Kuolema, mammona

 

Siirrämme sitä haaveittenne verkkoa tuonnemmaksi sillä tänään ajattelimme aavistaa jotain sellaisesta tavasta kunnioittaa ensimmäistä osaanne tuonpuoleisessa että siinä teillä on useakin ajatus kuolemisesta vaan siinä esittelette osin vääriä käsityksiä ettekä suvaitse niitä helpolla vaihtaa uusiksi vaikka sellaisia kuulisittekin mielestänne järkeviä sanailuja.

 

Esitämme että teille on syntynyt uusia vääriä luuloja kaikesta maallisesta taivalluksestanne, sillä ensin teillä on vain esiintyviä taiteilijoita niin kutsuttuja väärentäjiä jolloin esittävät kaiken olevan perustanne väräänlaisen jolloin osallistuvat ainoastaan sellaiseen tavanomaista pahanmielisempään katsantoon kaikesta. Sillä ensin oletatte olevanne toisenlaisia lapsia maailman jolloin lisäättekin entistä vaikeamman asteen sävelen seuraavaksi tavoitteeksi saavuttaa lisää tietoisuutta kaikesta, että ensin olettekin niitä suorastaan lapsenomaisia tyyppejä vaikka sellaisen tavoitteen aikoinaan totesitte paikkansapitäväksi että sinullakin syntyi vääränlaisia oletuksia kuolemasta ja olla vapaa itsessään.

 

Sillä entistä kauniimman päivän saatte sinä jaksona joka alkaa kuolemasta eikä sinä tavoitella mitään etuisuuksia olevaisuutenne vaan osaatte vain jalostaa siitä tavoitteestanne entistä kauniimman sillätavoin esitellen jotain kerrassaan voittamatonta esitystä jostakin uudesta tavoitteesta nähdä kaikki jollakin toisella tavalla. Siinä osallistutte uusiksi jälleen jotain kokemaan joka on suorastaan muodonmuutos kyllä, vaan sen vuoksi ette jää minnekään kateisiin toisiltanne vaan olette suorastaan näin yhdistyneet entistä kuulevammaksi joukoksi.

 

Sillä ensin osallistutte yksin kyllä siihen kuoleman prosessiinne vaan siinä heräätte tavallaan toisenlaiselle todellisuudelle että sinullakin syntyy uusia jakeita sitä mukaa mitä enemmän käsität todellisuuttasi että luoksesi saapuu sitä laajempi kuva jatkuvasti kunhan vain jaksat kehittää ja opiskella maailmaasi eikä sinulla jää se minnekään asteelle viipymään.

 

Esittelemme teille siis kuolemanne jatkuvan maailmassanne eikä siinä tapahdu siis mitään erikoista saapumista laivalla tuonelaan, vaan otatte ne kokemuksenne mukaanne ja vapaudutte uusille vapaille laivaväylille. Sillä ensin otatte kurssin toisenlaiseen tapahtumaan kuin kuvittelisitte jolloin osaattekin täysin itse luovia siitä ulos kuitenkin täysi luottaen omiin taitoihinne.

 

Sillä ensin saavutatte jotain määränpäätä mielestänne vaikkakin sitten olettekin aloittaneet vasta sen matkanne toisenlaisen että sinullakin vapautuu siis jotain aavistusta toisenlaisesta tavoitteesta aavistaa jotain kauniimpaa olevan tavoitettavissa. Sillä ensin vapautatte joitakin aatteenne mukaisia ajatuksia lentämisestä jolloin esitätte ensimmäisiä olentoja luomakunnassanne jotka ajattelivat ja saavuttivat sillätavalla jotain äärettömän pitkäikäistä ajatusta toisenlaisesta tavasta jäsennellä uusia ajatuksia suoremmaksi.

 

Sillä esitämme näin teille päättymättömän matkanne alkavan jolloin esitätte niitä ajatuksianne joitakin olevan väärin kehitetty päässänne, sillä entistä kauniimman retken siis aloitatte päästyänne vapaaksi tästä maallisesta taivalluksestanne joka päättyy sinä hetkenä kun vain päätätte niin.

 

Sillä ennustamme kaikkien olevan suorastaan väsyneitä tähän olemattomaan retkeenne, sinä ainakin Saija että teette toisistannekin väsyneitä siellä jatkuvasti siirtämällä niitä taakkojanne toisten kannettavaksi joka suoritus on kyllä väärin heille, sanoisimme näin ohjeiksi kaikille asentaa toisenlainen tavoite päiväänne olla väsymättömästi uudenlainen.

