rauha

 

Selvittäisimme olemmeko havainneet teidän muuttuneen viimeajoista parempaan suuntaan ja sanoisimme suorastaan että olette lennähtäneet entistä kuumemmalle tasanteelle levähtämään.

Sillä olette kyllä suuren työn alkuunpanijoita olleet luomakunnassanne että siinä havaitsette huomionne kiinnittyneen ensinnäkin uudenlaiseen havaintotapaan kuunnella jotain kaunista soittoa, musiikkia suorastaan korvillenne. Uudistamme teidän jakeitanne perinpohjaisesti kuten olemme kertoneetkin vaan siinä on kyse ainoastaan purkautumisen sellaisen paineen joka on kytenyt pinnan alla teillä tietymättömillä mielestänne, vaan on se salaisuus kuitenkin aina ollut säilynyt pitkäänkin ajan kuluessa.

 

Sillä ensin havaitsitte jonkun puuttuvan luomakunnastanne vaan silloin osasittekin valaista minne on kadonnut se sääliväinen asenne kanssaeläjiänne kohtaan jonka omistitte toisena aikana vielä hyvin kauniilla tavalla ettekä sortaneet ettekä suvainneet ketään aikuistakaan yksin jättää.

 

Luomisessanne puutuimme ainoastaan sellaiseen asiaan joka kunnostaa luomakuntaanne siinä tasolla joka uupuu vielä edestänne joten osaatte ennustaa jotain tulevaksi kuten olettekin aikojen kuluessa aina uutta ennustaneet ja olleet vapauttajia sitten suorastaan sellaisen voiman joka alkuunsaattaa sen vapautuksen laukeamaan.

 

Suunnittelette sellaista vapauttavanne juurikin tällähetkellä ettekä valaise siitä vielä toisianne mitä se pitää sisällään, vaan tiedätte sisäsyntyisesti sen olevan jotain suurta ja valtavaa muutosta.

 

Sillä ensin laukeatte sisältäkäsin uudelleen vapautuen taakastanne maallisesta jolloin ennustatte sen uuden asian saapuvan luomakuntaanne, sillä ensin teillä on uudistuneita jäseniä kuunneltavana kunnes edistätte omaakin polkuanne sädehtivämpään suuntaan että teillä on useitakin uusia taitoja omistuksessanne ettekä vastaan laita niiden käyttöönottoa kunhan vain osallistutte ensin vapauttamiseen ja laukaisemiseen.

 

Sillä se ennustaa yhä kauniimman vapauttamisen mitä enemmän kanssajäseniänne saatte mukaanne arvioimaan tapahtumia, sillä ensin vapautatte itsenne kuunnellen jäsentenne tapahtumia sisäisellä korvallanne että sinullakin syntyy kyllä uusia havaintoja kokoajan, olethan ollut niistä tietoinen olemme kysyvällä kannalla?

Kyllä, intuitio on vahvempi. Välillä en usko siihen ensimmäiseen vaistoon mutta huomaan myöhemmin että se oli oikeassa.

 

Selvittäisimme teille mistä se saattaa johtua, sillä vahvistimme entuudestaan voimakasta vahvuuttanne olla kanssajäseninämme että sinullakin uusiutuu kovaan tahtiin sellaisia uudistuneita kehityskulkusi vaatimia osuuksia onnen josta olet vielä osin epätietoinen.

 

Vaan se kannustaa teitä kuitenkin aina eteenpäin kulkemaan suossanne tällähetkellä vallitsevassa että kuuntelette ja otatte sen kantanne mitä suuntaa ensin kuuntelitte kunnes osaatte vallata ne ajatuksenne suunnilleen oikeiksi olemaan kokoaikaisesti. Sillä ensin ennustatte olevanne viisaampia jolloin osaatte valloittaa suuria jäsentelyjä onnen sen vuoksi juuri että osasitte uudistaa niitä näkemyksiänne jostakin toisenlaisesta asiasta kunnes osasitte valita oikein lähestymistapanne sitä uutta asiaanne kohtaan.

