Viesti 13.12

 

Sanoisimme ensin oletteko sellaista kuvitelmaa ylläpitäneet johon kehotimme aikaisemmin alussa että olisitte kuunnelleet ensin opastustanne vaan sitten ajatelleet myös itse kuten näette parhaimmaksi, sillä kaiken näette kuitenkin itse parhaiten joten opastamme ainoastaan tarvittaessa siten mahdollistaen teille kauniimman lopputuloksen kuin olisitte ehkä saattaneet löytää itse. Sanoisimme kuitenkin että olette kaikessa aina oikeassa itsekin ettekä meitä tarvitse kuin toisinaan vastaamaan ajatuksiinne mutta sellaista näkemystä toisinaan annamme miten teidän kannattaisi edetä milloinkin tienhaarastanne eteenpäin.

 

Olette selviytyneet niin paljosta jo siellä maailmassanne olematta silti katkeria, vältellen pikaista paranemistanne siten että kuuntelette ensin kaikkea muuta ja teette sitten kuitenkin vain siten kuin itse tekisitte, eikö niin?

Sijaitsette usein itsenne ulkopuolella huomaamattanne että suvaitsette kyllä katsella myös ulkomaailmaanne toisinaan että katselette kuten mitä tahansa näkymää vaan olette kuitenkin itse siinä pääosassa. Sillä tarkoitamme että teille tulee toisinaan outoja mielikuvia toisenlaisesta elämästä maan osissa toisissa vaikka elätte toisaalla tällä nykyhetkellänne.

 

Sijaitsette kaukana itsestänne olematta poissa kuitenkaan kokonaan sillä näette kuvan mielessänne mitä on oleva toisaalla ja ihmettelette miten osasitte kuvitella sen. Kuuntelemme mitä mieltä olette kaikesta joten olette vapautetut aina siinä mielessä että mitä tahdottekin, saatte, vaikka ette olisikaan olleet kovin kuuliaisia itsellenne sinä päivänä kuitenkaan. Siinä tapahtuu sellainen tahdonvoima jota teillä salassa on jokaisella sisällään että kuuntelette toisianne ja päivänne päätteeksi kuvittelette sen olevan totta teillekin. Siis kunnioitatte toisianne siinäkin suhteessa että kuuntelette heidän ajatuksiaan kuitenkin aina pienesti ja ääneti vaihdatte myös sellaiseen tapahtumaan mielessänne että se olisi totta teillekin.

 

Sijaitsette usein itsenne ulkopuolella kuunnellen siis toisianne mutta eritoten kuuntelette toisenlaisia olomuotoja kuten olosuhteista riippuen kuitenkin myös meidänkaltaisiamme uudenlaisia opastajianne, vaikka esitätte olevanne niin kaikesta kaukana kuvitelmissanne että teitä ei saavutetttaisi mitenkään juoksemalla eikä varsinkaan ajatuksissanne. Kuuntelette toisianne usein ääneti ja vaivihkaa olematta sijainnut heidän luonaan ja sellainen taito teille suodaankin mielihyvin että kuuntelisitte vain mielellänne kuten mekin teemme, että suorastaan nautimme toisinaan olla teidän seurassanne ja kuunnellen kaunista olemustanne kun olette suorastaan kukkaan puhkeamassa.

 

Esitämme teille uudistavia lauseita elämästä siten vauhdittaen esiinkasvamistanne että lähtisitte oikeaan suuntaan ettekä valaisisi mitään väärää lausetta elämästä joka niin helposti vie teidät sitten väärälle suunnalle ettekä mitenkään osaa sieltä väärästä raiteesta takaisin luoksemme. Sijaitsette itsekin syrjässä mielessänne toisinaan että kuulisitte useitakin uusia kanavia jäsentenne mutta sekin yritys toisinaan hautautuu sellaisen ajatuksen alle joka suoristaa vain omaa kulkuanne ettekä osallistu sellaiseen toisten auttamiseen kuin mihin olisitte taipuvaisia hyvinkin helposti.

