20.3 ja 21.3 viestit

 

Olisimme kaipaavia asemassamme tehdessämme sellaisen sopimuksen missä kelvottelisitte toisia jäseniä luoksenne saapuvia kertomaan toisille haaveistanne sellaisen aseman kohdalla, joka olisi kaavailtu tulevaisuudeksi kaikille. Joten ottakaa osaa kertoen miten tahtoisitte suhtautua kenenkin kohdalla kertomukseen joka olisi tuleva kertomaan jotain elämästänne jäsenenä olevaisuuden.

 

Kertomalla siten miten tahdotte elää, tulette vaikuttamaan joihinkin asioihin uudella tavoin joten olkaa vaarallisen tahdokkaita olentoja kertoen jotain todellakin tahtovanne väistymättä siitä tuumaakaan sivuun. Ottaen juuri sen ajankohdan jolloin sen jonkin asian tahdotte omistaa ja kertoen kaikille muillekin miten tahdotte kukistaa jäseniänne onnettomia maansa myyneitä suorastaan jotka kertovat olevansa halukkaita puhdistamaan liikajäseniänne kertomuksin tuhoisin.

 

Kerromme mekin miten sen voitte osaa ajankuluksenne tehden jotakin kannustavaa itseänne kohtaan että sinulla ja heillä kaikilla säilyisi asemanne valtiaana maailmankaikkeudessa, kertomatta kenellekään miten ottivat liian arvokkaasti osaa siihen maailmanjärjestykseenne olettaen kertovansa jotain sammaleista tarinaa vaan ottivatkin liialliset aseet käyttöönsä.

 

Ajattelet sanojemme heitä pelottavan vaan ehkäisemme juuri sitä kannanottoa että teitä sorrettaisiin joten ottavatko hekin toisinaan osaa kurjistaen toistenne polkua kulkemalla juuri siihen suuntaan mihin heidän tahtovat kulkeutua, kysymme.

 

Ehkä sen oloisen tahdonvoiman voisitte jo hallita jolla kerrotte olevanne kapinalliseen luokiteltavia jäseniänne ettekä mitenkään nöyryytettävissa, kertoen siitä toisillenne usein jäsentelyissänne opastavissa. Kerromme lisää miten teidän tulee suhtautua siis huomiseen jatkossa että osaisitte hallita niitä antimianne maallisia kannattelemaan ketä tahansa.

 

Vaan siinä tekevät juuri siten kuin olemme heille lahjoja ja antimia suoneet joten ottakaa malliksi edes osaa jokainen kohdillaan ottaen ensin mielipiteen kannanoton kauniimman polun, jolloin osallistutte ensimmäisinä onnettomuuden hallintaan.

 

Sillä ensin ottivat kultakin haaveensa, jolloin esittäydyitte uskaliaana onnettomuuksien haltijoina ettekä osanneet mitenkään hallita sellaista pelkoa ja haaveettomuutta miten siellä eletään päivistä toiseen ottamatta mitenkään osaa toisten haaveiluun ja tahtomisiin.

 

Sillä osallistuessanne kykenisitte kyllä laatimaan jotakin suunnattoman arvokasta tapahtumaa osalliseksi päiväänne, sillä ensin otitte toisia jäseniä mukaanne näin laulaen joten voitte hyvin ottaa heitä myös toisinaan lausumaan kiitoksianne.

 

Kulkeutukaa siis usein kannaottoja kuuntelemaan miten olette toisten suvainneet kuunnella johdantoja ottamatta selvää mistään taipaleesta tapahtuneesta. Vaan otatteko selvää siitä ensin kukin kohdallanne, se olisi ensin valittavananne.

 

Kerromme osakkuuksienne mahdollistaneen entistä kauniimman osakunnan jäsentenne välisten että sinullakin pysyy se hattusi tiukasti päässäsi ollen se ruuvattu suorastaan näinä päivinä, että sinulla ei sitä hätää ole enää toisin kuin toisilla jäsenilläsi.

