Oma tie

Ehdottaisimme kaikille jonkinlaisen välillisen tilinpäätöksen aloittamista, jolla osaisitte verrata sitä aikaisempaa aloitustanne sellaiseen tavoitteeseen jonne olette juuri edenneet osallistuessanne kukin sellaiseen vuoropuheluun, mittelyyn aivoissanne että osallistutte juuri sellaisena omana luonteenne mukaisena, vapautuneena.

 

Että siinä osutte aina miten kukin tahdottekaan juuri sille omimmalle alueellenne, sillä entistä kauniimman kulun opastajanne kertoo lauseissaan. Ollen se väärin suunnattu jos oletatte väärään suuntaan lähteneenne että kuuntelettekohan mitenkään oikein niitä pieniä viestejänne jos olette liian kuvitelleet kukin olevanne toisella suuntaa ääripäässä.

Sellaista tavoitetta vastaan toisinaan kuljettekin joka suuntaa teitä väärään osoitteeseen että kuunnelkaa aina ensin sitä ominta kerrontaanne, ollen se väärässä todella harvoin.

 

Siinä osallistutte kukin kohtalonne mukaiseen todistelmaan juuri miten tahdottekaan suvaita joitakin esitettyjä kukintoja poimivanne, sillä aiheutatte kaikille vaaraa ja suunnatonta murhetta jos osallistutte johonkin väärään toimintaan mielestänne. Sillä ensin ajattelette suvainneenne jotakin katsella säälistä mutta kuitenkaan ette auta täysistä sydämestänne, että siinä teillä on aina jotain pientä opeteltavaa päivienne kulusta.

 

Olette oikein sisäistäneet ne ajatustenne harhailut, vai onko se suorastaan väärää toisinaan.

Ehdottaisimme kaikille entistä kauniimpaa ajanmuodostusta hallita miten kertoisitte toisillenne olevanne oikealla säteellä, määrällä kuitenkin vaikka olisittekin viikkoja hallitusti jossakin toisaalla harhailemassa.

 

Sinullakin syntyy näitä jakeitasi kyllä vaikka etsiydyt toisinaan harhailemaan toisaalle, mutta sellaista tavoitetta ette saavuta kuitenkaan miten tahdotte kallistaa jotain alkamaan aalloista vapautettuna että ilman merenkäyntiä selviytyisitte juuri sille unelmienne saarelle, ollen se väärin kirjoitettu siis jos tahdottekin harjoitella uusia taitojanne.

Sillä ensin valaisette kuitenkin jotain ennakoimatonta kerrontaa vaikka se selvästikään ei osallistuisi teidän mukaiseen taivallukseenne, sinäkin valaiset usein katselevasi uusin katsein entisiä askeleitasi.

 

Vaikka se sellainen harhailu opeissaan ja luuloissaan kaikille sallitaan, on se kuitenkin entistä kauniimpi lopputulos myös olla harhailuistaan perille saapunut.

 

Kertaamme näin niitä entisiä polkujanne arvostavanne että sinullakin syttyisi niiden ansioista entistä kauniimpi ajatus kuolemisesta kyllä, vaan saatatte sen arvoisenne tapahtuman jälkeen olla entistä kauniimpia ajatusmuodoiltanne, ettekä mitenkään synkässä olemuksessa.

 

Siitä tahtoisimme puhua siis tänään miten otattekaan osaa siihen tavoitteeseenne olla kuolematon, vaikka sellaista tavoitetta ette milloinkaan kykene saavuttamaan siellä ajallisuudessanne. Mutta ehkä sinullakin ajattomuus säilyy sen verran uutena asiana mielessäsi että voisit ajatella siitä kuitenkin loppujen lopuksi jotain kauniimpaa ajatusta ja arvokkuutta saavuttavasi. Ettekä kukaan minnekään seuranne kaltaiseen saavutukseen kuitenkaan edes ajaudu, että sinullakin syttyy se halu ja into kuunnella vaikka olisit miten valloittanut niitä uusia asioitasi siellä luomakunnassasi että ajattelisit olevasi säännönmukaisemmin läsnä meidän olevaisuudessamme että sinä aloittaisit sitä matkaasi entistä kauniimmin jakein opastaen halukkaita mukaasi.

