15.3 jäsenyys, taivaan voimat

 

Iloitsemme sinun avullasi kasvavasta joukosta kuuntelijoiden joiden avulla suunnistamme kulkeutumaan reitille oikeammalle syviin tunnelmiin joiden kaltaisia olette tunnistaneet ainoastaan jossain syvimmillä vuonoillanne kulkeissanne. Tarkoitamme sellaisia tunteita joiden avulla saatatte palata alkukotiinne tänne.

 

Palaatte niiden sanojenne avulla usein lähteellenne kuten olettekin palanneet aina aikojen kuluttua luomakunnassanne ollen esittäytynyt henkilöksi jonka sanotaan kuolevaisuudelle omistautuneensa.

 

Sillä aikaisemmin ollessanne pakosalla katseeltamme olitte suvainneet joitakin sanoja uudistaa, tosin ollen ainoastaan tuuman verran liian kaukana alkuperäisestä kuvitelmastanne jossa olisitte läpikäyneet toisenlaisen tapahtuman osallistua ensin osakkaidenne kuunnelmiin ollen jäsentynyt haluamaan olla mukana tavoittelemassa jotakin toisenlaista arvokkuutta kuin tämä ikuinen etenemisenne polullanne maallisella.

 

Siellä kapuatte toisinaan liian alas murheen laaksoon olematta jäsentynyt isänne kaipuun taakse, jolloin osaisitte salaista asiaa itsellenne julkaista kuten hän tekee joka kirjoittaa. Siinä etenette kuitenkin pienin askelin että kuvailette olevanne kuitenkin kaikenlaiseen uuteen asiaan kykeneväisiä joten kuvailkaa vain joitakin asioita kuten tahdotte, vaan jos ottaisittekin ohjenuoraksenne kuvailla sellaista tapahtumaa sisällänne joka nostaisi teitä ylöspäin taivasten suuntaan.

 

Sillä jos osallistutte ja jaatte kertomuksianne, olette edistyneet pienen mutkan verran matkaanne edespäin näkemään että edistytte senjälkeen nopeammin tavoitteissanne olematta mitenkään esittäytynyt olemaan suvaitsematon kanssajäsenillenne.

 

Kuitenkin osallistutte kaikkien kanssa yhdessä, joten ottakaa ja jäsentykää niiden jäsentenne kera yhteiseksi tavoitteeksi sulattamaan tämä valtava muutos tajunnassanne oikealle tolalle että osallistuisitte ensimmäistä kertaa suurena joukkona taivaltamaan polullanne tavoitteeseen.

 

Uudistamme jokaista läpikäynyttä osallistujaa sisäisen katseen verran että osaisitte saavuttaa sen katseenne avulla jotain uskomatonta uudistusta luoksenne saapumaan, joka valaisisi opastamianne henkilöitä uudelleen saapumaan kaipuun matkaan osallistujiksi.

 

Sanoitamme ehkä väärin teille tavallaan kaiken, koska osaisitte toisinaan kertoa paremminkin vaan ehkä sijoitatte nämä kaipuunne kuitenkin vaatimaan edelleen jotain kauniimpaa tapahtuvaksi ettekä suvaitse mitään jakaa väärin perustein luoksenne ympärillenne.

 

Kerrotte toisinaan niin tapahtuvan että ottavat he joukkionne kaavut irti selästänne (*) jolloin kerrotte tapahtuvan murheellisia asioita, ettekä suvaitse osallistua joukkiona enää mukaan jolloin pelkäätte ainoastaan sellaista todenmukaista tapahtumaa joka tosin saattaakin olla totta että teitä pilkattaisiin, vaan ottavat kuitenkin sen verran etumatkaa he toiset joita opastatte että suunnistavat paremmalle suojaisalle vyöhykkeelle osallistumaan uudelleen.

 

Kerromme sen kaipuunne osoittavan aina taivaltanne eteenpäin että osaisitte kutsua niitä jäseniänne luoksenne olematta mitenkään saavuttanut mitään maallista taivallusta, vaan kerrotte kuitenkin osallistuneenne kauniiseen matkaan kertoen siitä kaikille joille tahdotte sen kaikuvan. Ollen se tavoitettu pian monien tuhansien ihmisten määrän joukossa kertoen uusinta jakeina yhä uudelleen mitä olettekaan havainneet ja löytäneet maailmastanne.

 

Kertomukset kumpuavat siihen tahtiin että on teillä vaikeuksia pysytellä mukana aluksi sillä kertovat liian kauan tavoitelleensa onneaan eivätkä ole löytäneet vaikka se suvaitsi istua heidän nenänsä alla suorastaan ollen jäsentynyt vain eteensä silloin jos suvaitsivat ottaa pelkokaapunsa pois yltään väistyen silloin syrjään sen sellaisen tavoitteen joita heillä toisilla on osaltanne.