 

Kerromme sen auttavan teitä aina suunnistamaan toisenlaiselle reitille kuin vielä mahdollistatte toisillenne mutta sellaista tapahtumaa kohti kuitenkin jäsentelette miten olette suuntautuneet kohti armoa ja uskallusta uutta virettä, puhtia, tuulta.

 

Sillä ensin saattelitte toisianne kuuntelijoiksi jolloin ottivat liikaa tarinoita mieleensä suvaiten lainkaan ottaa enää muutamia uusia jäseniänne. Joten ottakaa heitä uudelleen mukaanne kertoen jotakin suomaamme jäsentelyä jostakin turvattomuudesta kyllä, vaan ehkä siinä kyse on teidän parhaastanne että osaisitte jäsentäytyä onnettomuuden varalle.

 

Kertoisimme toisinaan liian monisanaisesti ja olet mietteissäsi kysellytkin miksi olemme niin hitaasti kertovia jäseniänne, vaan ehkä teillä syntyy se mielikuva vain hitaasti edeten kuten mekin teemme eikä siinä ole jaetta sellaiselle pyrähdykselle kuin usein tahtoisitte tehdä.

 

Ennallistamme toisiamme teidän suhteenne että sinullakin pysyy hallussasi se näppäimistösi kantokyky, sillä kerromme teille uusia jakeita sitämukaa mitä suunnallemme palaatte jäsennnellen entisiä jaksojanne kertoen jotain toisenlaista kohdanneenne kuin koskaan aikaisemmin kertomuksissanne. Vaan ovatkohan he kaikki kantaa ottaneet liiankin selvillä maailmanne tilasta, ottaen sen niin raskaasti jäsennellen pelon kautta luokseen.

 

Sitä olemme kyselleet aina miten te kestätte ja jaksattekaan niitä jäseniänne kurjistavia mutta ette vastaa ettekä ota kantaa, vaan otatte jäsenenne mukaan etsimään suojaa, piilopaikkaa etsien ainoastaan lohduttavia sanoja joita teidän ei tarvitsisi kuunnella niin suoraan lausuttuina.

 

Mutta mitä se teitä hyödyttäisi jos kaiken aikaa pelkkää kauneutta suoltaisimme sanojemme kautta, sillä ensin oletatte kuitenkin olevanne kurjia olentoja joilla ei ole toivoakaan jäljellä ettekä siltikään ajattele sellaisia olevanne.

 

Etsitte suojaa karkaamatta kolostanne, se tuntuu meistä hieman kummalliselta käytökseltä, vaan ehkä sijaatte sillä varmistavaa tulevaisuuden matkaanne että lähdette vasta vauhtiin kun on viimeinen tilaisuus poistua loukostanne ettekä suvaitse sitä ennen kantaa muassanne minkäänlaista taakkaa olevaisuuden.

 

Kerromme mekin kantavamme teidän taakkaanne vaikka se sellainen kaunis taakka onkin, kuitenkin oletamme teidän ymmärtävän sitä arvostaa jota työtä teemme tänäänkin ottamatta kuitenkaan jäsentenne välisiä kiistoja tosissanne.

 

Olettaen suojassa kertauksen vuoksi pysyvänne, mutta sellaista suojaa ei maan päällä löydy että teidät voitaisiin sellaiseen sulkea turvaan, sillä ammoin maailmanne näytti miten vaikea selviämistarina toisilla kaltaisillanne olikaan, vaikka se maailmanne näyttää teistä niin kovin suojatulta.

 

Kerromme tarinan sellaisen kohdallamme olevan suljettu alkuunsa miten talloitte heitä toisia osakkaitanne allenne päästessänne turvaan hyökkäyksiltä jäsentenne välisiltä aamunne koitossa, sillä katsoitte sen tapahtuman olleen tuhoisa sekä omille kansalaisillenne että sen toisen osakkaan kansalaisille että ottivat osaa kyllä halukkaasti taisteluun.

 

Vaan tahtoivat vain perustaa uuden luomakunnan jo aikoinaan ottaen osaa vähin äänin aloittaen kerrontaansa toisilleen ja siten jäsentyen suorastaan raivoisaksi joukkovoimaksi kertoen sen olemuksen synnystä jonka tulette saamaan loppuaikoinanne siellä kohteessanne.

