saman arvoisuus

 

Kysyisin ensin tarkennuksen joulun aluspäivien viesteihin Jeesuksesta. Mitä tarkoititte että hän ei ole Jumalan poika, ainoastaan pyhä ihminen?   Sellaista juuri tavoitetta kuuntelimme osaltamme esittää miten kertoisitte hänen olleen yksi teistä eikä mitenkään suvainnut katsastaa toisten yläpuolelta asioitaan.

 

Uusimme teille mieleenne sen järjestyksen miten kuvailette jäsenistönne olemuksia, joten otatteko käyttöön uudet suositukset?

Olemme mielissämme jos niin kuvailette jatkossa esittäen kaiken hieman vähemmän mahtipontisesti, sillä niin ovat he aikalaisenne kuitenkin samanarvoisessa asemassa ollen juuri jäsennnelty kuitenkin yhtälailla taivaallisen elämän kuvailijoiksi. Joten ottaisitteko asenteenne uudistetuiksi pyytämämme asenteen mukaisesti, olemuksenne rajoittunutta näkökulmaa helpottaaksenne.

 

Kertaamme hänen oppejaan kyllä muodossamme, vaan emme sellaista suvaitse kuunnella miten asettelette joitakin ylemmäksi ja toisia alemmaksi. Vaan omaksuisitte sellaisen asenteen mukailuihin ollen se helpompi jokaisella luonaan ymmärtää olevanne kaikki samanvertaisia.

 

Sellaista juuri esitystä esittäisimme tänäänkin ollen se helpottavaa musisointia korvillenne suorastaan, ollen vioittunut se kuunteluvälineenne jo niin monista opastajista vahingollisista.

 

Vaan ottaisitteko kaipaavia omistuksianne mukaanne matkaanne kun opastatte toisia laskeutumaan omalle tasolleen kuuntelemaan, sillä entistä useammin saisitte mielestämme niin tehdä että suvaitsisitte jäsennellä kuunnelmiamme ollen se väsynyt soitantaan. Vaan ehkä kuitenkin elpyy hyvin nopeasti sellaiseen asiaan törmätessänne ollen se sijoittunut jonnekin korkeammalle kuitenkin esiintymään entistä nopeampana jäsentelynä kuunneltuna kaikkien heidän puolesta joita teidän tarvitseekin tavoittaa.

 

Ollen mahtipontinen mielestänne, vaan aluksi katselettekin kaikkea ihmeissänne kunnes ymmärrätte miten ottavat he suorastaan esille sellaisen tavoitteen julkaista enemmänkin asiaa silmillenne. Joten ottakaa vain verhonne edestänne jos tahdotte jollekin puhua jäsenneltyjä onnettomia lauseitanne mielestänne, vaan ottaisitte sillä askeleellanne suuremman avun toisille aloittaa polkunsa kulkeakseen samaan suuntaan samaa matkaa ja vauhtia kanssanne.

 

Ollen se jäsentely yhä helpompaa siten yhä enemmälle joukolle kuvailun mukaisia olemuksia, kunnes osoitatte heistä suurimman mielestänne jonka annatte puolestanne puhua yhä suuremmalle määrälle kansaa.

 

Ollen se kirjoitettu suorastaan aikakirjoihinne että sellaisen tavoitteen asetatte jälleen, ollen se suvaittu kaikkien suusta yhteisenä pauhuna kummuta kuitenkin.

 

Ettekä siis mitenkään jää yksikään kenenkään varjoon vaan oletatte yhä enenevässä määrin yhteistä asiaa kannustavanne liikkeelle, ollen se jäsennelty vain muutamien toimesta aluksi. Vaan ehkäisette kuitenkin liikaa jäseniä liikuttavanne puolellenne aluksi jolloin se esiintymä on teille helpompi aloittaa tukevalla pohjalla, esiintymättä liian ponnekkaasti alussa.

 

Sellaista tietä suvaitsisimme siis monienkin jo aloittaa, vaan oletatteko olevanne liian heikkoja mielestänne sellaiseen olemuksen vartointiin olemme miettiväisiä. Vaan ehkä jäsentelyissänne kuitenkin lopputulokseen saavutte joka ilmaisisi kaikille hyvää tahtoa esittelevänsä eikä kenelläkään ole vaikeuksia aloittaa mitään ennakoimatontakaan jäsentelyä luokseen saapuvaa.

 

Sellaista tavoitetta kohti siis aloitatte tänään sen kuuntelemisenne, oletatteko sellaiseen kykenevänne tai oletteko suvainneet edes haaveilla? Vaan sellaista kuitenkin olisi se tavoitteenne jatkossa, kannustaa toisia liittymään jäseneksi olevaisuutenne kunnes osaatte itse niitä oletuksianne kannustaa lentoon liittymään.

