Vanhat käsitykset kaatuvat

29.5  kirjoittamani viestin lyhennelmä, lopussa alkuperäinen viesti:

 

Kuulemme pieniä äänimerkkejä jos olemme tekemässä jotain henkisen kasvun osalta väärin. Eli jos esim. harkitsee jotain ja korvassa kuuluu heti *piip* tai jokin selvästi naksahtaa/narahtaa ympäristössä se on merkki (joskus tosin myös kannustavia merkkejä joten kannattaa miettiä mitä oli tekemässä...). On vain edettävä hitaasti koska usein ajattelemme asioista aluksi väärin, pidettävä ajatukset "ilmassa kuten kotka" että osaisimme ajatella asioita ulkopuolelta täysin uudelta kannalta.

 

Otamme opiksemme siitä mikä meni vikaan ja teemme seuraavalla kertaa viisaammin, vain siten on mahdollista saavuttaa entistä upeampi tavoite kuin että heti kerralla osuisimme maaliin. Pienenkin arvokkaan etapin verran kannattaa yrittää uudistautua vaikka sen enempää ei jaksaisikaan silläkertaa. Täytyy yhä enenevässä määrin luopua omista vanhoista kuvitelmistaan, käsityksistään.

Väärä käsitys on vain kuin harha-askel, kun ottaa samanlaisen askeleen oikeaan suuntaan, se palautuu heti ennalleen oikeaksi. Pyritään katselemaan yhä useammin sille korkeammalle tasanteelle jolle kuulumme ja josta iloitsemme useasti myöhemminkin.

 

Viesti 29.5

 

"Sanoisimme teille kaikille järkeviä ajatuksia hallitsevanne jos oletatte olevanne pidemmälle edistyneet kuten teette toisinaan, ollen sanoittaneet joitain lauseitanne kuten tahdottekin valaista ensin kasvaneenne kukin omakohtaisesti. Olettaen sen merkitsevän juurikin sellaista uudenlaista kasvatusta kullekin että siitä iloitsette uudelleen ja uudelleen myöhemminkin vielä olettaen juuri sellaista kasvatusta olettaneenkin että sijaitsette sen avulla utuisilla kasvumailla.

Vaan siinä ajatuksessa kuitenkin ajattelette juuri siten oikein ettei teitä ahdista eikä pyydä mikään erikoinen ajatus luokseen, mutta siinä ajatuksessa pysytelläksenne teidän tulee sijaita juuri sen tasoisessa ajatuksessa kuten tahdottekin olla ja mukautua ensin mukavalle taajuudelle katselemaan jotain kaunista ajatusten mukaista katsomista.

 

Sillä ensin ajatuksenne on pysyttävä ilmassa kuten haukka tai kotka, katsellen sisälleen kuten esitelläkseen entistä useammin juuri sellaista katsantoa edustaa jotain kaunista katseelleen.

Kertaamme näitä oppejanne ettei teidän tarvitsisi sijaita niin usein itsessänne turhaan, vaan ottaisitte heti hallintaanne useakin erilaisia tapoja ja tyylejä käväistä luonamme katsomassa mitä kuuluu sinne maisemaan jonka tahtoisitte jo hallita paremmin. Ollen se vielä haastava käsitellä, mutta siitä onnistutte keplottelemaan ihan täysin omatoimisesti juuri sille tasanteelle onnistuen juuri tavoittamaan entistä upeamman sijainnin.

 

Vaikka sellaista tietä ja tavoitetta ette olisikaan ennen uudistaneet luoksenne, mutta sellaisen osaatte luoda ja tavoittaa vaivattomasti. Sillä ensin katsotte uudelleen mikä meni edellisellä kerralla vikaan jolloin osaattekin katsella pian jotain uudella tavoin.

Kertaamme näin sanojamme uudistaen, sillä entistä nopeammin suvaitsette katsella jotain ennakoitua katsantoanne kukin sijaiten siltä osin ennustetulla levähdysalueellanne. Sillä ensin teidän tulee katsella kukin uudistamista sisältäkäsin, ettei teille satu ja tapahdu jotain uudistamatonta kuvailua joka vain harhauttaisi kaikkia polultaan kulkemaan väärään.

 

Ettei kukaan esittelisi siis jotain ennustettua harhaa, täytyy meidän ilmoittaa milloin olette sijoittuneet kukin väärälle polulle, joten ottaisitteko kuvailunne mukaiset hoksottimet käyttöön olettaen että tiedostatte milloin olettekaan usuttaneet katsantonne väärälle polulle ja kerromme siitä erittäin harvoin juuri siten miten ymmärrätte jonkin tapahtuneen maailmassanne. (eli ei mitenkään maallisella tavalla...)