 

Mikähän tapahtuma?   Sellaisen tapahtuman näette ja koette juuri nytkin ollessanne tuhonne partaalla, kertoen haluavanne paeta niitä kanssamurhaajianne kunnes olisitte uudistettuja joissakin jakeissanne.

 

Sellaista tarinaa emme siis osaa määritellä miten tarkkaan sen haluaisitte kannustavan toisianne, mutta ehkä kerromme suunnilleen sen olleen aikojenne alussa kun tahdoitte harrastaa toiset toisenlaista asutusta ja toiset taas kamppailivat ennustettujen uudistusten parissa.

 

Olisimme ehkäiseet tänään sanan kaikumista liioitellut pitkästi, vaan ehkä vapaata haluat jäsentelystäsi olemmeko oikeassa?

 

Ehkä kirjoitan myöhemmin. Mitä suosittelisitte että tänään ainakin tekisin?   Sellaista tavoitetta kohti saavut, joka ainoastaan karkaa yhä kauemmas kunnoittaen jäsenyyttänne.

Sillä ehkäisette toisianne kyltymästä liikaa suosionne laantumaan asettumaan.

 

Kerromme joitakin tavoitteita sinun suhteesi asettaneemme, joten ottavatko he sellaisen tavoitteen vastaan emme osaa kertoa, mutta sinulle olisi suositeltu siinä toisenlaista polkua kuin he muut kapuavat lähteestään, suostaan rypemästä. Kertoen jotain kauniimpaa tavoittelua jos tahdot sellaista vahvistaa, mutta ehkä sijaitset liian alhaalla mielestäsi että uskaltaisit vastustaa omia halujasi. Kerromme vahvistavamme katsantojasi kyllä, mutta ehkä osaamme sen vajavaisin kyvyin suorittaa ettekä palaa luoksemme kuten tahtoisitte. Kertaamme oppejamme emmekä vastustele jos tahdot jotain toisenlaista puuhaa suorittaa kuten tahdot.

 

Kyllä minä pysyttelen teidän mukananne sen verran kuin vain kykenen ymmärtämään.   Kerromme sen miellyttävän asiamme kerrontaa, ottaen teille sen vahvistavan puitteen janostanne että sinullekin syntyi se tunne ja palo mietteisiisi jo lapsena ollen se varovaisen puhaltavan mietteliäs aluksi, mutta ehkä siinä oli kyse ainoastaan pelosta ja arkuudesta olematta mitenkään nolostelusta kysymys. Siinä vastustelimme mekin osaltamme sellaista yhteistyötä että et sytyttelisi liian nopeaan tahtiin lamppuja päässäsi ollen varautunut kerrontaan toisenlaiseen että sinulla on ehkä jotain varastossa toisille jakaa.

(väsy, keskeytin)

 

 

 

21.3   Sanoisimme pienen ennustavan mielipiteen tänään ollen se vahvistettu kaikkien meidän osakkaidemme puolesta, jolloin osaamme kertoa teille vastustavamme sotaanne tulossa olevaa. Suvaiten kaikkea jakaa teille takaisin sitten kun palaatte itse siltä matkaltanne kertoen olleenne jossakin hieman erikoisemmalla harharetkellä. Suvaiten joitakin tavoitteita uudelleen asetella, kuvaten mieluiten ensimmäistä käyntikorttianne suvaitsevaisuudesta kuten olettekin vuoksikymmeniä kertoneet olevanne suvainneet ainoastaan yksittäisiä katseita katsella suuntaamme, havaiten jotain kerrontaa hiukan erilaista, tosin ollen sen suhteen vielä auttamattoman löysässä kerronnassa.

 

Oletamme teille havaitsemisenne liittyvän juurikin sellaisen ihannointiin jonkin olomuodon erilaisen kuten teillä itsellänne havaitsette, joten iloitkaa vain sellaisen juuri edestänne löytäneenne kun kerromme tulleemme mielipiteessämme pidemmälle teidän suuntaanne että ottaisimme joitakin esitettyjä lähentymisen askeleita kunnes osoittaisimme suvaitsevaisuutta molempien osalta.

