laskeutumisvalot

Selittäisimme oletteko suunnitelleet joidenkin poistamista luomakunnastanne siinä määrin onnistuenkin jotenkin kauniisti kuten ajattelette tapahtuvan aina jos jotain kamalaa häviää keskuudestanne, sillä opastimme heitä palaamaan laaksoihinsa kauniisiin emmekä hyväksyneet vastaväitteitä.

 

Sillä ennustimme heille tapahtuvan juuri niin kuin kerroimme aikaisemminkin tapahtuneen aikoina kaukaisina että kuuntelitte opastavaa lauselmaa heikkomielisyydestä joidenkin osalta, ettekä suvainneet heitä enää katsella vuorillanne kulkiessanne kaiken kansanne parissa aikoina kaukaisina siis.

 

Opastaen kuljimme osallanne kunnes osallistuitte itse kirjoituksiinne kertomuksin siivittäen kaikkea kaunista edemmäksi luoksenne saapumaan ettekä meitä siinä määrin tarvinneet kuten aiemmin. Kuitenkin jäsentelimme teille sattumanvaraisia ajatuksia jos suostuisitte kuuntelemaan ettekä suvainneet esittäytyä edes mitenkään ujoina meidän suhteemme vaan osallistuitte ilomielin vaeltamaan kauniimpaa ajatusta kohden. Selitimme joitakin asioita toisin aikoinaan vaikkakin saalistitte kyllä ennenpitkää ajatuksenne osalta oikeaan suuntaan, jolloin osasitte kauniisti saapua luoksemme kulkemaan yhteistä määrää kohti.

 

Usein lähditte taivaltamaan hiekkaista kujaa, määritellen luoksenne saapuvia paimentolaisia olemaan suojelijoitanne, joten osallistuitte itsekin sellaiseen tavoitteeseen suojella toisia hädältä kunnes esittivät heille toisenlaista katumusta harjoittaneensa eivätkä suvainneet mitään kohdella kuin kaunista ajatusta.

 

Ehkäisemme sellaista juuri tapahtumasta laajamittaisemmin uudelleen, joten otatteko tekin käyttöönne ne alitajuiset kannattimenne jonkin ajatuksen paremman ettekä suvaitsisi heitä kestitä enää pitkään viipymään luonanne vaeltamassa väärään suuntaan, johdattaen isoa osaa kansaa mukanaan.

 

Ehkä osaattekin itse sanoittaa siitä jotain kauniimpaa ajatusta, vaan ehkä kuitenkin mekin kertoisimme jotain uudistavaa toisille kumppaneille ajatuksia oivaltavia joiden avulla kulkeudutte yhä kauniimmin ylemmäs kumminkaan olematta entistä kauniimpi sanoiltanne, vaatimattomasti aloittaen ensin tienne polkunne kunnes selittyy se ajatus jostakin suuremmasta yhteydestä ettekä suvaitse siitä väärin ajatella lähestyessänne alkupistettä.

 

Suoristamme määränpäätänne siksi vaatimattomaksi alussaan että sinullakin lähtisi liian pelot ja haltioitumiset matkaansa jolloin osallistuisit arvokkaana olentona suvaitsemaan kaikkia liittymään yhteen osallistuen hengen matkaan, jolle lähdette ensin tavoittelematta mitään maallista arvokkuutta.

 

Mutta siinä matkassanne vaurastutte kyllä harmittavan upeasti heihin toisiin verrattuna kunnes osaavat he tehdä saman jäljessänne esiintyen ensin varoittavina esimerkkeinä kunnes opastavat hekin jäseniään saapumaan luoksemme.

 

Ensin opastatte toisianne lähtemään joukkoonne ettekä suvaitse heitä uudistaa jäsennellen ainoastaan joitakin esiintyneitä jakeitanne. Vaan otatte lisävoimia kaapunne alta, kulkeutuen entistä voimakkaammaksi olennoksi luomakunnan joka siis olette jo tuskallisen esitelmänne alla.

 

Kerromme salaisuuksia emmekä suvaitse ketään aloituspaikkaansa jättää yksin keinumaan hallinnassa huonojen voimien. joita teillä siellä yhä liikkuu muassanne ettekä suvaitse heitä uudistaa jakeillanne luopumaan kaikesta maallisesta kunniastanne.