 

Kerromme heidän toisinaan yrittävän tuhota luomakuntaanne, vaan koskapa olemme voittoisa joukkue ei se tavoite yllä meidän ylitsemme. Vaan osallistumme jakeisiin toisella tavoin kertoen heidän yrityksensä sammaloituvan niille askeleilleen alkuunsa.

 

Sen sijaan yrittävät he tavoitella teitä jokaista luonanne kertoen säveliä surumielisiä, jolloin olettekin erittäin osaaottavaisia olleet jakeissanne laulaen niiden sävelien mukaisia kappaleita suorastaan.

 

Asensitte sen sellaisen tavoitteen kerätä luomakunnastanne uudistuneita kanssakulkijoita mukaanne jolloin osutte satamaan yhä useammin kun istutte siltä mukavuusalueeltanne kertomaan toisille miten kerrotte satuja maailmastanne, kertomatta mitään sellaista ikiaikaista tarinaa etteikö se totta olisi.

 

Suunnittelemme teille vastustavamme jäsentenne välisiä kiistoja vain napsauttaen heitä otsalle luunapin tavoin, jolloin kertovat jotain kummallista tapahtuneen siinä määrin syvästi järkyttyen. Osallistuen entistä kauniimmin senjälkeen kertomukseenne mukaan osaa ottamaan, jakaen kaikenlaista uutta tavoitetta mieleensä suvaiten kaikkia jäseniä tasavertaisenaan pitää.

 

Hienoa :)   Osallistumme siis erittäin tärkeään tapahtumaan ensin osaa ottaen, johonkin kamppailuunne kummallisen alkuperäisen asetuksenne mukaisesti jolloin yhdistelisitte niitä pisteitänne toisiinne ja osaisitte tavoitella jotakin suurenmoista kappaletta saapumaan luoksenne parantaen ikiaikaset haavanne ja heikon itsetuntonne.

 

Suunnistamme näin kertomaan kaikille maailmassa mikä valtava koneisto olettekaan syntynyt suorastaan laavasta jälleen henkiin heräämään, olematta mitenkään sumusta koostunut vaan erittäin järkevä yksilö kerrostuen monestakin erilaisesta kokemuksesta.

 

Vaan ehkä se saavutuksenne suvaitsee olla hieman tarkemmin määriteltynä uudenlainen kertomus ihan kaikille, ottaen osaa vain toisinaan heidän jotka näkivät lävitsenne kertomuksen, ottaen sen osanne halutun pitelemään salaisuuksia.

 

Kerrotaan toisinaan olevan heidän saavuttaneen jalansijan luomakunnassanne, vaan olisiko se kaikki kuitenkin hieman väärinpäin ajateltu että voima ja valta säilyy iankaikkisesti sellaisella taivaan valtakunnan osakkaalla joka osaa arvostaa ympäristöään ja luomakuntaa kunnioittaa kohteliaasti käyttäytyen kertomatta kenenkään yläpuolella leijailevansa.

 

Kerrotte toisinaan olevanne syntyjään maanne matoja, vaikka sellaisiksi ette todellisuudessa koskaan ole suvainneet kerääntyä, miksikään kuumottavaksi kerrostumaksi multaa.

 

Sijaitsette useitakin kerroksia olevaisuutenne yläpuolella sijoittuen juuri sille tähtien väliselle radallenne kuten olettekin kertomuksissanne kuvittaneet taivaan olevan kaunis ja tähtiä täynnä oleva maailmakaikkeus. Kertomatta kuitenkaan ihan täysin totuutta mitä se suvaitsee ylläpitää luomakunnassanne, salaisuutta yllä kaikesta kauniimmasta jota varten osallistutte kaikuna sellaisesta osakkuudesta jonka arvoisia aina olette ja tulette säilymään.

 

Sillä ensin ottivat pukunne päältään luovuttaen sen itselleen, ottaen teidän altanne riisuen jokaista osakastanne sisältäkäsin perumaan kaiken osallistumisensa uudistettuun järjestykseen olematta sekaantunut mihinkään heidän toimiinsa keskeyttäen niiden jatkuvaa saattelemista toisenlaiseen maailmanjärjestykseen kuin olisitte mielellänne edes suvainneet ottaa vastaan.

 

Suvaitsemme väistyä syrjään sellaista tavoitetta havaitessamme, vaan ottavat he kuitenkin välillä niskaotteen maailmastanne jolloin osallistutte voimattomina jäseninä taipuen tahtoonsa.

