisi lapsia ja vaimoja ja kertaisi niitä olemuksia ottaneensa kyytiin. Vaan sellaista juuri tavoitetta uskalsi hän uusi asukas tulevaisuuden kohdentaa kykyjensä mukaisesti tapahtumaan juuri että siinä hän kohtasi sen uskonsa ja oli vapautettu ennakoimaan tapahtuvaa.

 

Sellaista tasannetta hänkin ajatteli uudistaa jonka kaltaista tavoittelette nyt tälläkin hetkellä. Joten istuta sinäkin se vapautesi täyteen kukoistukseensa ja vallitse vain siinä ajatuksessa että siinä todellakin tapahtuu jotain sanoin kuvaamattoman uutta järjestystä ja hallintaa maailmanne valloissa, että kertaamme siitä vielä monta kertaa uudelleen.

 

Mutta siitä lähteäksemme olemme suunnitelleeet niin tapahtuvan että siinä ottaisitte itse sen johtoasemanne ollen väsyneitä vielä taivalluksestanne, mutta niin onnistutte kukistamaan sen omistavan portaan siellä tasollanne.

 

Joten istukaa ja ihmetelkää, on vain sanomamme tälläerää sillä muuta ette kykene toisaalta innokkuudestanne huolimatta tekemään.

 

Mutta siinä salaisuus piilee siinä istumisessa, että siinä innostutte tietenkin miettimään juuri niitä ajatuksianne joita ottaisitte matkaanne uuteen järjestykseen.

Sillä ensin teillä uudistui lisää apulaisia jonka verran jokainen tarvitsee ja entistä useammin siis hän toinenkin jäsen siellä onnistuu lisätä sitä apuaan.

 

Sillä jokainen joka etsiytyy juuri siihen hahmonsa mukaiseen joukkoon, on vain kaunis lisä yhä lisääntyvään aputoimiin.

Sillä juuri siten mahdollistatte jonkin asianmukaisen toiminnan että otatte vain salaattia kuten kulhostaan ja lisäätte makkaraa sivuun että jäsentelette juurikin sitä uudenlaista tavoitetta kuten mahdollista olisi ruokailla lisää, ottaen jotain sellaista mistä kukin sattuu pitämään.

 

Olkaa väsymättömiä juuri nyt, sillä tällä hetkellä on ratkaiseva merkitys olla luomakuntanne jäsenyyden kirkastaja että siinä tavoittelette uudistuneita turmiollisia jäseniä lähtemään pois kaikkeudestanne.

Sillä entistä vaikeammat ajat muuttuvat heille tulevaksi että siinä kukistuu heitä useakin hyvin mahdollisesti kuten toiveenne mukaista olikin.

 

Kertaamme teille näitä sanoja vahvistukseksi että siinä havaitsisitte olla jäseniä hallittuja että kukaan ei horjahtaisi eikä lähtisi väärään suuntaan. Sillä vaikea on sieltä toiselta polulta tulla enää takaisin jos lähtee ennakoimattoman varmuudella juuri siihen matkaansa eikä palaa ajoissa.

 

Kertaamme näin toiveitanne tulevan kuulluksi juuri kuten lähditte eilen niitä kertaamaan, joten innostukaa lisää ja kerratkaa mitä tahtoisitte heidän toisten haluavan kuulla kaunista sanomaa tulevan esille. Jonka mukaan hän toinen henkilö olisi tahtova juuri senlaista tapahtumaa kuten hän kertoi jo aiemmin, että niin siloitatte sitä tietänne eteenpäin ollen väsynyt esittelemään enää toisenlaista luomakuntaa kannattavanne. Kuten tahdottekin havaita usein miten hallinnan ulottumattomissa onkaan se luomakuntanne tänään.

 

Uudistamme kaikkea sisältäkäsin aiempaa vahvemmin joten uskokaa mitä kohtaatte toisinaan uudistuksia joilla kehotamme teitä uudistamaan luomakuntaanne vahvemmaksi sielulliselta malliltaan.

Että siinä lähdette usein katselemaan asioita juuri siitä kohteestanne kuten mahdollisesti havaitsette liikaa toisinaan ajatuksienne kytkeytyvän toisiinsa.

