tasapaino

 

Sellaista esittäisimme jakautuvaa mietintää tänään että olisitko jakanut sellaisen muistovärssyn aikalaisillesi tavallaan ollen se välittömästi jakautunut kanssaeläjienne uudistamis tietoisuuteen, ollen viisaan elämän alku ja herättäjä.

 

Olkaa hyvä näin se kuuluu.

 

Kerran laitoimme teidät pienet kasvin taimemme aluilleen ollen se vioittunut järjestelmä minkä saitte aikaan, aloittaen täysin väärän kasvutavan kukoistaen toisella tapaa kuin oli alunperin tarkoitettu.

 

Sellaista väestön lisääntymistä ehkäisitte itsekin tapahtumasta sotimalla, vaan ottivat osaa liiankin miehekkäästi tavallaan pysäyttäen teidän voitonmarssinne esiin kulkeutumasta.

Ollen väsynyt liikaa sellaiseen tekoon laupeuden, ollen se viisaampi voimavara tosin jäsenillenne kuin että olisitte vain pyytäneet yhä enemmän siltä maailmaltanne ollen se väärin kaikkia olemuksia kohtaan väsyttää kaikkea ympärillään.

 

Kehittelemättä mitenkään erilaisia kuntouttavia malleja miten voisitte kerrata lisääntymään sitä herranne Jeesuksen kuuntelemista sillä tavoin miten se on esitetty ennustavissa lauselmissa, ollen kehittynyt siitäkin väärään suuntaan kehoittaen sotimaan ja tappamaan uskonnon vuoksi. Joka säälien kertautuu yhä uudelleen ja uudelleen maisemissanne alhaisissa.

 

Sellaista tarinaa soinnuttaisimme teille uudistetuksi siis miten ottaisitte jakaaksenne jotakin muuta kuin vihaa ja ankaraa käytöstä, ollen se väsyttänyt liikaa eläjiänne siellä maailmassanne kerraten vain sitä aloitettua alhaista kamppailua.

 

Sellaista jaetta oletatte kuuntelevanne joka edistäisi sitä pyhyyttänne suojastaan astumaan esille, ollen se viisas päätös jo sinänsä.

Vaan ehkä sinäkin laulaja viallinen joka luulet olevasi liian alhainen sellaiseen tapaukseen kuin ilmoille mitään päästämään jakeitasi, mieti vielä tarkemmin oletkohan sittenkin ihan täysin saman arvoinen kuten jokainen toinenkin lähialueellasi ja ympärilläsi oleileva henkilö.

 

Sellaista jaetta siis peräänkuuluttaisimme teille uudistuneeksi säveleksi jota voisitte uupuessanne laulaa, jäsennellen vielä vähän enemmän toivoa teille ihan jokaiselle kerryttäen vähän enemmän myös sitä maallista tasapainoa ympärillenne oleilemaan.

 

Ollen se järjestäytynyt heti jos vain niin sallitte kaiken pauhun kulkeutua ulos mielestänne kertoen se jokaiselle uudistettuja kuunnelmia, kunnes esiinnytte kuuntelevaisina jakaen tietoanne ympärillenne jokaisella mutkikkaalla polullannekin kulkeissanne.

 

Ollen se siis sisäänkirjoitettu aivoihinne ollen jäsentynyt esille siinä sukutaulussanne, riippumassa ollen se täällä meidän suojissamme kertoen jokaisen teidän elämäntehtäväänne. Kerraten jokaisen aloittaneen kyllä sen matkansa siis valoisana henkilönä kuunnellen useitakin jakeita ilomielisen lähteen kyltymättä esiintymiseen siinä uskossanne, ollen voitokas ja jäsennelty kappale maailmankaikkeuttanne. Ollen se viisas sijainti sinä aikana kerraten se jotain historiastanne muunnellusta, kuten ymmärrätte olevanne jotain toista mitä teille on kautta aikain toisteltu väärin perustein.

 

Kertoen olevanne likaisia yritelmiä jonkin kauneuden asustaa, kunnes osallistuisitte itsekin jokainen sellaista lausetta laulamaan kuten jo hyvin pitkällä matkalla sellaisessa jakeessa kuunnelmassa asuttekin.

 

Sellaista yritämme siis kunnostaa teidän ajattelussanne ollen se voitokas matka kuitenkin lopulta, suunnaten kaikkien katsetta yhä ylemmäksi tavoittelemaan jotain sellaista kaukaista asiaa mielenne perukoilta osallistuvaa kertausta kaiken olevaisen yläpuolen kunnostavasta asemasta.

 

Yritämme lahjoittaa kaikkea ympäristöönne merkeiksi jostakin kauniimmasta kuten aloitatte aina sen virtenne rykäisten kurkkuanne suoremmaksi äänestää.

