Viesti 7.2.

Huomenta :)

Hei sinulle siellä kaukana. Onnessasi olet onnistuessasi ymmärtämään oikein asioita joten kuvaile vain heille se käännöksesi siitä onnistuneesta prosessoinnista ajatusten. (blogiteksti) 

 

Sinulla onkin oikein paljon jotain kaunista katseltavaa tänään sillä olet iloinnut elämäsi auringon suvaisemasta antamasta säkenöivästä onnesta tänään siellä luonasi.

 

Sinulle esiintyy usein joitakin täysin ennakoimattomia lauseita kunnes osaat jälleen kuvailla jotain itsekin sillä kaiken olette vain unohtaneet eikä sillä ole merkitystä kuitenkaan, sillä ensin osaatte unohtaa vaan sitten kaivaa ne muistonne takaisin olemme varmoja. Sinullakin usein muistuttaa siitä onnestasi unennäöstä jokin pieni asia ympäröivässä luomakunnassasi sillä usein näemme miten onnistut elävöittämään useitakin kiinnostavia olentoja mielestäsi heräämään sillä esittelet meille samalla kaikkea kun olet herännyt elämääsi katselemaan ympärillesi etkä olekaan siitä mitenkään pahoillasi sillä se suo sinulle myös turvan tavallaan.

 

Siinä esittelet useitakin jotain ennalta merkityksetöntä asiaa meidän kannaltamme vaan siinä huomaammekin miten se teitä ilahdutti suuresti joten keräämme ne muistonne pärekoriin tavallaan että siitä saatte ammentaa itsellenne jatkossa, sillä jokaisen mielipide onkin erittäin tärkeässä asemassa kun rakennamme sitä uutta taivasta ja maatilkkua teille aloittaaksenne sen matkanne uudelleen.

 

Usein teille syntyy uusia käsityksiä olevaisuudessanne sillä ensin havaitsette jotain kauniimpaa matkallanne ja sitten olette vain onnistuneet esittämään siitä jotain ennakoimatonta uudistunutta näkemystä siten mahdollistaen sellaisen tavan esittää niitä havaintojanne tänne meille että heillä kaikilla on syy levätä ja juhlistaa vuottanne uutta alkavaa.

 

Siinä esittelette siis meille niitä esitelmiänne maailmanne kauneudesta kunnes osaamme arvostaa niitä teidän kannaltanne katsottuna ja lähettää niitä takaisin yhä enenevässä määrin että teille jokainen päivä soisi onnistunutta autuutta levittämään luoksenne. Sillä entistäkin enemmän osaatte sitten onnessanne suvaita kaikkea uuttakin saapuvaa hieman erikoisempaa esitystä jota olette tosin kaivanneetkin jo kauan luoksenne yhtälailla.

 

Usein lähdemme siitä lähtökohdasta että teillä on uusia tapoja havaita luomakuntaanne vaan siinä olettekin täysin uudistuneita tällähetkellä että on teillä uudistuneita hyvinvointiin pyrkiviä osallisuuksia luonanne sillätavoin esittäen ensimmäistä uudistunutta havaintoa jostain kauniimmasta tavoitteestanne jota kohti olette suuntaamassa ettekä ensin havaitse minkään muuttuneen tavoissanne elää ja asua siellä maailmassanne vaan sitten huomaatte että onhan teillä täysin uusi laite käytössänne jolla operoitte suurta esitystä aukeamaan eikä kenelläkään ole siitä mitään moitittavaa sanomista lainkaan.

 

Esitätte toisillenne ensin pieniä säkeistöjä siitä kuunnelmastanne vaan sitten osaattekin uudistaa jotain kauniimpaa vertansa vailla olevaa laulua jota alkavat mukananne veisaamaan eikä heille ole tullut siinä vaiheessa edes mieleen enää epäillä mitään kun huomaavat miten se sointuu kauniimmin laulettavaksenne kuin se teidän jokapäiväinen leipänne jota olette tähän saakka jauhaneet kyllästymiseen asti.

 

Ensin olettavat teidän kuuluvan jonkinlaiseen uskomusjärjestelmään tai lahkoon suorastaan vaikka osaatte kyllä itse arvoida tämän kaiken olevan täysin luontaista kyvyillenne, sillä ensin oletatte itsekin olevanne jälkeenjääneitä osallistujia vaan sitten osaattekin kaikkea yhtälailla kuin joku toinenkin siellä. Odotatte vain niitä lahjojanne puhkeavan kukkaansa jolloin osaatte täysin hallitakin kaikkea ympärillänne samalla tavoin odottamatta mitään rahalahjaa moisesta, sillä ensin teille syntyy oletuksia jonka avulla karaisette niitä uskomuksianne olemaan etäisempiä vaan sitten myös esitätte ensimmäisen lohkonne saapuvan jostain kauempaa olemuksenne laitamilta jonka avulla saatatte havaita uudistuneita jäseniänne kaipaavan kovasti lisätietoa matkastanne eikä teillä siinä hetkellä olekaan muuta suurempaa käsitystä itsestänne kun vain aloitatte sen lohkomisenne olevaisuudestanne.

