Jeesus (osia eri päivien viesteistä)

 

Kertoisistteko meille jotain Jeesuksen syntymästä näin Joulun alla?   Olisimme vastanneet sinulle ilman kirjoitustakin sillä kuulet meitä kyllä kuten muistat aikaisemminkin vaan jos tahdot sen muistiin kirjoittaa, ole hyvä kerromme.

 

Selitimme heille kaikille sinä aikana miten voisivat poistua haaremeistaan tavallaan siten että kuuntelisivat ensin jotain kauniimpaa laulua ja sellaisen saivat että saivat sen Jeesus-lapsen jota kutsutte isänne pojaksi eikä hän sellainen todellisuudessa ollut, kunhan vain oli hän sellainen pyhä ihminen seurassanne.

 

Selitämme ensin mitä tarkoittaa pyhä ihminen, sillä sekoitatte toisinaan heidät pyhät henkilöt mielessänne että teillä sekaantuu siellä pian kaikki sellainen tasaiseksi puuroksi mielessänne ellemme suorita tätä erittelyä.

 

Kerromme siis hänen olleen erittäin pyhä henkilö jonka varaan laskivat myös jokainen toinenkin olento sinä aikana eikä sellaista äänestystä edes järjestetty milloinkaan missä olisivat kertoneet hänen tarvitsevan vastauksia kysymyksiin enemmän erottuakseen joukosta. Kerromme jotain hänestä lisää sillä laillamme hänkin on erittäin pyhä siinä mielessä että osaa kyllä arvostaa jokaista mielessään yksin elävää, vaan siinä menivät puurot ja vellit sekaisin teillä hänen suhteensa lopulta miten kerroitte hänen sonnustautuneen suorastaan erittelevään viittaan tavallaan että hän olisi niinkin pyhästä lähteestä kuin isänsä poika suoraan.

 

Selitämme hänen olleen siis erittäin pyhä, vaan sellainen tavanomainen kuitenkin joka jaotellaan ensin syntyneen täällä maassa ja sen jälkeen nousseen taivaisiin. Sillä erotuksella kerromme erottelevamme erittäin pyhät suorastaan erittäin keinotekoisesta pyhästä joita teillä siellä nyt näyttää nousevan esiin kuin maan matoja mullasta siten että he suorastaan kaappaavat ensin sanastaan kiinni heitä eri mieltä olevia olentoja ja sitten vasta kertovat ketä ovat. Sillä tavalla esiintyvät olennot ovat ainoastaan itse mielestään pyhiä eikä heillä siis voi olla suurempaa sanansijaa keskuudessanne.

 

Miten kaappaavat sanasta erimieltä olevia? Sellaista tarkoitimme miten he esittävät olevansa viisaampia kuin joku toinen siellä, tietämättä yhtään mitään asiasta.

Ok. Selitämme siis lisää siitä Jumalastasi että hän kertoo meillekin olevansa ensin ollut maan matonen tavallaan eikä hänellä ollut siihen aikaan mitään erikoista tehtävää edes, vaan hän seurasi jalanjälkiä kuten kulkivat ne suorastaan usein liiankin matalalla ja vaatimattomana eikä hänellä ollut sellaista pyrkimystä mitenkään erikoisesti olla hyvä ja rakkaudellinen olento ensin alkuun vaan hän kertoi vain olevansa turha kapistus maan päällä eikä arvostanut itseään lainkaan.

 

Mistä jumalasta nyt puhumme? Siitä teidän herrastanne jonka miellätte olevan Jeesus Nasaretilainen, olemme pahoillamme jos käsitimme ja sekoitimme teidän herran nimenne väärin, olemme kysyviä?

 

Niin kyllä kai ihmiset mieltävät Jeesuksen olleen suorastaan Jumalaan verrattava, kyllä. Selitämme siis että hän kertoi ensin aloittaneensa pohjalta siten arvostamatta elämäänsä lainkaan kunnes näki jotain erikoista silmilleen ja saapui ensin lähteelle jonka luona esittivät he opetuslapsoset jotain leikkiään sen aikaista ja kertoivat hänelle olevansa valon veikkoja suorastaan, eivät mitään tavallisia pulliaisia kuten siihen aikaan kaikki miellettiin olevan vain hyvin vaatimattomia olemuksia.

