Kasvaminen, harjoitus

30.4   Olisimme valmiita jos sinä olet, julkaisemaan sellaisen esitelmän pitääksemme teidät ajan tasalla maailman tapahtumisista, että sinäkin osaisit valloittaa niitä kuunnelmiasi uudella nostolla tietoisuuteen. Sillä niin paljon olette yhdessä saaneet aikaan, ollen se viitoittanut monien muidenkin polkua. Havaitsemme sen maailmanne kunnostautuneen uudella tasolla suorastaan, esitellen uusia jäseniä olevaisuuden sekä kunnostaen vieläkin enemmän kaikilla alkuperäisillä tasanteillanne.

 

Sillä ensin teille syttyi sota mielessänne, jolloin lähditte takaamaan kaikkea järjestykseen mielessänne ettei sellainen mahdollisuus ole teille saapumassa. Jolloin selititte usein joitakin asioita suorastaan ylenpalttisen runsaasti esiintymään luoksenne, että siinä teillä virisi useita ajatuksia luonnon suojelemisesta ja uudenlaisesta tavoitteesta kannustaa ihmisiä omassa yhteisössään. Sinullakin virisi erilaisia uusia ideoita kasvattaa uudenlaista ajatusta uudistautuneesta suvaitsevaisuudesta, eikä siinä teillä kenelläkään puuttunut mitään ennustamatonta ajatustenvaihtoa.

 

Havaitsimme kyllä kaikkien olevan samalla tasolla suunnaten katsettaan upeampaan tulevaisuuteenne, ollen se määritelty usein vain mahdollisuudeksi mutta viimein sekin onnettomuus teillä virisi sietokykynne äärilaitaa että muistitte sentään heitä orvoiksi jääneitä sotalapsia joita suvaitsitte kuljettaa niinkin kauas huomastanne kuin sinne kauas naapuriseuduille.

Että siinäkin moni asia meni juuri siten kuin tahdoittekin ajatella jotain kauniimpaa, pysyväisempää.

 

Kertaamme ennestään tuntemattomia jäsenyyksiä ansaitsevanne aina jos otatte niitä samaisia mielleyhtymiä mukaanne valaisemaan kaikenlaista ympärillänne tapahtuvaa asiaa.

Että siinä havaitsette kyllä useakin kertoneenne jo useasti samoin jäsentelyin että sinulla olisi myös valta sallia asioiden vain virrata halki itsesi, että siinä saavutat jälleen olevaisuuden yhden tason askeleen etäämmäs omalta polultasi kulkemaan juuri siihen tavoitteeseen jota olemme ehdottaneet ja kannustaneet.

 

Kerromme näin epäröivästi, sillä sallimme teidän kyllä kuunnella lisääkin jos vain tahdotte jostakin asiasta selvää ottaa.

Onko meillä todella niin paljon lukemattomia auttajia kuten myös Urantia -kirjassa mainittiin että emme koskaan ole yksin, ja sisällämme on suunnannäyttäjä?

 

Sellaista tahdoimme aikoinaan kuuluttaa kaikumaan useallekin eri taholle että siinä onnistutte usein näkemään asioiden oikean ratkaisun tai yhteyden jos vain sallisitte sen alkumielisen idean kuljettaa niitä ajatuksianne uudistaen jokaista elettyä tasoanne sisältäkäsin, että siinäkin havaitsette tietyn selkokielisen opastuksen miten tartutte joihinkin asioihin tarmokkaammin ja sitten toisiin taas ette osallistu.

 

Sellaisen tavoitteen sallimme kaikille poistua ruudustaan, kunnostetusta ympyrästä, mutta sallitte itsekin palata takaisin mielihyvin olematta mitenkään katkera tai menehtynyt suorastaan haavoihinsa jos olette ottaneet suunnan väärän ja poistutte väärään maisemaan osallistuessanne niin monilukemaisiin tapahtumiin siellä maailmassanne.

Sinullakin osuu harvoin se ajatuksesi verho epäilemään mitään osoitettasi eteesi katseltua.

 

Sillä usein kohdistamme niitä koettelemuksia myös toisinaan osallistuen siten vain tahtonne mukaiseen ajatteluun miten tahdottekin kaikessa joko onnistua tai olla epäonnistunut.  (eli jos ajattelevamme olevamme epäonnistunut, sitä myös olemme...)

 

Kartoitamme aina teille jokaiselle tietään eteenpäin kannustaen jokaista liikettä alkavaksi juuri siitä hienovaraisesta kasvupyrähdyksestänne tänne meidän kohdillemme. Että siinä havaitsette jonkin muuntuneen ajattelussaan, ollen se väärin havaittu aluksi jos tahdotte kannustaa esiintymään vääriä kannanottoja, lukemattomia mahdollisuuksia selatessanne esiin matkallenne.