 

Ollen se miellyttävä matka ja taivallus toki kaikin puolin, mutta otatteko koskaan huomioon sitä omaa keskeisyyttänne siellä maailmassanne. Sillä miten ajattelette auttavanne toisia olevaisia mikäli olette saavuttamattomissa juuri sillä omimmalla tiellänne, ollen se väärin määritelty olemus kuvailla jotain syntyneeksi vain jostakin salaisuudesta. Sillä kyllä me esittelisimme sinut mielellämme täysin asianmukaisesti kuunnellen juuri tahtosi mukaisia päätelmiä mitä tahtoisitkaan ajatella kunnostavasi ajatustesi tasolla että olisitko opastaja vai tahtoisitko suvaita jotain toisenlaista olemusta katselevasi.

 

Sillä ensin teillä on armo ja onni kuunnella, mutta sitten myös jatkossa osallistuisitte toisella tavoin katsellen juuri sitä ominta aluettanne suvaitsevanne mukaanne elämään, että sinä lähtisit juuri sille alueellesi mielihyvin, kuulemme. Mutta oletatko sen sijaitsevan siellä maailmassasi vai olisiko se suorastaan lisääntynyt ominaisuudessaan olla sijainnut juuri täällä meidän luonamme.

 

Kuvailemme ehkä väärin kuvailuin mutta mitä sinä ajattelet sellaisesta talokaupasta että sijaitsisitte ensin täällä luomakunnassasi, ollen väärin havaittu olemus. Sillä ensin sisältyy kaikkeen henki, ettekä tokikaan ole niin matalia sijassanne ollen jotain niin matalaa ja alkukantaista kuin se ihmismielenne.

 

Sillä ensin ajattelette suvaitsevanne jotakin uudistaa lähipiirissänne, mutta mitä se tarkalleen pitää sisällään sitä me emme teille vaiti puhuen näin kerro.

Mutta ehkä sinä kannustaisit itseäsi suuntaan oikeaan jos kertoisimme näin varovaisesti sen sinun henkesi koostuvan useastakin jumalallisuudesta, ettekä sijaitse kukaan niin arvostamattomalla asteikolla kuten kuvittelette.

 

Sillä jokainen joka kuuntelee näitä säkeistöjämme voi todistaa olevansa juuri sellaiseen opastukseen kykeneväinen kuten teemme näin opastaen. Kerromme näitä edistyneemmille asukkaillenne, kuitenkaan väheksymättä ketään toistakaan joka aloittaa sitä polkuaan katselemaan, juuri siten kallistaen mietteitään ensin vasemmalle ja sitten oikealle kääntäen mieltään moneen suuntaan.

 

Mutta kuitenkin pysyy heillä jokaisella se sellainen ajatuksenjuoksu säilyvä miten olettekaan syntyneet jostakin suuremmasta kaipauksesta olla jotain kaunista, ettekä mitenkään voisi kuvitella olevanne juuri se mitätön pieni polkunne matkalainen kuten olette juuttuneet sellaiseen ajattelutapaan olla maallinen asukas.

 

Kertaamme siis entisiä jakeitamme kasvattaaksemme sellaista uudistunutta lauseiden jakautumista mistä ette voi olla enää epätietoisia miten se kulkeutuu muodonmuutoksen tehneeseen ajatukseen. Sillä ensin on oltava jokaisen sisimmältään puhdas, ja heikkomielinen taas sen maallisen taivalluksenne suhteen että sijaitsette useammin juuri tällä meidän tasollamme.

 

Sillä ette osallistu juurikaan mihinkään olettaen olevanne jotain entisen kaltaista luuta ja nahkaa, että kuuntelemme useitakin mietelmiä miten olisittekin juuri niin osallistunut sellaiseen taivaltamiseen joka on suotu jokaiselle luomakunnassa.

 

Sillä kasvattaa se entistä kauniimman varren mitan teille jokaiselle, että sinullakin kasvaa siellä monia alkuja suunnattoman suuria rönsyjä, kuvailuja, kuitenkaan olematta se häirinnyt maallista askellustasi.

Ettekä ota kukaan sellaista kannanottoa kuvaillaksenne jonkin omistautumisen olevan vääränlaista jos tahtoo hän pelkkää hyvää kannustaa, ansaiten juuri sen mukaista takaisin otettavaa palautetta luokseen.

