30.3

 

Selittäisimme ensin teille jotain sellaista uudenlaista havaintoa kaikesta kauniimmasta sukupuolesta kuten käsitätte heidät naispuolisiksi ollen senverran (kuusalla) järkeilyssänne mukana että se teillä tunnistetaan sellaiseksi tavanomaisesta poikkeavammaksi käsitykseksi naiseudesta se ensimmäinen jae jota olemme kertoneet, kaiken aloittaneen tapahtumanne sinä Jeesuksen syntymävuotena kuten olettekin harvinaisen selvillä kaikesta sellaisesta tapahtumasta kuten oli se teille merkitsevän verrannollinen uudestisyntymään se teidän herranne, asukkaan elo.

 

Joten oletteko kertoneet jotain sellaista miten he havaitsivat sinä aikana jotain omituista olevan kuitenkin tekeillään että osallistuivat sellaiseen jäsentelyyn josta muut eivät olleet vielä lainkaan tietoisia vaan ottivat jäsenikseen heitä kaikkia, suunnitellen ensimmäisen jakeensa kertoa vasta sitten kaiken kauniin purkauduttua toimintaan.

 

Sillä tavoin mekin toimimme, joten nyt olette selviytyneet sellaisesta alustanne kuivalle maalle selviämään kuten olettekin vuorovedessä pysytelleet maailmanne kera.

Ollen se merkittävän edistävä jae mitä seuraavaksi kertaisimme teille kaikille osallistujille kuten olettekin nyt jo melko lukuisasti läsnä, olemme sellaisen pienen merkin laittaneet huomiolle.

 

Kertaisimme siis ensin jotain kerrontaanne vahvistavaa kuten oletatte jonkin asian tulleen ilmoille tapahtuen sellaisen tavoitteen teille jokaiselle sisimmässään että olette ottaneet ne mietintä pakettinne käytäntöön ollen se kuitenkin vielä hiukan pienimuotoista toimintaa se teidän mietintönne. Vaan siitä jakaudutte kukin suunnalleen ottamaan esille näitä asioita keskusteluissanne kumppaneidenne kanssa havaiten jonkin yhdistävän asian kaikkien katsantokannan mukaisesti, että heitä toisia ette ilmoittaneet mukaan jäsenneksenne aluksi ollenkaan vaan sitten ihmettelitte miten heitä alkoi vain esiintyä enemmän ja enemmän ollen se viimein saavutettu se meidän tavoitteemme jostakin kauniimmasta osallistumisesta että ottaisitte jokainen osaa sen minkä kykenette kuitenkaan liikaa hätäilemättä sellaisia tapahtumia kuten oletatte toisinaan tulevan ilmoille jakeiden jollaista ette olisi osanneet havaita kaukaa edistävänne.

 

Vaan sellaisen jakeen mukaisen tapahtuman siis saatte katseenne mukaisesti kertomaan miten totta oli kaikki joka niin kauniisti eteenne järjestyi kunnes olittekin entistä kauniimmassa kultaisessa muodossa odottaen kukin seuraavaa vuoroaan äänestää. Joten ottakaa vain ilmoille ne kajauksenne julkaista jotakin syntynyttä sävelmäänne kuten nimitämme sellaista esiintymistä joukossa muiden osakkaana kauniina. Sellaista tarinaa kerrotte saavuttavanne ollen se määrä pieni alussa, vaan siitä lähdemme kunkin kohdalla kertomaan hänelle niitä jakeitaan jotka ovat hänen mielessään ensimmäisenä, ollen se kunnostettu polku luoksemme vaatimaan lisää jakeitanne esiintyviä kuuluville maailmaanne.

 

Kerrotte ensin säikähtävänne olematonta menneisyyttänne sen vuoksi juuri että kuulosti aluksi siltä kuin teitä tuomion pasuuna saattelisi jäseniksi kansalaistenne pariin, vaan ehkä korjaatte sen oletuksenne sellaisesta kerronnasta joka edistää ainoastaan hyvää jäsentelyä ollen se suosilllinen kaikille.

Edistäen siis sellaista tarinaa jonka kuuloista olette kaivanneet ja odottaneet kunnes vain itse sen saattelittekin vaivattomasti ilmoille.

 

Sellaista tarinaa aloitimme siis siitä teidän herrastanne kertoen miten oli hän jäsentynyt suorastaan siihen tarinansa sisään ollen se mieluinen tehtävä hänelle, vaan osaatteko kertoa miksi hän saaattoi niin korkean kohtalon itselleen valita, olemme kysyväisiä?

