Viesti 26.1 (ulos kuorestamme)

 Sanoittaisimme teille ensimmäisen jakeen että oletteko koskaan epäilleet jotain ja sitten vaihdoitte mielipidettänne ettekä valaiseet miksi sen vaihdoitte. Esititte saman kysymyksen että oletteko varautuneet sijoittamaan toisenlaista olemusta teille sisään sillä teille on syntynyt useitakin vääriä oletuksia maallisista kiemuroistanne, asioistanne.

 

Sellaisen uuden oletuksen saatte tänään omistaa, ettekä sellaista tavallista enää kuuntelekaan että teillä on kyllä kova tiedonjano kunhan pääsette vauhtiin asioidenne kanssa siinä samalla kun valaisette paluutanne juurillenne.

 

Selitämme kaikille samoja asioita kerta kerran jälkeen että teille on saapunut useitakin uusia asetuksia luomakuntaanne ettekä sellaista asetusta koskaan itse säädä ettäkä luo, vaan ensin se jaetaan teille etäisestä lähteestä jolloin esitätte useitakin ensimmäisen alueenne ohjelmia muistissanne jolloin selitätte ensimmäisen olemuksenne syntyneen tuhkasta suunnilleen kuten tekevät kaikki sellaiset asiat ja olemukset.

 

Oletteko havainneet minkään epämiellyttävän poistuneen majailemasta luotanne, se suunnitelman mukainen edistyminen on tapahtunut että teille on jo syntynyt useitakin uusia olemuksia luomakuntaanne ja valaisette heitä vielä hitaasti esiin saapumaan.

 

Vaan ensin huomaatte sovittelevanne heidän olemuksiaan yllenne ensin arastellen ja sitten jatkuvasti rohkaistuen sillä oletatte olevanne liian maallinen sellaisiin taivaallisiin asusteisiin kuten mitä he käyttävät päivittäin sellaiset olennot luomakunnassanne teidän omasta mielestänne.

 

Esitämme teille näin saapuneita yhteydenottoja maallisen elämänne sekoittamiseksi liiallisesta palvonnasta omaisuuden jolloin osaisitte jotain yhdistää mielissänne ettekä sellaista tapaa ylläpitäisi joka suorastaan esittää turmiota ajatuskyvyllenne sisäisesti. Sillä ensin ajattelette tulleenne huijatuiksi vaan sitten olettekin ansainneet ensimmäisen olemuksenne jolloin esitätte siitä kysymyksiä ja jatkatte vain eteenpäin sokkona, tietämättömänä mistä on oikeastaan kyse.

 

Selitämme ensin kaikille salaisuuden avautumisen sellaisen asian kohdalla joka suoristaa käsitystänne siitä tuhkasta nousevasta olennosta joka olette itse, sillä suoristatte näin saapuen sen kaiken elämänne omaisuuden kunnioittamisen että teillä on kyllä töitä ensimmäistä kertaa elämässänne sitä sisäistä arvokasta olemusta jakaaksenne.

 

Omistatte niitä omaisuuksia kyllä useita muitakin eikä arvo määrittele niitä siten kuin te teette siellä maailmassanne, vaan salaisuus piilee siinä tavalla esiintyä useinakin olentoina ensimmäisen kokemuksen sisällä ja sitten havaitsette ensimmäisen olemuksenne herättäneenne henkiin.

 

Sillä hän sai kunnian tulla ulos kuorestaan sillätavoin kuin teette siellä että esiinnytte ensimmäistä kertaa alastomina itsellenne ettekä sijaitse millään esitelmälisellä olemuksen varalla, vaan esitätte juuri sitä upeaa uudistunutta olemustanne joka esitti toisia kohtaan tuntemaansa vääristynyttä käsityskykyä ensin omanaan. Vaan sitten ajatteli uudistaa kaikkea siten että sijaitsee kauempana katselemassa ja silloin näette vasta mitä se merkitsee olla aikovinaan asettaa alitajuisen ajatuksen olemaan se ykkönen elämässänne.

 

Sellaisen tavoitteen esittäisimme teille kaikille kuunnella sitä suurta asiaa jota sydämellänne on teille kerrottavanaan, vaan sellaisen jakeen saatte esiin kaikki kunhan teette ne valmistelevat tapahtumat ensin että saatte sen oikeuden kertoa asioita. Sillä on oltava kuitenkin kaikkea kaunista mieleltään eikä sellaista sekamelskaa jolloin ette kuule ettekä näe mitään esiintyvää asiaa ettekä oleta silloin myöskään mitään olevaista kuulevanne.

 

Esitämme että tämä asiamme on suorastaan ensin sydämenne tasolla tapahtuva, vaan siitä jaamme sitä toisillemme esitellen ensin tulleita jäseniä ankkureiksi tavallaan ja sitten osaatte ehkäistä ensimmäisiä olemattomia jakeita saapuneita joilla vasta harjoittelette ehkä.

 

Vaan sitten kajautamme ensimmäisen suuren jakeenne ilmoille jolloin osaattekin aavistaa jotain suurempaa olevan tapahtumassa sisäisessä olemuksessanne kuin osasitte olettaa olevan mahdollista.

Ensin teille syntyy ennakkokäsityksiä oletteko suvainneet kannattaa vääränlaista olemusta sisäänne vaan sitten osaatte kyllä erottaa ensimmäisen rakkauden sykkeenne saapuvat.

 

Tämä ei siis ole telepatiaa, tapahtuu siis vain tiedon siirto sanoina?   Sellaista emme oleta teidän siellä käsittävän mikä saattaisi olla tämä aavistus jonka kykenette vahvistamaan sanoiksi, vaan sekin oletus tulee teidän itse säätää mieleenne.

 

Vasta sitten osoitatte olevanne jotain olemusta suurempaa, osa valon joukkoja sillä katoatte ensimmäiseen olemukseenne piankin, vaan siitä emme puhu tällätavoin vielä.

 

Esitämme näin olevamme valaistuneita kumppaneitanne, jäseniänne olevaisia samanlaisia kuten tekin, vaan sillä tavoin eriydymme teidän olemuksistanne että teillä on vääriä oletuksia kumppaneistanne useinkin vaan sitä jaetta kerromme jälleen myöhemmin.

Esitämme teille siis jakeita tällatavoin että osaisitte varautua siihen taitojenne aukeamiseen, olkaa hyvä.

 


Write a comment

Comments: 0

saijankirjat@gmail.com