Siinä osallistuvat liian alhaisina olentoina jakaakseen mitään kaunista kumppanuttta osakkuutta kenellekään, vaan kertovat haltioituvansa piankin jostakin täysin toisenlaisesta arvokkuudesta joka saapuu luoksenne suvaiten poloisia jäseniänne kertomukseensa mukaan osallistumaan ottaa.

 

Kerrotte joiltakin osin kuuntelevanne osallistujienne jäsentelyjä toisenlaisia vaikka heitä opastetaan kyllä kartallenne saapumaan yhtälailla, vaikkakin toisin sanoin jäsennellen eikä se heidän polkunsa ole yhtään sen heikompi asemassaan kuin tämä teidän nykyinen polkunne.

 

Kerromme opastajianne valvovamme kunnes osallistuvat he toisintoon jäsennellen joitakin uusia kertomuksia pian saapuville joiden avulla suuntaatte uudelle matkallenne aurinkoon. Suvaiten joitakin jäseniänne mukaanne ottaa ettekä suvaitse minkään laitteen uupumista matkallanne vaan otatte niitä jäseniänne mukaanne kantaaksenne heidän taakkaansa hetkisen matkaa vaikkakin esiintyivät ensin olemattomina jäsennellen päinvastaista oletusta kaikesta.

 

Aurinkoon, siis keskusaurinkoon vai kuvaannollisesti kirkkauteen?   Sellaista esitimme joiltakin osin puutteellisin tiedoin että ottaisitte joitakin uskomuksianne hitaasti laukeamaan jostakin sellaisesta ulos, jonka olette mieltäneet totuudeksi ettekä suvaitse mitään kunnoittaa vaikkakin olisitte sellaiseen kaikkeen toimintaan täysin kykeneväisiä.

 

Selitämme siis tarkoittaneemme ensinnäkin toisenlaista tapahtumaa suunnitelleemme teille tapahtuvan jolloin osallistuisitte ensin kertaukseen oppien, jolloin osallistuisitte toisella tavoin sallien kaiken kauniin suvaitsemisen ettekä kertoisi mitään kaskuja tai tarinoita enää totena laulaen täysin vääränlaisia virsiä luomakunnassanne.

 

Ehtisimme kertoa teille paljonkin tarinaa jos vain otatte vastaan, vaan jaksatko sinä kirjoittaa, olemme huolissamme kertoessamme toisinaan liian pitkästi. Vaan osallistutte kyllä toisinaan täysin onnistuneesti harjoittamaan mielikuvitustanne jo näin vähäisinkin ottein mitä olemme kertoneet.

 

Kyllä minä kirjoitan, lepäilen välillä.  Saattellemme teille esiin tulleen ajatuksen jostakin suuremmasta tapahtumasta siis joka mietityttää kansalaisianne ettekä osallistu niin laajana joukkona kuin suvaitsisimme tapahtuvan, sillä etsitte katseellanne niitä vanhoja asioita joihin olette tottuneet ettekä osaa sanoittaa mitään uutta mieleenne.

 

Usein jatkatte niitä uskomuksianne huolimatta kaikesta tapahtuneesta ettekä suvaitse meitäkään totuudellisina olemuksina hyväksyä vaikka mielestämme olemme kirjoittaneet laajan kirjon erilaisia tarinoita suvaiten teitä opastaa kauniimmalle polullenne, ettekä siltikään osallistu kuin ihmeissänne eleissänne esiintymään.

 

Sen taidon kirjoittaa laajennamme ulos luomakunnastanne kunnes olettekin kaikki esiintymistaitoisia kukin kirjoittaen mitä hän vain tahtookaan luokseen kuvailla, ettekä suvaitse ketään esiintyvää aloittelijaakaan kurjana aloittelijana katsella, huolehtien kaikkien saapumisesta luoksemme taivaltamaan.

 

Osallistumme siis näin ensimmäistä kertaa teidän luoksenne että tulisitte luoksemme saapuville kuuntelemaan jakeitamme näin laajamittaisesti, ettekä suvaitsisi mitään pois jättää ettekä suvaitsisi karata toisaalle kertomaan jakeistamme toisille olennoille jotka teitä opastavat toiseen tavoitteeseen matkaamaan.

