Osia viesteistä

27.3  Olkaa hyvä kaikki tässä maailmassa tarvitsemanne esineet ja asiat ovat jo esillä luomakunnassanne kunhan vain ottaisitte ja arvostaisitte kamppailuanne, uudistaaksenne joitakin uudenlaisia tapahtumia syliinne suoraan esiintymään vaikka ensin vain tavoitellen uutta pukuanne jonka loistosta voittekin päätellä olevan se suoraan komppaniastamme taivaallisen jäsenistön.

 

Ottakaa haltuunne toisenlaiset esineet käyttöönne ollen sellaisten tavoitteiden teille normaaleja kuten otattekin uudenlaisia henkilöitä matkaanne lähtien heidän muassaan entistä pidemmälle matkalle syvyyteenne. Ottaen esille vanhoja keinoja käyttää valaistustanne uudella tavoin, esitellen sen toisille vasta viimeisessä vaiheessa luomakuntanne syntytarinassa, että siinä esittelette uutta pukuanne jonka alta suorastaan otattekin ne tavoitteenne esille suorastaan kuin taikuri hatustaan esitellen niitä kiitollisena kaikille jakaen mielissänne joitakin esiintyneitä asioitanne toisillenne.

 

Kunnes otattekin entistä suoremman tavan jakaa uudistettuja luomakuntia suorastaan ollen se tapa esitelty muinaisissa kirjoissanne miten loivat he toisia olevaisuuksia suorastaan ollen itse herroina suurenmoisina kuten esiinnyttekin entistä kauniimpina jäseninä aivan pian tapahtuen se muutos siis sisäisessä maailmankuvassanne.

 

Ottaen esille kaiken kauniin tavoittelun etusijalle, jättäen sen vanhan maailmanne romukoppaan. Ottaen jäsentelyjä mieleenne ajatuksina uudistavina, kertoen toisille sellaista tarinaa mielessänne syntyneen että ottavat he valtaanne ulos, pois asemastanne ollen se vahingollista joillekin kansalaisillenne, hyvin pian ollen vapautettuja kuitenkin aikojen kuluttua kun olette satamaanne lähdössä.

 

Sellaista tapahtumaa ette itse säädä ja valloita vaan osatte vain ohjailla kaikkea kuten teettekin usein jatkossa, ollen se voima ja vapaus ainoastaan itse säädeltävissänne kertoen se jotain voimastanne kunniasta suuresta.

 

Jäsentelemme näin loppuun jakeemme ollen se siunattu jälleen esiintymisellään. Joten ottakaa jälleen osaa kuten kukin kykenette ymmärtämään, ollen se suuri vapautus jäsenillenne uudistetuille.

 

Kerromme näin päättävämme jakeemme, näkemiin rakkaat kumppanimme. Olkaa vaiti ja rohkeita, uudistuksia järjestellessänne muillekin jakautumaan, heihei.

 

******

 

24.3 viesti II  (Kysyin viestin eräälle henkilölle, siitä osia ilman henkilökohtaisia asioita.)

 

Kertoisimme hänelle samoin sanoin kuin sinullekin, olemme aikaisemmin aloittaneet kaiken osallistuen ensin vähäeleisesti vaan sitten jatkaen suuremmin annoksin jotain ennakoimatonta ajatustenvaihtoa.

 

Ottakaa ohjeeksenne kuvailla mitä ajatusta milloinkin kannatatte, oletteko havainneet sen liittyvän menehtyneeseen ajatustenvaihtoon (siis edesmenneen ihmisen henkimaailmasta)  vai otatteko vastaan jonkin toisen ajatuksia, tunnelmia.

 

Kerromme että se ajatusten keskinäinen vaihtaminen ei ole lainkaan niin vaikeaa kuin voisitte vielä aavistella, vaan siinä tapahtuu hyvin harkittu eteneminen kunnes oletatte siirtyneenne ajatustenne tasolla jonnekin toiseen kerrontaan.

 

Selvittelemme teille aamuisin päänne sisällä mitä olettekaan yöllä iloinneet suorastaan kehityksestänne, ottamatta ensin lainkaan ilmoille sitä tietämystänne olemassaolonne tuskasta jota olette viime aikoina varsinkin suvainneet palauttaa laajoja havaintoja jostakin tuskallisen varmasta ajatuksesta joka suorastaan piinaa teitä aina menneisyytenne uhalla.