 

Kertaamme heidän tavallaan olevanne polulla suosion jos vain saattelette niitä kuunnelmianne opastamaan itseänne suosion alkupolulle.

Mutta sellaistakin suomme jos tahdotte vain hallita sitä maallista kulkuanne, ollen se väärin tavallaan mutta niin teillä tapahtuu että usein lähdette vain sellaista reittiä tasaista kulkemaan olematta mitenkään valloittanut ajatelmillaan uutta.

 

Mutta siis Urantia -kirja oli totuuteen pohjautuva?   

Sellaista jaetta sallisimme teidän uudistaa olemuksenne valon avulla, miten osallistutte kukin kohdallanne sellaisen tavoitteen läpipääsemiseen että ette tarvitse mitään kirjoja auttamaan teitä haltuunne ottamaan sen maallisen pelkopotilaanne kumpuamisen, joista olette niin hallitusti ottamassa eroa.

 

Sillä ensin aloitatte suunnilleen suvaiten joitakin tasanteita aloittamaan kulkunsa vain siten että siinä mahdollistatte usean eri nimellisen harjoitelman uudistaa teitä sisäisesti eikä siinä tarvita mitään kanavoituja harjoitelmia, vaan osaatte vain uudelleen ja uudelleen itse kokien kerrata kaikkea opastamaamme ajatusta uudistumaan.

 

Aina kun osallistutte uusintanäytöksiin luonanne, kertaatte kuitenkin lisää ajatuksia luolaanne. Joten otatte niitä kuunnelmianne uudistettuja luomaan teille havaintojen verkoston, jonka avulla luovutatte ne sopimuksenne uudistautumaan ensin vapautuneesti.

Jolloin esittelette uusia jakeitanne kuin vanha tekijä, ollen se luolanne suuaukko silloin laajentunut kattamaan koko luolaverkkonne salat.

 

Kertaamme näin havainnollisesti uudistaumisen aikeitanne ettei teillä lähtisi liian moni syyttä suotta laskeutumaan alhaisemmalle tasolle sen suhteen mitä koette. Että siinä laskeudutte useinkin jos otatte vääriä neuvoja vastaan, ollen se väärin havaittu miten kannustivat toisia ja te elätte edelliseen verrattuna väärässä ajassa ja todellisuudessa.

 

Sillä aika on mielenkiintoinen käsite teidän katsantokannastanne nähden, että siinä tapahtuu muodon muutoksia ja havaintoja uudelleen katsannoista että mikään ei säily eikä uudistu.

 

Mutta sellaista katselemme ehkä toisella kertaa sillä sinulla syntyy liian monia mielleyhtymiä jälleen, olet poissa itsestäsi kyllä mutta sellaista katsantoa emme saavuta että kykenisit tasollamme tänään oleilemaan. Olemme pahoillamme miten olet saavuttanut kyllä uudistautumisia, ollen jäsennellyt useitakin havaintojamme todeksi, mutta ehkä siinä ajatuksessamme olisimme havainneet uudistaa hieman enemmänkin sitä sisäistä ajatusmaailmaasi.

 

Pyytäisimme teitä laskeutumaan sille tasolle usein nähdäksenne laajemmin.

Että sinulla syttyisi se mielesi hahmotelma harkitusti eikä kertaromahduksella avautuisi se luolasi suuaukko, sillä sellaista ihmettä ja kummastusta ette ole kykeneviä havainnoimaan.

 

Pitäisikö minun meditoida tänään vai kuunnella sopivaa rauhallista musiikkia vai miten?  

Kertaisimme teille kaikille ohjelmoida sellaisen tavoitteen jokaiseen ilmaiseen juhlapäiväänne, miten kertaatte jotain olemuksen sisäisellä äänellä katselevanne vaikka todellisuudessa olettekin täysin itse siinä kulkiessanne matkassanne.

 

Ehkä sijoittuisitte useammin juuri tänne meidän puolellemme että kuuntelisitte itseänne havainnoiden miten kohtaatte joitakin ajatuksia uudistautuneiden, kunnostavien lomassa.

Kertaamme siis opintojanne kunnostamaan lomassa niiden ajatustenne metelin että ajattelisitte mikä on teidän ominta kerrontaanne ja suvaitsisitte jättää sen ulkoisen maailmanne saavutuksen mielen väliin.

 

Eli hiljaisuudessa?    

Sellaista ihmettä sallisimme teidän harjoitella miten kohtaisitte jotain todellisuudessanne tapahtuvaa koetinpalaa, että siinä kohtaatte oman itsenne kaikesta katsellen päätellen juuri innostuneena aloittamaan sen vaelluksensa.