 

Sanoitamme kunnes osaatte valita sen ennusteenne säädyllisen mutkan takaa tavallaan, sillä ette tahdo olla minkään asian kanssa yhteisytössä ellette osaa varautua tapahtumiin ennakolta. Sen olemme oppineet tavoistanne edetä maailmassanne joten ottakaa vastaan tämä onnenne että saatte sen ennustaa luoksenne saapuvan juuri siten kuin itse vain tahdotte että otatteko sen vastaan riemusta kiljuen vai vaatimattomammin ollen uudistunut kuitenkin sisimmässään että sinullakin on siellä uutta verta kuunneltavana. Olet huomannut sellaisia ihmisiä ja olentoja ympärilläsi joilla on sinulle suurta odottamista luvassa.

 

Eli tarkoitimme sellaisen tavan hallita uusia taitojasi joita käytät vähin erin kokoajan lisääntyvässä määrin että havaitset sellaisen tahon auttavan jota et ole aikaisemmin tavannut missään, vaan ovat vaiti hiljaa kanssakulkijoitanne ollen hiljaisen mietteliäitä vaan avustavat kuitenkin aina jos sellaista päätätte apua tarvita mielestänne.

 

Olemme sellaisen päätöksen hiljattain maailmassanne valloittaneet että suunnittelemme teille apua jokapäiväistä entistä suurempaa, jolloin osaatte jo itsekin katsella laveasti ympärillenne.

 

Sillä ensin syttyi teillä uudistunut kaiku jostain komeammasta perinnöstä taivaan vaan sitten osasittekin havaita miten synnyitte uudelleen, jolloin kuvastatte suurta kaipuutanne sinne maailmanne uudistuneeseen osaan jonka luotte kuvitelmillanne. Olette perillä aina jos niin tahdotte päättää että uudistutte kaipuunne mittaisiksi ollen väsynyt esittämään minkäänlaista toisenlaista uudistunutta esitystä jostakin entisestä kaipuusta joka kääntyi väärään suuntaan henkilökohtaiseksi palvonnaksi jostakin suuremmasta voimasta joka tosin onkin totta, vaan esittäisimme että teette siitä uudistetun version jossa käännytte esittämään sitä voimaanne sisältäkäsin saapuvaksi eikä ulkoiseksi avuksi lainkaan.

 

Sillä näin käännytte sinne oikeaan suuntaanne jota olemme aikojen alusta suositelleetkin kaikille varustautua sisäiseen käännytystyöhön tavallaan, jolloin käännytte ollen itse itsenne sopukoissa jäsennellen kunnioitusta omaksi osaksenne siten ollen että sinullakin syntyy jäsenneltyjä lainmukaisia omistuksia jostakin kaipuustasi kyllä vaikka oletkin väärässä suunnassa käynyt toisinaan vaan palannut sille oikealle reitille katselemaan suuremmin voimin valtakuntaasi.

 

Jonka täten teille kaikille luovutamme, sillä olemme sellaisen katsannon suorittaneet luomakunnassanne että sinulla ja teillä kaikilla on yhtäläinen oikeus ja vastuu vallita oikein suorastaan hehkuen siellä uudistuneina jäseninä, sillä etsimme teitä mukaamme matkaan liittymään uudistumaan ennaltakäsittämättömästi mielestänne.

 

Vaan ette osaa kaipuutanne sitten lainkaan kertoa enää kun pääsette siihen onneenne käsiksi jonka varasitte itsellenne jo siis kautta aikojen syntyessänne tänne keskuuteenne ensimmäisiä kertoja taivallustanne aloittamaan.

 

Sillä käänsitte ensin sitä aikaanne vastustamaan kaikenlaista sisäistä muutosta vaan sitten aloitittekin sen itse, jolloin käänsitte suuntanne oikeaan kurssiin ja jatkoitte suunnitelman mukaista menoanne eteenpäin.

