Viesti 16.12

 

Esittäisimme ensin oletteko ansainneet mitään vuoden menneen aikana sellaista käytännöllistä asiaa matkallenne joka suojaisi teitä tavallaan taivalluksenne aikana siellä että avatkaapa ensin sydämenne avoimeksi onko sieltä kuulolla mitään ajatusta sellaista miten katselisitte jokaista kanavaanne, ajatusta siten että suunnatkaa se ajatuksenne sisäänne ja kuunnelkaa mitä se ajatuksenne vastaa takaisin. Sillä hän kertoo kyllä sinulle itse mitä ajattelee myös ettekä osaa sellaista taitoa vielä täysin omistaa, mutta se auttaa aina eteenpäin oivalluksissanne kuitenkin.

 

Esitämme miten olette suorastaan nääntyneitä siitä sijainnistanne tällähetkellä vaan se salaisuus piilee ainoastaan sellaisessa käsityksessä mitä itse kuvittelette osaavanne tai omistavanne ja kykenevänne palauttamaan itsellenne aikaa tai omaisuutta luoksenne. Sijaitsette usein näennäisen kaukana unelmistanne, olisitte sellaisen pelin jo jättäneet kesken jos olisitte havainneet miten ovat ne samat unelmanne kuvitelmia ainoastaan ettekä saavuttaisi niitä koskaan. Usein jätätte pelin kesken kuitenkin vaikka olettekin jotain saaneet ja silloin näette mitä tapahtuu siten että siellä kaihdetaan usein jäämistä yksin ajatustensa kanssa, eikä sisäistä työtä lainkaan tehdä.

 

Usein näette oletteko suorastaan liiankin luottavaisia ensin jäseniinne toisiin olettaen heillä olevan kaikki helpompaa kuin teillä, vaan ei se heillekään helppoa ole mikään vaan siinä tapahtuu ensisijaisesti sellainen ero itsenne ja heidän toisten välillä että ovat he saavuttaneet jotain tarvitsemaansa asiaa ainoastaan sillä sitkeydellä joka suorastaan havainnoidaan ensikuulemalla heidän lauseissaan että ovat he suunnitelleet ensin askeleensa ja jättäytyneet kaikesta muusta sivuun siten tehden kaiken mahdolliseksi sitä uutta unelmaansa varten ja vuoksi sellaisen tapahtuman juuri ovat he saaneet ensin sen haluamansa.

 

Kuvitelkaa miten olette suorastaan esiin kaivautuneet vuosisatojen kuluttua kun olette juurillenne palanneet sinne maailmaanne ja sellaisen ajatuksen saitte silloin aluksi että teille tulee uusia jäseniä olevaisuuteenne ja sellaisen janon näitte heidän kanssaeläjienne kasvoilla miten suorastaan odottivat uusia jäseniään saapuviksi ja näitte ensin kaiken tapahtuvan. Sellaisen tapahtuman todistatte pian olevan totta joka esiintyy ensin salaisena uunin pankolla lämpiämässä ja sitten valaisee se kaiken maailman todistuksellaan sellaisesta valosta joka saapuu teille kaikille yhteisesti, eikä ole olemassa sitten enää mitään kilpailua eikä varjostusta toisten ihmisten teoista itsellenne.

 

Vuosisatojen kuluttua? Siis tästä päivästäkö vuosisatoja eteenpäin?  Ei, korjaamme, oletamme teidän olevan jo syntyneet vuosisatoja sitten ajanlaskunne alusta vaan se salaisuus piili teillä keskellänne kunnes osuitte vain siihen kesken arkisen hyörinänne ettekä osanneet ajatella ensin mitään vaan sallitte kaiken tapahtua hiljalleen uudistaen jäsenistöänne.

 

Ketä he uudet jäsenet ovat?  Salaisuutemme vuoksi emme paljasta siitä mitään, ole hyvä ja vaikene tästä puolesta täysin sillä salaamme sen kaiken siksi että teille ei syntyisi sekaannusta asioihinne.