Havaiten vain välillisiä lihamuotoja olevanne ja kertautuvanne juuri sellaiseen järjestelmään kuten tahdottekin. Oletteko suvainneet jäsennellä havaintojanne tai oletteko väsyneitä, mutta kuitenkin katselisitte juuri siten havainnoiden kuten tahtoivat aikoinaan kunnostaa juuri siten mahdollistaen uudenlaisen olemuksen syntymääritelmän, että esiinnytte sen olemuksen vaihtumisen jälkeen osallistuen uudenlaisena valojäsenenä.

 

Ollen se väärin mielestänne havaittu asumus, mutta ehkä viimein kokonaan luovutte siitä ajatuksestanne olla jostakin poissa.

Että viimein ymmärrätte miten voittekin tavallaan sijaita monesti yhdessä paikkaa, siis monia kertoja samassa paikkaa mutta kuitenkin sillätavoin että ehdotatte olevanne juuri etääntynyt alkuperäisestä tavoitteestanne suuntautuen uudelle hahmotelmalle muutoksen tapahtuessa juuri siten hiljaisuudessa kuten kerrotte katselevanne usein kaukaisuuteen.

 

Kertaamme näin teille aloituksenne havainnoin, joten aloittakaa vain vailla pelkoa ja ymmärrystä vielä suurempaa mutta sellaisen tavoitteen osalle pääsette joka kartoittaa teille useitakin uusia jäsentelyjä ja kuunnelmia.

Eikä siinä kaikessa olekaa kyse enää sitten kaipauksesta ja surusta, vaan sijaitsette useammin juuri tällä omimmalla tasollanne ollen se väärin hahmoteltu taso olevaisuuden vielä toistaiseksi.

 

Mutta sellaisen kykenette saavuttamaan ollen se erittäin mielekäs pyrkimys juuri tehden erittäin kuvaannollisen uudistelman jäsenyydestänne muuttaen kaikkea luomakunnasanne usein järjestelmällisesti upeampaan suuntaan.

 

Sillä ehdotelmamme mukainen taso sijaitsee niin korkealla että havaintokykynne ulottuu juuri ja juuri sinne tasolle tällähetkellä mutta ehkä siitä onnistutte ponnistamaan yhä korkeammalle, menettäen täysin arvostelukykynne jälkeenpäin oletteko miten kohonneet luomakunnassanne.

 

Ehdotelmamme jäsentyy juuri sellaiselle tavoitteelle miten kohtelette joitakin aikuisina ja toisia lapsellisina, joten kohdistakaa se ajatusmaailmanne siis kasvamaan ja kohtelemaan itseään uudistautuneina ukkomiehinä ja aikuisina vaimoina.

 

Että siinä teillä syntyykin uusi idea miten suojella kaikkea maailmaanne tavanomaiselta rikkoutumiselta, jolloin osallistutte kukin kohtuuden rajoissa juuri siihen omimpaan jakamiseenne kukoistuksen ja olemuksen varrella kulkien selviätte kyllä suuristakin muodonmuutoksista kunnialla.

 

Olkaa vaivattoman valveutuneet siis tänään muodostaen pyyntöjä ja kysymyksiä suuntaamme jos niin tahdotte, mutta ehkä juuri sillä tavalla asettelisitte uusia muodostelmianne että miten tahdottekaan kypsyä muodonmuutokseenne pysyvästi, erotellen aikuisuuden jäseniä olemuksenne sisäisessä maailmassa.

 

Siinä teillä onkin tänään muodonmuutoksia luvassa jäsenillenne opastaville, jolloin osallistuvat useakin erilaisiin tapahtumiin sisäisessä maailmassaan että kunnostatte uusia asioita omaan järjestykseensä, ollen viisaampia kukoistamaan ennallanne.

 

Olkaa kaukonäköisiä ja opastakaa muodonmuutostanne katselevanne kuin varrelta kauniin virran, ollen se virrannut ohitsenne kuin muinainen viitoittunut ohjelmisto. Katsellen siis vain sellaista vajoamista kuten kertaisitte jonkin vanhan asian kunnostautuneen ja ollen pois pyyhitty luotanne.

 

Mahdollisesti olette surumielisiä mutta sitä emme toisaalta tahdokaa estellä, sillä entistä useammin kuitenkin tulette olemaan muodonmuutoksestanne kiitollisia, eikä suvaita jättää minkäänlaista huonoa sanaa jälkeenpäin.

 

Kertaamme näin osallistujienne etenevän oikein, ja silloin jäsentelette kukin näitä koettelemuksianne katselevanne ohitse lipuen.

 

Kertaamme siis ensi kerralla lisää. Ole hyvä näkemiin, kaukokatselmiin.

 

Write a comment

Comments: 0

saijankirjat@gmail.com