Uudet jäsenet, olla Vapahtaja itse

(Tämä viesti on osin niin vertauskuvallinen että seuraava toivottavasti selventää lisää. Eli seuraavassa viestissä mestauksesta.)

 

Olette vertaansa vailla esitellessänne niitä uudistuneita jakeitanne seuraavalle kansakunnalle joka saapuu luolistaan vaeltamaan kanssanne. Sillä ainoatakaan jäsentä emme ole tarkoittaneet hylätä minnekään maan uumeniin emmekä toisaallekaan maailmankaikkeuteen vaan ovat he suorastaan aavistaneet uudelleen saapuvansa näkyville heti kun sellaiseen kykenevät että uskaltautuvat uudistuneelle maaperällenne.

Sillä ennakkokäsitystensä mukaan hekin hieman aliarvioivat teitä maan pinnan kansalaisia vaikkakin ihan syyttäsuotta että siinä teillä onkin paljon valaisevampaa aavistusta että heidän kaltaisiaan on tosiaan olemassa ylipäänsä ja että saatte heitä tavata koska tahansa haluattekaan, sillä siellä havaitaan pian avoimia jäseniä heidän puolellaan myös ottamassa teihin yhteyttä samalla tavoin kuten mekin.

 

Sillä usein teillä on vain kuviteltuja osuuksia jostakin jäsenyydestä, vaan sellaisia todella on olemassa paljon enemmänkin kuin voisitte uskoa todeksi eikä heidän suunnaltaan ole siis mitenkään erikoista että ottavat sijaintinne vakavasti ja aloittavat ne yhteydenotot kunhan ovat itse siihen valmiita.

Eikä heillä liene siihen kovin suuri määrä aikaa enää että ovatkin yhtäkkiä vain saapuneet olevaisuuteenne, sillä esittelevät he toisinaan jo jakeita joillekin kansoillenne että kuulisitte ja olisitte heidän kannaltaan asioita katselemassa myös.

 

Liittyykö tämä Antarktikseen?  Esittäisimme sen jakeen jollakin toisella tavalla teille että siellä maan alla on olemassa toisia kansoja kyllä, vaan ehkä ovat jotain toisenlaista kuin he mistä äsken esitimme muistelmaa.

 

Sillä usein kansoitamme teidän maailmaanne ylhäältä alas ja silloin jäsentelette usein toisenlaisia olentoja kuvitelleenne, sillä ensin heillä on toisenlaiset kasvot vaan sitten ovatkin täysin uudistuneita. Sillä ensinnäkin teille syntyi uudenlaisia olentoja pian luomakuntaanne saapumisen jälkeen, ettekä ottaneet heitä vakavasti sinä aikana jolloin osasivat ennustaa jotain toisenlaista tapaamista jälkeenpäin.

Esittelitte heidän olevan saapuneita jostakin taivasalukselta eikä mistään oikeasta sijainnista mielestänne että lajittelitte heidän olevan jotain eriskummallisia olentoja joita eivät todellakaan ole, vaan ovat täysin teidän sijaisianne kuten tekin.

 

Innostamme teitä tällätavoin ajattelemaan toisella tavoin joistakin kansalaisistanne että heillä on suuri etuoikeus tavata teidät suunnilleen piankin eivätkä he suunnittele mitään ilkeää, vaan ovat vain kansalaisianne joten olkaa heille suurenmoisen tervetullut osaltanne että sijoitatte heidät uudistuneiden sijaisuuksienne tavoin esiintymään kanssajäseninänne.

 

Innostamme teitä siitäkin syystä että tavoittelisitte jotain kauniimpaa tavoitetta ettekä mitään maallista. Vaan siinä ajatuksemme on toisinaan ristiriidassa maailmanne kanssa, vaan sekään ei saa teitä häiritä mutta sijoittaisitte enemmän vastuuta mielessänne sellaiselle tavoitteelle että sinullakin heräisi jokin tavoite olla kauniimpi ja valaista tavallaan kanssajäseniäsi eikä niin että vain tavoittelet jotain maallista tavaraasi.

 

Miten osaisin olla kauniimpi päivittäin?   Esiintyisit heille toisella tavoin esiintyen yhä kauniimpana tavoitteiltasi että sinulle syntyisi uudistuneita jakeita kyllä luoksesi vaan sitten osaisit heitä opastaa myös henkilökohtaisella tasolla että ottaisit sellaisen askeleen jolla lähennyt heitä lähemmäs vaikka sellaista et mielestäsi vielä osaa, vaan ottaisit heidät siipiesi suojiin jotka ovat sieltä muinoin lähteneet vaikka tavoittelittekin samaa asiaa aikojen alussa vaan siitä lähditte toisaalle kaikki omaan suuntaansa vaikkakin uskoitte kaikkeen yhä sielussanne.