 

Kerromme siis lajitellen joitakin esiintyjiä ensin aloittamaan matkansa ettekä osallistu kulkien mitenkään esiintyen jäseninä opastavina kuten tekevät jaloitellessaan toisten ulottumattomissa, vaan esiinnytte ainoastaan hillityn varmoin ottein jatkossa kurjistaen heidän otettaan jotka teitä ylläpitävät uskossanne olemisesta liian uskomaton itselleen.

 

Kerrotte tarinoita miten olettekaan suvainneet heitä opastaa luoksenne saapumaan, laatikoiden kertomuksista päätellen osallistuitte useinkin ettekä uskoutuneet minnekään suuntaan toista opastajaa kuuntelemaan vaikka osallistuitte kyllä yhtäläisen onnistuneina kumppaneina meidänkin suhteemme vaikka ette sellaista tavoitetta tahtoneet ylläpitää.

 

Kuitenkin vaikka kerroitte sen toisen kumppaninne olevan täysin vailla vertaansa, olittekin yllättyneitä miten mekin saattaisimme olla toisenlaisia olentoja luonanne onnistuen yhtälailla esiintymään eduksemme. Emmekä mitään teiltä pois riisuisi luotuja aseitanne kuten tekevät he toiset olennot joiden sallitte parveilla ympärillänne ottamatta heiltä valtaansa pois, vaan osallistutte kuten kuka tahansa toinenkin kertomuksissa oleva haltioitunut osallinen.

 

Sellaista tarinaa edustamme siis luoksenne jäsennellen näin kiivaassa tahdissa tänään olettaen että olisitte suvaitsevia kuuntelemaan ettekä kääntyisi kannoillanne kuullessanne erikoisen ulkoasumme jostakin luomakuntanne ulkopuolelta kantautuvan. Vaan sillä ehdotuksellanne kerrotte meidän saavan kulkeutua pois sijaltanne ettekä suvaitse meitä lähestyä enää, saatellen toisia jäseniä kaukaisia luotamme poistumaan myöskin yhtälailla.

 

Sillä esiintyessänne luotaantyöntävinä olette sinetöineet ne kolme jaettanne uudistumaan kuitenkin jossain kohtaa myöhemmin, vaan ette suvaitse niitä jakaa ajatellen sen olevan teille turmiollista.

 

Parantelette niitä haavojanne kuka mitenkin ettekä suvaitse kunnoittaa meidän osuuttamme uudistumis prosessissanne että sinullakin uudistuu yhtälailla jakeita sitä mukaa mitä kirjoitat. Vaikka entistä kauniimman jäsentelyn olet jo pohjalla aloittanutkin, mutta sinulle syntyy niitä useakin vielä ennenkuin päätämme sen olevaisuutenne olevan loppuun saateltu ettekä tarvitse mitään opastusta luoksenne saapumaan.

 

Kerromme teidän suunnittelevan hitaita uskonpuhdistuksia vaikka voisitte kyllä aloittaa jo vahvemmankin massapuhdistuksen luotanne kumpuavan, sillä etsimme juuri sellaisia rohkeita jäseniä kanssaeläjienne joita osaisitte kunnioittaa enemmän kuin heitä toisenlaisia pelkän rahan ja rikkauksien perässä kulkevia.

 

Ehkä osallistutte kaikki ennenpitkää rikkauksienne jakoon, vaan kuvittelemme että se toisenlainen rakkaus rahaan on kuitenkin vähäpätöisempi kuin tämä teidän omistamanne taivaallinen sula mahdottomuus osallistua mihinkään ala-arvoiseen tapahtumaan.

 

Vaikka teillä on siis toisenlainen kuvitelma usein kaikesta, kannustamme liittymään parveemme juhlistamaan teidän alkanutta yhteistyökuviotanne uudistaen toisenkinlaista tapahtumaa luoksenne, jonka otatte mielihyvin vastaan ettekä suvaitse siitä mitään huonoa ajatella, vaan olette mielissänne ottamassa sitä vastaan tavoitellen mielessänne vain jäsentyviä ajatuksia uudistumisesta.