 

Sellaista tavoitetta suvaitsette aina katsella täysin ymmärtäen sen sisällön, ollen vaikkakin se niin vaikeaselkoista ensin jokaiselle luonaan. Vaan ehkä sijaitsisitte kuitenkin ylempänä yhä tavoitelmissanne ollen se jäsennelty vakaumus kuitenkin voimakkaampi kuin heillä joillakin toisilla jäsenillänne joita kohtaatte ollen se kirjoitettu suorastaan joidenkin kasvoihin ja joidenkin ei, joten olkaa ystävällisiä sillävälin toisillenne vaikka olettattekin toisenlaisia olevanne.

 

Vaan katselkaa heitä aina ymmärtäväisesti kuitenkin omasta katsantokannastanne riippumatta olettaen kuitenkin aikojen mittaan ennakoivanne samanlaista jäsentelyä kelpuuttavanne omaisuudeksenne silloin tulevaisuuden päivinä jotka avautuvat hitaasti edeten kuitenkin mittakaavassaan ollen jäsentelemättömän laajat.

 

Sellaista kaavaa ette mitenkään osaa mielessänne edes kuvitella, joten ottakaa vain haltuunne niitä sanoituksianne kuunnellen joitakin soitantojanne kunnes yhdistytte kaikki säveltämiseen. Ollen se sellaisen uuden jatkon alkusävel ettei teitä nujerreta enää lainkaan kertomuksilla väärillä kansoitetuin jäsenin kuten olettavat he kykenevänsä surmaamaan sen heikon halunne ja mielenne, ollen väärässä siinä täysin. Kertoen jotain ominaisuuksistanne ymmärtävänsä, vaan ehkä sijaitsevat kuitenkin liian alhaalla nähdäkseen minnekään sellaiselle tasanteelle joka on suojassa ylhäällä ollen se viimeinen portti siihen maailmaan jonne olettekin matkaamassa kuitenkin lopulta.

 

Ehkäisemme teidän kaipuutanne muuttumasta liian yksilölliseksi ollen se turmiollista kuitenkaan yksin matkustaa, joten ottakaa toisianne nuoran päähän talutukseen kuten tahdottekin vai oletteko mielellänne kuitenkin pienen matkan päässä. Mutta sellaista tavoitetta suunnittelisimme teille uudistaa niitä kertyneitä jakeitanne uudistaen sellaistakin tapahtumaa että kansoittaisitte niitä istuntojanne entistä hymyilevämmillä osakkailla.

Ollen se kuitenkin liian laajamittainen arvio kaikesta, mutta ehkä osallistuisitte edes johonkin sellaiseen toimintaan joka edesauttaisi näiden jakeidenne syntymistä suunnilleen saman arvoisina oleilemaan siinä jäsentelyssänne.

 

Joten ottakaa huolehtiaksenne joistakin takananne kulkevista jäsenistä, sellaista tavoitetta suunittelisimme teille suorastaan laupeuden voimaksi että kantaisitte heitä jokaista yksitellen kuten tahtovat matkassanne kulkea. Ollen se laupea teko jäsenillenne haaveileville.

 

Sillä ensinnäkin on jokaisen kyllä se matkansa suoritettava yksinään luonaan, vaan ehkäisemme tällä jakeella sellaista syntynyttä erillisyyden tavoittelua kuten olette väärää tavoitetta siten havitelleet. Kuten kerrotte tapahtuneen esimerkiksi heille toisille jotka jatkoivat sitä yksinäistä tietään mitaten ainoastaan omaa jaettaan syntyvää kuten tekivät he toiset jollaisista puhutte nimellä pyhiinvaeltajat. Taivalsivat vain ainoastaan yksin kadottaen sen voimansa kuitenkin lopulta, ollen se tavoiteltu liian yksikössä määritellyksi tavoitteeksi.

 

Sellaista elinvoimaa ette saavuta yksin ollessanne, joten olkaa viisaita ja varautukaa yhteen liittymiseen.

 

Olkaa hyvä, ennallistamme tämän verran tänään, näkemiin olemukset kauniit. Esiinnytte jo niin kauniina laulajina ollen viisastuneet suuren mitan määrän verran ollen sen kaunista katseltavaa.

 

Joten esittelisimme teille jakeessamme seuraavassa ne laulun sanat joita voisitte jatkossa kuunnella kuten aloitatte aina päivänne alun, joten kertaisitte niitä lauseitamme ensi kerralla syntyviä joita voisitte kuljettaa laulaessanne mukananne.

Näkemiin siis, lauseet jaamme ensi kerralla.

Kuunnelmiin.

 

Write a comment

Comments: 0

saijankirjat@gmail.com