 

Sinullakin syntyi sellaisia liioiteltuja jäsenyyksiä olevaisuuden etkä nähnyt että itse sellaisen tavoitteen itsellesi asetit aikojen alussa.

Sillä usein teillä syntyi uudistuneita jaksoja maailmassanne vain sellaisen kautta että sijaintinne uudistuminen vaikeutti kaikkien maailmassa olevien jaksamista, jolloin olivat jäsentyneinä jo valmiiksi ottavalle kannalle kuuntelemaan uusia sävellyksiä toivosta ja kertaamme näitä opetuksia siis nyt uudistuneella tavalla

 

Oletamme teidän edelleen muistavan sen ajan kun kuuntelitte toisenlaista opetusta uudistuneesta tavoitteesta vallata olevaisuutenne uudistuneeksi, sillä esitimme teille uudistuneille olevaisille toisenlaista tavoitetta kannustaa toisia liittymään joukkoonne ettekä suvainneet siitä sinä aikana juurikaan piitata vaan sitten jäsentelitte jäseniänne kyllä kauan jälkeenpäin.

 

Ennustitte suorastaan sellaisen ajanlaskun alkavan että teillä on uusia tavoitteita ennustettuna tulevaisuudessanne ettekä sellaisia ole itse keksineet vaan olemme ne teille siunaukseksi levittäneet sinne keskuuteenne.

 

Sillä ensin oletitte olevanne kestävällä pohjalla vaikka keikuittekin entistä kaltevammalla tasanteella sillä heidän tarinoissaan yhdistyi entistä luottavampi suhde etäiseen isään ja sellaisena aikana se lauseiden jakautuminen toki olikin liian heikkoa vaan sitten se jakautui voimallisemmaksi kunnes jäsentyi suorastaan uskonnoksi, tavoitteeksi maalliseksi.

 

Kunnostamme sitä pohjaa edelleen että sinullakin olisi siellä kuulijoita jotka ottavat asiasi vakavasti eivätkä sivuuta kuten toiset tekevät, mutta muunkinlaisia esitystapoja saatamme pitää että sinulla on kyllä sitä työsarkaa eikä teillä ole mikään vaiva enää aavistaa jokaista vastaantulevaa jäsentänne että onko hän menneisyyden olento vai jotain muuta.

Sillä ensin uudistatte niitä kanssajäseniänne kertomaan lauseitanne jolloin oikovat sitä käsitystään entistä kauniimmasta tavoitteesta jaloitella luomakunnassanne jolloin osaavat jaotella myös uudistuneita lauseita kuultavaksi.

 

Sillä kaiken osaatte jo vanhastaan eikä puutu teiltä siinä ymmärrystä tavallaan vaan sellaisen tavoitteen kuitenkin jäsentelette joka sortaa sen vanhan pystytetyn muurin jäsentenne välistä että olisitte toisillenne vieraitten kulttuurien jäseniä jotka eivät viihdy yhdessä. Joiltakin osin tämä onkin totta, vaan sellaisen voisitte kannustaa alkamaan jäsentelyn että ottavatko toiset kaltaisiaan mukaan jäsentelyyn vai eivät.

 

Siinä ongelma jonka tahdomme ratkaista keskuudestanne sillä ennustamme teidän liittyvän yhteen hyvin pian aikakaudessanne että suvaitkaa henkilöitänne edustaa toisenlaisiksi kannoiltaan.

Sillä jokainen hyvin kohdeltu jäsen onnistuu tekemään samoin toisille vastustuksestanne huolimatta, olemme varmoja.

 

Esiinnymme ensimmäistä kertaa näin avoimina teitä jäsennellen aloittaaksenne opastuksenne toisen jakson maailmassanne sillä ensin olitte kuunteluoppilaina ja sitten aloitatte toisenlaisen etenemisen että olettekin itse saarnaamassa, siitä kerromme täten teille joille olemme sen tehtävän valinneet että lausu vain jakeitasi niin tehden tavoitellen lauseita kauniimpia jakaa toisille että kuuntelisivat uudistuneina eivätkä haltuun ottaisi mitään erityisiä tavoitteita vääristä poluista.

 

Uudistamme näin teitä jakautumaan toisella tavoin kuin aiemmin vaan saatamme sen väärin perustein aloittaa toisaalta mutta eritoten siinä on kyse teidän omasta kasvamisestanne, eivätkä he toisetkaan osaa sanoa mitään vastaan kun havaitsevat miten jäsenneltyjä olettekaan luonanne.