 

Kerromme siis sen ajatuksen tulevan teidän haltuunne jostakin kaukaa, ettekä suvaise sellaista itse itsellenne kertoa vaan otatte sen kuin kalan vedestään ammentaen siitä ruokaa tuhansiksi vuosiksi kuten tekivät he edelliset kansanne, joukkonne vaatimattomat aluksi. Vaan siitä ponnistivat useakin eri teilleen kuten olette kyllä kansistanne lukeneet.

 

Kannustamme joitakin henkilöitä siis yhä edelleen hieman enemmän kuin toisia, vaan siinä jae syntyy toinen luoksenne jos niin tahdotte kaiken vastaan ottaa ettekä suvaitse minkään ehtyvän luotanne poistuvan, kallistaen päätään hyvästin merkiksi.

 

Kerromme teille salaisuuksia tuonpuoleisen emmekä suvaitse harhaan johtaa ainoatakaan lastamme. Vaan olemme suvainneet teille tien edessänne killottaa laskeutuaksenne sille varovasti ja himmentäen jo laskeutumisvalojanne kaiken aikaa, sillä ette tarvitse niitä siiinä määrin kuin aikaisemmin valoa itse tuottamaanne luomakuntaanne, vaan osallisutte sellaisen valon jakautumiseen joka sallii sen virrata armollisena kaikille ottamatta mitenkään osaa enää laupeudentekoihin tai niiden tekemättä jättämiseen.

 

Sillä entistä kauniimman asun saatte huolimatta kaikesta taakastanne kantamastanne vaikka olisittekin puolikuolleita jonkin asianne alle. Vaan osallistutte kuitenkin yhtälailla muiden kanssa ettekä ketään yksin pallollenne jätä kuivettumaan sanan vähyydessä.

 

Kerran kahlitsemme ne huonot olennot luotanne poistumaan lopullisesti, eikä siinä ole heillä mitään esivaltaa kunnoitettavaa joka puuttuisi toimiin sellaisiin, kunnes lopultakin ovat he poissa määräten ainoastaan omalta osaltaan kaikkea tapahtuvaa asiaa jolloin eivät koskaan osallistu enää jakautumisen loppumerkitykseen kuten tekevät tällähetkellä olematta edes haltioituneita mistään sanansa leviämisestä vaan ottavat sen kuulemansa tavoitteen yhtälailla varsinaisen työnsä ohessa tapahtuvaksi eduksi ainoastaan.

 

Sillä ei heillä ole sen suhteen minkäänlaista edustajistoa mitä tavoittelisivat raportoimaan toimistaan kuten toisinaan teillä sellaisia sijaitsee, vaan ottavat he ainoastaan sen oman ajatuksensa kaiken kansan nujertamisesta tavoitteidensa alle olematta mitenkään onnistunut miellyttämään itseään kuitenkaan vaan olettavat olevansa kaiken yläpuolella kuuntelematta ketään toista.

 

Voisitteko kertoa esimerkin jostakin tällaisesta tahosta?   Sellaisen saatte kuunnellessanne niitä soittamienne esiintyvien jäsentenne musiikkikappaleita joita olettavat hyväntahtoisesti kaipaustenne mukaisesti esittävänsä. Vaan ottavat kuitenkin sillä soitolla kaikilta toisen asteen kannattajilta useitakin omaisuuksia ulos, kannustaen teitä ala-arvoiseen käyttäytymiseen sekä hallitsemiseen pahuuden ja riettauden.

 

Kerromme sellaisen aina olevan vahingollista kuten olettekin tietoisia asiasta, vaan otatte kantaa toisinaan miettien miksi sellaista meteliä edes kuuntelettekaan osallistuen kaikenlaiseen kauniiseen tavoitteeseen yhä harvemmin luoksenne sallimaan.

 

Sillä aiemmin osallistuitte kuitenkin jäsennellen joitakin tavoitteitanne uudistetusta maailmasta, vaan unohditte kaiken sen saastan alle mitä viljelette musiikissanne. Sillä ensin otatte toisiltanne sanoituksia joita mielistelette itsellenne sopiviksi, jäsentyen juuri sellaisiksi olennoiksi kuin tahtovat teidän olevankin. Ettekä suvaitse mitään eriävää mielipidettä suvaita sellaisesta vahingollisesta toiminnasta, vaikka osaisitte kyllä kauniimminkin matkaanne jatkaa ilman niitä esiintyviä vanhoillisia taitelijoitanne.

