Viesti 15.12

 

Selittäisimme ensin oletteko vapaita ankanpoikia vai uitteko edelleen lammessanne, vaan se selitys kantautuu ensin heidän kauttaan jotka sellaista asiaa hoitavat sillä jäätte usein kolmanneksi osapuoleksi sellaisessa että kuuletteko milloinkaan paremman osallisuutenne saapumista maailmaanne että näette totena kaiken mistä olemme puhuneet.

 

Esitämme teille kaikille unissanne totena sellaisia asioita jotka tulevat tapahtumaan ja siksi ette muista enää unianne sillä olemme pyyhkineet ne suorastaan pois mielestänne että tulisitte vain vaivihkaa viisaammiksi ja sellaista tapahtumaa emme osaa vielä odottaa että sellaisiksi yhtäkkiä muuttuisitte.

 

Olemme vastailleet teidän kysymyksiinne mielessämme emmekä vapauta mitään tietoa sellaista joka teitä harhauttaisi tai olisi vahingollista, vaan sellaisen vastauksen annamme tänään että olette te syntyneet sellaisesta ilman linnusta. Sanoisimme suoraan hänen majastaan joka ylläpitää kaikkea maailmassa ja suotte hänelle kunnian olla hänen kaltaisiaan joka asiassa että hänellä on vapaus päättää asioistanne siellä kuten aiemminkin vaan olette hänen lapsiaan kuten olette ja sellaisen asian läpikäyneet muodonmuutoksen josta emme puhu vielä suuremmin vaan saatte sen kuulla aikananne ollen nyt vielä epätietoisia siitä mikä maailmassanne todella on totisinta totta ja oletteko vallanneet mitään ajatuksillanne.

 

Sellaisen perustiedon saat ylläpitää joukkueessasi että tuhkasta nousitte kuten fenix-lintu ja olitte pitkäänkin erilaisia siivekkäitä olentoja, vaan sitten palauduitte sellaiseen ihmismuotoon kuten olette nyt tällähetkellä ja olitte sellainen jo aikojen alussa joka suvaitsi vain esittää ensin jokaista olomuotoa sopivaa aikakauteensa että olitte suvaitsevia ensin lentämään ja olemaan sen jälkeen kauan maanne vankeja. Selitämme tämän verran ja olemme vapautettuja kaikesta syyllistämisestä, sillä olette liian kärkkäitä syyttelemään ympäristöänne jos ette itse ensin ymmärrä jotain asiaa ja se sentään ei johdu kenestäkään muusta kuin itsestänne.

 

Sellaisen salaisuuden saatte jakaa toki että kuunnelkaa oletteko sijainneet koskaan mielessänne niin korkealla että teitä suorastaan huimasi katsella alas? Sanoitamme sellaisen tarinan että kuulette kyllä alkuperänne ennen pitkää vaan se salaisuus teillä säilyy pitkään eikä sellaista tulla edes hyväksymään aikoihin että olette salaisuuksia sisältäviä olentoja aikaisemmin elämässänne olleet.

 

Esitämme sinulle uuden vastauksen myöhemmin elämässäsi kun olet liian painostunut esittämään sellaisia nyt kysymyksiä meidän suuntaamme että epäilet kaikkea vielä. Esitämme uusinta kohtelun kunnes näet totuuden itsekin. Siinä kohtaa huomaat miten teillä on kyllä useitakin eri käsityksiä olemuksista, vaan ei sitä oikeaa havaintoa vielä. Sanoitatte ensin jotain saapuneista muukalaisista ja sitten havaitsette uskovanne kummituksiin. Uskotte suorastaan liiankin hyvin sitten ennen päätöstänne joten selvittäkää ensin päässänne se salaisuus oletteko varautuneet heidän olemassaolevien jäsentenne kohtaamiseen kun saapuvat he päätepisteestään takaisin ja näette heidät kaikki uudelleen. Sillä takaisin he palaavat hyvin pian siellä aikaanne ja sitten on jo liian myöhäistä havaita enää järjestelmiinne muutosta. Olemme varoittaneet aina sellaisesta että pitäkää havaintonne leveänä älkääkä uskoko kaikkea ympäristönne kertomuksia.

 

Sanottaisimme sellaista tapahtunutta asiaa kuten havaintonne sellaisesta että oletteko suuntautuneet hyvinvointiin maailmassanne.

 

Kerromme miten voitte ansaita selvästi enemmän hakupalkkaa vaivoillenne sillä näemme usein kaukonäköisesti maailmanne tilanteen eteenpäin ja kerromme nyt paremmin teille vielä: kohdistakaa havaintonne sellaiseen olemukseen jonka tunnette sisällänne viihtyvän suojassanne ja olkaa sille olomuodolle suosiollisia että sellaisen saatte havaita tulevan jäseneksenne uudeksi.

 

Selitämme miten teitä petetään usein kertomaan jotain toisenlaista tarinaa kuin mitä olette todellisuudessa ja olemme pahoillamme siitä miten kertovat he väärin kaiken. Olemme suopeita jäseniänne sen suhteen että laitamme teidät nyt uudelle uralle ja osaamme valaista uudenlaista olemusta paremmin kuin te vielä, joten kuunnelkaa miten toimia maailmassanne tällä minuutilla juuri nyt sillä se on täysin eri maailma kuin vielä viisi minuuttia sitten, voimme vahvistaa.