 

Kerrontaamme lisäämme aina henkilöittäin jolloin olettekin suorastaan ensimmäisiä lajissanne siellä teidän maassanne, joten ottakaa vain lisää jäseniä matkaanne kunnes osallistutte yhä enenevässä määrin tarkoituksen mukaiseen opastamisen jäsentelyyn.

 

Olematta mitenkään esiintynyt helpottuneena itse, vaan olette yhä silkan hämmennyksen vallassa kaikesta tapahtuneesta saavutuksestanne, joten pidelkää vankoin sormin kiinni siitä hattupäästänne jonka valloillenne päästätte piankin maailmassanne ettekä suvaitse kenenkään ilmoittaa mitään vastalauseta enää jakaneensa teidän ohjeeksenne.

 

Vaan olette juuri ylittäneet sen oman vajavaisuutenne opin, kynnyksen jonka ylitse on useimmiten vaikea yli päästä. Vaan otatte kuitenkin ne vajavaiset keinonne käyttöön ilmoittaen siitä laajasti hallinnassanne olevalla äänellä ollen se kuitenkin verrattain laaja taitojen määrä jonka jokainen pian valjastatte käyttöön olettamatta mitenkään sen enää pian edes vaikeaa olevan.

 

Kenties oletatte valloitettuna sijainneenne, vaan otatte päänne esiin sieltä piilostaan suvaiten kaikkea parempaa ajatusta suvaita kuten tahdottekin tehdä jotain ilmiömäisen parantavaa tapahtumaa. Vaan ehkä kaikelta osin otattekin ensin osaa hallinnoimanne ajatusten kanssa, vaikka sellaista tahtoisitte tietenkin jo omistaa ja kaivata että olisitte vain selvillä jo hyvin mistä tämä kaikki ajatustenselvittely oikein kumpuaakaan.

 

Olette valloittaneet sellaista ajatusta piankin että suunnittelette haltuun ottoa yrityksen tapaisen olemuksen, sillä ensin valaisette heikosti mitään vaan piankin suuntaatte suunnattoman voimakkain jakein entistä kauemmas siirtymään ymmärryksessänne ottamatta esille ensimmäistäkään oletusta väärässä olleenne.

 

Olemme alati valloittaneet tahdonvoimaa kaikille olla voimakas ja väsymätön uurastuksessaan.

Suvaiten jatkaa sellaista tajunnan virtaa joka jakaa entistä suuremman mahdin aina sellaiselle osakkaalle joka osallistuu tähän voimainmittelöömme joka onnistuu olemaan siis joukossanne hyvin vaatimaton aluksi. Vaan siitä ponnistatte kumautellen jäseniänne hitaampia suorastaan esitellen jotakin jäsenneltyä vetoomusta liittyä joukkoonne, ollen se voimakas jäsentely kunnes osallistutte kuuntelemaan vielä voitokkaampaa kumauttelua jonka arvoisia te ihan jokainen todella olettekin eikä se suinkaan ole vain teidän kahden jäsenen etuoikeus.

 

Olette suorastaan verrannollisia esiintymään yhä voimakkaimpina että onnistuisitte valloittamaan niitä esiintyneitä jakeitanne ettekä suvaitsisi vajota minnekään pinnan alle suuren väsymyksen tapaisen aallon.

 

Kerromme heitä aina kannustavamme joita olemme matkaan saattelemassa kuten olettekin aina ryhmänä olleet, joten ottakaa vain vastaan tämä jalomielinen eleemme kunnostavasta toiminnasta. Arvokkaana omaisuutena jokainen toistensa ilmiömäistä rinnakkaisuutta pitää, ehkäisemme toisianne hylkäämästä sittenkään vaikka voitokkaampia olettekin. Vaikka selvästi se teillä uusiutuu se hallintomallinne olla ystävällinen kanssajäsenillenne, ollen se voitokas jo itsessään sellainen ajattelutapa.

 

Kerromme näin päättäneemme sielun mallin tavallaan jo aikoinanne, ollen se suoritettu sellaisena tahdonvoimana ollen valmis vastaanottamaan joitakin jakeitamme. Vaikkakin sellaista sielunmallia ette osaa vielä määritellä. Vaan on se valaistu malli ajattomuuden, jalon nöyryyden tavallaan että olettekin niin sitoutuneita siihen ajattelutyyliinne ollen se kirjoitettu suorastaan jäseniin fyysisiin kuten kohtaattekin toisinaan osallistujianne joille mikään ei tunnu olevan mahdotonta. Ollen voimakas mietteissään ihan jo siinä pikkuriikkisen kokoisena, ollen jäsentyneet sellaisen tahdonvoiman alle jota ei toisilla esiinny.