 

Kerromme vaiti pysytellen sellaista tarinaa juuri teidän osaksenne saapuvaa olla toisinaan erittäin korkealla tasolla sen mielenliikkeidenne kera, sekä että teille saapuu uusia tarinoita ihan sitämukaa mitä olette valmistautuneet ottamaan vastaan. Erittäin kaunista kerrontaa se suvaitsee ollakin, joten olkaa mielettömiä siinä suhteessa miten kuvailettekin kaikkea tätä tapahtumaa ollen se kuvailtu joidenkin puolesta hulluudeksi.

 

Vaan oletteko havainneet miten kertoo hän toisinaan iloinen olevansa eikä harmita häntä tämä säännöstely, tarinoiden kertautuminen päivittäin. Vaikka kertookin toisinaan väsynyt olevansa, on hän sentään liikkuvainen olento jolla suojaa jokaista sellaista tarinaansa kantautuvaa, turvaten teille jokaiselle kertomuksenne säilymisen ja jatkuvuuden. (kävin lenkillä, hauskaa että sain siitä kiitosta)

 

Kerraten vielä monet kerrat miten saattoittekaan niin alas vaipua syvyyteen siinä maailmassanne suvaiten vain hetken verran katsella ulkopuolelle jostakin kaivostanne, ollen se valon kajastus siten liikaa silmillenne, vaan olisitteko vain mielellänne sen maailmanne orjia?

 

Ihmettelemme miksi ette ole ottaneet ohjaksia omiin käsiinne edistäen jotain kertomusta kumpuavaa jo itsellänne, vaan olette vain mukautuneet kuin lampaat suden vaatteisssa siihen kauheaan kärsimyksenne. Ehkäisette toisinaan liikaa kumppaneitanne olemasta esillä toisille, joten kertaatte toisia olemuksia kiirehtivänne kertoen itsestänne liikaa sellaisia asioita heille joita ei olisi soveliasta kaiuttaa kuuluville. Sellaista tarinan kerrontaa harrastatte jollaista ette osaa varautua olevan suunnilleen yhtä aitoa jäsentelyä kuin jokaisella luonaan hyvin pian.

 

Ollen se jäsentely entistä kauniimpaa ihan jokaisella, siis voimme vakuuttaa olevanne ihan kaikki kykeneviä kertaamaan opintojanne siihen tavoitteeseen herkästi osumaan joka kantaa teidät tähän asemaanne. Kannustaisimme kaikkia opintojaan aloittavia olemaan vaiti tapahtumistaan sisäisistä myllerryksistään, vaan ehkä suvaitsette joitakin kannustaa juuri sillä tavoitteiden asettelulla miten kerrotte heille toisille ongelmistanne ollen se kenties miellyttävä vaihtoehto juuri itsellenne vaan otatteko huomioon mitä hän toinen kertoo havainneensa ettei teidän tarinanne kerro juuri mitään hänelle itselleen vaan olette kerranneet vain sellaista yleistä tapahtumaa jonka soisimme pysyvän piilossa kuitenkin ettekä varaisi heitä jäseniänne uinuvia kertaamaan niin epäsoveliaita esiintymisiä.

 

Selittäisimme siis kerrontamme olevan juuri sellaista kuuluvaista jokaiselle kuten kerrotte tapahtuvan juuri siinä jakeessanne kannustavassa, ollen se selvitelty kuitenkin puolestanne siten mahdollistaen kaiken kasvun olevan juuri siinä edessänne.

Joten otatteko sen kainaloonne ja kerrotte kasvavan, vai järjestelettekö vielä ajatuksianne kaiken suhteen ollen jäsentynyt vasta hetkisen ajan kuluttua?

 

Sellaista tarinaa siis kasvattaisimme entistä uudempaa tarinaa kerrottua kenelle tahdottekin sen kantautuvan joten ottakaa vain kauniit kätösenne esiin ja piirtäkää jotain kaunista mielestänne hohdokasta olemusta jota omistatte.

 

Sellaista tarinaa saatatte alkaa keräämään esille miten olittekin todella erittäin hohdokas olemus joskus kauan sitten eikä teitä viivästyttänyt mikään maallinen esitelmä sinä aikana. Kerroitte toisillenne runomitoin elämän suopeudesta teitä kohtaan ettekä mitenkään osanneet tedes kuvitella minne maailmaan vielä hautautuisitte kaiken halventavan käytöksen alle.

 

Kertaisimme siis teille sellaista kaunista aikaa vallinnutta jota ette saa esiin enää mitenkään haaveilemallakaan, joten ottakaa vain se portaaton käyttämätön laitteenne (kynä, portailla tarkoitetaan näppäimistöä)  esille jolla piirrätte jotakin esille kauniimmin usein pelkästään kuvittelemalla se kuva esille.