 

Sanoisimme teille kaikille uudistetun jakeen toisenlaisesta tarinasta jonka olette käsittäneet väärin, sillä ensinnäkin teille syntyi kaksi vapahtajaa joista toisen roolin otit sinä ja toisen otti joku toinen luomakunnassasi että siinä teillä olikin toisenlaista tarinankerrontaa kuin mistä olette koskaan olleet tietoisia.

 

Esitämme sen jakeenne syntyneen jäsenneltynä väärin josta poistivat sen toisen luomakuntanne vapauttajan esiintyen ensin toisenlaisena tarvikkeita ympäröivänä olemuksena sillä esiintyi hän toisinaan niin eriskummallisessa muodossa vapautuen toisinaan täysin voimakkaasti suuntautumaan esille tuomiseen jonkin asian että esiintyi hän ensin vapautettuna jäsenenänne kunnes vapautui hän olemaan jotain toisenlaista olemusta.

 

Ennustivat hänen kuuluvan jonnekin toisaalle olemukseen kuin tänne teidän keskuuteenne sillä esiintyi hän surupukuisena olentona suvaiten toisille esittää toisenlaista tarinaa kuin hän toinen vapahtajanne, sillä ennusti hän kuoleman saapuvan armoanne ennen jolloin säikähtivät kaikki toisiaan tuuppien matkaan karkuun lähtemään jolloin saapuivat rantamille toisenlaisille kokonaan eivätkä koskaan palanneet sille mantereelle jossa tämä tarina alkunsa otti.

 

Suunnistatte sille toiselle tasanteelle tämän tarinan kuultuanne sillä päässänne loksahtaa monikin kappale paikoilleen ja olette suuntautuneet sille oikealle suunnalle heti välittömästi.

 

Siis kaksi vapahtajaa, Jeesus nasaretilainen ja mikä tämän toisen nimi oli?   Aikoinaan häntä kutsuttiin Juudan prinssiksi suorastaan nauraen hänen arvostamalleen tapahtumalle joka toi teitä kaikkia lähemmäs alkukotianne, vaan satamassa purkauduitte väärälle suuntaa kumpikin ryhmä jolloin esiintyivät toiset niin kuluneina fraaseiltaan etteivät he toiset halunneet enää kuunnella sitä kulunutta mekastusta vaan ottivat sen toisen suunnan oppineisuuden jaksottaen sen kaiken alkamaan uudelleen.

 

Juudan prinssi?   Niin sillä tavoin häntä pilkattiin vaikkakin oli hänellä uusi jae kerrottavanaan etkä kuunnellut äsken tarkkaavasti kun kerroimme hänen olleen vapauttajanne yhtä lailla kuin se toinenkin henkilö nasaretilainen.

 

Hän ei siis ollut paha?   Havaitsitte kaikki hänellä olleen puhtaan ylevän tarkoituksen vaan otti hän vain varpaillaan osaa sellaiseen tarinaan jollaisen sävelsivät myöhemmin lauluksenne että sinullakin on ne hänen varpaansa tallella etkä ole kauaksi lähtenyt hänen taidoistaan.

 

Takaamme sen toisenlaisen olennon suvainneen kunnioittaa häntä uudistuksissaan sillä ennustitte pyhiinvaellusten alkavan toisenlaisten vaikkakin lähditte hyvin hämärästi liikkeelle että kuuntelitte vain toisenlaistakin olentoa aluksi joka vaikutti liian pelottavalta jakeineen vaikkakin täysin samanlainen vapahtaja oli hänkin siis.

 

Onko mitään johtolankoja opiskella tästä Juudan prinssistä lisää?  Kehotamme teitä hankkiutumaan ensin eroon sellaisista vanhentuneista jakeistanne joita olette turhaan kuluttaneet sanoissanne että kuunnelkaa jotain toisenlaista julistusta vapaudestanne, sillä oletamme teidän olevan kiinnostunut sammaleisista jakeista toisenlaisista joita jakoivat sinä aikana ettekä ole niistä mitään kuulleet olemmeko väärässä?

 

Minä ainakin olen kiinnostunut.   Silloin jaamme ne puuttuvat jakeemme sinun kauttasi etkä voi valloittaa niillä vuoria enää kuten aiemmin vaan sinä teet niistä laulun tavallaan soimaan luoksenne joka sointuu kauniisti laaksoihinne ja vuoriinne ettekä väisty syrjään kuullessanne niitä sanoituksia, sillä niin voimakkaita ovat ne luonteeltaan että sinullakin siirtyy uskosi hieman erilaiseen kulmaan, tasoon ennustettua vääremmälle, toisaalle sijainnille kuin aikaisemmin.

