4 . 3 Jumalat

 

Selittäisimme oletteko olleet tukahduttautuneita sellaiseen ajatukseen joka vallitsee edelleenkin keskuudessanne jostain edelliseltä aikakaudeltanne jossa kerroitte toisillenne olevanne vankeja vuosituhansia sitten tapahtuneen ajatus toisinnon.

 

Siis tarkoitamme että siinä havaitsitte olevanne tukahdutettuina sellaisesta vaatineesta ajan kulun mukaisesta suunnitelmasta jota käyttivät aikoinaan ollen hyvin vähän onnistuneita kuvittelemaan mitään kaunista mistään. Sillä ensin ajattelivat osallistua toisten ajatusten vaihtoon kyllä mutta kuitenkin aina osallistuivat myös toisenlaiseen ajatuskulkuun siten mahdollistaen sellaisen ajatuksen kypsymisen jolloin esiintyisitte entistä kauniimpina ainoastaan sellaisena aikana kuin vallitsi joskus aikoinaan. Sillä ensin ottivat osaa vain toisinaan mutta sitten innostuen liikaakin että ottivat jäsenikseen heitä suorastaan, jolloin osallistuivat enää harvoin minkäänlaiseen osallistumaan jäsenyyden kaipuun.

 

Esitimme teille aina suoristavia osallistumisia jäsenyyden mutta palkitsitte itseänne liikaa ajatuksilla uudistuneilla että uudistitte väärin päin kaikkea kuten nytkin teette siellä, että sinäkin näet miten heitä kohdellaan kaltoin vaatimuksia välttelemällä.

 

Iskostimme sitä kauniimpaa ajatusta aina innokkaimpien kuuntelijoiden korville saapumaan vaan saattelimme yhä enenevässä määrin vähemmän alokkaita kauniimman ajatuksen, joten saavuimme itsekin väliin ottamaan osaa kaikkeen menneisyyteenne. Sillä esitimme niitä toisinaan karvaisiksi olettamianne esikuvia, jumaliksenne määriteltyjä  että siinä tasossanne ajattelitte heidän sellaisia olevan. (Leijonan näköisiä olentoja Egyptistä, oletan aikaisempien viestien perusteella...)  

 

Sillä aina kun päätimme valaista mikä on teidän maailmassanne väärin, osallistuitte vain kaipauksenne mukaiseen jakeeseen joka valaisi ainoastaaan niitä harvoja ja valittuja jotka päättivät kuunnella että siinä teemme jälleen toisinnon jakeissamme että niitä jakelemme teille uudelleen.

 

Sillä usein jäsentelette sellaisen tapahtuman olevan ainoastaan harvoille ja valituille kuuluvaa toimintoa, mutta siirtäisimme sitä ajatustanne laajentamaan yleisöänne että kuvitelkaapa miten olettekaan yksi ja sama henkilö te kaikki ettekä mitenkään erillisiä kuten ajattelette.

 

Sillä usein näemme miten kohtelette joitakin alempiarvoisina ettekä suvaitse heitä uudistaa katseeltanne että näkisitte heidän todellisen arvonsa joka on oltava yhtä lailla korkea kuten teillä itsellännekin mielestänne sijaitsee.

 

Heitä toisia ette ota kamppailunne mukaisiksi jäseniksi milloinkaan vaan otatte vain mielihyvin kaiken itsellenne sillä esiinnytte ensinnäkin liian mittaamattoman arvokkaina osallistujina, jolloin osaattekin määritellä mikä se teidän todellinen arvonne mittaamaton mahtaa ollakaan.

 

Sillä entistä kauniimman lopputuloksen saatte aikaan silloin kun osallistutte uusintaotteluun sellaisen sanan määritelmässä että kuunnelkaa miten sointuu se teidän korvillenne. Sillä etsitte aina suurempaa jäsenyyttänne osaanne ottamaan, lausumaan jäsenistöllenne uudistuneita sanoituksia jostakin kauniimmasta ja pysyvästä olotilasta.

 

Esiinnytte toisinaan liian surumielisinä kun todellakin voisitte iloita ja olla jäsentyneitä luoksemme nauraen ja kertoen kaskuja ilosta ja jäsenyydestä.

 

Jostakin suuremmasta olette siis tietoisia aina olleet joten ottakaan vain se pukunne esiin että sinäkin osallistuisit entistä kauniimmin jakeiden äänittämiseen etkä pyrkisi olemaan vain esitelmällinen olento. Suvaitsemme teitä kaikkia opastaa kuten teemme toisinaan jakeitamme laatien.