 

Mutta kohdistatte niitä ennakoimattoman usein jäsentymään sellaisiksi kahdenvälisiksi kytköksiksi että siinä kohtaatte juuri sen hallinnoimanne uudistuksen joka syntyi ensin jaloitellakseen jostakin vaaleasta aineesta ja silloin lähditte kannustamaan sen muotoutumista ennalleen, jolloin esittelitte uusia jäseniä vallitsevan luomakunnassanne että siinä heillä onkin täysi oikeus olla totta.

 

Ehdokkaamme saapuvat jäsenillenne suoraan ehdottamaan jotain uutta kykyä hallitsevanne, joten ottakaa lisää apuvoimia aina heitä tarvitessanne. Sillä sellaisen matkaanne saatte aina kyetessänne arvostamaan aikaisempaa käytöstä, jolloin osaatte kohdistaa sen kykynne aloittamaan alusta ja kertaamaan niitä aikaisempia oppejaan joita olettekaan uudistaneet aikaisemmin.

 

Juuri siitä tahdostanne on kyse jolla intoudutte kannustamaan kaikkia toisiakin liittymään mukaanne, joten kerratkaa ja iloitkaa jäsenyydestänne josta olette suuntautuneet kaikki siihen oikeaan matkaanne, aloittamaan juuri siitä alkupisteestä seuraten jokaisen mallinne aikaisempaa taivallusta.

Sillä ensin oletitte saapuvanne lisäjoukkojen tarpeesta luoksenne tulleeksi mutta siinä tapahtuikin siten väärin että siinä ajattelette uudistaa jotain vähäistä tavoitetta vaikka olettekin muuntautumassa erittäin voimakkaiksi yksilöksi eikä siinä tavoitteessa havaita olevan minkäänlaista uudenlaista suhtautumista joukkokuolemaan.

 

Kertaamme siis jotain ennakoimatonta mielenmuutosta jollaista olette kantaneet mukananne, että siinä tahtotilassanne onnistuisitte uudistamaan läheisiä kansalaisianne.

Vaan siinä vahvassa muutoksessa olettekin läsnä niin voimakkaasti itse että olette täysin alkuasukkaita verrattuna olemukseenne tämänhetkiseen.

 

Siinä innostutte asentamaan lisää voimia matkaanne, jolloin osaattekin valaista olleenne sellainen jo aikojen alusta. Vaan sellaisen maineenne menetitte usein matkallanne eikä se tahto auttanut voimaanne palauttamaan, vaan siinä vinouduitte ja katselitte vain sivusta kaikkea vaikka olisitte voineet katsella uusin katsein eikä niin hapuilevin harhaisin ottein.

 

Kannustamme teitä kaikkia siis siirtymään ensin jaloittelemaan kunnolla mielenne arvoisesti, sillä ensin otatte käyttöön jotakin ennakoimattoman herkkää ja jalomielistä kajastusta joka ehtii kyllä luoksenne vaikka sellaisen vasta viimetilassa löytäisittekin, mutta kertoo se siis paljon jo ennustetusta kyvykkyydestänne jumaluuden itsessään.

 

Sellaista tavoittelisimme teille tänään, olkaa hyvä. Katsokaa paljon sisäiseen maailmaanne miten siellä muuttuu monikin asia, eikä niitä teille selitetä missään kirjoissa apuvoimia tullen.

Vaan siinä on jokaisen kannustettava itse sen ajatuksensa muodostumaan entistä monitasoisemmaksi ja kauniimmaksi.

 

Sillä ensin on oltava pohja luotuna jolle laskeudutte kyllä aikanaan täysin hallitusti että siinä tahdottekin kannustaa jotain mahdollisimman monitahoista kannatusta luoksenne jokainen, jolla onnistuisitte sen kykynne palauttamaan.

 

Liikaa kannatatte toisten määräilyä ja avustusta luonanne, vaan sellaista tavoitetta kysymme teiltä jokaiselta lisää josta osaisitte kertoa itsellenne että siinä ajatuksessanne kalpenee kaikki vastaava kertomus joka teille lisätään pian jokaiselle. Eikä siitä vapautumista ja kertomusta puutu lainkaan jos vain tahdotte sellaisen avun suunnastamme vastaan ottaa.

 

Kerromme lisää ensin sitten kerralla, olkaa kauniita ja kukoistakaa kauniisti näkemiin.

 

Write a comment

Comments: 0

saijankirjat@gmail.com