 

Ollen se väärin kuvailtu lausahdus jos oletatte sen koskevan maallisia rikkauksianne, mutta juuri sitä tavoitetta kannustamme siis matkaansa joka kertoo juuri tästä olemuksenne mukaisesta rikkauksien omistamisesta.

 

Sillä ensin oletatte kasvavanne väärään suuntaan kun oletatte arvokkaita olemuksia olevanne, vaan juuri siten on pakko ajatella kasvattaakseen sitä arvoaan määräämättömään olevaisuuteen. Sillä ensin kuvailette uudistuneita olevanne sisäisesti jolloin ennustatte toisten saapuvan juuri sille tasanteellenne katselemaan myös, jollaista mielentilaa sallisitte itsellenne jatkossa useammin. Joten ottakaa vain ja jatkakaa sitä ajatustenne vaihtoa miten tahdottekin valaista jotain kauniimmin. Osin vahvistaen juuri sitä tavoitettanne katsella jotain merkittävässä määrin, ollen tietoinen juuri siitä kasvaneesta itseluottamuksestanne, ollen se väärin havaittu taas tilanne olla ylpeä.

 

Sillä sellaista tavoitetta emme soisi teidän omaavan, vaan juuri pitäytyisitte sellaisessa tasossa kuvailla jotain tapahtuneeksi ilman mitään arvon nousua oman mielenne ylpeyden. Sillä arvokkuus sinänsä ei osallistu milloinkaan juuri sellaiseen arvonnousuun kuten kuvailette satunnaisia majakoita arvostavanne, ollen heidän arvokkuutensa juuri niin piripinnasssa ollutta jäsentelyä että se läikkyi yli, ja johti vääränlaiseen olettamukseen kaiken pyhyydestä.

 

Sillä ensin suvaitsitte heitä nostaa jalustalle ja sitten pois, ja sitten jälleen laskitte uudelleen asemansa, jolloin esittelitte miten voisitte itse julkaista jotain määritelmää mikä olisi jumalallista ja pyhää, vaikka sellaista ette osaa määritellä ilman pyhyyden osallistumista siihen lausuntoonne.

 

Sillä ensin on sytyttävä sen majakan valon hallitusti, ollen se väärin kuvailtu janota vain maallista näkökykyä mutta juuri sitä tähdellistä valoa suoraan maailmastanne syntynyttä, miten kuvailette jonkin supernovan olleen räjähtämäisillään pystyen huikaisevan kirkkaaseen valaisuun.

 

Ollen se juuri jäsennelty oikein miten tapahtuu se arvokas soihtunne syttyminen juuri, ollen se väärin taas suvaittu jos kerrotte vain valaistuneenne omia aikojaan eikä sillä taholla olisi mitään tietoa mistään kauniimmasta lopputuloksesta vaikka sellaisen tavoitteen juuri saavutattekin parhaiten juuri olemalla väsynyt ymmärtäjä.

 

Vaikka ette kuvailisi siis vielä mitään tällä tavoin kuten hän tekee joka kirjoittaa, olette siltikin syttyneet ymmärryksessänne oikealle tasanteelle kuvaillen juuri kehittävänne sitä loistoanne uudistumaan, kuten tahdottekin kuvailla aina kaikkea tapahtumaa. Joten ottakaa vain se majakan valo avuksenne kulkiessane juuri sille omalle polullenne, kertoen se jotain kaunista havaineensa kasvattavan juuri.

 

Jos tahdotte valaista sen alkua tehkää juuri siten kuin alkujaan opetettiin: olkaa väsymättömiä uskossanne, sillä juuri se johdattaa teitä iankaikkisuuteen, ollen väsymätön juuri sen tahdon alaisen toteamuksen vuoksi miten tahdottekaan asianne esittää. Ollen väsyneitä juuri sellaiseen tavanomaiseen kulkuunne, mutta muistakaa että juuri vain sellainen tavoite saattaa alkaa, jollaista toivottekin joten ottakaa vastaan havaintojanne uudistautuneesta pyyntöjen valikoimasta ja kertoen osaavanne kerrata juuri sellaisen tavoitteen kaikille olla uudistunut valikoimaan itselleen osuvimman tavoitteen kerrata jotain mitä kukin tahdottekaan.

