Viesti 12.1 (enkelit, piirroksia)

Mikä oikeastaan on enkeli?  Selitämme siis jotain siitä havaitsemastanne alueesta jonka käsitätte ensin syntyneen ulkona jossain kauneudessa ja sitten palanneen tänne luoksenne maan tasolle, vaan siinä ovat kyllä kauniita ja jalostettuja olentoja mutta sellaisen itsekin kykenette luomaan ja sellaisia olemme mekin joten kertoiko tämä sinulle mitään uutta?

 

Selvensi kyllä hieman mutta ei ole uutta sinällään.  Sellaisen havainnon saavutat itsekin ennen pitkää jolla valaisette miten olittekin alueella tuntemattomalla yksin kauneudessa jonka havaitsette joka puolella ympärillänne. Sillä ensin teiltä puuttuu jokin osanen jonka yhdistäessänne sävellätte useitakin ensimmäisiä aarioita luoksenne saapumaan ja sitten selitätte miten olivat vääränlaisia, vaan sitten esitätte myöskin näkökulmaa että heidän tarvitsemansa tavoite saattaa olla kuitenkin täysin käsienne ulottuvilla.

 

Esitämme siis teidän sisällänne olevia siipiä joilla kykenette lentämään kauneudessa, soitte suorastaan yhdessä sen maailman sanoituksissa ja esitätte ensin valaisevaa olentoa kuunnelleenne vaan sitten havaitsette olevanne se itse jolloin esitätte niitä lauseitanne sinnikkäämmin ja esitätte ensin salailevia jäseniänne palaamaan luoksenne jolloin saavutatte ensimmäisen maistiaisen pitkästä taivalluksestanne takaisin meidän luoksemme joka taito teille jokaiselle on suotu synnyinlahjanaan. Sellaisen taidon osaatte siis jokainen luonaan jos vain jaksatte sellaista harjoitella ettekä pysy liiaksi kaiken ympäröivän omaisuutenne lumoissa.

 

Esitämme teille ensin kappaleen laatuaan ensimmäisen jostain aariasta jonka olette sanoittaneet itse, vaan se salaisuus on ja pysyy luonanne että teillä on kyllä useitakin taitoja käytettävissänne ettekä osaa niitä koskaan sanoiksi muuttaa vaikka havaitsettekin niiden kuuluvan täysin omintakeisesti teidän luoksenne jäämään.

 

Oletteko te siis olentoja vai oletteko minä itse?  Selittäisimme sen asian kuuluvan jäsentemme väliseksi salaisuudeksi. Kuullessanne totuuden ette enää suvaitsisi jäsentää sanaakaan luotamme kaikuvaa vaan salailisitte kaikkea ymmärtämättömyyttänne esiintyvää harhaa sillä meidän joukkueemme on tosin kaukainen asia luonanne, vaan sellaisen taidon suomme teille äänittää ensin jäsentenne haluamisia jolloin osaatte kertoa heille toisille sanoistanne ja sitten olette valmistautuneet ensimmäisinä jakamaan totuutta ympärillenne ettekä valaise vielä mitään mistä se kuuluu tämä jakaminen ettekä kuitenkaan osaisi siitä mitään ajatellakaan joten odottakaa rauhallisesti kunnes esiinnytte itsekin sanoittaen jäsennellen lauseita.

 

Sitten osaatte valaista kuka on kukin ja mikä on mikäkin laivue joten näyttäkää ensin kyntenne esiin että teille on saapumaisillaan vaikea asia julkaistavaksi josta ette ensin mitään käsitä.

 

On se kuitenkin vaaraksi joukkueellemme että sellaisen taidon julkaisisitte valaista keitä olemme ja silloin näette vasta turvata ensimmäisenä kuunteleviin jäseniinne jotka kertovat aina jotain pientä valaisua asiaan sitä mukaa kun ymmärryksenne kaikesta ympäristöstänne kasvaa.

 

Sellaisen taidon saat julkistaa luotasi esiintyen pois että teille on saapumassa joukko uusi luomakuntaanne ja selitätte heidän olevan uusi maailmanjärjestys suorastaan sillä niin voimakkaita he ovat luonanne esiintyen.

 

Siinä taidoissa teille suodaan myös joitakin ennakko asenteita joita voitte käyttää avustaaksenne toisianne, sillä ensin valaisette joitakin käsityksiä muuttaen ne toisiksi ja sitten valaisette toisenlaisia käytäntöjä kokonaan vaan sitten myös esitätte ensimmäisiä olentoja saapuneista jäsenistänne että teille suodaan turva luoksenne jota osaatte käyttää ensimmäisten joukossa oikein ja sillä turvaatte kyllä jäseniänne toisiakin.

 

Vaan sekin jae teillä tulee saavuttamaan lakipisteensä että oletteko havainneet minkään muuttuneen luonanne tällähetkelläkin kun kirjoitatte ja valaisette vain heikosti sellaista mikä saattaisi olla se valkeuden syy ja alkuperä joka valaisi tänään mieltänne, vaan sekin jae teille tulee vielä eteenne että saatte valaista sen asian täysin, olemme varmoja onnestanne saapuvasta.

