13.3 Tähtipäivä ym.

 

Esittelisimme sinulle joitakin esitelmiä suoraan osallistuen jakeisiimme edellisiin jakamiimme. Oletteko suvainneet entistää jotain kauniimpaa ajatelmaa kuunnelmistamme, olemme esitelleet niitä niin pitkään ja kaukokatseisesti luoksenne, jotain suurempaa luoksenne suvaiten juhlistaa. Otatteko sen vastaan suvaiten samoin meitä osallistujia kuunnella?

 

Olemme usein jäsentyneet vain sentin päähän onnestanne kunnes olettekin tehneet jonkin siirron toiseen suuntaan ettekä suvaitse siitä aikaisemmasta osoitteestanne poistua minnekkään hukkaan kuten ajattelette. Usein näemme miten olette kuoriutuneet unestanne kuin punosnauhan kerrontaan, vaan siinä esittelimmme siis ensimmäistä kerrosta siitä punoutuneesta jäsentyneestä havainnoinnistanne jonka aloitatte kertoen ensinnäkään entisiä ajatuksia enää edes kaipaavanne luoksenne vaan osallistutte kuten kuka tahansa luokaton jäsenkin mielestänne, jolloin osaattekin havaita mitä tarkoittivat sillä uudistumisella kaikkien kesken ettekä enää jäsentele jonkun olevan ylä- tai alapuolellanne.

 

Sillä entistä kauniimman osallistumisen keksitte, ollen kuunneltu heidän puoleltaan jotka kuuntelevat salaa toisinaan. Usein kuuntelevat hekin täydellä korvalla kuitenkin vaikka osallistuvat vain harvoin sen ajatuksen jakautumiseen jolloin osaisitte sitä kohti kiivetä suorastaan kuuntelemaan esityksiämme entistä kauniimmaksi luoksenne uudistaen. Kerromme kaikille sanoin terveisemme kuuntelijoillemme, jolloin olettekin sanoittaneet saman aatteen meille takaisin jos otatte sen ajatuksenne käyttöön, jolloin osallistuisitte kaipuunne kertomiseen useammin kuin vain kerran, tehden jonkin sanoituksen ettekä suvaitse sen aikana edes aloittaa mitään kaipaustanne uudistamaan vaan otatte vain ne sanamme vastaan olematta mitenkään suvainnut kuunnelmaamme kerrontaa edistää luonanne kasvamaan.

 

Sillä tavoin kuunnellen osallistutte kuunnelmiemme julkaisemiseen ollen siinäkin mukanamme, joten oletteko suvainneet jäsentää ajatuksianne? Olemme huomanneet sellaisen sanoituksen kertovan usein kaipuustanne menneisyyteen jolloin olitte mielestänne onnellisempia vaan olitteko kuitenkaan.

 

Saatamme mainita pienen kerronnallisen sanoituksen sellaisesta tavoitteesta kerrata jotain kertomuksianne vaikka olisittekin kaukana mielestänne matkoilla, vaan osallistuisitte kuitenkin kerrontaamme suvaiten joitakin ottaa jäsenekseen uudellen jakautumaan mielessänne kertomuksenne mukaisesti olemaan totta suvaiten joitakin ottaa mukaansa kulkemaan suvantoonne levähtämään, suorastaan empimättä kulkeutumaan sellaista tavoitetta kohti jolloin onnistutte uudistamaan joitakin kuunnelmianne.

 

Sanoittaisimme sellaisen tavoitteen uudistuneeksi luonanne jolloin osaatte valveutuneina kunnostaa uudistuneita sanoituksia jolloin osaattekin paljon enemmän kaikenlaista luonanne kerromme. Selvitämme joitakin esteitä vielä tieltänne pois kunnes olette suvainneet joitakin osallistumianne jakaa osakkeisiin, tavoitteisiin toisenlaisiin jolloin osaavat he toiset jotakin toisella tavalla kunnes osallistutte kuitenkin kaikki esiintymään seurassanne uudistuneina.

 

Meillä on siis erilaisia taitoja emmekä voi verrata itseämme toisiimme?  Sitä sellaista taitoa esittelemme joita omistatte tuhansittain oikeastaan valvomatta niitä itse lainkaan, ottaen esiintulleita ystäviänne kuunnelmiinne jäseniksi eivätkä ole siitä vastaan laittamassa vaan ottavat kutsun vastaan olematta mitenkään ennakoimattoman aavistunut mistää entisestä laitteesta jolla hyväksyitte heitä saapumaan luoksenne kuuntelemaan.

 

Laite?  Sellainen tapa jäsennellä uudistuneita jakeitanne ottaen entistä kauniimman osan luoksenne kuuntelijoiden onneksi. Sillä tavoitteella osallistua kuunnelmiin kerrotte toisinaan katsovanne toisianne pitkään kutsuen osakkaaksi toisia jäseniänne kertomukseen jolloin esiinnytte toisella tavoin kuunnelmienne kutsujina.

 

Kannattaisiko minun osallistua Tähtipäivään jossa on Kalevi Riikonen ja erilaisia kanavoijia?  Osallistuisimme mielellämme mukaan osoittamaan jäsenenne uudistuneita tavoitteita katselemaan, sillä ensin osallistutte kukin yksinään selvitellen päätänne kaiken sattumien jälkeen ja sitten katselette osallistutteko toisten kuvailemiin tavoitteisin.

 

Sillä usein jatkatte kyllä yhteistymmärryksessä tavoitteidenne saavuttamista kertoen jostakin tavoitteesta osallistua yhteisiin tavoitteisiin joukkona.

 

Kerromme teille lisääkin siitä tapahtumasta tulevasta jos tahdotte sen tiedon vastaan ottaa olemme kumppaneitanne kysyväisiä?