 

Kuten olettekin suorastaan jäsennelleet jo oman identiteettinne suorastaan heille jaloitellaksenne suoraan polullenne lähtemään aikaisemmin toisia jäseniänne, kuten usein teette te toisenlaiset olennot joita olemme niin kovasti suosineet siellä maailmassanne vaeltaessanne.

 

Joiltakin osin kerromme jotakin arvokasta siis saaneenne haltuunne, ollen sen suhteen yksilöllisen mielipiteetön olento kuten toisinaan tahdotte vastustaa kaikenlaista toimintaa uppo outoa mielestänne, vaan otatte kuitenkin jaloittelussanne aina sen sen toimivamman osuuden jaloittelunne joka sallii toisenlaisen kohtaamisen olla totta.

 

Kertoisimme saattelevamme teidän laivaanne satamaan jonnekin outoon mielestänne vaan otatteko sen suunnan jota olemme suositelleet, olemme toisinaan epävarmoja.

 

Vaan sellaista tahdonvoimaa kuitenkin aina omistaen olette suvainneet kahlata hankaluuksienne lävitse kuten olettekin selvinneet kuivalle maalle levähtämään. Lupaustemme mukaisesti ette ole ottaneet mitenkään vaikeata taakkaa kannettavaksenne vaan otatte juuri sen verran mitä jaksatte uupumatta kanniskella. Vaan otatteko lisää, emme tiedä.

 

Saattelemme teidän suuntaanne kuitenkin entistä kauniimpia jakeita kunnes ymmärrätte miten ottavat ne haukaten suuren palan omaisuudestanne takaisin, kertoen aina kauniimpaa olevan saavutetttavissa kuin se edellinen levähdysalueenne jolle aikaisemmin saavuitte kertoen kaiken olevan suorastaan säkenöivän kummallista tapahtumaa.

 

Kerromme toistaiseksi vain salaisia kertomuksia joten ottakaa opiksenne miten voitte toisia kaltaisianne auttaa kertoen heillekin jotain ennakoimatonta uutista jakaen kunnes osallistutte kaikki jakelemaan onneanne ympärillenne.

 

Kertaisimme vielä kannustavan lauseen kumppaneillenne heränneille jotka ottavat ensimmäisiä askeleitaan tunnistaen jotain kauniimpaa tavoitetta olevan saavutettavissa: kerratkaa vielä jäsentenne uudistettuja luomiskuvioita kunnes osaatte määritellä mikä olisi ollut se suositelluin reitti omasta mielestänne.

 

Oletteko sellaista koskaan miettineet miten saattaisi se maailmanne olla erilainen jos olisitte jo aikaisemmin ottaneet neuvostamme vaarin, kuvitellen miten saattaisitte hallita suurta voimaanne jo tälläkin hetkellä ollen se vain pieni havainto jatkuvasti äärettömän laajassa olevaisuudessanne.

 

Jotakin kauniimpaa siis olisi ollut jo vapaasti otettavissa aikaisemminkin ettekä ole tarttuneet kiinni jakeisiimme laulettuihin, olematta mitenkään inspiroitunut osallistumisestanne aikaisemmin.

 

Siis kerromme oletteko jo suvainneet katsella sen lammikkonne yli sinne toisaalle minne osallistujanne eivät vielä malta toiset katsella, vaan te kaksi olette virittäneet ne sävelenne kantautumaan kauas äänekkäästi lausuen tahtoaan julki, ollen se voimakas lausuma jo sinänsä.

 

Vaan ehkä saatatte havaita miten paisuu se vielä yli äyräiden kuten osaatte kertoa toisinaan käyvän, tahtoen sillä ilmaista vain sellaista jaetta jostakin yhä monimuotoisemmasta kaipauksesta, jakeesta kunnes oletatte olevanne suunnilleen jakeenne mittainen. Ollen se kuitenkin väärin ymmärretty tahto millainen tahtoisittekaan olla maalliselta tasoltanne katsellen, vaan ehkä sijaitsisitte yhä vieläkin korkeammalla katsellen suorastaan alas huipulta tuuliselta kunnes olette liian painostettuja katselemaan enää ja syötätte heidän tavoin vain valheita sijassanne. Ollen väsyneitä liiaksi tavoitellaksenne sinne korkeuksiin jollaista suvaitsisimme kaikille suositella jatkeeksi matkalleen.

 

Otamme teidät aina vastaan mielihyvin kertoen saavutuksistamme suosiollisesti, kertoen suvaiten jotakin vielä suunnittelematonta saapuvan luoksenne.