 

Tämä salailu vaikuttaa niin kummalliselta, olemme tottuneet että rehellisyys ja suoruus on arvostettavaa.  Sanoisimme teille kaikille yhteisesti että kuunnelkaa ensin oletteko havainneet maailmanne muuttuvan seuraavassa jaksossanne elämäänne kun palasitte ensin majapaikkaanne siellä kaukana ja asensitte sellaisen ajatuksen suosioon hurjaan keskellänne että teille saapuu jäseniä taivaankannen. Kerroitte silloin aikanaan miten saapuivat he usein vain salaisesti kaikille yksinään eikä kenellekään yleisesti.

 

Siis historiassa?  Niin juuri silloin aikoinaan kun olitte haavoittuvaisempia kuin nyt vielä. Sillä ajatuksella suvaitsitte asentaa sellaisen taidon itsellenne että ajattelitte usein heitä ulkopuolisia olentoja auttaa, ettekä valaisseet mitään että olisivat suvainneet painua helvetin kuuseen suorastaan kuten toisinaan kerrotte tapahtuvan joillekin epätoivotuille otuksille.

 

Voisitteko antaa esimerkin mikä tapahtuma historiassamme olisi tällainen joka olisi kuvattuna ja ymmärtäisimme?  Esitämme teidän katsovan ensin raamattuanne kerrotaanko siellä ilmestyksistä joita saivat he joita olimme lähestyneet aikaisemminkin elämässään ja sellaisen kuvan näette kyllä monesti siellä esitetyn että saivat he kokea jotain kaunista ja mittaamattoman arvokasta heidän mielestään.

 

Esitämme katsovanne kerran sellaisen tapahtuman luonnetta joka kertoi heille osallisuudestaan arvoiseen tapahtumaan joka valaisi kaikkia maapallolla siihen aikaan ja kerrotte siitä yhä keskuudessanne. Esitämme miten se tapahtuma saapui ensin vain monille yksinään ja sitten näitte sen kaiken te toisetkin kuvitelmissanne kun kertoivat siitä eteenpäin miesmuistin verran aina kerrallaan ettekä suvainneet siitä tapahtumasta luopua milloinkaan.

 

Esitämme miten seilasitte suorastaan unenne lauttaa myös kuvailemaan sitä tapahtumaa usein sillä aavistitte aina oikein että siinä on teillä syntytarina joka kerrottiin juuri siten kuin se oli alunperin tapahtunutkin, vaan sellainen osuus jaettiin kaikille miten näitte jotain taivaallaanne ja se tähti kertoi heille mitä tapahtuu. Esitämme miten se tapahtuma suorastaan vyöryi uskontonne alle kuuntelemaan ensin jokaista luonaan ja sitten jaettavaksi kaikelle kansalle keskuudessanne, sillä esititte toiveita saada olla mukana sellaisessa ihmeessä valon kuoleman voittajana joka suorastaan aina valaisi kasvojanne useasti.

 

Selitämme näin kertoen miten saavutitte ensin luomakunnassanne muutaman kansalaisen jolloin näkivät he jotain totena mutta eivät onnistuneet itse siitä kertomaan henkilökohtaisesti jokaiselle kuulijalle vaan olivat viisaita ja kirjoittivat he sen muistiin. Silloin näitte itsekin miten voimakas on se valoisa tapa ajatella toisia että valaisette sanojen välityksellä itseänne kuvastavia olemuksia esiin. Siinä tapahtumassa osallistuitte tekin jokainen ensin luonanne kuvitellen tapahtuman ja sitten olitte suorastaan mukana jokainen esittämässä ensin havaintoja maallisia ja kertoen senjälkeen miten olivat he suvainneet janota enemmän jolloin esitte ensin heille ystävillenne ja kertoivat he toisilleen kunnes olitte saavuttaneet olevaisuuden kokonaan nähden esityksiä toisia kerrottavan eteenpäin.

 

Kerromme mekin osaltamme jotain sellaista joka teille tulee jäämään ikuisesti muistiin sillä olette tosiaan saavuttaneet pisteen jälleen olemuksessanne kuulla totena tapahtumia jotka ovat tapahtuneet jossain ja sillä tavoin edistitte usean henkilön matkaa eteenpäin kuulemaan sanaamme. Esitämme ovatko he jäsenenne siis palanneet luoksenne ja kerromme että suvaitkaa heitä kestitä luonanne sillä saavutatte ensin salaisuuden pisteen sellaisen luonanne kertoen heille uskomattomia asioita ensin joilla tehostatte henkiinjäämisen kykyänne piankin.