Vaan siten tahdomme aina kertoa jotain että kerromme siitä miten kukin osaakin katsella jotain kantautuvaa ääntä luokseen, silmäillen ympäristöään mistä se saattoi kuulua. Siinä katselemme mekin kantaamme osoittaaksemme jotain kerrontaa jonka olette väärin kannustaneet alkuun.  (ääni korvassa tai naksaus, narahdus ympäristössä...)

 

Ilmoitamme siis ennustettua korkeammin tavoin jotain ennakoimaanne kuunnelmaa, osoittaaksemme sellaista informaatiota teidän suuntaanne millä tavoin osoittaisitte jotain tapahtuneeksi ollen se väärin havaittu tekotapa.

Kertaamme usein nähtävillenne osoituksia ilon ja aatteen palon, ettei teille saattaisi kavahtaa toisenlaista kannatusta luoksenne jolloin osoittaisitte vääriä tapoja kannatella useitakin luonaan etsien sijaa entistä useammin juuri sanojenne juurella mutta olisitte väärin kuvailleet lausuntaanne.

Sillä ensin teille syntyy vääriä kuvailuja usein, jolloin osaatte järkevästi ajatella mikä tulisi olemaan totuutta jolloin osutte pian siihen arveluunne ollaksenne sisäisesti järkevöitynyt ajatellaksenne juuri siten kuin mahdollisesti osaatte. Kannustamme näin säkeistöjänne syntymään ensin vähäisessä määrin osallistuen juuri sen verran miten tahdottekaan ensin. Mutta siitä osallistutte uusintanäytöksellä juuri siten mahdollistaen entistä upeamman tavoitteen jakautumisen luoksenne että suvaitsettekin tavoitella ensin jokaista omaa jaksoanne katselevanne kunnes osallistutte mahdollistaen entistä upeamman lopputuloksen maalitauluunne.

 

Sillä jos osuisitte ensin jokainen kohdallaan juuri siihen keskelle, ette enää uudistaisi mitään kertomustanne. Kerraten ensin vaikeaselkoisesti mutta juuri siten mahdollistaen juuri sen oikeamman jakeen saapumisen että kannattelette usein mahdollistaen juuri sen verran useitakin mainioita kannatuksia missä kertaatte juuri sellaista kannatusta jolloin osallaistutte uusien tavoitteiden jakautumiseen jouhevasti ettekä suinkaan ajattele mitenkään tavoittelevanne yhdessä yössä tavoitteidenne julkistamista.

 

Siinä tavoittelette jotain kannaltanne hallitsematonta mutkallista ajatusta, mutta esittelette sen sillä tavoin hallitusti ettei siitä muodostu mitenkään hallitsematonta kannaltanne kuitenkaan. Osallistuen juuri siten kuten kukin tahtoo mutta kuitenkin edes vähäisessä määrin ottaisitte jokainen haltuunne kukin sellaista tavoitetta jonka tahtoisi kannustaa esiin. Sillä ensin tulee jokaisen kannatella useitakin ajatuksia ominaan, esiintyen vähitellen voimistuvina ajatelmina.

 

Eli lennämme mielessämme kuin kotka katsellen sisällemme? Juuri siten hallitusti tulee aloittaa se matkanne mittaamaton, katsellen ensin jokaista ulkokautta. Että siinä havaitsette juurikin sellaisen uudenlaisen hallitun mukaisen tavan uuden ajatella ulkopuolelta asioita miten tahtoisitte omistautua jollekin täysin uudelle katsantokannalle.

 

Sillä ensin jokainen osaa hallitusti ajatustensa mukaisesti katsella esiin tulleita uudistettuja katselmia sillä tavoitteella että jokainen osallistuisi entistä upeammin katsein tavoittelemaan jotain uudistamatonta sisäistä kaipausta luoksenne saapumaan.

 

Eikä se merkitse mitään sellaista outoa että teidän tulisi sallia jonkin kauppalaivan katseenne matkassa lipuvan, ostaaksenne siitä jotain anetta joka teidän sallittaisiin käyttää toisinaan matkatessanne mielessänne.

 

Mutta siitä asiasta siis riippuisi monikin tulevaisuuden asia miten tahdottekaan jatkaa keskuudessanne purjehtien ehkä satamaanne takaisin tai ehkä otattekin uuden kurssin kohti aavaa ulappaa.