 

Sillä entistä kauniimman jakson siis aina saatte kun ajattelette kauniita asioita jolloin osaattekin arvostaa enemmän sitä suoranaista pään sisäistä kauneutta, sillä esittelette toisillenne vääriä tavoitteita haukata liian suuria paloja olevaisuudestanne. Sillä ensin ovat he saavuttaneet väärän aseman mielestänne vaan sitten ajattelevat suoristaa sitä itse jolloin vain lisäätte sitä heidän taakkaansa eikä teillä ole siinä mitään arvostusta toisianne kohtaan niin tehdessänne, sillä esitätte ainoastaan omaa kantaanne kokoajan suunnittelematta mitään erikoista arvostusta jakavanne.

 

Sen sijaan esittäisimme teille uudistunutta jäsentelyä vääristää jotain toisenlaista matkaanne että sinullakin syntyi halu kirjoittaa ja nähdä kaiken toisin, joten otit vain käteesi sen kirjaimien latojasi ja jäsentelit tavoitteesi todeksi. Siinä teillä onkin aina suuri kysymys vain aloittaa se jäsentely vaikka esitämme teille uudistuneita jakeita kyllä aina toisellakin tavoin vaan silloin osaattekin aaavistaa jotain etsintänne päättyneeksi kun osallistutte muuttoon, tavoitteeseen toisella tavoin vain jäsennellen joitakin pysähdyksiänne sanoiksi.

 

Sillä entistä kauniimman tavoitteen aina löydätte edestänne kunhan vain aloitatte niiden asettamisen eteenne että tavoittelisitte joitakin tasoja vääriä entistä suoremmaksi että siinä teillä onkin väsymätön taivallus luoksenne. Esitämme näin selvittävämme niitä mutkianne joita teillä esiintyy yhä vähemmän luonanne sillä asetamme suoremman väylän kulkeaksenne suoraan jolloin osaattekin osallistua kaikkeen huomattavan kauniimmin jäsennellen vain oletuksianne jotka ovatkin pian suunnilleen täysin totta luonanne.

 

Sillä asetamme kyllä niitä taakkojakin teille laulettavaksenne vaan siinä kerromme taitavamme jotain paremmin kuin te mielestänne, että siinä asetamme vain niitä teille siksi että suosittelemme niiden asettamista tavoitteeksenne joita olette vältelleet. Sillä ensin otatte toisen aseman jolloin esittelette joitakin tavoitteitanne vääristyneitä vaan sitten olettekin väsyneet hajoamiseen jolloin osaattekin valaista suorastaan väsymättömästi miten heille muuttui kaikki kauniimmaksi. Sillä entistä vaativaisemmaksi muututte myös siinä tavoitteessanne olla kauniimpi.

 

Ei siis mestauksesta tänään?    Esitämme teille alustavan jäsentelyn siitä kuolemastanne joten olkaa hyvä uudistakaa ensin sitä jäsentelyänne jostakin kauniimmasta tavoitteesta havaita maailmaanne että siinä edistytte aina matkallanne niin osoittaen halukkuutenne jatkaa eteenpäin kauniiseen olemukseen jonka siellä toisella puolella omistatte, kuten käsitätte tämän teidän maailmanne olevan jonkinlaisen peitteen tai verhon takana jolloin ette vain kyknene löytämään mitään uutta edestänne.

 

Esitämme että niin se tavallaan onkin vaikka siinä edistytte aina itse jos vain päätätte sitä verhoa heilauttaa edestakaisin jolloin saatte vilauksen toisenlaisesta ymmärryksestä yhä enemmän ja vaaditte suorastaan lopulta sitä vaatettanne väistymään pois edestänne, jolloin esitätte viimein osallistumista tähän maailmanlaajuiseen tapahtumaan jolloin osaatte valaista toisenlaista tavoitetta olla kauniimpi ja syvempi mietteissään.

 

Sillä ensin teille syntyy vain joitain haaveita jolloin osaatte ajatella suurempia keksivänne jolloin osaattekin niitä järjestellä riviin eteenne jolloin edistytte ja olette matkanne mittaisella määrällä osallistuneet siihen esittelyyn niiden jäsentymiseksi eteenne että siinä osallistutte siis toisella tavalla vielä esittelemaään jotain vaatimuksianne, vaan sitten jatkatte toisella tavoin määräten vain kaikkea itse suorastaan kummallisesti esiintymään edessänne totena.