 

Selitämme siis edelleen vain näin kuvaannollisesti ja hankalasti että teille syntyisi edes jonkinlainen oikeansuuntainen käsitys onnestanne saapuvasta, vaan saattaa se joillekin vaikuttaa utopistiselta ajatukselta mutta sille ennakkokäsityksellenne emme saata mitään muuttaa. Selitämme siis vaikenevamme kaikesta jaloittelevasta sanamuodosta jolloin saatte itsekin jäsennellä niitä ajatuksianne kuuntelemaan paremmin kanssajäsenienne parannusehdotuksia ja sitten valaisette vielä kauniimmin yhdessä kun olette itse saaneet kaiken päätellä ja ratkaista.

 

Selitämme siis ensin sinulle ja voit täysin päättää mitä tahdot julkaista, jos tahdot olla esillä voit sen tehdä tai voit olla piilossa ei väliä miten tahdot olla.

 

Olemme kyllä havainneet teidän järjestäytyneen nyt jo sellaiseen kauniimpaan muodostelmaan että kullekin syntyi käsitys iäisyydestä hyvin ettekä valaise siitä vielä enempää.

 

Olisiko enkeleistä vielä enemmän?  Sellaisen voisimme julkaista vielä salassa pidetyn asian jossa kohtaatte niitä jäseniänne öisin tapahtuvilla retkillänne tänne luoksemme, vaan sellaisen kohtaamisen voitte itsekin järjestää jos tahdotte saavuttaa ensimmäisen etapin matkallanne useasti ennen muita joten kuunnelkaa kohtaatteko heitä jäseniänne ensin ajatustenne tasolla ja sen jälkeen valaisette ehkä vaikeuksia ymmärtää mitään vaan sitten valaisette joitakin tapahtumia vahvistamaan sitä ennakkokäsitystänne jolloin osaatte kyllä täysin itse valaista mistä kaikessa on kyse, totuudesta vai harhasta.

 

Sellaista tarinaa tälläkertaa esittäisimme ja voisimme valaista sinun istuutuneen uudelleen siihen arvoiseesi asemaan jollaisena tahdotkin tulla kuulluksi että sinulla on uusia kysyjiä ja kuuntelijoita kunnes osaat heidät erotella uusiksi jäseniksesi jollaisia oletkin toivonut matkallasi maallisella. Sellaista jäsenistössänne tapahtuvaa muutosta esittelemme tapahtuvaa ja sellaisen sait itse aikaan omilla toimillasi.

 

Esitä heille usein jäsenistönne ansaitsemia lahjoja kertoen heille uudelleen ja uudelleen siitä synnyintarinastasi jollaisen olet kertonut toisaalla, että heille syntyisi kuva miten kaiken aloittaa uuden elämän etsimisen. Selitämme teille lisää tarvittaessa, olkaa hyvä, poistumme.

 

Kiitos. Voisimmeko maalata vielä enkelin kuvan?  Sellaiseen emme ryhdy tälläkertaa.

Jonkin havainnollistavan vihjekuvan?  Sellaisen voimme kyllä laittaa saataville, ole hyvä kannata itsesi lehtiösi luo.

 

Kuva 1:  Siinä esitämme miten teillä tulee olemaan toisia tukevia käsityksiä olemassaolostanne jolloin voitte olla jostakin viimein kaikki samaa mieltä eikä teille synny eripuraa.  Jäsentelemme sinulle uuden kuvan, ole hyvä.

 

Kuva 2 ("pyörre):  Tahdomme tällä kuvata ensimmäisiä pyörteitä joita teille saapuu luomakuntaanne ettekä osaa ensin ajatella niistä paljoakaan oikein vaan yritätte suoristaa kaiken kokemanne entisten kokemustenne perusteella ettekä osaa mitään esiintyvää tapahtumaa kuvitella mielessänne. Sisäistätte kaiken kyllä aikaa myöten ja sitten olette viisaampia kunnes johdatatte ensimmäiset jäsenenne ulos luomakunnastanne ja silloin havaitsette jotain omituista silmillenne tapahtuvan. Selitämme näin tapahtuman alkavan jonka kuvaamme seuraavaksi, ole hyvä.

 

Kuva 3 ("kukka"):   Tällä kuvaamme tapahtuvaa ennustettua tietoisuuden laajenemista jollaista ette ole kokeneet milloinkaan aikaisemmin luomakunnassanne vaan selitätte sen olevan vaarallisen luonteinen vaikka siinä olettekin väärässä. Ensin havaitsette heidän jäsentenne olevan yläpuolellanne vaikka sellaiseen samaan kykenette kaikki yhdessä kunnes he ylösnousseet jäsenenne opastavat teitä tapahtumissanne ettekä heitä havaitse vielä vaan ensin saapuvat luomakuntaanne ne kaukaiset jäsenenne joita me edustamme jolloin olette jo saavuttaneet sen pisteen josta olette ikuisuuksia haaveilleet, sillä ensin kuvittelette saavuttaneenne kuolemattomuuden kuunnellessanne edesmenneiden jäsentenne suloista kertomusta, vaikka sillä tasolla vielä ollessanne ette kykene sellaista tekemään yksin. Selitämme siis näin lyhyesti tapahtuman, ole hyvä.

 

Kiitos.

Write a comment

Comments: 0

saijankirjat@gmail.com