 

Mutta esitelmänne toinen osuus alkaa pian, joka käsittää jotain sanoin kuvaamattoman kaunista osuutta jäsenistöllenne, että siinä jaatte kyllä kauniimpiä säkeistöjä mitä voitte kuvitella olevan olemassakaan. Joten ottakaa jäsenistössänne esiin ne sävelmänne ja laulakaa mukanamme, sillä entistä kauniimman päätöksen päivällenne teette siten mahdollistaen kauniimman lopputuloksen tälle sadullenne jota mielestänne kerromme.

 

Selitämme edelleen sitä uudistumis prosessianne jostakin kauempaa katsoen että siinä osallistutte sanoituksiin ja jakeiden jakamiseen kyllä, vaan osallistutte myös edellisen elämänne perusteella kertomaan myös toisenlaista tapahtumaa silmillenne. Sillä ensin osallistutte näin sanoittaen jolloin osallistuttekin kyllä erittäin kauniiden jakeiden kertomukseen, vaan sitten osallistutte myös toisella tavoin jossakin toisessa maassa tavallaan osallistumaan jakeidenne levitykseen.

 

Sillä ensin kerrotte uudistuvanne kuorestanne sisäpuolelta joten ottakaa esiin ne saksenne ja leikatkaa tavallaan esiin se kerros joka teitä vielä eristää useastakin saavutuksestanne poissa olemaan. Entistä useamman toivomme niin tekevän sillä se hidastaa aina tavoitteitanne ellette osallistu kuorona laulamiseen, jolloin esitätte niin monimutkaista sarjaa tapahtumia että niistä emme tässä osallistu selvittämiseen, mutta kerrotte niin tapahtuvan aina salliessanne suuremman sanan kertomuksen virrata kauttanne että sinullakin esiintyy tappavaa osallistumista sellaisen jakeen jota olette veisanneet liiaksi saakka luomakunnassanne.

 

Sillä esiinnytte aina toisinaan liian jäsenneltyinä sille maalliselle opetuksellenne, joka on suorastaan laupeuden teko toisille olla suoristanut sitä jäsentelyänne virheellistä, joka aiheuttaa niin paljon pahaa ja edistystänne jarrutatte lausumalla niitä samoja oletuksia virheellisiä edelleen joka päivä toisen jälkeen.

 

Kerromme niille jotka haluavat kuulla totuuden, vaan siinä saatte valita millaisen tahdon mukaisen osallistumisen jatkossa määrittelettekään itseänne koskevaksi. Sillä entistä kauniimman jäsenen kerrotte lukaisevan jakeitanne jos hän kertoo itsekin olevansa samaa mielta lauseidemme kanssa.

 

Esiinnytte uudistuneina enää harvoin jolloin osallistutte heidän tahtonsa mukaiseen tanssiin mielessänne joka suvaitsee vain vähän teitä opastaa aloittamaan lausuntaanne enää hartauden omaisesti. Että sijaitkaa uskossanne aina oikealla suuntaa jolloin osallistutte myös aina oikean mieliseen sävellykseen, kuunnelmaan.

 

Sillä esiinnytte entistä kauniimpina vain silloin jos itse olette samaa mieltä kaikesta luomakunnassanne olevasta kauneudesta että osallistutte toisinaan vain harvoin ollen täysin toisaalla mielikuvissanne sijaiten jossakin kauniimmassa kyllä, vaan sitten osallistutte kuitenkin väärin kuvitellen meidän olevan osallisianne jostakin määrittelemättömästä sijainnista vaikka sellaista todistusta emme koskaan esittäisi olevamme jotain kauniimpaa kuin te, vaan sijatsette yhtä lailla kauniina ja hohtavina valo aluksina tavallaan joilla kuljette siellä maanne osalla varmasti liian suljetuin silmin, vaan osallistutte kuitenkin kaikenlaiseen toisenkinlaiseen esitykseen siellä suljettujen silmienne takana.

 

Kerrotte havaitsevanne jotain uudistusta jakeissanne määritellen meidän olevan suljettuja olentoja luomakunnastanne vaikka sellaistakaan emme suorastaan ole, vaan esiinnymme kyllä luonanne kertoen uudistettuja luomakuntia luovamme jäsenistöllenne valmiiksi saapumiseen.