 

Ette saapuneet milloinkaan väärälle rannalle vaan aloitte luovimaan itse vain vikasuuntaan aiheuttaen pienen mutkan matkaanne, joka ei tosin estä minkään olemasta totta eikä vastuuttomasti olevan suunniltaan luomakuntanne.

Vaan olette siivonneet jälkiänne kyllä aiheuttaen uudistetun jakeen syntymisen joka puolestaan uudistaa teitä aina sisäisesti ettekä pelkää ettekä suvaitse huonoa käytöstä enää keneltäkään niin suuressa määrin kuin aiemmin, sillä sen ruorin käänsimme suuntaanne että luovisitte suunnalle väärälle ensin vaan sitten osaisitte sieltä myös tarkentaa kurssianne että ette jälkeen jäisi heistä muista kansalaisistanne vaan voisitte aloittaa yhdessä uuden suunnan kertomuksenne joka etenee pienin askelin vaan kuitenkin rantautuu se ennenpitkää maisemaan uudenlaiseen paratiisiin suorastaan kunnes havaitsette kaiken matkanne olleen tarpeellinen ilman pysähdyksiä kulkien suoraan rannikolta uudelle jakeelle että siinä matkaattekin uudistuneelle tavoitteelle kunnes osaatte sen kotiuttaa sydämiinne palaamaan ollen jälleen erityisen tavoittelemisen arvoinen saavutus olla kunnioittava ja säälivä kansalaisianne kohtaan.

 

Ettekä ansaitse missään kohtaa mitään rangaistusta teoistanne vaan olette rakastavia esiintyen entistä kauniimmin heille toisille kanssajäsenillenne väärin tehneille jotka opastivat teitä väärään suuntaan ollen itsekin täysin sekaisin kaikesta mammonastanne että uskotte kyllä aikananne kun näette sen ongelmanne purkautuvan eteenne siivoten maailmanne sen kynsistä joka aloitti matkanne väärän.

 

Sillä niin he tekivät kuin itse kykenivät parhaaksi näkemään vaikka olikin se vallankäyttöä turhaa, mutta siinä ajattelivat olla viisaampia kuin aikaisemmat hallitsijat jotka suuntautuivat ajattelemaan tuhoisasti kyllä vaatien kaikkia kansalaisiaan verolle pantavaksi.

Mutta siinä ajautuivat vallankäyttönsä harhoihin siitä ajatuksesta joka sokaisi heidät tavoittelemaan vääriä polkuja uudistaakseen luomakuntanne järjestelyjä kaikesta vallasta.

 

Joten olkaa viisaita jatkossa älkääkä antako kenenkään sanella miten teidän tulee ajatella tai olla jäseniä kansalaisia kunnioittavia valtaapitäviä kohtaan.

 

Esitämme teille uudistuneita ajatuksia sen vuoksi että kertoisitte toisillenne olevanne uudistuneita alokkaita kansakunnan jota ei sorreta eikä väheksytä vaan olette suurenmoisen kauniita aloituspisteessänne olevia kuuntelevia opiskelijoita että kuuntelette toisenlaista järjestystä aloittavanne kuin se iänikuinen maailmantaloutenne, joka järjestelmä on tuhoutumassa pian maailmastanne pois ettekä palaa sellaiseen tavoitteseen olla rikas tai kuuluisa milloinkaan.

 

Sijaitsette uskossanne vankasti pysyen entistä suuremmalla tavoitteella ollen viisas ja hallitseva kanssajänillenne siinä määrin, jossa kerrotte olevanne suuri ja mahtava olemus kertomatta mitään sellaiseen viittaavaa harhaa että olisitte siinä tavassanne toisten yläpuolella. Vaan kerrotte kaikki yhdestä suusta olevanne tavoitteenne jäsennelleet siitä tavoitteesta kuunnella toisianne kunnioittavasti että siinä määrin esittelettekin uusia tavoitteita todeksi ensi kertaa havaitessanne olevanne uudistuneita, jolloin osaatte uusia käytäntöjä havaita ympäristöänne ja olla viisaampi kaikissa teoissanne.