 

Sillä sellaiseen kykenette kyllä kunhan vain aloitatte sellaisen kauniimman reitin etsimisen ja hapuilemisen eteenne, sillä edistytte kyllä aina vaikka ette itse huomaa sellaista tehneenne.

 

Uudistamme siis teidän maailmaanne myös auttaaksemme teitä vaikka edistymmekin hyvin hitaasti tasollamme, sillä ensin oletatte näkyjä nähneenne vaikkakin se oli vain uusi kykynne erotella toisia olevaisuuksia luonanne.

 

Sillä entistä kauniimman hahmon aina saatte näkyvillenne kun oletatte olevanne itsekin sen tasoinen sillä osaatte aina vaatia ja suorastaan kertoa itsekin itsellenne oletteko jo saavuttaneet jotain entistä kauniimpaa tasoa. Edistämme näin teille jokapäiväistä tasoanne edistää toisenlaista olemusta luoksenne että osaisitte jalostaa niistä aatteistanne yhä ylevämpiä ja sopimaan siihen seuraavaan tasoon jonka säilytätte aina mukananne vuodesta toiseen siirtyessänne.

 

Sillä entistä kauniimman tason helposti saavutatte vain siksi myös että siinä on osa teidän maailmanlaajuisesta mammonastanne jonka olette perineet suoraan meidän valtakunnastamme eikä sellaista tasoa älykkyyden ole vielä saavutettu siellä teidän luomakunnassanne.

 

Sillä ensin teille syntyi vain jäsenneltyjä ajatuksia toisenlaisesta tasosta vaikka ette siitä vielä mitään ajatusta osanneet ajatella, mutta tiesitte tavallaan sellaisen olevan mahdollisen tason ja silloin aavistitte oikein. Esitämme näin teille uudistunutta tavoitetta olla osallisena sen mammonanne jakamisessa että siinä osallistutte toisianne tukien ettekä toisianne sortaen.

 

Olemme varmoja tavoitteestanne olla kauniimpi siinä määrin että osallistumme näin tavoitteidenne jäsentelyyn että osaisitte tarttua haasteeseen tavoitellen jotain olematonta mielestänne, vaan onkin se kaikkea muuta kauniimpaa kuin olisitte voineet kuvitella. Sillä ensin synnytätte ensimmäisiä jakeita haaveilevia jolloin osallistutte toisella tavoin esitellen toisenlaista esitystä kauniimmasta ajatuksesta sillä esitätte toisenlaista haavetta osallistua kaikkeen jolloin osallistuttekin juuri siinä määrin kuten tahdotte ettekä havaitse minkään sortuvan edestänne että siinä olisi ollut väärä tavoite haaveeksenne.

 

Sillä ensin otatte määrätietoisesti vastaan sen tavoitteenne vaikka sellaisen osaattekin itse määritellä mutta ehkä ensin saatte sen ensimmäisen meiltä, niin osallistutte entistä kauniimmin jäsentelemään jotain ennakoivaa osallisuutta että siinä osaattekin jatkaa sitten täysin vapaasti ilman mitään polkua tallattua eteenne että siinä nähden olettekin osanneet jotain aavistaa jolloin osaatte jatkaa ja jäsennellä niitä tavoitteitanne uudistuneita aina uudelleen ja yhä enemmän.

 

Ehkä osaatte sitä jo nyt, olemme varmoja menestyksestänne vaan siinä ehkä viivyttelette turhaan matkan aloittamista että olette peloisssanne tai hypänneet jonnekin toiseen mutkaan odottelemaan. Vaan saattelemme teitä kyllä uusintamatkallanne olemaan uudistuneita jolloin osaattekin valaista jo täysin olevanne täysin oikealla matkalla.

 

Osallistumme näin matkanne alkuun jolloin osaattekin jatkaa täysin omatoimisesti, joten ottakaa ne ensimmäiset hapuilevat askeleenne meidän suuntaamme niin osallistuttte uusintaan seuraavallakin kerralla. Olkaa hyvä tässä viestimme sillä olet väsynyt etkä tahtoisi enempään kirjoittaa olemme pahoillamme sillä meillä olisi ollut entistäkin suurempi taakka jaettavana vaan ehkä itse osaat määritellä miten väsnynyt olet.