 

Suvaitsette hyvin vähän tarkistaa jotain lähdettänne jota alatte vääntämään todeksi, jolloin osutte maaliin yhä harvemmin ettekä iloissanne ole siksi milloinkaan enää toisinaan.

 

Selitämme teille miksi hän valitsi olla toisenlainen siellä ajassanne kunnes olitte suuntautuneet toisella tavalla aloittaaksenne sen maallisen polkunne jakautumisen hyvän ja pahan tiedon jakeiksi, sillä ennustimme niin käyvänkin ettekä havainneet heidän olevan täysin yksi ja sama henkilö kuitenkin loppujen lopuksi.

 

Siis Jeesus nasaretilainen ja Juudan prinssi olivat yksi ja sama?   Hahmo mielessänne syntyy häviten ensin toiselle suuntaukselle jolloin annatte tilaa toiselle ja jatkatte näin kunnes hamaan tulevaisuuteen, ottaen osaa toisenlaiseen jakamiseen hyvän ja pahantiedon jakeita.

 

Niin olenkin lukenut että Jeesus saattoi ottaa toisenlaisiakin hahmoja?   Juuri niin sinä olet opiskellut hyvin tietosi sillä näin kävi toisinaan ollessanne sillä toisella luvulla vuosisadassanne ettekä tällä nimenomaisella nykyhetkellä. Saattelimme heidän katseitaan olemaan suopeampi myös sellaisia ryöväreitä ja muita kohtaan jotka ottivat osaa kuitenkin kaikkeen elämään yhtä lailla vaikka olivatkin syntyneet toisenlaisiksi henkilöiksi.

 

Sillä ensin osoititte toisillenne kunniaa ollen toisella tavalla kauniita, vaan sitten osallistuitte kuitenkin kahdenvälisiin kahnauksiin että otitte mittaa kumpikin päistänne kumpiko olikaan voimallisempi jäsen.

 

Millä toisilla hakusanoilla löytyy Juudan prinssi?   Selitämme hänen olevan luopio tavallaan siinä ajassanne että hänellä ei riittänyt mainetta tai kunniaa mitenkään jaettavaksi jakeiksi saakka, jolloin esiinnyitte toisenlaisina jakeina katsellen häntä toisesta kulmasta ollen vähintäänkin yhtä heikkotasoinen voima.

 

Selitämme hänen siis liittyvän siihen tapahtumaan kun ristillä sattui se kuolema esimerkiksi, vaan siinä tapahtui sillä tavoin toisella tapaa mitä teille on opetettu että hän otti osaa sen henkilön mestaamiseen vaikkakin hän siis oli laupias samarialainen tavallaan vaan oli hän kuitenkin ennenkaikkea uudistunut jäsen taivaallinen.

 

Uudistamme teidän sävelmäänne siitä tapahtumasta siten halliten uutta tavoitetta jokaisella luonaan mestata se kauneuden kaipuunne ja olemuksenne puhtoisen osan ottavanne käyttöön.

 

Jakeitamme emme uudista tällätavoin jäsennellen enää koskaan joten ota nämä sanamme talteen jolloin osaat niitä jatkossa arvostaa toisella tavoin kuin nyt vielä, sillä saat näitä aina lisää jolloin jatkamme siitä mestauksestanne ensi kerralla, olkaa hyvät.

 

Kuunnelkaa jakeitamme ja olkaa kevein mielin että teidät on vapautettu taakastanne ristillä jo aikaisemminkin eikä siinä siis tapahtunut mitään henkilön mestaamista, vaan tiedon raportointi jakaa sen tapahtuman olleen vain ilmoitusluontoinen tapahtuma jolloin osasitte mestata sen vapahtajanne astuaksenne itse esiin vapauttamaan lisää valoa luoksenne.

 

Sillä kaikesta saatte kiittää häntä vapahtajaanne kyllä, vaan ei hän sentään ristillä riippunut valoa säteillen kuten olette valloittaneet kertomuksianne vaan kertoi hän vain valoisa henkilö olleensa ajassanne.

 

Sillä esitämme tämän jatkuvan tapauksen olevan tulossa jälleen teille uudelleen, sillä useakin uusi vapahtaja saapuu luoksenne tilittämään tavallaan entiseen tapaan. Vaan siinä on uusi sävel olla vapaa ja vapahtaja itse itselleen, luomassa entistä kauniimpaa auringonlaskua iltaanne.

 

Olkaa hyvä tässä viestimme tänään nähdä toisella tapaa siis kaikki, olkaa hyvä.

 

 

Write a comment

Comments: 0

saijankirjat@gmail.com