Maatalous

3.5

Voisinko kysyä tässä välissä että millaisia henkiä kuuluu tähän sieluryhmään jonka kautta olen saanut viestejä?

Sellaisia juuri aivan tavanomaisia tällä suunnalla mihin olemme itse tottuneet juuri, joten ei mitään kummallista ole siellä sinun suunnassasi kuulemma myöskään. Sellaista tahtoisimme kuitenkin valottaa hieman enemmän mitä itse koette kuulevanne ja oletteko kyllääntyneet toisinaan sananne kuulemiseen siten nähden vaikeuttaen kaikkea luonanne tapahtuvaa uudistusprosessia.

 

Varmaankin sallitte kiivaasti nenäänne nyökäyttäen kuunnella oletteko sijainneet juuri sillä alueellanne omimmalla jonne olette olleet pyrkimässä vuosituhansia, vaan ehkä viimein sijaitsettekin juuri siinä tasanteellanne ollen viimeinkin saavuttanut jotain näkökyvyllenne uudistunutta asemaa, sijaintia.

 

Sillä usein katselette uskaliaana kuulijana juuri sellaista päämäärää kohti jollaista toivoisimmekin teidän aloittavan sen kutsumuksen työnne että sinäkin aloittaisit juuri siten kokoamaan niitä kansalaisiasi että sinä aloittaisit sodankäynnin heitä uskomattomia vastaan sillä tavoin että suvaitset heitä opastaa toisella tavoin kuin mihin ovat tottuneet, jolloin osaisitte kaikki kuunnella juuri siten tahtomatta mitään muuta lopulta aikoa tehdäkään.

 

Juuri siten tahtoisimme kaikkien olevan suunnanneet ne katseensa kuuntelijaksi ylemmän opastuksen vaikka sellaista tasoa kuvaillessamme olemme sijainneet juuri sillä tasanteella kummallisella teidän suunnastanne katsottuna.

Mutta juuri sellainen tasanne on kuitenkin olemassa eikä sellaista kuvailla mitenkään haavoittuvaiseksi enää tällä tasolla vaan olemme turvassa, samoin kuin jokainen liittoutunut jäsenemme. Että siinä sinullakin on ankkuri vastassasi olla seurassa harvalukuisessa, mutta kuitenkin juuri sellaisessa katseeltanne ulottumattomassa kenraaliharjoituksessa kukin sijaitseekin että suunnatkaa pian ne arvoisenne jäsenenne uudelle katseelle kukin kohdallaan palauttamaan ne suuntavaistonne ennalleen.

 

Ollen se jäsentäytynyt juuri siten mahdollistaen kaikenlaisen kauniimman osan saapumisen luomakuntaanne kuten tahdottekin aina useita katseita kauniimpia osoittaa heillekin joita mielestänne vielä arvostatte.

Sellaista juuri tahtonne mukaista odotusta kuvailemme saapumaisillaan olevaksi, joten ottakaa vain arvokkaat musisointivälineenne arvoon oikeaan. Ollen juuri siten mahdollistanut jonkin upeamman laulun alkamisen, ollen vieraantunut tällä hetkellä toistaiseksi vielä ulos kaikesta kauniimmasta.

 

Vaan sellaisen taidon omistatte kuitenkin jollaista juuri tahdottekin opastaessanne jäseniänne, kertaamme jokaiselle kohdallaan mikä on ollakaan luottotietoinen tai maksukyvytön henkilö. Kertaamme sellaista juurtajaksaen asukkaille joiden kannalta juuri se perus elinehtonne on olevaisuutenne vuoksi sattunut kaatumaan, ettekä pääse osakkaaksi jalostetun vyöhykkeen janoavaa luottokuntaanne saavuttavanne jotain omistamista ja kaipausta omaisuuden.

 

Sellaista kaipausta tavoittaisimme vain harvoille kyvykkäille että siinä sinäkin lähtisit juuri oikeammalle suunnalle tavoittelemaan useitakin omaisuuksia perimään, takaisin ottamaan.

 

Sellaista tavoitetta alkaisimme rakentamaan jokaiselle luonaan miten ottaisitte omaisuuksianne ja kertaisitte niitä kaikuen riemuhuutojen ja polttaen niitä siltojanne sellaiseen tavanomaiseen ajatukseen että sinullakin tulisi olla jotain ennakoimattoman hyvää ja runsasta varustusta luomakunnassasi ympärilläsi. Vaikka sellaista ette tule koskaan enää tavoittamaan siellä maassanne, sillä olemme toistaiseksi sellaiset aikeet pysäyttäneet täysin.