 

Mitä tämä tarkoitti, miten kestitsemme?  Sellaisen taidon olette omistaneet jolla kestitsitte useitakin palaavia jäseniänne kunnes näitte miten saapuvat he ravituiksi olennoiksi tiedon osalta ja silloin näitte jotain tapahtuvaksi että saavutitte itsekin siinä jotain uudenlaista omistusta itsellenne. Usein näette mitä tapahtuu kun annatte koko sydämestänne jotain olematta visainen sen suhteen merkitseekö se todella mitään erikoista kenellekään mutta jos olette suorastaan antavainen olento, saatte kaiken takaisin satakertaisesti. Olemme uudelleen tällaisen asian mainitsemassa ettekä osaa sitä taitoa vielä vaan sitten kun palaatte luoksemme olette kaikkenne antaneet olevaisuudestanne ja kerrotte lisää ainoastaan saaneenne.

 

Siis merkitseekö mitään aineellisen tavaran antaminen kuten näin jouluisin ajattelemme? Sellaisen tavaran voitte luovuttaa saajalleen sillä esitämme kyllä että sellainenkin tapahtuma tietenkin valaisee aina polkuanne eteenpäin miten kannoitte hänelle vähäosaisemmalle osakkaalle olevaisuuden jotain arvokasta eikä siinä tarvitse olla kyseessä salaisuus miten sen saavutitte hänen luokseen vaan se saattaa olla myös kyse jostain epäolevasta tarvikkeesta että luovutatte aikaanne ja osaanne rakkaudesta jollekin kaipaavalle jäsenelle.

 

Esitämme miten voitte sen toteuttaa siten salaisesti että eivät edes tajua sellaista tapahtuneen sillä kaipaatte heitä toisia jäseniänne auttaa olevaisuudessaan selviämään paremmin elämästään siten helpottaen heidän taakkaansa että kuunnelkaa ottavatko he onkeensa sellaisesta tarinasta jota esitämme ja kertokaa sitten osaltanne mitä ajattelette luovuudesta sen suhteen kertovatko he suunnilleen samaa tarinaa toisilleen vai ovatko salaisia jäseniänne.

 

Kerromme siis että suvaitkaa heitä opastaa tielleen salaiselle yksin ollessaan että tulisivat luoksemme saalistamaan lisää osuuksiaan takaisin sillä sekin arvokas osuutenne odottaa täällä luonamme saajaansa että ovat he kaikki jäsenenne merkittyinä lahjakirjoihimme, sen taidon osaamme kyllä.

 

Valaisemme siis tarinaamme tältä osin ja jatkamme ensi kerralla. Olkaa hyviä ja kauniita olentoja, sijaitsette vuoteenne vierellä iltaisin kun käytte nukkumaan ja kerrotte meille tahtovanne kerrata oppejanne joten aloittakaa vain se työ jota aloitattekin älkääkä sijaitko niin kaukana luotamme.

 

Voisitteko muotoilla tämän uudelleen?  Sijaitsette ensin sellaisen vuoteen vierellä joka sijaitsee täällä luomakunnassanne mutta sellaisen vuoteen olette sijanneet tavallaan myös tänne meidän puolellemme sijaitsemaan että heillä kaikilla jäsenillänne on suora yhteys kokoajan meihin emmekä estele koskaan yhteyksiä tapahtuvia jos niin tahtovat kuuluttaa meille jotain ajatuksiaan suoraan iltaisin nukkumaan käydessään. Selitämme lisää ensi kerralla joten avaudu vain sinäkin iltaisin luonasi kertoen mitä olet saavuttanut ja oletko lähentynyt mielessäsi mitään erikoista suunnitelmaa. Ole hyvä kaunis olento.

Kiitos.

 

Write a comment

Comments: 0

saijankirjat@gmail.com