 

Kerromme siellä siis esittelevämme entistä kauniimmin jäseniänne opastavia jotka kertovat teille hallituksen tavoin mistä tässä kaikessa on kyse, ottakaa se aika jäsentyäksenne mukaan jolloin osallistuvat he kaikki jotka tavoitteen ottavat mielellään vastaan eivätkä olisi piiloutuneita jakeiltamme uudistavilta.

 

Sillä useakin kumppani uudistunut jakaa siellä uudistavia osuuksia kaikesta maailmanne tavasta toimia, ollen jäsentynyt luoksemme suoraan olematta suorastaan mitenkään kalpeakasvoinen kuten osakkaamme tällä seudulla, vaan sinäkin osaat jaotella sanojamme olematta tulossa kalpeakasvoiseksi. Sillä entistä kauniimman puvun osaatte toki hallita vaan sinäkin janoat kuuluisuutta vähemmän vaan haluaisit vaan enemmänkin osallistua ja kertoa siitä toisille miten taidat sinäkin esiintyä kauniina jäsenenä halliten jotakin ennalta kokematonta osakkuutta.

 

Kerromme teille uudistavamme teidän orkesterianne jos tahdotte sellaisen tapahtuman olevan totta, että kokoontukaa vain jos tahtonne mukaan sellaista tapahtumaa luotte ollen viisaampia silloin kertomaan mikä siinä asiassa viehättikään eniten. Olemme sellaisen tapahtuman jäsennelleet tapahtuvaksi joka osoittaisi teidän olevan halukkaita lauseitanne jäsentelemään syntyneiksi jakeiksi jolloin osaamme kuvitella miten olevat he toisetkin innokkaita kuuntelemaan.

 

Eli jos kokoamme sinne voimamme, se olisi ehkä jotain ennenkuulumatonta vai millaista?  Siinä kerromme teidän vahvistavan joukkokuuluvaisuuttanne yhteen jolloin edistätte ainoastaan jotakin kerrontaa kaipaavanne jolloin kertovatkin siitä teille kaikki he laupeuden olennot joita kohtaatte.

 

Kerromme lisää entisiä olentoja kutsuvamme juhlaanne jos olette valveutuneita heitä kuuntelemaan. Sijaisemme heidän suhteensa välimatkan päässä mutta selvitämme sen ongelman teille laupeuden osaksi jolloin entistämme sen sadun tulevan todeksi jos todella tahdotte jotain osallistuntaanne perustaa.

 

Eli sinne kannattaisi osallistua? Selvitämme sen osakkuuden, teille harvinaisen onnekkuuden jäsentyvän luoksenne harvoin tapahtuvin sanakääntein mutta esiinnytte kuitenkin sanontanne mukaan edistyneinä kertomuksen osallisina kuten tahdotte kuvata joitakin jotka kohtasivat yllättävän jakeen saapumisen luoksenne.

 

Edistämme tapahtumaanne jos toivotte kohtaavanne toisenlaista tapahtumaa ollen jäsentynyt huolellisesti ettekä suvaitse pelkoa katsella luoksenne, sillä uudistamme jäseniämme sisältäkäsin jolloin edistyvät he huolellisesti kertomaan useistakin joukko kokoontumisista joita valvoitte aikoinanne.

 

Sellaista tahtoisimme osallistua luoksenne kertomaankin jotain ennakoimatonsta sanomaa luoksenne jalkautuvaa joka kertoisi toisistanne jotakin uutta jalkautunutta osakkuutta, jolloin onnistutte luomaan kertomuksianne kuvaillen henkilöitä jäseniään kuvaannollisesti kertomaan joitakin lauseitanne syntymään. Ettekä suvaitse osallistua mitenkään pahoillanne mielin vaan olette suvainneet heitä avustaa jotenkin toisin antautumaan kauniimmin jäseniksenne uudistuneiksi luomakuntanne kertomukseen mukaan.

 

Tarkkailemme teidän reaktioitanne kertoen jotain odottamatonta silmillenne ilmestyvää jos tahdotte sellaisen järjestää luoksenne sinä päivänä, halliten kaikkea odottamatonta mielessänne esiintyvää lauselmaa kunnioittaa jäseniänne kokoontuvia luoksenne jalkautuvia, esiintyen joiltakin osin peiteltyinä kyllä vaan saattavat jalkautua odottamaan jokaista saapujaa kertomaan suorastaan odotuksenne mukaisesta tapahtumasta jonka saivat olla todistajina.

 

Merkityksen kaikelle saavat he elämälleen sillä samaisella hetkellä kun istutte ja kerrotte yhteistyössä olevanne toistenne kera suunnitellen uudistaa jotain ennenkuulumatonta odotusta tapahtuvaksi.

 

Innostamme hankkimaan sellaisia tapahtumia enemmänkin että olisitte yhteistyössä jatkaneet osakkeittenne jakamista ollen kauniimpia aina sellaisen työn suoritettuanne. Iloitsemme saapumisestanne luoksemme jolloin osallistumme ilomielin tapaamiseen.

 

Ole hyvä siinä viestisi tältä erää, kauniita unosia, olemme herättämässä teidät neidon unestanne kertomuksillamme vaan osaatteko suvaita herätä kauniimmin kukoistamaan. Olemme kumppaneitanne esiintyen luonanne kuormaanne keventäen jolloin esiinnymme suorastaan liian läheisinä toisinaan mutta olette sellaisen yli jo päässeet että kertoisitte riivattuja olevanne. Suoristamme entisestään useitakin osuuksia jalkautumisen jos otatte sen sanamme vastaan että kerrotte sen tapahtumanne totta olevan.

 

Write a comment

Comments: 0

saijankirjat@gmail.com