 

Olkaa hyvä, poistumme.

 

******

 

24.3  aamun viesti 1.

 

Sanoisimme kenties joitakin voimakertomuksia teille kaikille tänään jotka olette mieltä vailla vielä osittain, joille emme ole osanneet viestiämme tuoda julki. Joten ottakaa käsistänne kiinni heitä kansalaisianne kunnes osallistutte kaikkien yhteisesti tavoittamaan masentuneet jäsenennekin uudelleen matkaa aloittamaan. Kertoen olevan sen hyvin kuunneltu kaikkien puolelta eikä ole siinä ketään maallista jäsentänne välissä sekoittelemassa kaikkea järkeilyänne.

 

Joten ottakaa jäseniänne mukaan katselemaan ja arvioimaan mikä olisimmekaan valta maailmassa, jollaista olette vuosituhansia koenneet odottavanne. Ollen se valta kaikilta piilossa kunnes tuli hän joka näitä sanoja suoltaa vaivattomasti eteensä eikä olekaan se taito vielä kaikille suotu, vaan ottaisimme jäseniänne mukaan hyvin varovaisesti alkuun että osaisitte arvostaa taitoanne syttyvää ollen se kuitenkin erittäin kaunis lahja luomakunnassanne.

 

Kunnes olisittekin tarpeeksi vahvoja kannustamaan osallistujianne kuitenkaan läpäisemättä vielä sitä alkuperäistä jäsentelyä mkä saattaisikaan olla teille suotuisampi tapahtuma kuin syntyminen jäseneksenne maallisella ymmärryksellä katsottuna.

 

Kenties haraatte vastaan jokaista lausettamme, vaan olisimme erittäin mieluusti matkassanne ollen se huomattu heidän toistenkin taholta ollen varastanut huomion suorastaan piankin. Joten ottakaa aikaa jäsennelläksenne suunnattoman kohteliaita kanssajäseniänne kohtaan että olisimme kaikki yhtä viisaita jäsentelyssänne kunnes kaipaatte enää vain vahvistavaa otetta kansalaisiltanne. Joten ehkäisemme heitä siihen saakkka tarttumasta liikaa ohjenuoraanne, ollen se kunnoitettu kuitenkin heidän asemastaan katsottuna.

 

Vaan sellaista jäsentelyä kertaisimme tänään ollen vaiti vain katsellen sinua Saija siellä häärätessäsi maallisessa tiimellyksessäsi, että oletko ottanut huomioon yhtään vanhuuden varalle katsella sitä ikkunaasi asentamaasi tänne meidän suuntaamme. Oletko hallinnut sitä siis sillä aatteella että teille saapuisi viallinen joukko luomakuntaanne vai olisiko se suunnilleen sellainen kuin voisitte kuvailla tapahtuneen joskus aikaisemminkin.

 

Ohjaamme kaikkea hallitusti vaan oletatteko ilman ohjausta vaille jääneenne, se vielä täytyy tarkistaa jokaisen kohdallaan. Sinulla syttyi niitä paljon toivoja, kunnes vain osuit kohdilleen ollen hyvin jäsentynyt sen ohjatun katseesi kera, miten kerrotkin nyt niin kauniisti välittäen joitakin kertomuksia joita olemme teille ohjailleet luoksenne.

 

Kerromme lisääkin kunnes osaatte kerrata niitä oppejanne kuuntelematta juurikaan ketään toista olentoa, joten ottakaa osaa ja kertokaa kaikkia muutakin mitä osaatte valmistaa luoksenne kerääntymään entistä helpommin kaikkea vastaavaa taitoa ja tietoa.

 

Kuten ymmärrätte toisinaan olleenne viisas tajuamisissanne kunnes ohititte sen maallisen tapanne ajatella eikä teillä ole enää sitä pelkoa ja hyödyttömyyden tunnetta kuten olette suorastaan sellaisia viljelleet jo niinkin kauan elämässänne.

 

Kerromme viileitä tarinoita tunteettomista osakasjäsenistänne kunnes osaatte varautua sellaisenkin tarinan kerronnan varalle ottaen heiltä voimansa, aatteensa ulos jäsenneltyänne heille ne voimasananne joilla kukistatte yksi toisensa jälkeen heidät nujerretuksi. Kunnes osallistutte johonkin toisenlaiseen onnettomaan jäsentelyyn kuulostellen kuitenkin lähdettänne mitä se mainitsee teille ohjeeksi toimia kussakin tilanteessa.