 

Jostakin kauniimmasta on siis kyse kuten arvelettekin vaan olette kaiken hieman väärin käsittäneet, sitä tässä yritämme selvittää mielenne sotkuja oikoaksenne uudistetuiksi.

 

Esitämme sellaista olentoa kyllä luomakunnassanne jota olette Jumalaksenne kertoneet vaikka sellaista emme tahdo esittää enää, vaan kerromme teille olevamme teidän kaipuunne mukaisia olentoja luomakunnasta ihan samasta mistä tekin alunperin että jäsentelemme olevamme teidän yläpuolellanne tavallaan vaikka sellaista emme kuitenkaan kuvaile tapahtuvan.

 

Uudistamme käsitystänne näin sisältäkäsin että osaisitte kuvailla hieman jotain itsekin mieleenne, joten uskaltautukaa jäsentelemään sellaista tarinaa jossa kerrotte millaisia olemmekaan mielestänne. Entistä kauniimman puvun omistatte aina onnistuessanne jäsentelemään jotain onnistunutta tapahtumaa oikein mielessänne joten ottakaa esiin ne mielikuvituksenne siivet ja jäsennelkää meidät olevaisiksi luomakuntaanne niin saavutatte sellaisen ymmärryksen tason jolla oletatte sijainneennekin jo aikanne alusta.

 

Jäsentelemme näin entistä harvalukuisemmin yrityksin teille uudistunutta jäsentelyä, vaan sellaista tapahtumaa ette tule näkemään että olisimme yhtäkkiä vierellänne sijaitsemassa ettekä tule koskaan havaitsemaankaan meitä siinä asemassanne ollessanne.

 

Sillä olemme niin korkealla tasolla verrattuna katseellenne ollen kaikki täysin uudistunutta jäsentelyä jolloin ette saavuta mitään edes kuvitelmissanne sellaista oletusta mitä olisimmekaan todellisuudessa. Että siinä teillä onkin miettimistä ja olettamista, vaan ehkä loppujen lopuksi onnistutte osallistumaan oikealla tavalla jäsentelyynne mielessänne.

 

Sijaitsemme suhteenne siis jollakin toisella tasanteella mutta olettekohan milloinkaan edes mielessänne kiivenneet sellaiselle, oletamme että teette niin toisinaan halutessanne vaan oletteko hieman pettyneitä kun ette helpolla sellaista saavuta.

 

Esiinnymme ensimmäisellä tasolla luomakunnassanne jollaista ette ole nähneet kukaan tasanteellanne joten ottakaa ne piilokaipuunne esiin ja jäsennelkää meidät olevaisiksi niin osallistutte siten mahdollistamaan jonkin totta olevankin.

 

Osallistutte usein jäsentelemään uudistuneita jakeita kyllä muodonmuutoksestanne vaan sekin jae odottaa löytäjäänsä kerrotteko siitä toisillenne vai ette, joten olkaa mahdottoman onnellisia ollessanne kuitenkin tällä tasollanne että siinä teillä jo siintää jotain kauniimpaa edes edessänne kuin toisilla ennen muinoin.

 

Kertokaa jäsenillenne olevanne yhdistetyt sellaisen aineen kera jonka kerrotte kuuluvan taivaaseen, joten otatte siihen osaa ainoastaan silloin jos itse tahdotte onnistuen kertoen toisille aina onnistumisistanne kuten teette normaalielämässännekin usein. Sillä jäseninänne kerrotte toisillenne usein haaveistanne mutta osallistukaa tälläkertaa siten mahdollistaen uudenlaisen osallistumisen jokaiselle itsekseen olla usein poissa tolaltaan tavallaan että sijaitsisitte jossakin toisaalla kuin siinä arkitodellisuudessanne.

 

Sillä osallistutte siten ainoastaan sellaiseen tapahtumaan jota jakelivat uudistetut jäsenenne jollaisia olette hyvin pian uudistaessanne itseänne sisältäkäsin paremmaksi saapumaan luoksemme sijaiten enää harvoin sellaisessa alemmassa mielentilassa joka kertoo hukkaretkistänne.

 

Sijaamme päätökseemme sillä olet väsynyt, poistumme, olkaa hyvät.

Jatkamme ensi kerralla sijaiten luonasi toisella kertaa, ole hyvä.

 

Write a comment

Comments: 0

saijankirjat@gmail.com