 

Vaan kuitenkin osallistutte siten kaikki säveltämiseen kuten tahdottekin ollen se väärin kuvailtu jos tahdotte vain omaisuuttanne kartuttaa sillä osallistumisellanne että sinullakin Saija tulisi olla pysyväinen olotila sillä tasolla että sinulla syttyy se valo. Teille jokaiselle syttyy se majakkanne valo, ollen se väärin mukailtu jos luulette sen sisältyvän jotenkin sellaiseen ajatelmaan kuvailla jäsenienne opastamisen olevaen ruokailuanne vastaavaa määrää, sellaista siis tarkoitamme että sinullakin syttyy se valo. Ollen se väärin heitä toisia kohtaan siinä mielessä että sinä ajattelet ja toimit toisella tapaa juuri siten ollen väärin ruokaillut tavallaan että ---

 

Sinä siirtelet niitä mielikuviasi väliin, ottaisitko ajatuksesi ulos kappelistasi ja kertoisit meidän tavallamme asiaa.

 

Anteeksi :)    (kappeli tarkoittaa siis päätä)  

 

Sellaista juuri tavoittelisimme teille kaikille siis tiedostamaan miten tahdottekin ajatella kuvailevanne jotakin entistä muodonmuutos prosessianne kuvastamaan juuri sellaista tavoitetta havaita jotakin suunnatun sellaiselle alueelle jolla olette omimmillaan pysyen suvaiten juuri sellaista tavoitetta haltuunne miten oletatte kuvailevanne juuri jotain haltuunne saamaa edustamista. Vaikka sellaistakaan ette tosiasiassa edusta, ---

 

Sinulla syntyy vääriä käsityksiä kokoajan, ole kuulolla kuvailemme uudelleen sillä katselet jotakin toisenlaista päätelmää jota me emme suvaitse kuvailla joten ottakaa kaikki haltuunne ne hoksottimenne, ollen sekin väärin kuvailtu jos olettatte niiden liityvän mitenkään haltuunne saamaan jumalaiseen välineistöön. Mutta kuitenkin saatatte useinkin niitä käyttää sellaisissa asioissa joiden haltuun ottamista olemme suositelleetkin jokaiselle.

 

Joten ottakaa töitänne huolehtiaksenne toimeentulostanne maallisesta mutta pysytelkää juuri sillä tasanteellanne, ollen se väärin ajateltu jos kuvittelette vielä tällä tasolla ruokailevanne meidän armostamme käsin. Mutta sellaiseen muodonmuutokseen olette tietenkin kykeneväisiä, kuka mitenkin tahtoo sen suorittaa ollen vapautettu siitä maallisesta taivalluksestanne jos niin tahdotte. Mutta suosittelemme teille aina katselevanne sen lopulliseen päätökseen kuvailunne miten tahdottekin kajastaa valonne näkyville vasta sitten kuolemassanne.

 

Mutta osallistuisitte usein kuitenkin sellaiseen tapahtumaan ollen se väärin mielestänne kerrottu jos ennen kuolemaanne kerrotte osallistuneenne maallisen puolelta käsin ajattomuuden virtaukseen, mutta ehkä juuri sellaiseen tavoitteeseen kykenettekin usein jatkossa ollen jäsentäytynyt tälle oikeammalle kannalle että siitä juuri teidän elämässänne on kyse ja oletus että siirtyisitte sille olevaisemmalle kannalle jo eläissänne. Ollen se vaatimaton alku ja loppu vielä teidän mielestänne, sillä olette väärin käsitelleet kaikkea luomakunnassanne mutta ehkä siirtyy se käsityksenne pikkuhiljaa oikealle suuntaa.

 

Siten mahdollistaen entistä kauniimpien ajatusten kumpuavan juuri siitä luolastanne, olen sekin väärin jos tahdotte pysytellä siellä piilossanne mutta meille sillä ei ole merkitystä miten tahdottekin taivaltaa mutta olettaisimme teidän jokaisen tahtovan kannustaa jokaista kulkeutumaan juuri arvostamallemme ajatuksentasolle, että siinä teillä syttyy ja sammuu monikin ajatuskulkunne mutta ehkä osallistutte viimein oikeaan ajatukseen.