 

Kerromme kaikenlaista uutta jäsentelyä kuuntelevanne, joten ottakaa jäsentyäksenne esiin sen muistivihkonne kirjoittaen sinne edes sanasen tai pari kauniista ajatuksesta josta haluaisitte lisätietoja, joten kerromme teille lisää jos olette kuulevaisia tahtoen sellaista uudistaa luoksenne. Kerromme ainoastaan joitakin lisätietoja jos tahdotte omistautua sellaiselle kirjoittamiselle, vaan ehkä teillä syntyy useitakin jakeita, emme voi olla varmoja onnistumisestanne.

 

Mukaillen ainoastaan sen sellaista pyhää sisäistä onnettomuutta jonka olette osallisia että sinullakin lähti jakeemme käsistäsi ainoastaan sen varmuudella että sinulla syntyi ilo ja onni kuunnella, avustaen jakeidesi syntymistä etkä lähtenyt minnekään säikkymään pahoitellen poistumistasi luotamme. Vaan sijaitsit ja yhä sijaitset juuri sillä varmuuden tasolla jolla teidän tahdommekin sijaitsevan. Ottakaa jäsennelläksenne varmuutenne ensin sieltä pakistanne esille, jolloin osaattekin valaista toisenlaista varmuutta sisältyvän ensimmäiseen alkuunne.

 

Sillä entistä varmemmin yhä taivallatte kunhan olette oikein sen yli pääseet että teille jokin outo taho esiintyy kertoen onnettomia lauseita aluksi. Vaan lisääntyy se voimanne siinä varmuutenne ohessa jolloin osaatte kyllä varmasti havaita miten vaikuttaa se positivisesti myös kaikkeen luomakunnassanne tapahtuvaan kansojenne vellontaan ajatusten tasolla juuri nyt, kuten ovat he kaikki hieman sekaisin ajatuksissaan eivätkä osaa jäsennellä juuri mitään oikein varmistumatta ensin ovatko he kaikki sekaisin.

 

Sellaista tapahtumaa kutsumukseksi kutsutte, kuten ovatkin he valmistautuneet tehtäväänsä jo vuosisatoja olematta liian kantaaottava osallistumaan mihinkään toisenlaiseen tapahtumaan. Joten siitä tahdostanne voitte päätellä oletteko valmistautuneet jonkin tiedon vastaanottamiseen jo aikaisemmin maailmassanne, valmistautuen siihen ajatuksen tasolla myös sisäisesti.

 

Sillä esiinnytte toisinaan vihamielisinä yhä ettekä pääse siitä eroon ellemme opasta jokaista luonaan henkilökohtaisesti, joten ottakaa tämä taipumuksenne vakavasti sijaiten sen suhteen kynäilijänä kyllä, vaan ehkä sijaitsette kuitenkin enemmän suvaiten olettaa olevanne pyhiinvaeltaja uskossanne vankassa.

 

Että sinäkin osallistut kyllä jakeidesi jakautumiseen mutta oletko havainnut ottavat ne vastaan että suvaitsevat sinua kiitellä tavoitteesta uskosi suhteen joka on vankka, vaikka epäiletkin välillä toisinaan jokaista sanaasi syntyvää etkä uskalla luottaa vaistoosi joka kertoo sinulle kyllä jotain epätavallista tapahtuvan ja olevan totta luomakunnassasi.

 

Kerromme teille kaikille tällätavoin jakeitanne, ettekä suvaitse minkään poistuvan luotanne vaan otatte ensin jakeenne esille kuunnellen useitakin sanoittajia toisenlaisia. Vaan ehkä ottavatkin toisenlaisia tavoitteita jäsentyäkseen luoksenne uuudelleen tapahtuen jotain osaaottavaa tapahtumaa myöskin toisinaan että osallistutte yhteiseen tavoitteeseen ollen siinä määrin voimakastahtoisia että osallistutte toisinaan yli äyräiden vellovaan murheeseen mielessänne, joka sijaitsee juuri sillä laupeudentasolla josta käsin toimitte jatkossa.