 

Kerromme havaitsevamme joitakin esiintyviä jäseniänne huvittavan suuresti kerrontamme, vaan ehkä siinä jakeessa heillä kyse on ymmärtämättömyydestä suhteemme. Jokaista sellaista suvaitsemme avustaa matkallaan havaiten piankin toisenlaista kerrontaa itse kukin sellainenkin olomuoto joka ei sitä aavistusta välttämättä vielä omista.

 

Kerrotte toisillenne tarinoita kuten mekin teille, jättämättä joitakin yskityiskohtia kertomatta. Vaan omistatte niitä jakeitanne toisillenne uupumatta asentumaan kertomukseksenne uudistuneeksi, sillä kerrotte toisinaan olevanne joiltakin osin kerrottua vastustuskykyisempi sellaisesta tarinasta jonka mielellänne esittäisitte omananne.

 

Vaan onko se piankin valmis, olemme vastustaneet heidän suuntautumistaan joksikin toisenlaiseksi vuosikymmeniä, että havaitsimme sen ajatuksen puuttuvan heidän joukostaan että olisivat säännnöllisesti kontaktissa sieluomaisiinsa lähettäen heille ajatuksen jos toisenkin eivätkä olisi salaisia mieleltään olematta viisas itsessään.

 

Kerromme havitsevamme puutoksia omistamissanne olemuksissa mahdollistuen sen surullisen omaisuuden jota he tavoittelevat suunnastanne kerrontaamme vahvistamatta, jotain erikoista laajentunutta jäsenyyttä mielessään havittelevansa kuten olettekin erittäin laaja joukko kertojianne kohta.

 

Asennamme sen määrän, matkan teille tavoitteeksenne suvaita jäsentyviä lähiomaisianne kuten katsottekin aina heitä hieman varovaisesti miten ovat edenneet matkallaan, joten ottakaa vain osaa kuten otattekin uusimatta juurikaan mitään erikoisia luonteita uudistumaan.

 

Vaan otatte vanhan osanne käyttöön kuten aavistaen kaiken vanhasta muistista suorastaan käyttöä aloittaessanne. Sijaitsette usein päittenne yläpuolella haaveissanne ottamatta mitenkään arpajaisissane kerrontaanne todesta, joten ottakaa viimein jäsennelty hakemuksenne ja hukatkaa se jäsenyyden paperinne aiheuttaen se toisille suunnattomia aavistuksia toisenlaisesta harmista.

 

Sellaisen tarinan kerromme suvaiten jatkossa kerryttää sitä kuuljoiden osallistujamääräänne, että ottakaa vain osaa aina jos sellaisen tarpeessa olettekin olematta suvainnut katsella toisaalle poistuen matkastamme.

 

Kerromme aina jos teillä on jotain uudistavampaa edistystä mielessänne jota tahtoistte harjoitella joten ottakaa uusintana esityksenne sellaisesta tavoitteesta haaveilla ja joutua suorastaan suunnattoman aavistuksen jäseneksi, otteeseen jollaisesta olette vain haaveilleet palauttaen sen meidän suuntaamme sen oletuksenne haaveesta.

 

Joten kertokaa siis ensin meidän suuntaamme toiveitanne joita olemme valmiina kertomuksin palauttamaan. Joistakin erikoisimmista haaveistamme pysyttelemme kuitenkin etäällä, kuten että omistaisitte useitakin haaveitanne uudistetusta jäsenyyden omaisuudestaan kuten autoista tai sellaisesta roskasta, joten ottakaa usein haaveita maallisemmista asioista kuten omaisuuden sijasta lähtevänne matkaan rauhoittumaan jonnekin viidakkoon tai mistä tahansa nautittekin.

 

Kunnes omistatte sen matkanne saaden sen kokonaisena käyttöönne omistaen sen siis suunnilleen vain siten juuri että tahdoitte lähteä jonnekin matkaan lomalle suuntaamaan katsettanne muualle toistaiseksi vaatimuksianne esittämättä olla sen jotain erityypistä kuin se ensisijainen haaveenne suunnitelmienne kariutumisesta.