 

Hallitsemme siis jokaisen osaltanne kuitenkin jotain pientä ajatusta hukata tuolinsa ja pöytänsä, ollen se väärin vielä tavoitella sellaista innokkuutta. Mutta juuri sellaista tavoitetta kannustaisimme teille saapumaan miten ottaisitte jakaaksenne huolianne ja murheitanne sekä myös niitä osakkuuksia onnen. Ollen väsynyt taivaltamaan niissä velkavaatteissanne ja kengissänne, eikä sellaista tarinaa kuulla koskaan miten ottaisitte vain jotakin kaipauksenne mukaista sen sijaan.

 

Alkuaan korjasimme kaikkea väärin, joten otamme vahingosta viisastuneina kuitenkin kaiken nyt takaisin vaikeuksia aiheuttaneet henkilöt ja asiat, joten palauttakaa vain se oman elämänne vapaus ja vastuullisuus korjata jotain luomakunnassanne.

 

Onnistuen väsyttämään jokaista hieman sillätavoin miten teitä oli tarkoitettukin ruumiillisesti ponnistelemaan ansaintonne eteen. Kertaamme oppejanne sellaisesta ansainta menetelmästä kuten käyttää jotain kaasumaista asetta luomakunnassanne kertaamaan teille niitä asioitanne kuten haaveilusta ja onnesta, että palautatte ne onnistuneet muutoksenne useille jäsenillenne että kunnostavat teidän ajattelutapaanne ennalleen.  (kaasumainen saattaa olla eetteri, henki..)

 

Kovetamme heidän hermojaan kokoajan tapahtuvin muutoksin, vaikka ihmettelette miksi olette sellaisia kokeneet.

Mutta korostamme teidän liittyvän yhteen hyvin pian eikä teillä ole siis enää mitään hätää vaikka entisestä poiketen kuvailisitte joitakin asioita muuttuneen ympärillänne, että siinä oleilette täysin vaikuttaen entistä yksinäisemmältä vaikka todellisuudessa olette muutoksen polulla.

 

Eikä siinä havaita viipyvän mitään ennakoimatonta lausuntaa omaisuudenjaosta tai omaisuuden poikkevista korostamisista, vaan sellaista juuri tavoitetta kuitenkin kerrotaan joillekin valituille muutoksen olevan käynnissä. Aiheuttaen se joidenkin osalta hallitsematonta käytöksen vapauttamista, ollen se määritelty tapahtumaan juuri siten kuin tiedostattekin olevan totuus.

 

Kannatamme ensiluokkaisen jääräpäistä suhtautumista juuri siihen teidän taloudelliseen puoleenne asemaan että miten teidän tulee vaatia jäljelle jääneitä yrityksiä, firmoja kannustamaan juuri heitä yksityisiä elinkeinonharjoittajia kannustamaan liikkeelle, muutokseen turvautumaan että sinullakin tulisi olla kultainen lehmä ojassasi lepäämässä jo siinä vaiheessa kun muutoksen aloitatte.

 

Mitä?   

Kertaamme sanoitustamme, siis ajattelimme kannustaa teille uudenlaisen aatteen taloutenne jakautumisesta toisenlaiseksi täysin, että siinä ajatellaan olevan kyse uudistumisesta ja parantavasta muutoksesta. Eikä mitenkään valikoiden kannateta vain tiettyjä yksilöitä perustaessanne niitä muutoksia aiheuttavia perinnetiloja ja muutoksen kourissa kamppailevia, velkataakkansa alle kukistuneita kannattamattomaksi jääneitä maitotiloja.

 

Entistä upeamman nousun puolellenne kuvailette miten tapahtuukin se kuvannollinen nousu talouden, ollen se vääntäytynyt kumolleen heitetyn heinähangon mitan verran juuri siten kannustamaan heitä maatalon poikia ja lapsia että siinä teillä tuleekin olla entuudestaan tuttuja yrittäjiä jotka osaavat opastaa teitä laatimaan niitä kuvaannollisia ajatuksianne, miten kannattamattomasta maatilasta taiotaan kuitenkin vielä entisen tapainen jalostuslaitos eikä havaita minkään edes suunniltaan hakatun jalostus aatteenne kuvailevan mitenkään erikoisesti sitä taloutenne kurvaamista uudelleen nousuun.

 

Vaikka ennustaisitte itse millaista ajatusta tahansa muuttavanne ja kokeilevanne, olette kuitenkin vähitellen muuttumassa täysin maasta pidetyiksi kasvattajiksi ja olemuksenne muutos siinä rytäkässä muuttuu täysin sovinnollisesta suorastaan rakastavammaksi jäseneksi.