 

Kertaamme jotain ennustettua lausahdusta teille siinä mietteissänne omaavanne uudenlaista, joten koettakaa ottaa tästä kalleudestanne kiinni. Ollen se turvattu jatkossa kaipuunne jäsentely uudella tavoin että siunaatte sen esiintymisenne kuvaillen jotakin kauniimpaa olevan tavoiteltu kuin vain sellainen jokin harhakäsitys aikakaudessanne joka esittää kauneutta.

 

Mielestämme olisitte jo valmiita sellaiseen käytökseen että ottaisitte ne piirtämisvälineenne esiin yhä useammin kertoen meille kaikille miten olettekaan mielissänne osllistuessanne kaikki yhteisellä lauseella jakamiseen.

 

Ollen se mahdollistunut juuri sen teidän pohjattoman toiveenne vuoksi haluta jotain parempaa esille saapumaan kolostaan esiintyen teille kaikille ensin piirtämisen muodossa yhteys, vaan sitten jatkatte siitä suuntaanne yhä kohoten taivaallisen mitan verran jaloittelemaan entistä upeampien kertausten joukossa ollen se laulettu kaipuunne suvainnut kasvaa ja yhdistyä toisiin kukkasiin.

 

Ehkä olettekin vaarantaneet jokaisen aloitteenne uskomalla toisia jäseniänne, kertoen he toisenlaista tavoitetta edistävän ollen se teidän alkukantainen piirtämisenne tosiaan hieman mutkikasta.

 

Vaan ehkä sinäkin osaisit edistää lisää itseäsi tänään kertoen toisille miten havaitsit ensimmäistä kertaa sen avautuneen onnesi pohjattoman kun kerroit osaavasi lehtiöllesi kauniin esityksen kuvantaa. Kerrotko siitä tässä nyt?

 

Äitilinnun jälkeen katsoin itseäni peilistä ja totesin olevani rikkaampi kuin miljonääri, kun minulla on sellainen taito ja rakkauden tunne.

Sellaista juuri tahtoisimmekin teidän hymyilevän suorastaan miten osallistutte johonkin täysin omalaatuiseen tapahtumiseen olematta mitenkään ennakoinut miten teille saattaisi käydä.

 

Kertomuksemme mukaisesti jatkaisimme siis siitä herrastanne jos otatte vastaan.

 

Olemme kantauneet jäsentelyssämme kauas aloituksesta joten aloittaisimme siis uudellelleen olematta viisastuttaneet teitä vielä mitenkään sen tarinan osalta miten kipusivat siis sinne vuorelle silloin ollen se jäsennelty kertomus vapauttava tarina onnistumisesta ja havainnosta jonkin sen laatuisen tapahtuman. Ollen se kirjoitettu jopa sinne teidän kirjoihinne kuten osaatte havaita miten sen esittivät liian muistorikkaana osallistumisena tavallaan, ollen se kuitenkin ihan tavallinen retki toisten mukana kuten tapahtui usein sellaisena aikana miten ottivatkin heitä toisia mukaansa vaelluksilleen ja tapahtumiin jakaen sitä käsitystään kaikille sen ajan muukalaisille joita kohtasivatkin tiellään.

 

Kertaisimme teille kaikille uudistetun jakeen sen aikaisesta tapahtumasta miten ottivat lisää jatkolapsiaan kertomuksiinsa osallisiksi eivätkä halveksineet ketään siihen tapahtumaan osaa ottavia. Kertoen se toive jostakin heikon itseluottamuksen jäsentelystä kuitenkin, ollen tavoiteltu mies se teidän vapahtajanne tuona aikana kansoittaen hän kertomuksillaan jokaisen talon ja oven raon minne saapuikaan kertomuksiaan levittäen.

 

Ehkäisemme teitä kuvittelemasta miten oli hän suunnattoman hohdokas olemus, vaan oli vain niin havaintonne mukaan altis palvelemaan mikä kertoi hänestä ehkä enemmän kuin tuhat kirjoitettua tai lausuttua kertomusta joita esittivät kyllä tietenkin toisinaan hekin. Vaan osallistuivat kuitenkin ehkä siten enemmänkin jäsentelemään toisentapaista vapautusta maallisista murheistanne jokaiselle osoitettua kuten kertoivat jäsennelleensä sellaisen vakaumuksen mieleensä ollen se vähitellen uudistettu luomakunnassanne.

 

Kertoen se jokaiselle uudelle asukaalle miten kohtaavat he jokainen kohdallaan uuden jakeen uudistuen itse sen mukaisesti. Vaan lähtivätkö he kuitenkaan jokainen matkaan samanlaiseen, olemme huomanneet että se matkaan lähteminen on jokaisella kohdallaan hyvin vaikeaa.