 

Jatkan hetken kuluttua?  Olemme saapuvilla jos niin tahdot.

 

Kiitos, jatketaan?   Oletamme teidän tahtovan havaita jotain lisää todistusaineistoa silmillenne jotain sellaista mistä olette kauan miettineet onko se mahdollista lainkaan, joten oletamme voivamme paljastaa teille jotain sinistä sumua mieleenne kuten olette havainneet ensimmäisen aamunne sarastavan jolloin osaatte valaista mikä oli se valaisin joka suorastaan häikäisi teitä aina aloittamaan sen aamunne jollakin tavalla eritavalla.

 

Esitämme siis olevanne jotain arvokasta joka säilyi mielessämme pitkään emmekä tahtoneet teitä arvioida mitenkään huonosti vaan päättelimme teidän osaavan itsekin taivaltaa, vaan siinä olimme käsityksessämme väärässä. Sillä entistä kauniimmaksi osuitte vasta silloin haavanne hetkellä kun olitte kipeitä jostakin aavistamastanne onnettomuudesta, sillä ensin osuitte satamaan aavistaessanne jolloin keräsitte tarvikkeitanne kokoon muodostaaksenne siitä jotain kestävämpää ajatusta.

 

Vaan pakenitte toisinaan kuin vuorille turvaan jokaistakin yritystämme olla teille läheisempi ja tavoitella kanssajäseniänne perustamaan jotain vankempaa pohjaa ystävyyvdellenne siten vahvistaen myös sidettänne tänne meidän suuntaamme että pakenitte toisinaan vain ajatuksen mitalla vaan sen teitte kuitenkin ettekä suvainneet enää ajatella mitään erikoista mielestänne sillä esiinnyitte toisinaan liian myötämielisinä toisillennekin eikä se teistä aina tuntunut mukavalta.

 

Pakenimme mekin toisiamme edistääksemme sellaista jakautumista tiedon että osaisitte tavoitella jotain ennustettua arvostusta toisenlaisesta tavoitteesta olla jotain kummallista tavallaan vaikka mielsittekin sen kyllä aivan normaaliksi joka päiväiseksi taidoksenne että suvaitsitte siitä asenteestanne luopua ajanmittaan.

 

Osallistuimme toisinaan liian epäselvästi kokouksiinne jolloin esititte toisillenne mietintöjä oletteko vaatineet jotain eriskummalista olentoja seuraamaan teitä päivässänne jolloin edistitte sitä harhakäsitystä että teillä olisi jotain erilaista tavoitetta saatavilla kuin se paras ja tavoitelluin jota edistitte luoksenne.

 

Edistimme toisinaan taas liian voimallisesti jolloin esititte olevanne haltioituneita, vaan pakenitte jälleen edustamaanne tavoitteeseen olla maallinen ilman taivaallista esikuvaa.

 

Hallinnoimme tavallaan liian vapauttavasti aina luomakuntaanne ollen väärin perustein joko liian voimaks tai liian heikko jäsen ettekä suvainneet arvostaa koskaan mitään sellaista keskitien polkua joka veisi tavoitteeseen yhtälailla.

 

Esittelimme teille uudistavia jakeita, vaan niitä väänsitte ja tavoittelitte jotain oman mielenne mukaista tavoitetta että siinä teillä syntyi niitä ajatuksianne ettekä suvainneet arvostaa sellaista mitä me esittäisimme tavoiteltavaksi.

 

Uudistimme jäseniänne tasaisin väliajoin vaan siitä puuttui sellainen yhteisymmärrys luotanne että jäsentelitte heidän olevan vain eritasoisia kuin te itse, joten jätittekin heidät olemaan toisenlaisia tavoiteltuja olentoja. Vaan väänsitte ettette osaa itse koskaan samaa asiaa yhtä hyvin vaikka kykenisitte kyllä siirtelemään niitä vuoria ja kertomaan toisillenne oletteko todella jotain arvokasta mutta sellaista ette aloita enää milloinkaan ettekä suvaitse, joten olemme pulman edessä miten teitä edistäisimme toisin kuin näin sisäisesti että olisitte hieman edistyneet tavoitteissanne jolloin olisi taivallus helpompaa eteenpäin ja näkisitte todellisen luonteenne.

 

Anteeksi, lopetan.   Ole hyvä jäsentelemme ensi kerralla.

Kiitos.

 

Write a comment

Comments: 0

saijankirjat@gmail.com