 

Siinä siis he tapasivat niiden opetuslastensa kanssa ja päättivät kerrata kaikille muillekin miten tapahtuu se sellainen pyhä henkiinjääminen josta voisivat kertoa muillekin. Siinä esittivät toisilleen sitä harjoitelmaa ja sitten jakoivat sitä kylässään kunnes siitä nousi suorastaan esiin kulkeutuva uskomus joukkoonne yhä nykypäivänäkin. Sellaista tapahtumaa suunnittelivat että olisitte olleet suunnistaneet jo sinä aikana uusille urille maailmanne suhteen vaan sellaista eivät vielä saaneet aikaan eikä siellä nuristu kuitenkaan pahoilla mielin, vaan saattelivat kiltisti kaikkia kumppaneitaan uudelleen kertaamaan vain läksyjään kunnes näkivät suuren järjestyksen vallitsevan ilman heidän puuttumistaan enää mihinkään tapahtumiin.

 

Siinä valaisivat kyllä toisiaan siten jatkuvasti että vertasivat puutteitaan ja kykyjään toistensa kesken ja jos joltakin puuttui, saattoivat he jakaa hänelle enemmän viisautta myös kuten te toisinaan teette että autatte toisianne suosta nousemaan esiin. Suvaitsivat he tehdä sen toisella tavalla kuunnellen kuitenkin eritoten heitä joilta puuttui eniten, joten ansaitsivat he työllään paljon arvostusta sellaisen tavallisen kansan kesken eikä tunnettu heitä juurikaan ylimystössä lainkaan.

 

Siksi juuri päätimme havaita heidän olleet kesyttämättömiä uskossaan, miten kertoivat olevansa ihan tavallista kansaa eivätkä mitään erikoisia pyhimyksiä kuten teillä tuntuu olevan tarve kuvailla kaikkia tärkeitä henkilöitä ymmärtämättä että sellaisia olette juuri te itse ettekä tarvitse heitä olentoja suurempia edes auttamaan jos niin tahdotte esiin käydä luolastanne.

 

Hän kertoi asettuneensa siionin polulle että kertoisi kaikille syntymästään ja kuolemastaan eikä häntä tunnistettaisi ensin miksikään erikoiseksi henkilöksi, vaan hän oli vain vauva toisten joukossa joka kasvoi ja saavutti iäisyyden jo eläessään siitä numeroa tekemättä tai asettamatta itseään toisten yläpuolelle suorastaan miten te usein jaottelette jäsenenne.

 

Kuvailemme siis tapahtumia sieltä satojen vuosien takaa historiastanne vaan se tapahtuma sai alkunsa sellaisesta juuresta jonka tahdoimme teille istuttaa että kuvailisitte heitä tavallisia olentoja paremmin aina luoksenne jäämään vaikka teistä vaikuttaisikin siltä ettei heillä ole mitään arvoa.

 

Salaamme sen kuka hän oli oikeasti vaan sellainen jäsen kuitenkin että saattelitte häntä niinkin pitkään kuten teitte satojen vuosien takaa jäseneksenne yhä, vaan esittivät he aikalaisenne silloin liian voimakasta esilletuloa sen uskontonne suhteen että kaipasitte kyllä samanlaista aikakautta kuten silloinkin tulemaan, vaan se elämä äityi täysin väärille urille jälleen emmekä voineet mitenkään enää estellä kaikkea tapahtumasta.

 

Jäsentelimme heidän ajatuksiaan kyllä, vaan esittivät vastaväitteitä eivätkä kuunnelleet enää mitään, siksi teille syntyi ne niin vääristellyt jäsenkirjanne sen uskonnon suhteen että ei teillä niissä juurikaan ole enää mitään erikoista jaetta jäljellä joka olisi täysin alkuperäisessä asussa kirjoitettu. Salailimme kaikkea jäseniltänne etteivät lähtisi liian radikaaliin nousuun sen uuvuttavan omaisuuden suhteen, vaan sitten he vain suorastaan päättivät ottaa ohjat omiin käsiinsä eivätkä kuunnelleet koskaan enää sisintään kuten olemme esittäneet tärkeän asian.

 

 ( JATKUU MYÖHEMMIN... )

 

Write a comment

Comments: 0

saijankirjat@gmail.com