Eikä siinä ajatuksessanne kerrata mitään sellaista että olisi se siis jotenkin pakollista, mutta sellaista ehdotelmaa kannatamme keskuuteenne ollaksenne mittanne verran pienen kerrannut juuri sitä ajatelmaanne parempaa uudistettua, jollaista tahtoisitte usein katsella mielestänne verraten kaikkea vanhaan aikaan kuvitelmissanne.

 

Mutta ehkä siitä siis useakin eri kuvaelma mieleenne kajastaisi eikä sellaista tavoitetta juurikaan osata kannattaa useinkaan miten toivottaisitte joitakin kavereitanne kuvitelmienne matkaan.

Sillä juuri siten tavoittaisitte kuitenkin jotakin saavuttamaan etappinsa entistä nopeammin että he osallistuisivat juuri siten tehden että suuntaisivat sen laivan arvokkaan kurssin etapin verran uudistumaan vaikkeivat juuri sillä hetkellä jaksaisi ajatella enempää.

 

Kertaamme näitä jakeitamme kunnes oletatte olevanne selviytyneet ajatustenne mittaiseksi, ollen väärässä tavoitteessa ellette osaa kuvailla miten tavoittelette uudistuneita ajatuksia kalastelevanne.

 

Sillä ensin osallistutte kukin kannaltanne ajatustenne mukaisesti eikä siitä siis riipu kenenkään matka eikä suunta olettaessanne oletteko suvainneet olla väärässä matkassa tai olettaen että olettekin suunnanneet harhaan. Mutta niin se matka on aloitettava alusta miten tahdottekin kalastaa mutta sellaista tavoitetta hallitusti arvostaen on aloitettava siis hallitusti miten kertaatte vain oman osanne verran kulkeutunutta matkaa luoksenne jonka määrä on vasta alkamaisillaan.

 

Mikä se uneni oli talosta joka kaatui?  (Olin isossa kaksikerroksisessa hirsitalossa ja katselimme yläkerran ikkunasta miten sitä kohti tuli pyörre joka kaatoi sen talon kokonaisena kuin laatikon. Muistan sen tunteen vieläkin miltä tuntui kun se lähti kaatumaan. Meille ei siis käynyt mitenkään ja kävin sisällä jälkeenpäin katselemassa joitain tavaroitani, vaikka se oli kiellettyä sillä talo oli sortumavaarassa. En muista otinko sieltä talteen mitään...)

 

Kertasimme sellaista unta ennallistavamme teille jokaiselle miten kertaudutte usein katsellen jokaista omaa kantaanne katsellen väärästä tavoitteesta, osallistuen ensin jokainen kuten tahdottekin vaan sitten ajatuksissanne palaatte sinne väärään maisemaan, säännöstellen juuri sen mitan verran kuten tahdottekin enää tätä henkistä aluettanne.

 

Sillä ensin teille syntyy vääriä kuvailuja kuten tahtoisitte matkaanne aloittaa, mutta siitä teille syntyykin täysin uusi käsitys kuitenkin miten tahtoisitte kuitenkin väsymättöminä aloittaa jonkin muun alueen valloitusta. Sillä ensin teille syntyy vääriä käsityksiä, ollen se vääristäytynyt ottanut vallan muodostanne kuvaillen vääriä kannatelmia, eikä teillä ole enää käsitystä miten oikea suunta otettaisiin. Sillä ensin kannaltanne katsoen väärä käsitys alkaa vain harha askeleesta, joka ottaessanne sen mitan oikeaan suuntaan palautuu heti katsellen kuten arvoiseltanne kannaltanne katsellen kuuluisi, sijaiten ensin palvomassa väärää. Jolloin osaattekin valaista pian jonkun uuden saapuvan kumotun katseenne mittaisen kuorman väärän tilalle.

 

Eli se oli minun väärä käsitykseni jostakin asiasta?   Sellaista juuri kuvaisimme teille jokaiselle miten toteaisitte niitä matkojanne tarkastelemaan jokaista sisältäkäsin saapuvaa matkaanne kannustamaan teitä yhä ylemmäs tavoittelemaan uudistuneita kannanottoja, eikä kuvailtaisi jotain niin maisemaanne osuvasti kuuluvaa väärää tavoitetta. Katsellen entistä useammin juuri sille tasanteelle jolle kuulutte.

 

Kannustamme näin katseenne mukaisesti ottamaan yhä enenevässä määrin sijaintinne haltuunne ja olla usein poissa sisäisestä kuvitelmastanne jollaista kuljetatte usein matkassanne, eikä siitä haltuunotosta seuraa juuri mitään oikeanlaista totuutta matkaanne vaan otatte väärän asian haltuunne."

 

Write a comment

Comments: 0

saijankirjat@gmail.com