 

Sijaitsemme kuitenkin aina välimatkan päässä emmekä valaise minkään olevan kadotettu hallinnastamme, sillä esittelette toisianne jäseninä olevaisuuden kaikkeuden, jäsennellen piankin uusia jakeitanne totuuden kaipuustanne.

 

Joitakin aikoja suvaitsitte jäsentyäkin uudelleen rivistöksi suojaamaan heikompianne, vaan viestinne unohtui ja säilyi kuitenkin se ajatuksenne jostakin aikakaudesta uudistavasta joka saapui yllättäin kaikille sinä aikana, vaan olivat kuitenkin liian totisia vielä ottaakseen mihinkään paljolti osaa. Ottivat kuitenkin sen verran että osallistuivat jäsentelyyn sen kirjanne joka syntyi maailmanhistorianne tuoksinassa. Kuitenkin vääntelivät he sitä niin moneen otteeseen ettei se säilynyt mitenkään alkuperäisenä painoksena, kuten tahtoisimme kaiken teidän luonanne olevan juuri sitä aitoa oikeaa josta ette mitenkään voi erehtyä.

 

Joten otimme järeämmät keinot käyttöön yltäen totuuden tasollamme siihen pisteeseen saakka josta voisitte itse kavuta korkemmalle jäsentelemään ajatuksianne kertomatta siitä ensin mitään ympäristöllenne, sillä sijaitsitte usein väärässä jäsenmäärässä ollen liian kunnioittava sellaisia auktoriteettejanne kohtaan joita kuvittelitte palvovanne.

 

Jäsentelimme kuitenkin kaiken aikaa lisää, jolloin osasitte kertoa jotain olevan kaipuunne mukaisesti tapahtumassa kertoen siitä ennenpitkää toisille.

 

Siten aavistimme miten saattaisimme onnistua teidän jakeidenne kertomisessa että saisitte ihan itse päättää mitä tahdotte julkaista jos tahdotte lainkaan kertoa siitä kenellekään. Sillä tavoin osallistuimme myös arvontaan sellaisen osakkuuden jota suoritatte toisinaan yksin ollessanne, jäsennytteko minnekään suvaitsemaan yöllisiä kertomuksianne joita kuuntelette kyllä jopa ihan hörökorvaisesti voimme mainita sellaisen pienen seikan kohteestanne, olevanne kuitenkin hieman pieniä vielä.

 

Kasvaessanne täyteen kukoistukseen, siinä matkalla kerrotte kasvavanne askel askeleelta lähemmäs useitakin jäsenyyksiänne, sillä ensin havaitsette uusia jäsenyyksiä olevaisuuden kertovan teille jotain luomakuntanne voimasta jäsenyyden avulla. Että siinä teillä onkin taivallusta jäsennellä se mielenne oivalliseksi uudistavaksi kertomukseksi.

 

Eikä teiltä puutu jäsentelijöitä sillä havaitsette heitä syntyvän kuin sieniä sateella suorastaan ottamatta mitenkään osaa enää pelkokamppailuunne jolloin osaattekin valaista mikä saattaisi olla paljon tärkeämpää kuin se maallinen tavaranne ja kamppailunne.

 

Kerromme näin päättelevänne mikä teille saattaisikaan olla arvokkaampaa omistusta luonanne, joten kertokaa siitä toisillenne hyvässä arvokkaassa järjestyksessä jolloin kertovat hekin siitä eteenpäin jolloin osaattekin valaista pian jakeitanne, kertoen jotain taivaallisen maailman aukeamisesta uudelleen jakeidenne avulla.

 

Jäsentelemme ehkä liikaakin tällätavoin vaan otamme osaa ainoastaan senverran mitä haavoitetut mielenne osaavat käsitellä.

 

Sillä ensinnäkin olette heiveröisiä siellä osakkuudessanne eläessänne, ottaen ainoastaan joitakin entisiä jakeitanne mukaanne kertoen toisille joitakin murheitanne sisältävän kertomuksenne, että sinullakin on paljon enemmän kaipuuta vielä tavoiteltavissa kuin se määrä mitä nyt oletat omistavasi.

 

Kerromme lisää joskus toiste, olkaa kauniita jäseniä olevaisuuden yläpuolen, näkemiin.

 

(* Tämä kaapu viittasi luultavasti temppeliritareiden kaapuun, kuuntelin heidän musiikkiaan youtubesta, heitä vainottiin lopulta tietenkin.)

 

Write a comment

Comments: 0

saijankirjat@gmail.com