 

Mielessämme siis?   Usein esitätte haluavanne poistua sieltä maallisen omaisuutenne piiristä, joten ottakaa hattu olemuksenne osalta pois jolloin osaatte taivaltaa juuri tänne osaamme kertomatta missään fyysisesti käyneenne, vaan olitte suvainneet matkalla pysähtyä kuulemaan kauniita vuoristojärvien solinaa pysähtymättä kuitenkaan niiden äärelle vaan olitte etsiytyneet useallakin keitaalle aavistaen jonkin uudenlaisen matkan olevan tulossa jäsentymään hallintaanne.

 

Siellä olisi siis vuoristoja, järviä?   Sellaista esittämäämme putouksen solinaa voisitte hallita mielessänne, miten havaitaan siinä jäsentyvän useitakin rauhoittavia elementtejä luonanne kertoen se jostakin kauniista hallinnassane olevasta uudistetusta luomakuntanne osasta kertoen se jotain uudenlaista tarinaa toisenlaisen tavan lähestyä jotakin toivomaansa jäsentelyä.

 

Että ottakaa vain se kuvaannollinen hattunne ulos lähtiessänne pois, suvaiten etsiytyä juuri sellaiselle havaintopaikalle kuten tahdottekin katselemaan jotakin useaakin havaitsemaanne kertomusta kuten miksi teillä sijaitsee useita ampumistapauksia tällähetkellä luomakunnassanne.

 

Kerromme toistemme saavan kuunnella heidän murheitaan joten ovat he sanoittaneet surullista laulua, kertoen toisten olevan taakka maallinen jolloin ottavat he sen oman päähineensä kertoen jotain surullista tapahtumaa pian aavistavan toteutuneeksi, ottamatta osaa juurikaan mihinkään hallintaane kuuluvaan asetelmaan.

 

Uudistamme heidän mielentilaansa kertoen olevan aina mahdollisuus haaveilla suuremmasta havaintotavasta kuin yksi ja sama katseen suunta, sillä esitämme vaihtoehtoja maallisen taivalluksenne helpottamiseksi jollaiseen olette suvainneet jo niin pohjattoman hallitusti kyllästyä.

 

Kuten olettekin vailla jo jotain uudistunutta näkemystä kaikesta, ratkaisuna suorastaan useisiin kysymyksiinne ja pelkoihinne vallitseviin.

 

Ehkä osaattekin sanoittaa toisenlaista jakausta luoksenne piankin, ottamatta haltuunne toisenlaisia matkalaisia kuten ovat he sanoittaneen uudistettuja jakeita luonanne kertoen jotain ennakoimatonta aavistusta palaamisesta maalliselle matkallenne uusimatta kertaakaan sellaisia jalkineitaan joilla voisi olla paljon kevyempi havaita liikkuvansa.

 

Kuitenkin kerromme tällaista tarinaa kertoen toisella tavoin jotakin maallisen elämänne pohjatonta noteerausta kuten kerrotte tapahtuvan heille toisille jotka ottavat osaa kaikenlaiseen hämärään tapahtumaan esiintymättä lainkaan suosiollisena kauneudelle kuten osaatte valaistakin heidän olevan sunnitellut sellaista tahtovansa toteuttaa, ovat he kuitenkin karmean surullisia olentoja.

 

Anteeksi, en jaksa kirjoittaa. Voisitteko tiivistää vielä sanoman?  Esittelisimme teille siis vahvistavaa osuutta toisenlaisesta tavasta hallita sitä jakamisen tuskaanne maailmanne, ottaen esille toisenlaisen vahvistuksen sanoillemme yhtyen se toisenlaiseen näkemykseen havaituista osakkaista jäsenyyden kuten oletattekin olevanne osakkaita jostakin toisenlaisesta tavoitteesta kuin vielä osaatte jäsennellä mieleenne tavoitteen.

 

Write a comment

Comments: 0

saijankirjat@gmail.com