 

Ollen se yritelmä juuri saattanut lähteäkin matkaansa kulkien yhä vielä mutkaista polkua saapuen kuitenkin esityksessään entistä laajemmalle vyöhykkeelle, aavikolle kulkemaan. Kiroten kuitenkin matkassaan sellaista oleilevaa epäilystä joka kertautuu aina matkassaan uudelleen esiintymään, kunnes esittäytyy se ylpeys viimein jonakin toisena olemuksena kantautuen se viesti meidän suuntaamme hyvin äkkiä esitellen jotain kauniimpaa lausetta edes esitelleensä.

 

Kuten kerrotte kaipauksenne mukaisesti kertovanne tuonpuoleiselle jotain aina kuiskutellen mielessänne esiintyviä asenneltuja kaipauksia.

Kannustamme aina jokaista juurikin sellaiseen tapahtumaan kuten olette kauniisti aloittamassa, ottaen jokaista kyytiinsä kulkemaan laskeutuen juuri sellaiselle pyhälle tasolle mielessänne jolla kunnioittavasti esiinnytte kuitenkin väsymättömästi jakaen jotain esiintynyttä lihallista jaettanne kyllä.

 

Vaan ehkä siinä samalla esittelette jotain kauniimpaa olemustakin löytäneenne sen tarpeistonne joukosta, kulkeutuen yhä useammin sille kauniimmalle puhtaalle pinnalle tallustamaan matkaanne eteenpäin. Kertoen jokaiselle kulkijalle vastaantulijalle miten otatte joitakin lauseita vastaan joita mietitte, ollen se kerrottu tarina suorastaan.

 

Kerraten toisille jotain ennustamatonta pyyntivälinettä olevan käytössä heillä joillakin, joilla saavuttavat joitakin lauseitaan ilmoille esiintymään mielihalunsa avulla. Kerraten teille jokaiselle luonaan avun jokapäiväiseen osallistumiseenne kuten toivomme että aloittaisitte jokapäiväisen kertomuksenne jakaen esiintyneitä mielihalujanne ollen se virittänyt toivon luomakuntaanne viriämään uudelleen kaiken kauheuden jälkeen jossa olette mukana kulkeutuneet kuin jorpakossa uiskentelevat liskot.

 

Olematta juurikaan omalla pinnallaan, vaan oleilevat liian kaltevalla tasolla kulkeutuen yhä kauemmas siitä tasoittavasta maaperästään joka heille niin tärkeänä mielessään esiintyisi.

 

Kunnostamme näin edelleen hieman hitaammin kunnostaen jakeen pohjaten edelliseen kunnes esittelette itse tapoja uusia jakaa mielihalujanne esiintyen yhä useampi, kukin omalla tavallaan esitellen jokaista saapumaan juuri sillä omintakeisella tyylillään.

 

Ollen se kaivattu esitys kaiken tasapäistävän kammotuksenne rinnalla että pitäisi jokaisen juuri toisella tavoin esiintyä kuin mikä mielestään olisi suopeinta.

 

Kertaamme siis ehkä viimeisen kerran vielä uudelleen jotain katsantoanne uudistavanne, kuten olemme suvainneet kertoa aikaisemmin. Vaan ehkä sijaitsette huomionne arvoisesti erillään toisistanne yhä pysytellen matkan päässä kertoen vain jotain kaunista sattuneenne taivalluksenne matkalla kuulleenne, mutta ehkäisette kaikkea kaunista aloittamasta sitä todellista matkaansa.

 

Kuten voisitte jo aloittaa tehden moniakin uusia jäseniä tulleeksi kavereiksi ystäviksenne uusien jäsenistöänne hyvin nopeasti kehitellen uusia keinoja köyhdyttää heidän toisten verenhimoa suuntaanne. Kukistaen heitä toisensa jälkeen makaamaan juuri sillä arvoisellaan pohjalla esiintyen yhä heikkenevinä jakeina, kuunnellen enää harvoin he sellaista tavanomaista tarinaa mitä te aloitatte jakelemaan muassanne. Kertoen jotain uudistunutta jaetta siis kannustavanne liikkeelle lentoon lähtemään.

 

Kuten tahtoisitte itsekin jo osa poistua sieltä maailmastanne, uudistamatta sitä näkemystään asioistaan lainkaan sellaisesta tavoitteesta aloittaa alusta. Kukistaen niitä kannustavia osakkaita jäsentymästä liikaa mielessään kyllä, vaan ehkä osallistuisitte kuitenkin hetken pienen verran uudistamiseen jokainen itsenne kohdalla että selviäisitte ajatuksistanne ylöspäin tasanteelle vilpoiselle kuten tahdotte usein katsella jotain etappianne seuraavaa ylöspäin.

 

Ollen se viimein savutettu kuten uskallatte viimein taistella tienne sen etapin läsnäolon vyöhykkeelle että sellaisen kajastuksen viimein näkisitte missä otatte ensi askeleenne valoa kohti.