 

Kunnes osallistutte uusintaotteluun toisessa järjestyksessä suorastaan ollen valveutunut kaitsemaan kaltaisianne polulleen, ollen se kuitenkin esiintynyt jäsenneltynä tavoitteena kaikille eikä kenelläkään ole siitä mitään erikoista mietintöä että hän ihmettelisi mitä on tapahtumassa.

 

Kenties oletatte olevanne viisaampia vasta vuosien kuluttua vaan ehkä siinä väsytystaktiikassanne olettekin suorastaan neroja, joten oletamme sen päivänne kääntyvän luoteeseen suuntaamaan kullekin toisenlaista odotusta keräten huolianne nippuun.

 

Jäsennellen joitakin esiintyneitä kulkijoita kuitenkin mielessänne suunnitelleenne heidän suhteensa ensin pakenemista, vaan sitten oletatte heidän olevan suunnaton voima todellakin sisällänne ollen se merkitty teille ensimmäiseksi tavoitteeksi osallistua kaikenlaiseen kauneuden jakamiseen. Eikä heillä tule olemaan vaikeuksia kenelläkään ymmärtää mistä tästä on kyse, suorastaan kauneuden lisääntymisestä.

 

Joten olkaa huolia vailla siellä vielä kunnes tunnette itse sen piston suoraan kamarassanne ollen se perustavan laatuinen tunne suorastaan, että on heillä toisilla vaikeuksia suodattaa sanojanne kun ne niin voimakkaina purkautuvat.

 

Eikä sellaista tavoitetta suunnitella kenellekään mikä ohittaisi yksilön kantokyvyn, joten ottakaa varovasti osaa kuten tahdottekin.

 

Vaan kun ensin ottaisitte selvää siitä ohituksenmukaisesta kannatuksesta oletteko suvainneet ketään opastaa omalle polulleen suorastaan että ohittaisitte heidät matkassanne, ollen se erittäin kaunis reissu suorastaan heidän elämässän että saivat sellaisen taidon omistaa jollaista ette osaa itse säveltää vaan otatte seuraanne polullenne mutkitellen suvaitsevia kertauksia masentuneiden kansalaistenne harmiksi tai oletukseksi.

 

Kuten tahtovat kaikki kuitenkin eri tavoin osallistumistaan jäsennellä ottaen ensin varautuneesti kannanottoja, ottaen sitten esiintyen kanssajäseninä toisten osalta. Joten kertokaa heille toisille miten olette suuntautuneet entistä kauniimmin sen osakkuutenne jakautumiseen ollen se esiintynyt väsyneenä ensin, vaan olettaen että se siitä masennuksen suostaan väistyy toisaalle kirkkaammalle polulle entistä kauniimmin soiden silloin sen vaskenne kumahdukset (sydän)  kun otatte kansoittaen ensin osaa kaikkeen kauneuteen joka jälkeen jaatte sitä toisillenne.

 

Ollen se suvaittu tapahtuma meidän osaltamme ollen kaikenlaista toistakin tapahtumaa vahvistavaa esiintynyt eikä siinä siis tarvita mitään sisäistä työtä sitten enää kun olette polullenne saapuneet jatkaamaan taivallustanne kunnes oletatte ylös pohjattomuudesta selvinneenne.

 

Otatte matkallanne osaa kaikenlaiseen kannatukseen toisenlaiseen kuten ehkäisten joitakin kannanottoja suuntautuneita teitä vastaan joten ottakaa vain osaa minkä kykenette teitä omia itsejänne puolustamaan, ollen se suvaittu tapahtuma meidän osaltamme.

 

Sen määrän kykenemme kertojiamme lisäämään että teille suodaan kyllä aina oikea tieto oikeaan aikaan ollen se määritelty ensin pohjattoman määräiseksi, vaan sitten oletattekin olevan sen suvainnut kannustaa entistä aikaisemmin polulleen palaavia.

 

Kerromme tämän verran tänään ollen se suoristanut sitä taivallustanne osaltanne. Olemme vapautuneita miten otatte meidät kuitenkin aina vastaan tervetulleeksi toivottaen ettekä suvaitse katsella jotain kaunistavaa osakkuutta päiväänne siltä maalliseltä määrältänne katsottuna, joten ottakaa vain minkä kykenette tuumailuja ja jäsentelyjä joten kerromme aina sitämukaa lisää minkä suvaitsette pyytää.

 

Olkaa hyvä olette kauniita ja pohjattoman erityislaatuisia olentoja, älkää unohtako sellaista asettanne asetettua.

Näkemiin.

 

Write a comment

Comments: 0

saijankirjat@gmail.com