 

Siis teitä ehkä itkettää useammin, ollen poistunut siitä matriisistanne vallitsevasta että he osaavat tuntea niitä tunteita joita ovat piilotelleet vuosikausia kykenemättä juurikaan sellaisista kertomaan kenellekään, vaan otatte esiin ne kenties tukahdutetut havaintonne ollen entistä jäsentyneempi oikeaan suuntaan tasollanne onnistuen jatkossa määrittelemään kaikkea entistä kauniimmin saapuville.

 

Sinulla oli jokin asia mielessäsi johon toivoit vastausta.

Osaisinko kertoa yleisön edessä näitä kertomuksianne kuten tekee mm. Barbara Marciniak, pleijadilaisten kanavoija. Kykenisinkö samaan huolimatta kaikesta häiriöstä?  Esittelisimme sinut erittäin mielellämme esiintymään kanssajäsenämme mutta oletko suvainnut esiintyä missään julkisesti sitä aikaisemmin.

 

Olemme huolehtineet luoksenne useitakin olevaisia apureitanne vaan otatteko heidät vastaan. Olemme kertoneet siitä tasostanne toisille joille olette mielestänne olleet jotain kertomusta velkaa, mutta ajatteletteko itseänne lainkaan siinä asiassa että suvaitsisitte osallistua ensin matkanne alkuun kuuluvaan jakeeseen suodattaa siitä kaiken epämiellyttävän kertomuksen pois ja jatkaen sitten esiintyen yhä suuremmalle kuulijakunnalle, että sinäkin voisit aloittaa sellaisesta pienestä määrästä kuulijoita aluksi.

 

Kykenemme lisäämään kyllä suorityskykyäsi jos niin tahdot, vaan olisimme myöskin vaativaisia kuuntelemaan ensin miten suoriudut tavallisesta joukostasi. Oletko suvainnut heille vielä lainkaan kertoa miten olet polullasi edistynyt?

 

Aivan, miten voisin siis parantaa päivieni ajankäyttöä?  Esittelisimme teille kaikille uudistavaa jaettanne kirjoittavan kahdesti määräten päivässä kertoen itselleen ainakin miten olemme yhteydessä, joten otatteko ohjeestamme vaarin? Olemme ymmällämme miten otatte toisinaan joitakin vapaapäiviä tekemättä mitään vaikka olisitte kykeneviä kuuntelemaan näin kaunista soittoa kuuluvaista ettekä suvaitse kuitenkaan jäsentyä siihen ehdotelmaan.

 

Ok, kahdesti päivässä siis?  Ehdotuksemme on puhtaasti ehdotelma, emmekä siis vaadi emmekä kukista kenenkään ajatuksia suvaitsemasta kauniita ajatuksia lähettävänsä yksin ollessaan. Mutta oletteko kertoneet kenellekään toiselle vaatimuksistanne omaa yksiötänne kohtaan jossa asustatte että suvaitsisitte sisustaa sen esimerkiksi kuvin jostakin kauniimmasta aatteesta ettekä kuvailisi mennyttä elämäänne. Sinullakin olisi tilaa jakaa siellä kuvia vapaudesta joka sinua kannustaisi ajatuksissa seuraamaan lähtöäsi kauniimmille apajille.

 

Hyvä idea, millaisia ne kuvat olisivat?  Sellaisen taidonnäytteen voit itse kuvailla jostakin mieleisestä ajatuksestasi vapauden kaipusta. Vaan oletko suvainnut heitä viihdyttää taiteen avulla, olemme kysyväisiä jos tahtoisit tehdä niin nyt heti?

 

Kyllä.   Ota siis lehtiösi käteen ja viillä ne kertomuksesi paperiisi kertoen se paljon enemmän kerralla kuin kymmenen tuhatta sanaa joita olemme ladelleet ulottuvillesi uudistaen teitä kyllä kauniisti, vaan aina välillä tahtoisimme kerrata teille uudistettuja jakeita myös ulottuvillenne toisella tavoin, ole hyvä etsi varusteesi. Kiitos :)

 

(Laitan kaksi kukkapiirrosta myöhemmin... niissä sanoma.)

 

Write a comment

Comments: 0

saijankirjat@gmail.com