 

Sillä tarkoitamme että kuunnelkaa heitä jäseniänne ovatko he jotain vailla ja jos ovatkin, antakaa heille viimeisetkin rippeenne jos olette sitä mieltä että heiltä jotain puuttuu. Sillä kaiken saatte kuitenkin aina korvattuna ruhtinaallisesti takaisin, siitä pidämme me taas huolen. Olemme vaatineet teiltä vastineeksi paljon viisautta kaikesta tästä, ymmärtää laisianne omistajia siellä maailmassanne ettekä valaise vielä heistä uusistä jäsenistänne paljoakaan mutta sellaisen kuulette kuitenkin ajatuksen olla kauniimpi ja se riittää teille toistaiseksi sillä kaiken tulette näkemään meidän suunnastamme oletteko vajavaisia vielä, sillä uudistamme sitä mielenne maisemaa siten että kuuntelette pian sujuvasti kaikkea ympärillänne ettekä sijaitse enää vauhdilla toisella kaistalla katsellen vain maisemianne utuisin mielin.

 

Uudistamme sellaistakin jonka tunnette kadottaneenne eli sellaisen tavan katsella uuden maailman sijaintia luoksenne sillä osaatte sellaisenkin taidon jonka hävititte kauan sitten luotanne pois että sijaitsitte ensin jossakin maailmanne laidalla ja olittekin äkkiä poissa toisaalla. Osaamme arvata ettette osaa sitä taitoa edes vielä kuvitella mutta kuitenkin tulette sellaisenkin saamaan sillä olemme sen teille jo luvanneet ja olemme sen tavallaan jo myös luovuttaneet joten olkaa hyvä, tulkaa jäseneksemme uudistamaan kaikkea luomakunnassanne ja siten näette pian oletteko tosiaan uudestisyntyneitä jäseniämme että sellaiseen kykenette yli kaiken maallisen nykyisen taitonne.

 

Uudistamme jakeitamme sellaisesta tapahtumasta myös että kuunteletteko uudistavia lauseita nykyään eri tavalla kuin menneinä vuosikymmeninä, olemme suvainneet olla kysyviä toisinaan ja niin olisimme myös tälläkertaa että kertokaa mielessänne itsellenne olitteko kymmenen vuotta sitten vielä pimennossa kaikelta?

Olemme uudistaneet sillä tavalla kaikkea jo silloin että uudistitte ympäristönne kertarysäyksellä useimmat teistä vaan sellaisen tapahtuman näitte tarpelliseksi tullaksenne viisaammiksi ja niin todella teittekin. Olkaa hyvä ja miettikää oletteko useammankin henkilön voimin uudistaneet elämäänne juuri kymmenen vuotta sitten. Olemme kysyviä joten miettikää ja vastatkaa oletteko havainneet edistystä elämässänne sen jälkeen.

 

Suvaitsemme uudistaa samalla tavoin jäsenistönne uusiakin jäseniä juuri tällä tavoin että huomaavat kaipaavansa jotain uutta ja silloin kuin kerran romahduttamalla kaiken altaan, ovat jäsenenne uudistuneet siten ettette te toiset olisi odottaneet heiltä sellaista tapahtumaa. Sellaisen näemme tarpeelliseksi aina toisinaan että suvaitsette uudistaa kaikkea ymäpärillänne joka on teille vain parhaaksi ja näin olette myös aina uudistaneetkin ja olleet tyytyväisempiä.

 

Olemme hyvillämme siitä opastuksesta aina jota olette kuunnelleeet eikä siinäkään mitään jos olette väärin tehneet tavallaan vastoin odotuksiamme, olette kuitenkin aina sellaisia uudistuksia tehneet että riittävät ne jotensakin olemaan tarpeen juuri sillä hetkellä elämässänne. Olette ansainneet kaikkea hyvää sinne maailmaanne joten olkaa hyvät ja vaatikaa ympäristöltänne myös parempaa käytöstä että eivät saattelisi vain sellaista kaukaista ajatusta vaan olisivat ensin mietteliäitä miten te olette muuttuneet ja oletteko lainkaan enää omia itsejänne oikeastaan.

 

Siinä ovat oikeassa että olettekin kovasti muuttuneet eivätkä tunnista enää lauseitanne mutta sekin olemus muuttaa heitä toisia myös, että näkevät miten maailma on laupias kaikille eikä jätä heitä ketään yksin selviämään murheistaan ja olemassaolonsa karikoista. Suvaitsemme uudistaa sellaista ajatusta luoksenne saapuvaa miten olette suvainneet heitä toisia kannustaa olemattomin palkinnoin, vaan se muodostuu se havaintonne pelkästään maallisista asioista sillä kaiken näette parhaiten sillätavalla kaukonäkyisesti että olette suorastaan uudistuneet sisältäkäsin ymmärtämättä siitä vielä lähes mitään itse.