 

Sellaisen havainnon tehnettekin että olette ilman saattajia tavallaan jo nyt tuuliajolla ja lähdette matkaanne kulkemaan vaiti ensin kunnes osaatte itse suunnistaa kohteeseenne. Suunnistatte ensin väärään suuntaan ja lähdette takaisinpäin ollen havaitut heidän puolestaan jotka teitä pilkkaavat ja sitten lähdette eteenpäin suoristamaan väyläänne mutta sellaisen taidon osaattekin sitten joka suorastaan pilkkaa takaisin heitä aikaisempia alentajianne.

 

Selitätte itsellenne uutta suuntaa sitä mukaa kun tienne edistyy valmiiksi ja olette suuntautuneetkin sitten täysin oman näköisellenne raitille kuten kerrotte olevan edessänne toisinaan sillä näette useitakin eri teitä, mahdollisuuksia kulkea harhaan ja se juuri on se teidän suunnitelmanne että toimitte autopilotilla ja olette viisaampia kuin aikaisemmin olette olleetkaan milloinkaan.

 

Juuri se totuutenne teitä ohjastaa toimimaan ja näkemään kauniimpia asioita ja sellaisen toiminnan saatte onnistumaan 100% paremmin kuin nyt vielä selitätte tapahtuvan. Ympärillänne seilaatte useinkin vailla merkityksiä suurempia ja sitten olette harhautuneet polultanne ja selitätte että eksyitte vaikka itse sellaisen reitin valitsitte ettekä mitään toista opastajaa tiellenne valinneet.

 

Sellaisen taidon osaatte jo valikoida reittinne että käyttäkää sitä oppaananne ja olkaa armollisia toisillenne että opastatte heitä samalle reitille kunnes kerrotte saapuneenne suuremmalle raitille suorastaan, ollen erityisen hyvillä mielin sitten jo että kuuntelitte toisianne yhteisesti olemaan läsnä sellaisessa olemuksessa.

 

Kuuntelemme nyt oletteko mitenkään suoristamassa kuntoiluanne tämän asian suhteen ja lamautamme heitä väärintekijöitä luonanne jotka polkevat vain polkuaan alemmas, tallaten alleen kaikkea muutakin mennessään. Vaan heillä siihenkin on vapaa tahto valita emmekä voi havaita sellaista tapahtumaa että hillitsisimme ketään väkivalloin. Siinä on teillä vielä opiskelemista että oletteko useinkaan nähneet kenenkään tallaantuvan suorastaan kuolleeksi niille sijoilleen jos on väkivalloin pakotettu johonkin toimintaan, joten voitte olla vapain mielin että koskaan teille sellaista tapahtumaa sattuisi.

 

Olette valon opastajia jokainen itse myös joten kulkekaa valoisina ja olkaa ystävällisiä, siinä kaikki mitä voitte tehdä sijainnissanne vielä tällähetkellä. Olemme vapautettuja luotanne poistumaan aina jos sellaista toivetta esitätte, joten kertokaa vain aina mitä mieltä olette ääneen joten kerromme mekin miltä meistä tuntuu. Joten sellaisen taidon kartutatte luoksenne millä suvaitsette uudistaa jäsenistönne valoja tavallaan sellaisesta tapahtumasta että oliko teillä jokin sellainen perinne jota kannustatte aina vuosittain että hän valoisa henkilö saapuu luomakuntaanne uudistamaan joka sopukkaa ja juuri tähän valoon olemme ymmärtäväisiä päättämään kertomuksemme että suvaitkaa vain sitä valon henkilöä saapumaan luoksenne että suvaitsette häntä kestitä ja pitää luonanne päivin öin ettekä valaise hänestä vielä mitään suuremmin vaan olette ihmeissänne ketä henkilöä tarkoitamme.

 

Sellaista vapautamme teille vastausta murheisiinne miten osaame jaotella valon henkiä toisiinsa ja olemme sellaisen henkilön nähneet olevan totta teille useallekin joten opastakaa häntä luoksenne saapumaan ja kerrotte siitä parhaiten toisille kun näette sen olennon saapuvan luoksenne iltamyöhällä tai muuten vain hämärässä. Selitämme liian pitkästi vaan tarkoitimme siis että suvaitkaa kunnioittaa sitä luomakuntanne esilletuloa siten valaisten majakoiden saapumista että kerrotte niistä tapahtumista toisille jos olette jotain kaunista luonanne havainneet. Esitämme että pidätte suorastaan esitelmän oletteko tunnistaneet jonkin olennon toiseksi kuin mitä teille on esitetty ja siloin näemme mitä tarkoittaa se joulun vapaa sanoma kuolemattomuuden esilletuomisesta.

 

Kerrotte toisillenne paremmin itse siis ja näin päätämme jakeemme, olkaa hyvä. Mielestäsi kerroimme sekavasti mutta sille emme voi mitään, sinä saatat olla hieman väsynyt. Ole hyvä, jaa salaisuutesi tämänpäiväinen.

 

Write a comment

Comments: 0

saijankirjat@gmail.com