 

Pysähtyneisyyden kuvaamiseksi kastamme joitakin taloutenne ojaan kaadettuja omaisuuksia juuri nostamaan ne ennalta haaveilemanne purkit ja purnukat esiin, joita olette säilöneet juuri siellä kellaritiloissanne pysyen ne siellä jälleen uudistuneina.

 

Kuten olittekin vailla esille tulevaa järjestelmää että kasvattaisitte joitakin asioita yksin ja toisia jäsentenne kera yhteisesti, mutta ehkä siinä tavoittelette juuri siten laajentunutta käsitystänne omaisuuksien keskinäisestä jakautumisesta miten tahdottekin palauttaa niitä kansalaisuuksianne ennalleen.

Kunnostaen ensin juuri niitä esiin kylvettyjä muotoja joita olette aikaisemminkin käyttäneet menestyksekkäästi.

 

Kannustamme näin ajatuksianne uusille suunnille kastautumaan juuri siten vesien syvyyteen kuten tahdottekin, vaikka sellaista tavoitetta siis kannustaisimme jokaiselle miten ottaisitte vain niitä kansalaisianne uudelleen mukaanne kannattamattomille suuntauksille.

 

Vaikka ihmettelisittekin aluksi miten kummassa onnistuisitte kasvattamaan esimerkiksi juuri sellaista luonanne virittäytynyttä pyynnön muodostusta että osallistuisitte uudelleen viljelyyn ja kasvattamiseen lammastalouden esimerkiksi.

 

Vaikka sellaista taloutta osaisittekin kannattaa yksin huomassanne, suomme kuitenkin joukoillenne sen omaisuuden jakauttamisen että kukaan ei suinkaan yksin mitään ennustettua uusintaa ottaisi vastuulleen vaan ottaisitte juuri niitä opastajianne mukaan. Jolloin osallistuisitte juuri vain sen verran mitä kukakin osaa.

 

Kerromme näin omistavamme tämän jakeen teidän onnistuneelle muodonmuutoksellenne kasvattajiksi omaisuuden rikkaan, ollen se väärin toisaalta toisia kansojanne kohtaan, mutta juuri oikein tavallaan kyllä itsellenne.

 

Entisöimme näin kunnostaen tavaroitanne ja ottaen vastaan toiveitanne miten olettekin kannustaneet unelmissanne juuri sellaista karjatilaa tai yksikköä jollaista voisitte yhdessä kuvailla kannustavanne.

 

Ja sellaisen juuri liikkeen, yksikön saattekin vastuullenne hoidettavaksenne jos otatte vain sellaisen ensi askeleen siihen suuntaan, tarjoten ensin itsenne vapaaehtoiseksi aloittamaan juuri sellaista tavoitetta jakamaan millainen olisikin se suunta arvokkaampi kohdella juuri niitä luomakuntanne asukkaita onnellisia uudenlaisia olemuksia.

 

Että siinä sinäkin ansaitset juuri mitallisen hieman sitä arvostustasi perustamalla vain sen asumisen yksikkösi juuri siihen kannustimeesi kuten tahdotkin. Mutta onko se sinun havaintokannaltasi katsoen arvokkaampaa kuin se sinun maallinen tahtisi kannustaa jotain rahaa luokseen, vai tahtoisitko todella kannustaa jotain arvokkaampaa.

Ajatellen osallistuvasi johonkin täysin uudenlaiseen arvokkuuksien jakautumiseen että siinä sijaitsette kuitenkin arvokkaalla tavalla oikealla suuntaa, esitellen ensimmäisenä olemuksenne tavoitteita uudistaa jotain ympärillänne vaikka mielestänne jokin asia teillä olisikin menetetty ikiajoiksi, niin luullen väärässä ollenkin.

 

Meilläkö olisi siis maatila porukalla?

Ehkä sellaistakaan tavoitetta suomme laantuvan kuitenkin miten ottaisitte vain joitakin suopuvia jäseniänne mukaan, mutta ehkä juuri kuitenkin sellaisia arvokkaita omistajia kuten tahtovat aloittaa jotain kauniimpaa ajatusta hahmottelevansa.

 

Kannustamme siis jokaista etsiytymään leiriinsä puolustaen juuri niitä menetettyjä elinkeinojanne kuten tahdottekin kuitenkin kaikki maapallollanne asustaa ja kannattaa juuri tietynlaista asetelmaa maidon ja lihan tuotannosta.

 

Oikeuttaisimme kuitenkin vain harvat ja valitut kannattamaan sitä osuuttanne tilastanne kuten olettekin havainneet miten jokainen sentään ei aivan onnistu jokaisessa arvokkuudessa olemaan taitava, mutta siinäkin tulette ymmärtämään miten osaatte valita kyllä oikeat joukkueenne jäseneksenne olematta mitenkään kaivannut edes avustusta matkaanne.