 

Suojaamme aina kulkuanne ollen se mitättömän pieni askel minkä otatte ensin, vaan sellaisia otatte toinen peräjälkeen toisensa jälkeen, kulkeutuen se osoittimenne uudistamisen tielle. Kulkeutuen siitä yhä kauemmas ja laaajemmin pysähtelemättä kulkeutumaan kauemmas läsnäolonne voimaan, suojiin kauheuksilta lähialueenne.

 

Kertaamme näin oppejamme ollen se vihoviimeinen taipale jonka ylitätte alkaessanne polkunne mitättömän pienen tallatun painanteen ainoastaan aluksi, jota hädin tuskin osaatte seurata. Vaan otatte seuraavaksi polkunne yhä voimakkaamman poljetun, sellaisen tavoitteen kulkua seuraamaan että suuntaattekin sen avulla uusille maisemille kulkeutumaan.

 

Ehkäisemme kaikkia poistumasta liikaa vasemmalle tai oikealle kulkusuunnastanne että kelvollisia olisitte kulkemaan juuri sitä keskimmäistä osuuttanne kuten tahdottekin lopulta ainoastaan kulkea sellaista kaitaa keskitietä. Kuten on aikojen kuluessa aina opastettukin tekemään, ollen se viisas päätelmä siis kaikesta taivalluksestanne, ollen viisas myös jatkossa kertoen kuulijoillenne uusia opasteita kullekin kohdallaan.

 

Esittäisimme ensimmäisen pisteenne saavuttaneenne siinä vaiheessa kun kuulette pienen opastavan äänen korvanne ohella, ollen se pieni merkitykseltään aluksi. Vaan osaatteko sen johdolla ottaa seuraavan etappinne haltuunne on täysin omassa johdannossanne, ollen se vioittunut päätös jos otattekin jonkin toisen kaipauksenne mukaisen alun.

 

Ollen väärä tie kuljettavakseen, mutta sellaistakin saatatte ja olette luvallisia poikkeamaan siltä reitiltänne, kunnes lähdette juuri sille samaiselle taipaleelle kunnostaen mietintöjänne pikkuhiljaa enenevässä määrin.

 

Kunnostamme aina ajatteluanne esiintymään kauniimpana muodoltaan kuin osaisitte vielä arvatakaan, ollen se jäsentely suoraan verrannollinen kertomukseen taivaallisen osan jäsentäytymiseen luoksenne, syvyyteenne. Kuuntelemaan opastavia neuvojamme, ollen vireillä kuitenkin vielä myös sille maalliselle taivalluksellenne.

 

Kertoen uponneet olevanne välillä hellyyden mietintöihin ollen se vierasta ehkä toisille, vaan jotkut opastavat olevansa suvainneet sellaista saavuttaa jo aikaisemmin. Kunnes osaattekin tavoitella kaikki niitä suorempia opasteita kuunnellen kulkeutumaan jollekin kevyemmälle tunteiden väliselle alueelle. Joka on osin teille uutta jäsenillenne, ollen se välittynyt vain toisinaan kertoen jokaiselle jotain salatusta alustanne jollaista kohti siis kuljette uudelleen. Jäsennellen vain niitä tarinoitanne jostakin kauniimmasta vaan sitten jatkossa osaatte jo kevyesti mielikuvittelemalla opastaa jokaista tarinoimaan myös ylempiä aatteita ja tunnelmia.

 

Kerromme näin tällätavoin että osaa viimein ottaisitte jakeisiimme kantautuviin, kertoen se jokaiselle jotain uutta ja puhtoisempaa ajatusta ilmoille kuin se ummehtunut ja löyhkäävä tavoitteenne jollaista olette kauan märitelleet suorastaan tappavan omaiseksi lausumaksi.

 

Esittelemme toisinaan ehkä väärin vertauksin, vaan jaatte kyllä niitä ajatuksianne suoremmaksi ollen viisaita päätelmissänne kerraten juurikin oikein kuten tarkoitus olikin jäsennellä.

 

Aavistelemme tarinamme tänään päätetyksi joten kerratkaa vaivoin opastamiamme aatteita teille suunnattuja, ollen se päivänne hyvä työ ja opas tänään.

 

Huomatkaa vain opastaa niitä jakeitanne ollen se ehkä väsyttävää puuhaa, vaan osutte kyllä ennenpitkää oikealle suuntaa harhastanne.

 

Kuulemiin ja näkemiin. Opastakaa suunnitelmianne esiintymään yhä kauniimpina jakeina opastaen toisianne itse liikkeelle kertoen jotain siis aiheuttamaanne hämmenystä ja kerrontaa kummalliselta kuulostavaa, mutta sellaisen osaatte kyllä jokainen itsekin kertoa kuuluville.

 

Näkemiin olemukset opastavat, heihei.

 

Write a comment

Comments: 0

saijankirjat@gmail.com