 

Kerromme siis tänään tällätavoin ollen se määränne mittainen polku kuljettavananne siellä vielä, säilyen useitakin vuosikymmeniä samanlaisena taivalluksena, mutta ehkä mitallisen pienen verran ottaisitte uudistuneita jäseniänne matkaanne kuitenkaan havaitsematta miten kasvaakaan se tahtonne, ja pelkonne poistuu pieneltä osin aina tajutessanne miten mahtavaa on se rakkauden jae jollaista ette ole vielä useakaan osallistuneet jakamaan.

 

Mutta ehkä siitä syntyy teille uusia ajatuksia kuitenkin olla ystävä ja toveri kaikille eikä kenelläkään olisi niin uppo outoa ajatusta, lauselmaa mielessään ollen se väärin siis havaittu jos olette mielestänne suvainneet jonnekin outoon mielleyhtymään saapua ajatuksissa olla saavuttanut ajallisuutenne määrän kuolemattomuuden, vaikka ette sellaistakaan tavoitetta kohti ole edes aloittannet polkuanne.

 

Joten tutkikaa kaikenlaista matkallenne osuvaa kiveä ja kantoa ja miettikää tarkoitusta kaikelle kohtaamallenne kuvailulle, että siinä teillä syntyy useakin oivallus, uusia näkökantoja olla olevainen oikealla tiellä.

 

Kertaamme oppejamme kunnes osaatte palauttaa ne jäsenkirjanne oikealla määrällä, ollen se vaatimaton jae minkä kertaatte ensin palautumaan mutta ehkä sinullakin uskosi loppuu vielä moneen kertaan mutta jatkat kuitenkin väsymättömästi. Ollen se määritelty juuri niin väsymättömäksi vaellukseksi vallata useita osakkuuksia valon ja ilon.

 

Vaeltakaa siis määrässänne, ajallisuudessanne juuri siten hallitusti ajatellen kaiken päättyvän kannaltanne onnellisempaan lopputulokseen kuin osallistujanne osaavat vielä ajatella. Mutta olkaa aina iloisia vaeltaessanne myös, ettei se varpuja täynnä oleva tavoittenne suvaitsisi kertautua mitenkään osallistujienne mukaiselle matkalle vaan osuisitte juuri sille oikealle raiteelle kerraten vain osakkuuksianne palautuvia.

 

Sillä jokainen osallistuessaan määränsä mittaiseen vaeltamiseen, kertaa juuri näitä samoja oppeja suvaiten jalostaa joistakin ajatuksistaan kapeampia ja joistakin leveämpiä. Mutta juuri sellaista tavoitetta olemmekin teille suositelleet asetuksiinne, mutta sinulla silti katseesi aina osuu vääriin hahmotelmiin eikä meillä ole määrää, mittaa, mallia, hallita sellaista kasvavaa oletustanne, vyöryä miten kertaatte joidenkin osalta hallitsevanne joitakin oppejanne paremmin kuin toiset vaikka olisitte kuitenkin hallitusti leveämmällä polullanne kertaamassa opetuksiamme.

 

Sillä ensin oletatte muistavanne joitakin kertauksianne vaikka sellaistakaan ette suvaitse kerrata mutta ehkä sinulla uusiutuu monia vaivalloisia opetuksia matkaasi tästälähin, ollen se vaatimaton aloitus mutta siitä aloitatte juuri ne kokemustenne kertaamisen että sinullakin määräsi, matkasi on laveampi kuin toisilla, monilla, mutta niin teidän täytyy ajatella kuitenkin olevanne juuri sellaisen matkanne varrella mille oletatte kuuluvanne. Joten ottakaa jäseniänne matkaanne mitan verran kuuntelemaan opetuksiamme, ollen se väärin havaittu jos olettavat väärässä pysytelleenne sillä ensin olettavat olevanne sekaisin ilosta ja onnesta vaikka olettekin vain uudistuneet jakeidenne verran mutta juuri sillä tasolla osallistuen kertaattekin uudistuneita olemuksia kuvailevanne.

 

Ehkä kirjoitamme jälleen hallitun matemaattisen epäselvästi,  mutta sinulla pysyisi se hallintosi kuitenkin kerrata mitä tahdotkaan joten oleta kärryllä pysytteleväsi.

 

Ole hyvä tässä hallitusti valaistu viestimme. Näkemiin.

 

Hyvää vappua ja tuomineidon odotusta kaikille  <3

(valokuvat ovat omiani)

 

Write a comment

Comments: 0

saijankirjat@gmail.com