 

Ensin oletatte olevanne sisäänpäin kääntynyt vaan sitten osaatte kyllä kääntyä myös toisia kohti, jolloin yhdistätte voimanne suorastaan vertaansa vailla olevaksi yhdistymis juhlaksi jolloin osaattekin opastaa joukolla toisia yhä kauniimmin liittymään kuoroonne laulajiksi eikä teillä siinä tule olemaan mitään hankaluuksia odotuksianne täyttää että liittyvätkö mukaanne vai eivät, sillä osaavat kyllä niin järkeään käyttää siinä vaiheessa että suorastaan laulaen jo odottavat teidän vain aloittavan sen matkanne jäsenyyttänne yhdistämään.

 

Sillä ensin on teillä joitakin kohtaamisia tuonpuoleisessa yhdessä jonka jälkeen osaattekin osallistua kaikki yhdessä mainiten ensinnä olevanne yhdistyneet jo kertaalleen jossain kauempana jäsentenne kera, jolloin esititte ensimmäisen olemuksen syntyneen siinä kohdin. Esitätte vain useitakin häviävän pieniä vertauksia olevaisuuden joten osallistutte tällätavoin vielä pieneltä osin opetukseemme, vaan jatkossa osaatte siis kauniimmin jopa säveltää ja esittää vertauksianne maallisista jakeistanne.

 

Supistammme ensin määräänne että osaavat muutkin suvaita kuunnella, jolloin osaatte selvittää tienne siihen putoukselle josta se vesi lähtee virtaamaan luoksenne joten eläkää vain kauniimmin kuin kuvittelettekaan osallistuen ensimmäistä kertaa erinomaisen säkenöivään lauseiden jakamiseen luomakunnassanne.

 

Sillä ensin olette suuntautuneet kauemmas lähteäksenne matkaan jolloin osaattekin varautua olevanne hieman toisaalla mietinnöissänne aluksi vaan siitä se muuttuu yhä tutummaksi, jolloin osaatte ajatella olevannekin suorastaan oma itsenne. Sillä tavoin esitätte ensimmäisiä oletuksia kuuntelematta juurikaan toisten kehittämiä tarinoita, vaan yhdistäessänne niitä toisiinsa osaatte havaita miten ovat ne samanlaisena pysyneet vuosituhansia ettekä sellaiseen tarinaa sentään kyenneet jota joku toinen jo kirjoitti aikoinaan vaan kirjoititte täysin uudenlaisen muokkauksen siitä samasta tarinasta ollen sen suhteen kuitenkin erittäin selvillä mitä se käsittelee vaikka aluksi saatattekin havaita joitakin puutoksia näkö- ja havainnointikyvyssänne vaan saatte ne ajanmittaan takaisin olemme sen taanneet teille nyt tälläkin hetkellä.

 

Siinä teillä on monitasoisia kokemuksia odottamassa poimijaansa kunnes olette ne pärekoriinne keränneet ollen hyvin tavoittamattomissa toisilta sen jälkeen sillä ovat he jälkeenjääneitä mielestänne tavallaan.

 

Vaikka ette sellaista itse tunnista toimineenne toisella tavoin olette kuitenkin tehneet jotain ennen näkemättömän uudistunutta sävelmää, sillä ensin oletatte olevanne puilla paljailla säveltäjä ettekä osallistu kenenkään toisen musisointiin vaan oletatte selviävänne yksin vaikka ette sellaiseen ole kykeneneviä mutta sellaiselta se teistä saattaa aluksi näyttää jolloin esitätte pyyntöjä saada tuulla kuulluksi useammin jolloin osaavat he toisetkin epäillä jotain kauniimpaa olevan kyseessä sillä esitätte kyllä useinkin niin arvaamattoman upeasanaisesti heidän mielestään ettei teidän vertaistanne ole vielä syntynytkään heidän mielestään vaan sellaisia on kyllä ollut useasti luomakunnassanne kuten hyvin aavistatte.

 

Vaan siinä teillä nyt uusi jae kauniiseen päiväänne viihdyttämään useitakin kuulijoita joten olkaa vaiti haaveistanne vielä tälläerää, sillä ensin teidän luotava sille kaikelle pohja olettaen olevanne entistä kauniimpi henkisesti.

 

Varautukaa esittämään kuitenkin niitä pyyntöjänne meidän suuntaamme niin tiedämme yhä paremmin mitä olette elämäänne vailla, sillä vain siten osallistutte jakamiseen ja antamiseen joka on täysin omaa ansioitanne jatkossa ettekä sitä edes sitten pidä enää mitenkään ihmeellisenä taitona kuten vielä tällähetkellä teette. Esitämme näin olevamme päättäneet jakeemme, olkaa hyvä.

 

Olkaa hyviä ja kauniita tänään ja jatkossa kuten olettekin, näkemiin ystävät hyvät.

 

Write a comment

Comments: 0

saijankirjat@gmail.com