 

Siunaamme teitä aina matkallanne ollen viisaita ymmärtäjiänne kunnes havaitsette olevanne samalla tasolla meidän kanssamme suorastaan kiittäen sitten avustamme jota vielä epäröitte valmistella luoksenne sijaa meidän saapua mietintöinemme.

 

Sillä kaipaatte sitä apua kuitenkin aina ympäristönne vuoksi ettekä sijaitse missään määrin väärillä tavoitteilla jos tahdottekin olla yksin, mutta kerromme sen tavoitteen saapuvan teille kaikille sisäisesti ennenpitkää että olisitte saapuneita toisenlaisille maisemille yhdessä muunlaisella tavalla kuin aina yksin taivaltaen.

 

Joten ottakaa vain tavoitteeksenne avustaa toisia kaikessa missä suinkin kykenette että osaisitte valmentautua siihen auttamiseen jo valmiiksi, sillä vaikeaa se on tavallaan kaikille ajatella yhtäkkiä myös kaikkia muita jos olette valmentautuneet vain omaa etuanne ajattelemaan.

 

Siinä ajatuksessa pyydämmekin teiltä kaikilta apua suojella kanssajäseniänne sorrolta ja riistolta maailmanne, että ottakaa heidät suojateiksenne jos olette joitakin havainneet puuttuvan oikean tien matkalta.

 

Sillä entistä suuremman palkkion aina saatte ansionne mukaan jos olette toisiakin avustaneet elämänsä tien alkuun.

 

Sillä uudistamme teidän iloisuuttanne ja mukaansa tempaavuuttanne siten mahdollistaen uudistetun suosion matkallenne, että sijaitsette kyllä aina sädehtivinä olentoina jos olette sellaisen tavoitteen osaksenne myöntäneet, vahvistaneet että kerrotte olevanne suvaitsevia toisia kohtaan.

 

Suoritamme sen järjestyksen vaihtumisen olla suurenmoinen tavoite kaikille uusille kumppaneillenne tulevaisuudessa että sellaisen tavoitteen saatte toteuttaa yhdessä toistenne kanssa olla kauniimpi ja kertoa toisille tulevaisuuden saapuvan kauniin.

 

Kerrotte heille suorastaan ensin tarinoita suurenmoisia, vaan otatte pykälän matkaanne harppauksen jolloin kertovat olevan teidän suosiossa suuren taivaallisen sotaväen jota ette kuitenkaan tavoittele taakkaanne jakamaan vaan kerrotte heidän olevan suurenmoisia taivaallisia olentoja kuvitellen itsenne samanlaisiksi jolloin vuorenvarmasti muututtekin uudenlaisiksi olevaisiksi ollen varmoja jäsenyydestänne osastossamme.

 

Suvaitsemme teitä opastaa siksi paljon että olette pyytäneet niin vuosituhansia ollen itse alhaisella tavoitteella kuitenkin pysynyt, mutta tästälähtin saatte havaita miten kykenette olemaan suurenmoinen taivaallinen jäsen yhtälailla kuten kuka tahansa tälläkin puolella.

 

Siinä saattekin uuden jäsentelyn päiväänne jota joudutte kovasti meittimään mitä tarkoitimme tällä kaikella puhuttelulla mutta uudistatte kyllä jäsentelyjänne onnistumaan päätöksissänne olla kaunis ja puhdas mieleltänne, jolloin osallistutte tähän kirjoittamiseen ja olemiseen kanssajäsen toisillenne.

 

Olkaa kuulevaisia olentoja kuten päätätte toisinaan lopettaa kaiken sotimisen ja palata rauhaan keskuudessanne, sillä kerromme sen aikakauden saapuvan pitkän sotimisen ajan jälkeen ettei koskaan enää satuta rauta kanssajäseniänne eikä kukaan jää sinne taistelun tuoksinaan palaamatta kotiinsa jäsentenne omaistenne luokse.