 

Joten ottakaa sellainen asenne jolla suhtautuisitte jokaiseen vastoinkäymiseenne ja kumppaneidenne kiukutteluun aikuismaisen viileästi kertoen se jotain ennakoimatonta saavuttaneensa kerronta jo siinä vaiheessa kun käännätte sen poskenne, ollen viileän rauhallinen. Kerraten vain mielessänne miten ottavat he pian osaa jokainen laulamiseen eikä ole kyse kenenkään ymmättämättömyydestä enää siinä vaiheessa.

 

Silloin osaatte suhtautua kaikkeen viileämmin kun osaatte jakautua itse kahtia ollen maallinen, vaan ehkä osaattekin vapautua yhä enenevässä määrin siitä ennakoimastanne omistamisesta ja vaatimisesta että osaattekin jatkossa esiintyä jopa hieman väärin kannaltanne. Ollen siirtynyt entistä kauniimmin jakeittenne mukaisesti kerraten esiintyneitä kertomuksia kauniimpia kuin se maallinen esitelmänne menossa oleva.

 

Sellaista tarinaa edistäisimme luoksenne miten voisitte vapautua siltä maallisen kerrontanne taakalta useammin vain ajatellen jotain kauniimpaa olevan näköpiirissä. Saavuttaen se jakeensa hyvin nopeasti luoksenne jos olette miettiväisiä sen suhteen hallitsetteko edes jotain niin kaunista esiintyvää taidetta kuin se kukkasten leikki onkaan silmissänne. Kerraten jotain edistynyttä ajatusta viljelleenne, ollen viisaampi kuin aikaisemmin.

 

Kertaamme siis ennakoimatonta osuuttanne aloittavanne jos otatte ne opastavat ajatuksenne haltuunne jakaen niiden auttamana viisautta ulkopuolellenne, ollen se viimeinen keino mitä saattattekaan haluta enää jatkossa. Ollen viisaita silloin jo määrittelemään minkä verran otattekaan vastaan, olematta esiintynyt mitenkään hupsuna tai mietinnöiltänne oudolta kuulostavalta.

 

Sellaista runomittaa saavutatte ehkäisten toisia arvostelemasta ketään osakkaitanne kauniimpia. Ollen se määrä kertomustenne niin mittakaavassaan merkittävä etteivät he osaa mitenkään kertoa toisenlaista tarinaa suoltaneenne kuin mitä teille todellisuudessa onkaan lausuttu.

 

Joten ottakaa kukin kohdallanne määrä vastaan mitä tahdotte omistaa taivaallisesta osuudestanne, palavasti kertoen jotain kaunista mielestänne ehkä. Vaan kerrotteko lisää ehkäisten vielä kauniimpien jakeiden syntymistä ollen se kuvailtu ehkä juuri sillä tavoin jolla esitätte niitä lauseitanne jatkuvia.

 

Kuten kerrotte purkautuvan niiden juuri sieltä syvyyksistänne, ollen se juuri teissä niin syvään kasvatettu ettei sillä keinoin saavuteta mitään erikoisen pelottavaa tarinaa, koska se juuri sijaitsee juuri siellä teidän olemuksessanne sisällä ollen se siis kiinni kasvanut suorastaan, esitellen puhtainta olemustaan kurvaten mutkan takaa puunne eteen kasvamaan.

 

Vaan kerrotte jotain kaunista havinneennekin jo aikoja sitten kasvaessanne ollen se kertomus yhä vertaansa vailla miten aloitittekaan sen maallisen matkanne jonka kertomuksen päätämme tähän tälläerää kertoen lisää ensi kerralla.

 

Olkaa hyvä, kaunista matkaa.

 

Kertoisimme esiintyvämme ehkä toisinaan liian suojaisassa kolkassanne ollen osa olemustanne, vaan jos osaatte katsella kääntäen olemustanne hieman ulospäin tavallaan kerääntymään kaiken mietintönne ulos tasanteelle lepäämään sillä välin kun te itse keskustelette itse Luojanne olemuksen kera. Olkaa silloin vallan hiljaa kertoen vain mietteitä suuria kuuntelevanne, kertoen ne jotain uutta jokaisen sielunne osalta kertomuksia kukoistavasta alkuperästänne. Ollen vieraantunut siitä tavoitteestanne jota varten tänne kasvoitte sädehtimään.

 

Olkaa hyvä kerromme lisää ensi kerralla saavuttaen jälleen erään etapin lisää vuosikasvuunne. Kasvamisiin!

 

Write a comment

Comments: 0

saijankirjat@gmail.com