 

Uudistamme siten kaikkea ympärillänne ja olette pian havainneet miten kaikki muuttuu suorastaan pian läheisissänne ja olette laupiaita olentoja pian kaikki ympärillänne, olematta sellaisia olentoja kamalia toisillenne kuin olette nyt vielä toisinaan.

 

Esitämme että polkaisette sen moponne käyntiin ettekä pamauta heitä päin suoraan sillä kulkupelillänne sillä kaiken näette sitten selvemmin eteenne kun olette sijainneet ensin sen polkimenne yläpuolella. Tarkoitamme vertauskuvalla sellaista tapahtumaa että ottakaa johto käsiinne olettepa missä sijainnissa tahansa ja silloin näette oletteko suorastaan havainneet ensin tapahtuvan lamaannusta ja sitten polkaisette vain kaiken menemään, kuin rasavillin potkupallon luotanne olette lapsuudessanne havainneet kaikkoavan luotanne ja potkaisette sen kaiken vain toisille menemään ja olette sillätavoin edistäneet ensin omaa kasvuanne henkisyydessä ja sitten näette mitä se tekee toisille se edistämänne asia.

 

Edistämme näin vertauskuvallisesti toisinaan että kuuntelisitte oletteko ensin havainneet jotain siihen viittaavaa ja sitten näette kunnioittaen toisianne miten hekin suorastaan näkivät kaiken sitten toisin teidän jälkeenne.

 

Olemme vapautettuja tämän päiväisestä viestistämme, olemme vapautettuja luotanne poistumaan joten näkemiin, olette rakkaita opastettuja ihmislapsia. Näkemiin sanomme uudelleen ja sijatsemme ihan luonanne jos niin tahdotte ja jos olette piilottelevia yksilöitä olemme poissa näkyviltä, kuuntelemme kuitenkin aina ja olemme suorastaan läpikäyneet aikoinaan saman mitä te nyt teette joten olemme suorastaan mainioita opastajianne, olemme pahoillamme näin monesta läpikäymisesta siellä maailmassanne vaan se kaikki teitä edisti polullanne etenemään kuitenkin emmekä mitään ole teille kasanneet eteenne mistä ette ole selviytyneet.

 

Pyydämme edelleen anteeksi kaikkea siellä maailmassanne tapahtuvaa osallistumista pahuuden, vaan siihen emme vielä voi puuttua siten kuin tahtoisimme emmekä ole siitä vastuussa emmekä sijaitse koskaan niin lähellä että sinne voisimme vaikuttaa ihan joka asiaan, vaan sellaisen näemme kuitenkin tapahtuvan että olette sorrettuja olentoja luonanne yksin kun voisitte olla myös toisenlaisia olentoja kauniimpia ettekä mitään eriskummallisia olentoja kauniita surren vain menetettyä elämäänne ollen vaiti kaikesta ympärillänne tapahtuvasta kauniimmasta tapahtumasta kuten kukoistaminen sellaisen aatteen että elämä muuttuu ja te muututte sen mukana, olemme varmoja tästä asiasta ja lopetamme siis vihdoin.

 

Olette vapaita luovuttamaan kaiken meidän haltuumme tavallaan siten että kuuntelette ja olette sitten valaistuneita oletteko oikeassa vai ette. Vapautamme ensin heitä joita saamme käsin pyydystettyä kuten kuvailisimme vaan sellaisen tapahtuman kuitenkin näette olevan totta että toiset ovat joukossamme jo kulkeneet aikoja ja toiset vasta tulevat liittymään seuraamme.

 

Olemme vapautettuja luonanne aina olittepa mitä mieltä tahansa, ollen vaiti tai ollen turhautunut sanoihimme. Olemme vapautettuja uudistamaan luonanne sellaistakin johon ette kuvitelleet koskaan kynenevänne joten olkaa suruja vailla että sellaisessa maailmassa vielä joudutte asumaan. Olemme vapautettuja nyt luotanne, näkemiin.

 

Write a comment

Comments: 0

saijankirjat@gmail.com