Ollen väsynyt siirtelemään joitakin arviointejanne syrjään ja toisia ulos, mutta siinäkin sijaitsette ankarammalla puolella uudistaen juuri niitä tavoiteltuja asiakkuuksia jollaisia voisitte kaivata jokainen luonaan osallistuen juuri sinä hetkenä ymmärtämään mistä olemmekaan maininneet aikaisemmin, ollen se punottu harvoihin jakeisiimme jonkinlaisesta aamunkoitosta, karhunne vastaisen luonteen heräämisenä.

 

Että kuvittelette viimein hallitsevanne joitakin asioita täysin autonomisesti ilman että kukaan tulee syyttä suotta puuttumaan jäsentenne aikomuksiin. Kannustamme näin ajattelutyyliänne vapautumaan kahleistaan, ollen se väärin toisaalta jos otatte vain vapautuksia kokoajan.

Mutta ehkä osallistutte kuitenkin lopulta yhä enemmän sellaiseen jakautumiseen aatteen palon että kunnostamme teidän vuoksi sellaista kaipauksenne mukaista tavaramäärää jollaista olettekin haaveilleet kannustavanne luoksenne.

 

Ollen se väärin havaittu yritelmä jos kokeilette kaikkia ovia kannattamattoman puodin, ettekä havaitsisi miten kannustavat juuri sellaiseen ajattomuuden hallitsemiseen miten kohtelisitte kannustajianne uudella tavoin, ennustettua kauniimmin.

 

Kaipaisimme siis aloittajia ennustetun kansannousun liikkeen, jollaista olettekin jo suunnitelleet salaa merkkejä näyttämättä että sinullakin syntyy kyllä uudistavia ajatuksia mutta oletko minne hukannut sen alkuperäisen ajatuksesi olla luovuttanut jotain maantieteellistä aatetta luoksesi.

 

Miten olettekaan suvainneet entistä laupeammin katsella heitä maataloudessa kunnostettuja kansalaisianne ottaen haltuunne joitakin aseita menetettyjä puolustamaan juuri halukkuuttaan jatkaa joitakin kansalaisia viihdyttäen kyllä, mutta suunnitellen ehkä enemmänkin kannustaa heitä uudelleen lisääntymään hankaluuksiensa varjossa, säilyttäen juuri sen alkukantaisen uskon mitan verran vielä sitä kertaamistaan että kunnostatte vielä jonain päivänä täysin arvokasta omaisuutta jaloilleen.

 

Kannustaen ehkä väsymättöminä uupuvina kannustajina yhä toisinaan mutta kuitenkin kannatatte jokaista liittymään uudelleen ryhmäksi laupeiden armollisten kasvattajien, jollaisia olette vuosituhansia kasvattaneet nuorisostanne. Pysytellen juuri sellaisella tasolla jollaista olettekin haaveilleet usein.

 

Siis kasvattaisimme oman lihan, vihannekset, mitä kasvattaisimme että se olisi oikein myös eläimiä kohtaan?

Sellaista aatetta soisimme kasvattavanne jollaista kohtaatte usein kasvotusten keskustellen useiden lihantuottajienne kera, miten kasvotusten kertovat he maidontuotannosta jotain rahoja kuljettavansa kasvitieteelliseen puutarhaanne. 

 

Kasvattavat he maidontuottajista edelleen jotain innokkaita uudistajia jollaisia toivottekin hallitsevanne juuri sitä maatalouden kunnostavaa aluetta hallita mielentilaltaan oikein juuri niitä asukkaita maaseudun jollaisella alueella sinäkin asut.

 

Kertaamme siis arvokkaita olemuksia kunnoittavanne useammin olematta jäsennelty niiden kuuluvan luokkaan karja tai alamaiset, mutta niin kannustavat he toisinaan liikkuen juuri rajamailla ollen kansoittanut asukkaitaan liittymään kuoroon laulamaan virsiänne liikkuvista karjatilallisista joiden elinkeino koostui täysin maitotuotteista.

Kertaamme siis kansalaisianne kannustavanne liikkumaan järjestöön jollaisia muodostitte aikoinaan pysytellen erossa karjan lihan tuotannon monikansallisista yhtiöistä, vaan otitte kansalaisianne liikkumaan juuri siten mahdollistaen entistä hohdokkaamman muodon viljellä ja kasvattaa jollaista olette kokeilleet aikoinaan ottamatta muuta esimerkkiä siitä ajasta luomakuntaanne, kuin kasvattaa jotain alusta loppuun.

 

(Maatalous ja viljely on ehkä kuvaannollista, eli henkistä.)

 

Write a comment

Comments: 0

saijankirjat@gmail.com