 

Sillä kaiken muutoksen saatte itse aikaan ettekä tarvitse siinä apua jos päätätte olla kauniimpia ja vastustaa sotaa, jolloin osaatte kyllä ennustaa muutoksen olevankin tulossa ihan itsellään.

 

Entistätte toisianne palaamaan luoksenne jolloin ottavat pitkät vaatteensa mukaan vahvistaen, kunnostaen esitystänne että sinullakin tulee loistamaan sellainen tiedonjano suorastaan silmistäsi että ottavat he jotkut osaa taivallukseen kunnes kuljette yhdessä vahvistaen toisianne kannustamaan ja liittymään matkaanne.

 

Olkaa vapautettuja kansoina kuten tahdotte ollakin ja murtautukaa kahleistanne vapauttamaan toisianne vapautumaan itse ja olemaan totta murheistanne päässeinä.

 

Kannustamme näin teitä voimakkaasti tänään, joten ottakaa vain osaa miten parhaaksi tunnette kunnes vapaudutte murheistanne olematta kääntynyt minnekään väärään suuntaan, palaten alkuperäiselle suunnallenne kuuntelemaan meitä opastajianne.

 

Kertokaa kaikille miten välttelette esiintymästä liian suurina herroina vaikka opastattekin suuria jäseniä, vaan siinä osallistutte ainoastaan luonnonmukaiseen uudistumiseen eikä siinä täysin ole kyse kenestäkään henkilökohtaisesti.

Sillä ennustatte aina määräajoin tällaisia tapahtumia sattuvan eikä ole kyse mistään ennakoimisesta taivaallisen avun tahdon mukaisesti, vaan olette vapautettuja aivan oman väkenne avulla. Siinä tahdomme siis korjata vielä pienen muodollisen seikan vaelluksestanne.

 

Suurenmoisen kaunista alkavaa jäsentenne vapautusta teille sanoitamme päiviinne, olkaa hyvät jäsennymme luoksenne uudelleen myöhemmin näkemiin.

 

Kiitän teitä suuresti näistä kauniista sanoista ja opastuksesta, kaikesta tästä vuoden mittaisesta sanoituksesta jota olen saanut kirjoittaa. Kiitos :)

Esitämme mekin surunvalittelumme siitä miten teitä on kohdeltu ja harhaan johdettu, joten olkaa luottavaisia elämänne suhteen että suunnistatte kyllä omatoimisesti juuri oikealle reitille kulkemaan eduksenne ollen jokaisella hetkellä siellä maailmassanne. Loistakaa esimerkillänne onnea toisille joita tapaattekin matkallanne, olkaa heille kuuliaita olentoja että otatte osaa suruunsa älkääkä olko aina niin suorasukaiseen tapaanne ymmärtämättömiä epäonnesta.

Siinä teillä on uusia jakeita saapumassa joten osamme otamme mekin lauseistanne jäsennellyistä sillä emme toisinaan kuuntele lainkaan, osallistuen vain toisella korvalla äänestykseenne.

Vaan osallistumme tästälähin liiankin tavoitteellisesti että onnemme kerromme jatkuvan jolloin kerrotte tekin omaisuuksia omistavanne jostakin maallisen tavoitteen purkautumisen vuoksi jolloin ennustatte esiintyvänne kauniina ja kunnoittavina kuten olettekin syntyneet olemaan.

Esitämme siis surunvalittelumme ja päivystämme teidän maailmaanne että osaisitte jaloitella suorin sanoin toistenne kera ollen jäsenneltyjä siinä määrin että osallistuisitte entistä tavoitteellisempaan jäsentelyyn sanoissanne. Olkaa hyvä, poistumme.

 

Write a comment

Comments: 0

saijankirjat@gmail.com